Námskrá elstu barnanna í leikskólum Kópavogs Leiðir til árangurs 17. ágúst 2007
Námskrá fyrir elstu börnin <ul><li>Byggist á aðalnámskrá leikskóla og námskrá leikskóla Kópavogs </li></ul><ul><li>Námskrá...
Námskráin eru unnin út frá eftirfarandi grundvallaratriðum: <ul><li>Leikskólabörn eru mjög opin fyrir námi, virk og forvit...
Námskráin <ul><li>Nær til allra þátta leikskólastarfsins því börn eru alltaf að læra </li></ul><ul><li>Námskráin er lýsing...
Markmið með námskránni: <ul><li>Að tryggja að öll fimm ára börn í leikskólum Kópavogs takist á við krefjandi, áhugaverð og...
Mat á verkefnum og kennslu <ul><li>Mat á verkefnum og kennslu byggist á eftirfarandi: </li></ul><ul><li>☺ Verkefni er go...
Lýðræði <ul><li>Í tengslum við gerð námskrárinnar var unnið þróunarverkefni um lýðræði með börnum í öllum leikskólum Kópav...
Námskráin og fylgirit <ul><li>Inngangsrit – hugmyndafræðilegur grunnur </li></ul><ul><li>Tafla með námssviðum, markmiðum...
of 8

Namskra Elstubarna

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Namskra Elstubarna

  • 1. Námskrá elstu barnanna í leikskólum Kópavogs Leiðir til árangurs 17. ágúst 2007
  • 2. Námskrá fyrir elstu börnin <ul><li>Byggist á aðalnámskrá leikskóla og námskrá leikskóla Kópavogs </li></ul><ul><li>Námskráin var í þróun frá 2004 til 2006 </li></ul><ul><li>Sérstök áhersla er lögð á lýðræði barnanna </li></ul><ul><li>Ákveðið hefur verið að vinna einnig sérstaka námskrá fyrir yngstu börnin og mið hópinn í leikskólum Kópavogs </li></ul>
  • 3. Námskráin eru unnin út frá eftirfarandi grundvallaratriðum: <ul><li>Leikskólabörn eru mjög opin fyrir námi, virk og forvitin </li></ul><ul><li>Leikskólabörn eru alltaf að læra, við allar aðstæður </li></ul><ul><li>Fimm ára börn læra mest og best í samræmi við hefðbundnar starfsaðferðir leikskóla </li></ul><ul><li>Virkni barna og áhugahvöt eru grundvöllurinn að námi barna á leikskólaaldri </li></ul><ul><li>Barn á auðveldara með að tileinka sér nám ef því líður vel </li></ul>
  • 4. Námskráin <ul><li>Nær til allra þátta leikskólastarfsins því börn eru alltaf að læra </li></ul><ul><li>Námskráin er lýsing á því sem börnin eiga að upplifa, ekki upptalning á því sem þau eiga að læra </li></ul><ul><li>Unnið er með áhugahvöt og virkni barnanna til að tryggja eins og kostur er að hvert barn fái nám við hæfi og læri á sinn sérstaka hátt eins mikið og því er unnt. </li></ul>
  • 5. Markmið með námskránni: <ul><li>Að tryggja að öll fimm ára börn í leikskólum Kópavogs takist á við krefjandi, áhugaverð og fjölbreytt leikskólaverkefni í samræmi við aldur sinn og þroska, einstaklingslega og í hópi. </li></ul><ul><li>- vegna þess að börn þurfa að fá að takast á við lífið og starfið og reyna á hug og hönd </li></ul><ul><li>Að fimm ára börn í leikskólum Kópavogs takist á við skólastarf sem er byggt á þekkingu á því hvernig börn á þessum aldri læra mest og best. </li></ul><ul><li>- vegna þess að börn eiga að fá tækifæri til að læra eins mikið og hægt er á hverjum tíma og eftir leiðum sem hæfa aldri þeirra og þroska. </li></ul><ul><li>Að börnin takist á við nám sem byggt sé á áhugahvöt og virkni þeirra </li></ul><ul><li>- vegna þess að þannig er best tryggt að börnin læri mest. </li></ul><ul><li>Að gera starf og nám fimm ára barna í leikskólum Kópavogs sýnilegra </li></ul><ul><li>Að auðvelda kennurum í leikskólum Kópavogs að byggja upp gott starf með elstu börnum leikskólanna og miðla til foreldra og annarra í hverju það er fólgið </li></ul>
  • 6. Mat á verkefnum og kennslu <ul><li>Mat á verkefnum og kennslu byggist á eftirfarandi: </li></ul><ul><li>☺ Verkefni er gott ef börnin taka sjálfviljug þátt í því </li></ul><ul><li>Tóku börnin sjálfviljug þátt í verkefninu? </li></ul><ul><li>☺ Kennsla er árangursrík ef börnin koma fram með áhugaverðar hugmyndir og vangaveltur </li></ul><ul><li>Voru börnin virk og áhugasöm? </li></ul>
  • 7. Lýðræði <ul><li>Í tengslum við gerð námskrárinnar var unnið þróunarverkefni um lýðræði með börnum í öllum leikskólum Kópavogs </li></ul><ul><li>Í lýðræði felast bæði réttindi, skyldur og ábyrgð á samferðamönnum og umhverfi. </li></ul><ul><li>Skilað var skýrslu til menntamálaráðuneytis vegna þróunarverkefnisins. </li></ul>
  • 8. Námskráin og fylgirit <ul><li>Inngangsrit – hugmyndafræðilegur grunnur </li></ul><ul><li>Tafla með námssviðum, markmiðum og viðfangsefnum – tengd við námsgreinar grunnskóla, fjölgreindir og þroskaþætti </li></ul><ul><li>Tafla með útfærslu viðfangsefna </li></ul><ul><li>Matsblöð og skráningarblöð </li></ul><ul><li>Skrá um lesefni og netföng </li></ul>

Related Documents