NALED SINERGIJA 2012 Izveštaj o radu Beograd 21/12/2012
Naša misija:Unapređenje privrednog ambijenta Srbije uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i gr...
Članstvo• Sa 174 člana, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju u zemlji• Tokom 2012. NALED-u je pris...
Najznačajniji projekti i donatori - Certifikacija opština u JIE (GIZ) - CSR certifikacija (USAID) - Siva knjiga i regul...
Ogranizacija• Nakon 5 godina – NALED u novim kancelarijama u centru grada (Eurocentar)• Broj zaposlenih u Izv...
Događaji• Preko 70 konferencija, okruglih stolova i treninga u 2012.• Teme: regulatorni okvir za poslovanje, pores...
Aktivnosti: regulatorna reforma• NALED u saradnji sa patnerima (RTS, USAID i FOD) pokrenuo medijsku kampanju za u...
Aktivnosti: regulatorna reforma• U saradnji sa USAID BEP projektom urađena prva studija i inventar svih neporeskih na...
Aktivnosti: regulatorna reforma• Uz podršku GIZ-a, a na osnovu 12 okruglih stolova sa privredom i opštinama, pripre...
Aktivnosti: regulatorna reforma• Učešće u radnim telima pri Vladi: USAID-ova Radna grupa za Zakon o radu i Radna ...
Aktivnosti: jačanje kapaciteta opština• 46 opština i gradova u Srbiji unapređuju poslovno okruženje kroz NALED-ov Pro...
Aktivnosti: jačanje kapaciteta opština• U saradnji sa Aerodromom Nikola Tesla, NALED je realizovao drugi ciklus g...
Aktivnosti: jačanje kapaciteta opština• NALED od 2012. godine uz podršku GIZ-a sprovodi certifikaciju opština u 4 zem...
AKTIVNOSTI: CSR• U saradnji sa USAID-om, Smart kolektivom i BCIF-om realizovan pilot projekat Certifikacije društ...
Mediji• Broj medijskih objava o članovima i aktivnostima NALED-a u 2012: <1.500 (skok 50%)• Najaktivniji mediji: Blic,...
NALED - Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj: Makedonska 30/VII 11 000 ...
NALED rezultati 2012
of 17

NALED rezultati 2012

Izveštaj o radu NALED-a u 2012. godini.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NALED rezultati 2012

 • 1. NALED SINERGIJA 2012 Izveštaj o radu Beograd 21/12/2012
 • 2. Naša misija:Unapređenje privrednog ambijenta Srbije uz aktivno učešće i saradnju privrede, opština i građana Beograd 21/12/2012
 • 3. Članstvo• Sa 174 člana, NALED je izrastao u najveću privatno-javnu asocijaciju u zemlji• Tokom 2012. NALED-u je pristupilo 30 novih članova• Preko 30 domaćih i međunarodnih institucija podržava NALED - potpisano 6 novih Sporazuma o saradnji: RTS, FPN, APR, TUV , SGS, Univerzitet u Novom Pazaru Rast članstva NALED-a: godina/broj članova Struktura članstva NALED-a Beograd 21/12/2012
 • 4. Najznačajniji projekti i donatori - Certifikacija opština u JIE (GIZ) - CSR certifikacija (USAID) - Siva knjiga i regulatorna reforma (USAID) - Parafiskalni nameti (USAID) - Pitajte kada (USAID, FOD) - Vizija 2016 (GIZ) - Prekogranična saradnja - promocija investicija (EU)Beograd 21/12/2012
 • 5. Ogranizacija• Nakon 5 godina – NALED u novim kancelarijama u centru grada (Eurocentar)• Broj zaposlenih u Izvršnoj kancelariji: 19• Formiran je novi tim za regulatornu reformu uz podršku Open Society Institutea iz Budimpešte (prvi institucionalni grant za NALED)• Uspostavljeno je 5 funkcionalnih radnih tela: - Savet za pravne reforme, predsedavajući Dragan Lupšić, Coca-cola - Savet za bankarstvo i finansije, predsedavajući Miodrag Salai, IO PBB - Savet za MSP, predsedavajući, Srbrobran Branković, SAMSP - IT Savet, predsedavajući Nebojša Momčilović - SEKO za konkurentnost (konzorcijum NVO pri Kancelariji za evropske integracije) Beograd 21/12/2012
 • 6. Događaji• Preko 70 konferencija, okruglih stolova i treninga u 2012.• Teme: regulatorni okvir za poslovanje, poreski sistem, investicije, JPP, CSR, OIE Beograd 21/12/2012
 • 7. Aktivnosti: regulatorna reforma• NALED u saradnji sa patnerima (RTS, USAID i FOD) pokrenuo medijsku kampanju za unapređenje privrednog ambijenta Pitajte KADA• Problemi suvišne administracije ilustruju se kroz video-spotove koji se emituju na RTS1 i 2: Trudnica protiv sistema, Parafiskalna zona i Reality: Gradim fabriku• Članovi NALED-a podržali kampanju: Hypo, Tigar, Contango, Asseco SEE, CWP, Energoprojekt, JTI, PBB• Građani i privreda dostavili 50+predloga za smanjenje birokratije, od kojih su najbolji uvršteni u Sivu knjigu V• Rezultat: Ministarstvo zdravlja ukinulo ⅔ papira potrebnih za trudničko i svako drugo bolovanje duže od 30 dana, a Ministarstvo finansija i privrede ukinulo 138 parafiskalа!• Sledeći cilj: ubrzavanje procedure izdavanja građevinskih dozvola! Beograd 21/12/2012
 • 8. Aktivnosti: regulatorna reforma• U saradnji sa USAID BEP projektom urađena prva studija i inventar svih neporeskih nameta na privredu• Anketirano 1.000 privrednika, identifikovano 370 neporeskih nameta, od čega je 179 parafiskalni namet – godišnje opterećenje privrede < 570 € po zaposlenom. Za više od ¾ nameta nadležna RepublikaMinistarstvo finansija i privrede u oktobrureaguje i ukida 138 parafiskala: šumarina,firmarina, muzički dinar, sudske takse - zapokušaj poravnanja, prigovor prebijanja,takse za registraciju automobila, naknada zaizgradnju i održavanje javnih i blokovskihskloništa itd.Beograd 21/12/2012
 • 9. Aktivnosti: regulatorna reforma• Uz podršku GIZ-a, a na osnovu 12 okruglih stolova sa privredom i opštinama, pripremljena je ekonomska agenda za novu Vladu (Vizija 2016)• Redovno izveštavanje javnosti o statusu regulatorne reforme i radu nadležnih institucija: tri kvartalna izveštaja i Barometar zakonodavne aktivnosti• Razvijen prvi nacionalni indeks za merenje rezultata rada Vlade u saradnji sa USAID-om: Indeks kvaliteta regulatornog okruženja• Pripremljeno V izdanje Sive knjige propisa - 76 preporuka za unapređenje privrednog ambijenta, od čega su 22 nove. Tokom 2012. Vlada RS je otpočela rešavanje 18 problema iz Sive knjige• Pripremljena prva Lokalna siva knjiga - Niš, Leskovac, Gadžin Han, Doljevac i Merošina prvi potpisnici Kodeksa saradnje sa privredom Beograd 21/12/2012
 • 10. Aktivnosti: regulatorna reforma• Učešće u radnim telima pri Vladi: USAID-ova Radna grupa za Zakon o radu i Radna grupa za parafiskale Ministarstva finansija i privrede• Komentari i analize zakona: Nacrt zakona o javnim preduzećima, Nacrt zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza, Predlog zakona o javnim nabavkama• Dalji razvoj Barometra propisa – NALED prati sprovođenje 27 sistemskih zakona značajnih za ekonomski razvoj i preko 360 podzakonskih propisa. 73 % propisa u Srbiji kasni s donošenjem, i to u proseku 500 dana!• Ažuriran on-line Kalkulator lokalnih troškova poslovanja – omogućeno obračunavanje 7 lokalnih taksi i naknada u 40 opština i gradova Srbije! Beograd 21/12/2012
 • 11. Aktivnosti: jačanje kapaciteta opština• 46 opština i gradova u Srbiji unapređuju poslovno okruženje kroz NALED-ov Program certifikacije koji od ove godine verifikuju svetske certifikacione kuće TUV i SGS• U 2012. godini, 8 opština je ispunilo kriterijume certifikacije: Užice, Kruševac, Novi Sad, Smederevo, Paraćin, Kovačica, Vršac, Sombor. Loznica je prva opština koja je uspešno prošla recertifikaciju• Financial Times je među top investicione destinacije u jugoistočnoj Evropi za 2012/13 uvrstio 5 certifikovanih opština iz Srbije!Godišnja skupština NALED-a, Beograd 21/12/2012
 • 12. Aktivnosti: jačanje kapaciteta opština• U saradnji sa Aerodromom Nikola Tesla, NALED je realizovao drugi ciklus godišnje kampanje za promociju certifikovanih opština i gradova kao investicionih destinacija• Do danas je na ovaj način promovisano 15 opština i gradova iz Srbije. Domet kampanje – 3,6 miliona putnika iz zemlje i inostranstva• Pripreme novog ciklusa kampanje su u toku Beograd 21/12/2012
 • 13. Aktivnosti: jačanje kapaciteta opština• NALED od 2012. godine uz podršku GIZ-a sprovodi certifikaciju opština u 4 zemlje regiona: Hrvatska, Makedonija, BiH, Srbija.• Otpočela je realizacija projekta prekogranične saradnje na promociji investicija Uključene opštine: Lovas, Gradište, Ilok iz Hrvatske; Odžaci i Kula iz Srbije• Organizovana su tri sastanka Mreže Kancelarija za LER i susreti sa stranim investitorima i privrednicima• Kreirana je prva on-line baza stranih investicija u Srbiji, koja daje pregled investicija po opštinama, grani privrede, zemlji porekla i drugim kriterijumima• Redovno ažuriranje Baze treninga i Baze fondova; informisanje opština o mogućnostima za besplatno stručno usavršavanje (Izrael, Nemačka, Austrija, Italija, SAD) i raspoloživim izvorima finansiranja za projekte ekonomskog razvoja (IPA, USAID, FOD, GIZ, državni fondovi... )Beograd 21/12/2012
 • 14. AKTIVNOSTI: CSR• U saradnji sa USAID-om, Smart kolektivom i BCIF-om realizovan pilot projekat Certifikacije društveno odgovornih kompanija (CSR)• Uspostavljen prvi nacionalni standard društvene odgovornosti u Srbiji koji obuhvata 5 oblasti poslovanja: korporativno upravljanje, tržište, radno okruženje, lokalna zajednica i životna sredina. Kreiran priručnik o društveno odgovornom poslovanju, koji obuhvata 119 kriterijuma• Sproveden proces CSR certifikacije u 5 kompanija koje su proglašene Šampionima društvene odgovornosti u 2012: Tigar, Sunce Marinković, Holcim, Coca Cola i Eurobank Godišnja skupština NALED-a, Beograd 21/12/2012
 • 15. Mediji• Broj medijskih objava o članovima i aktivnostima NALED-a u 2012: <1.500 (skok 50%)• Najaktivniji mediji: Blic, Večernje Novosti, Privredni Pregled, RTS, B92, Ekapija, Tanjug, Radio Beograd 1, Kopernikus, Biznis magazin...• Preko 200.000 pregleda na websajtu NALED-a (skok od 30 % u odnosu na 2011.) (najposećenije strane: vesti, on-line baza fondova i Barometar propisa )• Blizu 2.000 ljudi prati NALED na društvenim mrežama, a NALED-ove sadržaje dnevno na internetu vidi u proseku preko 2.500 ljudi• 20.000 pregleda na YouTube-u (spotovi Pitajte KADA i TV medijske objave) i 23.000 puta pregledane publikacije i prezentacije NALED-a na SlideShare-uBeograd 21/12/2012
 • 16. NALED - Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj: Makedonska 30/VII 11 000 Beograd, Srbija Tel: 011/ 3373063 Fax: 011/ 3373061 E-mail: naled@naled-serbia.org Web: www.naled-serbia.org Beograd 21/12/2012

Related Documents