Reklam agentliyi nədir?
Necə işləyir?
Reklam agentlikləri
SATICI və ALICI arasındakı
KREATİV KOMMUNİKASİYAnın
əsas yaradıcılarıdır.
Reklam agentlikləri bir neçə tipə bölünür
Dizayn agentlikləri
Kopiraytinq agentlikləri
Digital agentliklər (SMM, Webdesign, CEO və s.)
BTL agentlikləri
Below
The
Line
Çap evləri (Print House)
Prodakşn studiyalar
Media agentlikləri
Əksər reklam şirkətləri bu agentlik
xüsusiyyətlərinin bir neçəsini
özündə cəmləşdirir.
Kreativ Agentlik
daha çox kopiraytinq və dizaynı özündə cəmləşdirən,
lakin yeri gəldikdə istehsal və media mərhələsini də
...
Reklam agentliyindəki peşə sahibləri
Reklamyazan
(Copywriter)
Baş Reklamyazan
(Senior Copywriter)
Art
Direktor
Studiya
Dir...
Reklam agentliyindəki yaradıcı proses brif əsasında qurulur.
Müştəri CS Manager
Agentlik rəhbəri, 3-cü şəxslər)
Brifin verilməsi prosesi
Brifin verilməsi metodları
Telefon E-mail
MəktubVirtual görüş
Sosial media
Üzbəüz görüş
Client Brief agentlikdə emal olunub daha anlaşılan hala gətirlir
və müştəri ilə son brif təsdiqlənir.
Daha sonra Client Brief CS Manager tərəfindən
Creative brief formasına gətirilməklə Kreativ Direktora
və ya birbaşa kreati...
Keativ Direktor işçi qrup (Creative Team) yaradır.
İşçi qrupda ən azı 1 Art Direktor və 1 Reklamyazan olmalıdır.
Bu qrup İDEYA-nı formalaşdırır. Eskiz halına gətirir.
İdeya Kreativ Direktor tərəfindən ehtiyac varsa redaktə olunur
və tə...
İdeyanın təsdiqindən sonra iş lazımı formata salınır.
Mətnlər ideal hala gətirlir, dizaynların master faylları hazırlanır....
Görülmüş işlər tamamlandıqdan sonra müştəri işi qəbul edərsə
son fayllar hazırlanaraq müştəriyə təqdim olunur.
İşin master faylları müştəriyə verilmir.
Müştəri əlavə ödəniş etməklə bunu ala bilər.
Hər halda, dünya praktikasında beləd...
Əgər gələcəkdə reklamçı olmaq istəyirsənsə:
Bilməlisən ki,
Reklamçının şəxsi həyatı
demək olar ki, olmur.
İşdən gecəyarısı çıxmağı da,
ofisdə gecələməyi də,
çapar kim...
Öz işinizi sevməsən
sadəcə olaraq,
reklam işçisi
olacaqsan...
Öz işini sevməlisən!
Əks halda əsla
reklamçı ola
bilməzsən!
Stereotipləri qırmalı, “kim nə deyər” fikrini unutmalısan!
Həm xəyalpərəst,
həm realist,
həm çılğın,
həm təmkinli,
həm kosmopolit,
həm mühafizəkar
olmağı bacarmalısan!
Əsl reklamçı yalan danışmamalıdır!
O, yalnız lazım olanları deməyi
və məharətlə şişirtməyi
bacarmalıdır!
TƏŞƏKKÜRLƏR!
of 30

Namig Bayramov (Yello Advertising) - How does an advertising agency works?

Namig Bayramov (Yello Advertising) - How does an advertising agency works? Namiq Bayramov (Yello Advertising) - Reklam agentliyi necə işləyir?
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namig Bayramov (Yello Advertising) - How does an advertising agency works?

 • 1. Reklam agentliyi nədir? Necə işləyir?
 • 2. Reklam agentlikləri SATICI və ALICI arasındakı KREATİV KOMMUNİKASİYAnın əsas yaradıcılarıdır.
 • 3. Reklam agentlikləri bir neçə tipə bölünür
 • 4. Dizayn agentlikləri
 • 5. Kopiraytinq agentlikləri
 • 6. Digital agentliklər (SMM, Webdesign, CEO və s.)
 • 7. BTL agentlikləri Below The Line
 • 8. Çap evləri (Print House)
 • 9. Prodakşn studiyalar
 • 10. Media agentlikləri
 • 11. Əksər reklam şirkətləri bu agentlik xüsusiyyətlərinin bir neçəsini özündə cəmləşdirir.
 • 12. Kreativ Agentlik daha çox kopiraytinq və dizaynı özündə cəmləşdirən, lakin yeri gəldikdə istehsal və media mərhələsini də həyata keçirməyi bacaran agentlikdir.
 • 13. Reklam agentliyindəki peşə sahibləri Reklamyazan (Copywriter) Baş Reklamyazan (Senior Copywriter) Art Direktor Studiya Direktoru Qrafik Dizayner İllüstrator Animator və ya Motion Grapher Kreativ Direktor Prepress Dizayner Web dizayner SMM manager İstehsalat üzrə menecer (Production Manager) Müştəri Təmsilçisi (CS Manager) BTL menecer (Event Manager) Media Planlaşdırıcı Strateji planlaşdırıcı
 • 14. Reklam agentliyindəki yaradıcı proses brif əsasında qurulur.
 • 15. Müştəri CS Manager Agentlik rəhbəri, 3-cü şəxslər) Brifin verilməsi prosesi
 • 16. Brifin verilməsi metodları Telefon E-mail MəktubVirtual görüş Sosial media Üzbəüz görüş
 • 17. Client Brief agentlikdə emal olunub daha anlaşılan hala gətirlir və müştəri ilə son brif təsdiqlənir.
 • 18. Daha sonra Client Brief CS Manager tərəfindən Creative brief formasına gətirilməklə Kreativ Direktora və ya birbaşa kreativ şöbəyə (onlayn platforma olduqda) ötürülür.
 • 19. Keativ Direktor işçi qrup (Creative Team) yaradır. İşçi qrupda ən azı 1 Art Direktor və 1 Reklamyazan olmalıdır.
 • 20. Bu qrup İDEYA-nı formalaşdırır. Eskiz halına gətirir. İdeya Kreativ Direktor tərəfindən ehtiyac varsa redaktə olunur və təqdimat halında müştəriyə göstərilir. ideya
 • 21. İdeyanın təsdiqindən sonra iş lazımı formata salınır. Mətnlər ideal hala gətirlir, dizaynların master faylları hazırlanır. Film və ya radiospot varsa, istehsal olunur və s.
 • 22. Görülmüş işlər tamamlandıqdan sonra müştəri işi qəbul edərsə son fayllar hazırlanaraq müştəriyə təqdim olunur.
 • 23. İşin master faylları müştəriyə verilmir. Müştəri əlavə ödəniş etməklə bunu ala bilər. Hər halda, dünya praktikasında belədir 
 • 24. Əgər gələcəkdə reklamçı olmaq istəyirsənsə:
 • 25. Bilməlisən ki, Reklamçının şəxsi həyatı demək olar ki, olmur. İşdən gecəyarısı çıxmağı da, ofisdə gecələməyi də, çapar kimi sağa-sola çapmağı da gözə almalısan!
 • 26. Öz işinizi sevməsən sadəcə olaraq, reklam işçisi olacaqsan... Öz işini sevməlisən! Əks halda əsla reklamçı ola bilməzsən!
 • 27. Stereotipləri qırmalı, “kim nə deyər” fikrini unutmalısan!
 • 28. Həm xəyalpərəst, həm realist, həm çılğın, həm təmkinli, həm kosmopolit, həm mühafizəkar olmağı bacarmalısan!
 • 29. Əsl reklamçı yalan danışmamalıdır! O, yalnız lazım olanları deməyi və məharətlə şişirtməyi bacarmalıdır!
 • 30. TƏŞƏKKÜRLƏR!

Related Documents