VýzkumyPrezentace činnosti a výsledků klíčové aktivity č. 1 Výzkumy
Zaměření výzkumů• Dotazníkovášetření –identifikace Standardizacecílové skupiny organizací ...
Koho se výzkumy týkaly… Výzkumy se Jenom ve výzkumu o realizo...
Jaké metody a techniky jsme použili?Kvantitativní metodyTechniky strukturovaných řízený...
Co jsme získali a k čemu to využili?• Přesnou znalost prostředí a potřeb cílové skupiny• Uniká...
Věděli jste, že… …dětí ve věku 6 – 15 let je přibližně 1 000 000… …74 % dětí pravidelně dochází v tomto věku alesp...
Věděli jste, že… …děti ohrožené sociální exkluzí téměř nenavštěvují …pokud mají tyto děti or...
Věděli jste, že…„Řekni mi prosím, zdali následující věci považuješ v životě za důležité…?“ ...
Závěrem Naopak dětem, jejichž rodiče m...
Výzkumy v oblasti dětí a mládeže v budoucnu• Je vhodné realizovat kontinuální výzkumy v oblasti dětí a ...
Kde nalézt informace?Všechny výzkumné zprávy naleznete na www.kliceprozivot.cz www.vyzkum-mladez.cz
Na shledanou Děkujeme za pozornost. Mnoho úspěchů v práci přejíMgr. Miroslav Bocan ...
Děkuji za pozornost
Prezentace KA 01 Výzkumy / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
of 14

Prezentace KA 01 Výzkumy / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

Prezentace KA 01 Výzkumy / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace KA 01 Výzkumy / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

 • 1. VýzkumyPrezentace činnosti a výsledků klíčové aktivity č. 1 Výzkumy
 • 2. Zaměření výzkumů• Dotazníkovášetření –identifikace Standardizacecílové skupiny organizací •Analýza stavu Průběžné- popis procesů neformálního potřeb DVPPzv vzdělávání vzdělávání Průře zo Výzkumy téma vá •Zdroje informací a kritéria ta při výběru volnočasových aktivit Související •Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání témata •Právní analýza dokumentů vztahujících se k mládeži •Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání •Výchova k dobrovolnictví – mentoring Evaluace projektu Hodnotové •Informovanost a participace mládeže orientace dětí ve •Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání věku 6 – 15 let
 • 3. Koho se výzkumy týkaly… Výzkumy se Jenom ve výzkumu o realizovaly i hodnotových s dětmi a mládeží. orientacích nás byloCílovou skupinou přes 2000 výzkumů byli respondentů. pracovníci SVČ; ŠK, ŠD i NNO. Celkem bylo ve výzkumech dotazováno více jak 4000 respondentů.
 • 4. Jaké metody a techniky jsme použili?Kvantitativní metodyTechniky strukturovaných řízených i neřízených rozhovorů dotazníková šetření s tazatelem elektronická dotazníková šetření telefonické rozhovoryKvalitativní metodyTechniky focus groupsskupinové a hloubkové rozhovory
 • 5. Co jsme získali a k čemu to využili?• Přesnou znalost prostředí a potřeb cílové skupiny• Unikátní datové soubory• Vhled do problematiky – ze zjištění vyplynula řada systémových doporučení • Vstupní analýzy do problematiky průřezových témat – využívané při realizaci vzdělávacích programů • Rozpoutání diskuse o životě, problémech a potřebách dnešních dětí s odbornou i laickou veřejností
 • 6. Věděli jste, že… …dětí ve věku 6 – 15 let je přibližně 1 000 000… …74 % dětí pravidelně dochází v tomto věku alespoň na 1 volnočasovou aktivitu (nejméně 6letí 58% - nejvíce 11letí 83 %) týdně. …nejnavštěvovanější jsou sportovní a pohybové aktivity (chlapci), následují hudebně dramatické a výtvarně rukodělné aktivity (děvčata).…děti, které navštěvují volnočasové aktivity, majímnohem více rozvinuté sociální kompetence, nežliděti ostatní.
 • 7. Věděli jste, že… …děti ohrožené sociální exkluzí téměř nenavštěvují …pokud mají tyto děti organizace zájmového a nějakou organizovanou neformálního vzdělávání? volnočasovou aktivitu = Věděli jste proč? nízkoprahová zařízení. …rodiče a děti ze socio-kulturně odlišného prostředí …tyto bariéry jsou ale často icítí řadu bariér při vstupu do na straně organizací. volnočasových aktivit.
 • 8. Věděli jste, že…„Řekni mi prosím, zdali následující věci považuješ v životě za důležité…?“ n = 2238
 • 9. Závěrem Naopak dětem, jejichž rodiče mají špatné socioekonomické postavení a nízké vzdělání, reálně hrozí, že se budou svým vrstevníkům dále vzdalovat. Dobré vzdělání rodičů a většinou i dobré materiálnízajištění představují pro děti nadprůměrně dobrou startovní pozici do života, která jezvýhodňuje oproti ostatním dětem prakticky ve všech ohledech.
 • 10. Výzkumy v oblasti dětí a mládeže v budoucnu• Je vhodné realizovat kontinuální výzkumy v oblasti dětí a mládeže a sledovat vývojové trendy.• Je potřeba spolupracovat s dalšími odbornými institucemi a systematicky stanovovat výzkumná témata.• Chceme podpořit přenos odborných zjištění z výzkumů do praxe (práce s dětmi a mládeží).
 • 11. Kde nalézt informace?Všechny výzkumné zprávy naleznete na www.kliceprozivot.cz www.vyzkum-mladez.cz
 • 12. Na shledanou Děkujeme za pozornost. Mnoho úspěchů v práci přejíMgr. Miroslav Bocan Mgr. Adam SpálenskýGarant výzkumů Odborný pracovník výzkumumiroslav.bocan@nidm.cz adam.spalensky@nidm.cz
 • 13. Děkuji za pozornost

Related Documents