210 mm
Polytematický Strukturovaný
heslář (PSH), novinky v jeho
využití
Kristýna Kožuchová, Ctibor Škuta
...
210 mm
Organizační začlenění referátu PSH v
NTK
 referát PSH zařazen do odboru projektů a inovací
 spolupráce na d...
210 mm
Polytematický strukturovaný heslář
(PSH)
 česko-anglický řízený slovník
 nástroj sloužící k pořádání a vyhled...
210 mm
Struktura PSH
 stromová struktura
 hierarchické vztahy
 asociační vztahy („viz též“)
 ekvivalenční vztahy (...
210 mm
Historie PSH
 1991 – 1993 počátky
 1997 distribuována první verze PSH 1.0
 2000 překlad hesláře do angličtin...
210 mm
Formáty PSH
 MARC21 pro autority
 sémantický formát Simple Knowledge Organisation System
(SKOS)
 slouží ...
210 mm
Prohlížení PSH (sekundární přístup k fondu
NTK)
 primární přístup ke sbírkám NTK – vlastní katalog
 alternati...
210 mm
Odkazy
PSH
 http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/psh/

http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/p...
210 mm
Děkuji za pozornost
psh@techlib.cz
Dan Perjovschi (NTK)
Dan Perjovschi (NTK)
of 9

Prezentace PSH (Kristýna Kožuchová, Ctibor Škuta)

Prezentace stručně představuje Polytematický strukturovaný heslář (PSH), jeho vývoj, strukturu a formáty. PSH je česko-anglický řízený slovník hesel, který je v současné době spravován referátem PSH Národní technické knihovně (NTK).
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace PSH (Kristýna Kožuchová, Ctibor Škuta)

  • 1. 210 mm Polytematický Strukturovaný heslář (PSH), novinky v jeho využití Kristýna Kožuchová, Ctibor Škuta psh@techlib.cz 24. února 2010, Národní technická knihovna
  • 2. 210 mm Organizační začlenění referátu PSH v NTK  referát PSH zařazen do odboru projektů a inovací  spolupráce na dalších podobných projektech 24. února 2010, Národní technická knihovna
  • 3. 210 mm Polytematický strukturovaný heslář (PSH)  česko-anglický řízený slovník  nástroj sloužící k pořádání a vyhledávání dokumentů  44 tématických oblastí  zahrnuje více než 13 500 hesel  každé heslo je zařazeno v rámci šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie  vychází z přirozeného jazyka a přirozeného pořádku slov 24. února 2010, Národní technická knihovna
  • 4. 210 mm Struktura PSH  stromová struktura  hierarchické vztahy  asociační vztahy („viz též“)  ekvivalenční vztahy („viz“) 24. února 2010, Národní technická knihovna
  • 5. 210 mm Historie PSH  1991 – 1993 počátky  1997 distribuována první verze PSH 1.0  2000 překlad hesláře do angličtiny  2006 implementace do SW Aleph 24. února, Národní technická knihovna
  • 6. 210 mm Formáty PSH  MARC21 pro autority  sémantický formát Simple Knowledge Organisation System (SKOS)  slouží k reprezentaci systémů organizace znalostí - tezaurů, klasifikačních systémů, taxonomií a řízených heslářů  je postaven na W3C standardech RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF - Schema)   24. února 2010, Národní technická knihovna
  • 7. 210 mm Prohlížení PSH (sekundární přístup k fondu NTK)  primární přístup ke sbírkám NTK – vlastní katalog  alternativní přístup webové rozhraní na adrese http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/psh/prohlizeni-psh/    vyobrazen seznam 44 hlavních tematických řad  procházení heslářem po hierarchické a asociativní ose  deskriptory, nedeskriptory, anglické ekvivalenty  katalog NTK, katalog NK ČR  Library of Congress Subject Headings,  DBPedie 24. února, Národní technická knihovna
  • 8. 210 mm Odkazy PSH  http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/psh/  http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/psh/prohlizeni-psh
  • 9. 210 mm Děkuji za pozornost psh@techlib.cz Dan Perjovschi (NTK) Dan Perjovschi (NTK)