NALED i USAID BEP Mostovi i duprijeSISTEM NEPORESKIH I PARAFISKALNIH FORMI U SRBIJI ...
Predmet Studije• Sveobuhvatan pregled neporeskih nameta koje plada privreda u Republici Srbija• Inicijalne procene efekat...
Neporeske formeSve vrste:- naknada,- taksi,- dozvola,- licenci,- plaćanja,- izdvajanja sredstava po različitim osnovama,pr...
Parafiskalne formeSva pladanja bez obzira na njihov tačan nazivkoja u određenoj meri finansijski i/iliadministrativno opte...
Nalazi studije• Preko 370 neporeskih davanja• Najmanje 179 parafiskalnih nameta Dosadašnji inventar ...
Nalazi studije• Preko tri četvrtine nameta kontroliše Republika• Vedi deo prihoda pripada lokalnoj samoupravi• Kada se ana...
Nalazi studijeTestirano 77 neporeskih formi kroz Upravu za trezor u2011. godini:• napladeno 74.345.810.000 dinara• odnosno...
Nalazi studije• Od početka SEK-e trend značajnog povedanja rasta neporeskih nameta – Efekti analizirani na uzorku 6 priv...
20 najizdašnijih neporeskih prihoda u 2011. godini Iznosi su...
Mostovi i duprije Naknade za vodu 2011 ...
Mostovi i duprije Naknade za šumu 2011 ...
Mostovi i duprije Zaštita životne sredine ...
Mostovi i duprije Naknade za zemljište ...
Karakter i priroda nekih parafiskalnih nameta• Barijere za ulazak na tržište; – Upis u registar subjekat...
Moguda rešenja• Sistem javnih prihoda strogo uređen i pod ključnom nadzornom ulogom ministarstva zaduženog za poslove...
Inventaru nije kraj• Dalji rad na analizi i unapređenju inventara• Dalja analiza efekata pojedinih nameta• Pradenje primen...
of 16

Prezentacija Studije parafiskalnih nameta "Mostovi i ćuprije""

Konkretni rezulati Studije o parafiskalnim nametima na privredu pokazuju da postoji preko 370 različitih taksi i nameta koje preduzeća u Srbiji moraju da plate, a da pritom zauzvrat dobijaju malo ili ništa. Ovi nameti u prethodnoj godini napunili su državni budžet sa 730 miliona evra, što predstavlja dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP). Drugim rečima, to je oko 40 odsto direktnih stranih investicija u Srbiji u 2011. godini. Rezultati pokazuju i to da od ukupno 370 neporeskih taksi, u 2011. postoje podaci trezora za 77, a opterećenje po osnovu ovog broja taksi iznosi 570 evra godišnje po jednom zaposlenom u privredi. Studiju je uradio tim domaćih i stranih stručnjaka koje je okupila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID BEP). Prezentaciju pripremio Milan Simić, programski koordinator NALED-a.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija Studije parafiskalnih nameta "Mostovi i ćuprije""

 • 1. NALED i USAID BEP Mostovi i duprijeSISTEM NEPORESKIH I PARAFISKALNIH FORMI U SRBIJI naled-serbia.org bep.rs policycafe.rs
 • 2. Predmet Studije• Sveobuhvatan pregled neporeskih nameta koje plada privreda u Republici Srbija• Inicijalne procene efekata tih nameta• Mogudi pravci reforme
 • 3. Neporeske formeSve vrste:- naknada,- taksi,- dozvola,- licenci,- plaćanja,- izdvajanja sredstava po različitim osnovama,praktično gotovo sve što se plada od strane pravnihlica, izuzimajudi poreze, kazne i penale.
 • 4. Parafiskalne formeSva pladanja bez obzira na njihov tačan nazivkoja u određenoj meri finansijski i/iliadministrativno optereduju privredne subjekte,a za koja oni:• ne dobijaju nikakvo pravo, uslugu ili dobro ili;• dobijaju pravo, uslugu ili dobro čija je objektivna vrednost značajno manja od iznosa plaćanja po tom osnovu.
 • 5. Nalazi studije• Preko 370 neporeskih davanja• Najmanje 179 parafiskalnih nameta Dosadašnji inventar Parafiskalni Neporeski 179 Inventar 370
 • 6. Nalazi studije• Preko tri četvrtine nameta kontroliše Republika• Vedi deo prihoda pripada lokalnoj samoupravi• Kada se analiziraju prihodi iz Trezora Prihodi od neporeskih nameta prema pripadnosti Republika Gradovi AP Vojvodina Opštine 18% 3% 42% 37%
 • 7. Nalazi studijeTestirano 77 neporeskih formi kroz Upravu za trezor u2011. godini:• napladeno 74.345.810.000 dinara• odnosno oko 730 miliona EUR - Preko 2% BDP u 2011 - Preko 40% direktnih investicija u 2011 - 570 EUR po zaposlenom u privredi 2011
 • 8. Nalazi studije• Od početka SEK-e trend značajnog povedanja rasta neporeskih nameta – Efekti analizirani na uzorku 6 privrednih subjekata • različite veličine • regionalne raspoređenosti • delatnosti – U 2011 trend rasta u odnosu na 2009 godinu 22% i to: • Nameti JLS za 38% • Nameti Republike 13%
 • 9. 20 najizdašnijih neporeskih prihoda u 2011. godini Iznosi su u 000 din. Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica 564033 Naknada za priredjivanje posebnih igara na sredu-kladjenje 833461 Naknada za zaštitu, korišdenje i unapređ. opštek. funkcija šuma 866552 Naknada za priredjivanje posebnih igara na sredu na automatima 893212 Naknada za zastitu voda 1174040 Naknada za zagadjivanje životne sredine 1433105Godišnja naknada za drumska motorna vozila,traktore i priključna vozila 1491703 Naknada za priredjivanje klasičnih igara na sredu 1728870 Sredstva na ime učešda u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom … 2030247 Naknada za korišdenje voda 2070795 Posebna naknada za zaštitu i unapredjene životne sredine 2128912Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada 2149291 Naknada od emisije SO2,NO2,praskastih materija i odlozen otpad 2234218 Naknada za korišdenje minerlanih sirovina i geotermalnih resursa 2857608 Komunalna taksa za držanje motornih ,drumskih i priključnih … 3045724 Naknada za korišdenje podataka premera, katastra nepokretnosti i … 3443963 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 4987541 Republičke administrativne takse 9275347 Naknada za uredjivanje gradjevinskog zemljišta 10432858 Naknada za korišdenje gradjevinskog zemljišta - 14,671,779,000 dinara 14671779
 • 10. Mostovi i duprije Naknade za vodu 2011 Iznosi su u 000 din. Slivna vodna naknada od pravnih lica 7606Komunalna taksa za držanje i korišdenje čamaca i splavova na vodi ,osim 12953 čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne … Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih 34834 objekata na vodi Komunalna taksa za držanje i korišdenje plovnih postrojenja plovnih 41338 naprava i drugih objekata na vodi,osim pristana koji se koriste u … Naknada za korišdenje ribarskih područja 42402 Naknada za ispuštenu vodu 67600 Naknada za korišdenje vodnih objekata i sistema 321426 Naknada za korišdenje vodnog dobra 491737 Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica 564033 Naknada za zastitu voda 1174040 Naknada za korišdenje voda 2070795
 • 11. Mostovi i duprije Naknade za šumu 2011 Iznosi su u 000 din.Naknada za korišdenje šuma i šumskog zemljišta kad se daje za ispašu 1 Naknada za iskrčenu šumu 420 Naknada za posečeno drvo 24019 Naknada za promenu namene šuma 199801 Naknada za korišdenje šuma i šumskog zemljišta 237918 Naknada za zaštitu, korišdenje i unapređ. opštek. funkcija šuma 866552
 • 12. Mostovi i duprije Zaštita životne sredine Iznosi su u 000 din.Naknada za supstance koje ošteduju ozonski omotač i naknada za plastične 17672 kese Naknada za stavljanje ambalaze u promet 52820 Naknada za zagadjivanje životne sredine 1433105 Posebna naknada za zaštitu i unapredjene životne sredine 2128912 Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada 2149291 Naknada od emisije SO2,NO2,praskastih materija i odlozen otpad 2234218
 • 13. Mostovi i duprije Naknade za zemljište Iznosi su 000 din. Naknada za koriscenje gradjevinskog zemljista od pravnih lica 5Naknada za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta 257568 Naknada za uredjivanje gradjevinskog zemljišta 10432858 Naknada za korišdenje gradjevinskog zemljišta 14671779
 • 14. Karakter i priroda nekih parafiskalnih nameta• Barijere za ulazak na tržište; – Upis u registar subjekata ovlašdenih za obavljanje pojedinih delatnosti – Licence, akreditacije, polaganje stručnih ispita• Para-oporezivanje tokom poslovanja – Prihod, odnosno vrednost investicije ili transakcije kao osnovica• Kada je privređivanje pojava koja se suzbija – Viši koeficijenti naknade za korišdenje građevinskog zemljišta, cene komunalnih usluga i drugih davanja za privredu
 • 15. Moguda rešenja• Sistem javnih prihoda strogo uređen i pod ključnom nadzornom ulogom ministarstva zaduženog za poslove finansija;• Donošenje sistemskog zakona kojim bi se uredila oblast javnih prihoda i javnih rashoda;• Neophodna je precizna klasifikacija i razvrstavanje svih fiskalnih formi koje postoje u sistemu;• Analiza svrsishodnosti postojanja nameta koji ne pokazuju značajniji fiskalni kapacitet, kao i integracija sličnih nameta;• Treba ukinuti najvedi broj naknada koje se pladaju za upise, potvrde, dozvole, uverenja, licence i sl. kada te radnje sprovode zaposleni u organima državne uprave, lokalne samouprave i u javnim agencijama;• Da dosadašnji sopstveni prihodi organa uprava i agencija postanu prihodi budžeta, a da se ti javni entiteti finansiraju iz budžeta, dakle pre svega iz poreza;• Pojedine naknade su legitimne i treba ih ostaviti na snazi (na primer, neke naknade za zagađenje životne sredine ili korišdenja prirodnih bogastava) – u tim slučajevima, treba razmotriti njihovo prevođenje u režim poreza, iz razloga transparentnosti i pravne sigurnosti.
 • 16. Inventaru nije kraj• Dalji rad na analizi i unapređenju inventara• Dalja analiza efekata pojedinih nameta• Pradenje primene predloženih preporuka Zalažemo se za promenu sistema - nema uvođenja skrivenih poreza pod maskom naknada za uslugu koja ne postoji

Related Documents