 Տարածված են Հայկական լեռնաշխարհում` Հայաստանում, ինչպես նաև հյուսիսային Իրաքում և հյուսիս-արևմտյան Իրանում: Մոտ 3,000 տա...
Տարածված է Արարատի և Արմավիրի մարզերում`Արարատյան հարթավայրի կերային բույսերիառկայությամբ աղուտներում: 20-րդ դարի կեսերինա...
 Բուսակեր տեսակ է, որը սնվում է միայն երկու տեսակի բույսերով՝ որդանախոտով և եղեգով , ունի զարգացման բարդ ցիկլ: Վտան...
Հայտնի են առանձին պոպուլյացիաներ Արաքսգետի հովտում: Պահպանվել է Արմավիրի մարզիԲաղրամյանի, Արմավիրի, Էջմիածնիտարածաշրջաններ...
Ձմեռումից դուրս են գալիս մարտի սկզբին, ևակտիվությունը շարունակվում է մինչև նոյեմբեր:Սնվում են մանր հոդվածոտանիներով (մրջյո...
Պահպանվում է «Գոռավանի ավազուտներ» և«Որդան կարմիր» արգելավայրերում: Անհրաժեշտէ ցանկապատել արգելավայրերի տարածքներնանասունն...
Նեղ արեալով տեսակ է, տարածաշրջանումանհետացած: Արաքս գետի հովտի էնդեմիկ է,Հայաստանում հայտնի էր Արարատյանհարթավայրից` Գոռավ...
 Տիպիկ ավազասեր է: Հայաստանի սահմաններում ապրում էր ծ.մ. 600-1000 մ բարձրություններում: Կենդանիներն ակտիվ են կլոր տարի: Բ...
 Դալի ավազամուկը «Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայրում պահպանվող օբյեկտներից մեկն է: Տեսակի պահպանության համար առաջին հերթի...
 Բազեանմաններ 46. Գառնանգղ (մորուքավոր անգղ) — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում: 47. Գիշանգ...
 50. Քարարծիվ — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում: 51. Ջրարծիվ — Խոցելի տեսակ է: Հան...
 Տառեղանմաններ 33. Քաջահավ — Խոցելի տեսակ է: Մինչև 1950–ականները լայնորեն տարածված է եղել Արաքս գետի հովտում, ներկայ...
 Փոքր ճագարամուկ — Վտանգված տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում` 800-1200 մ բարձրության վրա:
 Ներկարար — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի կիսաանապատային գոտում:
 Ջրասամույր — Վտանգված տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում:
 Խայտաքիս — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզում` 1000 մ բարձր տարածքներում:
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները
of 26

NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - NaraՀայաստանի կարմիր գիրքում նշված կենդանիները

 • 1.  Տարածված են Հայկական լեռնաշխարհում` Հայաստանում, ինչպես նաև հյուսիսային Իրաքում և հյուսիս-արևմտյան Իրանում: Մոտ 3,000 տարի առաջ հանդիպում էր նաև Ղրիմում և Բալկաններում: Մուֆլոններ կան նաև Կիպրոս, Կորսիկա և Սարդինիա կղզիներում, սակայն պարզ չէ դրանք վայրենացած ոչխարներ են, թե իրական մուֆլոններ: Մուֆլոնը գրանցված է Հայաստանի Կարմիր գրքում:
 • 2. Տարածված է Արարատի և Արմավիրի մարզերում`Արարատյան հարթավայրի կերային բույսերիառկայությամբ աղուտներում: 20-րդ դարի կեսերինարեալը կազմում էր 10000 հա, 1990 թ. տվյալներովընդամենը 2000 հա, որը բաղկացած է իրարիցտարանջատված փոքր (մինչև մի քանի հեկտար) և2 համեմատաբար մեծ հատվածներից:
 • 3.  Բուսակեր տեսակ է, որը սնվում է միայն երկու տեսակի բույսերով՝ որդանախոտով և եղեգով , ունի զարգացման բարդ ցիկլ: Վտանգման հիմնական գործոններ. աղուտների ինտենսիվ յուրացում: Արեալի առանձնահատկությունները` դրա սահմանափակ, մասնատված և հողահանդակներով շրջապատված լինելը, կլիմայի հնարավոր փոփոխությունները ապագայում կարող են առավել վտանգել այս տեսակի վիճակը: Տեսակի պահպանության նպատակով 1986 թ-ին ստեղծվել է «Որդան կարմիր» արգելավայրը: Մշակված է արհեստական պայմաններում միջատի բազմացման մեթոդ:
 • 4. Հայտնի են առանձին պոպուլյացիաներ Արաքսգետի հովտում: Պահպանվել է Արմավիրի մարզիԲաղրամյանի, Արմավիրի, Էջմիածնիտարածաշրջաններում և Արարատի մարզիառանձին տեղամասերում: Հայաստանից դուրսհանդիպում է Հյուսիս-Արևելյան Թուրքիայում ևԱրևելյան Անդրկովկասում: Բնակվում էավազուտային և աղուտային անապատներում ծ.մ.800-1050 մ բարձրության վրա:
 • 5. Ձմեռումից դուրս են գալիս մարտի սկզբին, ևակտիվությունը շարունակվում է մինչև նոյեմբեր:Սնվում են մանր հոդվածոտանիներով (մրջյուններ,մանր բզեզներ, նեպուկներ, թրթուրներ, սարդեր ևայլն): Մեկ տարում ձվադրում է 2-3 անգամ:Բնության մեջ կյանքի տևողությունը` մինչև 3տարի:
 • 6. Պահպանվում է «Գոռավանի ավազուտներ» և«Որդան կարմիր» արգելավայրերում: Անհրաժեշտէ ցանկապատել արգելավայրերի տարածքներնանասունների արածեցումը կանխելու համար ևանցկացնել միջոցառումներ` քայքայվածպոպուլյացիաների վերականգնման ուղղությամբ:
 • 7. Նեղ արեալով տեսակ է, տարածաշրջանումանհետացած: Արաքս գետի հովտի էնդեմիկ է,Հայաստանում հայտնի էր Արարատյանհարթավայրից` Գոռավանի, Շիդլուի, Փոքր Վեդու,Ռանչպարի, Մարգարայի շրջակայքում`ռելիկտային ավազուտներում: Գտնվել էրՆախիջևանում (սահմանամերձ գ. Սադարակիշրջակայք), հավանաբար, ապրում է ԹուրքիայիԱրալիխյան ավազուտներում:
 • 8.  Տիպիկ ավազասեր է: Հայաստանի սահմաններում ապրում էր ծ.մ. 600-1000 մ բարձրություններում: Կենդանիներն ակտիվ են կլոր տարի: Բները, սովորաբար, տեղադրվում են ավազուտային բլուրներում: Սնվում են ապրելավայրերի շրջակայքում աճող տարբեր μույսերով: Ամռանը և ձմռանը հիմնական կերը սերմերն են: Սնվում են նաև միջատներով: Բազմացումը տեղի է ունենում մարտի վերջին- ապրիլի սկզբին: XX դարի վերջին տասնամյակներում նկատվել է տեսակի թվաքանակի խիստ անկում և վերջին տարիներին ավազամկան պոպուլյացիաներ չեն հայտնաբերվել:
 • 9.  Դալի ավազամուկը «Գոռավանի ավազուտներ» արգելավայրում պահպանվող օբյեկտներից մեկն է: Տեսակի պահպանության համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է ճշգրտել Դալի ավազամկան արդի վիճակը երկրում, ներկա պոպուլյացիաների հայտնաբերման դեպքում` սահմանել դրանց խիստ պահպանությունը: Անհրաժեշտ է նաև ստեղծել կայուն լաբորատոր պոպուլյացիաներ:
 • 10.  Բազեանմաններ 46. Գառնանգղ (մորուքավոր անգղ) — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում: 47. Գիշանգղ — Վտանգված տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում: 48. Սպիտակագլուխ անգղ — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում: 49. Տափաստանային արծիվ — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում:
 • 11.  50. Քարարծիվ — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում: 51. Ջրարծիվ — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արարատյան հարթավայրի Արաքս գետի հովտի լճակներում: 52. Տափաստանային հողմավար բազե — Խոցելի տեսակ է: Տեղ-տեղ բնադրում է Արաքսի հովտում: 53. Կարմրավոտ բազե — Խոցելի տեսակ է: Դասվում է Հայաստանի բնադրող, չվող թռչունների թվին: Հանդիպում է Արմավիրի և Էջմիածնի նախկին շրջանների վարչատարածքներում: 54. Աղավնաբազե — Պատկանում է «Տվյալների անբավարարություն» կատեգորիային:
 • 12.  Տառեղանմաններ 33. Քաջահավ — Խոցելի տեսակ է: Մինչև 1950–ականները լայնորեն տարածված է եղել Արաքս գետի հովտում, ներկայումս հանդիպում է միայն Մեծամոր գետի հովտում: 34. Տարգալակտուց — Վտանգված տեսակ է: 1930-40–ականներին հանդիպում էր Արաքս գետի հովտում, ներկայումս Արմավիրի մարզի վարչատարածքում չի հանդիպում: Գարնանային և աշնանային չուի շրջանում հանդիպում է Արարատյան հարթավայրում: 64. Մեծ արորիկ — Խոցելի տեսակ է:
 • 13.  Փոքր ճագարամուկ — Վտանգված տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի ամբողջ տարածքում` 800-1200 մ բարձրության վրա:
 • 14.  Ներկարար — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի կիսաանապատային գոտում:
 • 15.  Ջրասամույր — Վտանգված տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզի գրեթե բոլոր տարածաշրջաններում:
 • 16.  Խայտաքիս — Խոցելի տեսակ է: Հանդիպում է Արմավիրի մարզում` 1000 մ բարձր տարածքներում:

Related Documents