Studium pedagogiky volného času – KA 03Východiska k pojetí pedagogiky a pedagogických pr...
Studium pedagogiky volného času – KA 03• Studium pedagogiky volného času – tříleté k...
Studium pedagogiky volného času – KA 03 Zaměření na zvyšování kompetentnosti cílové skupiny ...
Studium pedagogiky volného času – KA 03 „Předávám to, co jsem sám zažil“• Pedagogik...
Studium pedagogiky volného času – KA 03Výstupy KA 03 v letech 2009 - 2012:Počet studentů a účastníků: 462P...
Studium pedagogiky volného času – KA 03 Výstupy a úspěchy KA 03: A) Projekto...
Děkujeme za pozornostBc. Vlasta Faiferlíkovágarant Studia pedagogiky volného časuMgr. Petra Bláhováodborný asistent Studia...
Prezentace KA 03 Studium pedagogiky volného času / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
of 8

Prezentace KA 03 Studium pedagogiky volného času / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

Prezentace KA 03 Studium pedagogiky volného času / Závěrečná konference projektu Klíče pro život
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace KA 03 Studium pedagogiky volného času / Závěrečná konference projektu Klíče pro život

  • 1. Studium pedagogiky volného času – KA 03Východiska k pojetí pedagogiky a pedagogických procesů v rámci klíčové aktivity č. 3Doplňkové pedagogické studiumposkytované IZV Hořovice dle Pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k zabezpečenídalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání č. j. 15952/2003-515, z 2. července 2003 (platnost do roku 2005) v letech 2004 – 2005Nové cesty v pedagogice zájmového vzdělávání – SVČ, ŠD + ŠKposkytované NIDM MŠMT dle akreditace DVPP č. j. 11055/2007-25-220v letech 2005 – 20082007 – 2008 Příprava širší provázané nabídky vzdělávání2009 – 2012 Pilotní ověřování vzdělávacích programů v rámci projektu KPŽ
  • 2. Studium pedagogiky volného času – KA 03• Studium pedagogiky volného času – tříleté kombinované prezenční studium s e-learningovou podporouI. ročník – zaměření na oblast osobnosti pedagoga Rozvoj osobnosti pedagoga v kontextu profesní roleII. ročník – zaměření na rozvoj pedagogických dovedností pro přímý výkon praxe Rozvoj pedagogických kompetencí pro práci se skupinou s ohledem na individuální potřeby členů skupinyIII. ročník – zaměření na další kompetence potřebné k práci ve školském zařízení pro zv Rozvoj nadstavbových kompetencí potřebných k práci ve školském zařízení• E-Learningové studium pedagogiky volného času• Kurz prevence syndromu vyhoření• Systém přípravy, vedení a rozvoje pedagogických pracovníků I
  • 3. Studium pedagogiky volného času – KA 03 Zaměření na zvyšování kompetentnosti cílové skupiny v oblasti pedagogiky napříč školským zařízením pro ZV:• Nekvalifikovaný pedagog volného času Studium pedagogiky VČ – I. ročník, E-learningové studium pedagogiky VČ• Kvalifikovaný pedagog volného času Studium pedagogiky VČ II. a III. ročník, Prevence syndromu vyhoření• Management školských zařízení pro ZV Systém přípravy, vedení a rozvoje pedagogických pracovníků I
  • 4. Studium pedagogiky volného času – KA 03 „Předávám to, co jsem sám zažil“• Pedagogika pro praxi• Pedagogika respektující osobnost účastníka zodpovědnost za výsledky pedagogického procesu (100% žák, 100% dítě) aktivní zapojení dítěte do všech složek pedag. procesu komunikace mezi pedagogem a účastníkem• Pedagogika vědomá a cílená• Pedagogika opírající se o zkušenostní učení• Pedagogika podporující kooperaci• Pedagogika podporující formu pedagogických projektů
  • 5. Studium pedagogiky volného času – KA 03Výstupy KA 03 v letech 2009 - 2012:Počet studentů a účastníků: 462Počet studijních a účastnických skupin: 27Počet studijních modulů: 36 x vícedenní modul, 20 x 1 dennímodulPočet táborů, závěrečných zkoušek: 7xPočet vydaných sborníků: 3x
  • 6. Studium pedagogiky volného času – KA 03 Výstupy a úspěchy KA 03: A) Projektové úspěchy• odborná supervize• podnět k legislativní změně - oddělení pracovní pozice pedagoga vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost• pedagogické střípky• akreditace studijních programů B) Studentské úspěchy• skupiny, které se scházejí ke společným worshopům a intervizním setkání bez organizačního zabezpečení zvenčí• fundraisingové úspěchy jednotlivých studentů• motivace ke studiu na VŠ - úspěšné zkoušky a zahájení studia
  • 7. Děkujeme za pozornostBc. Vlasta Faiferlíkovágarant Studia pedagogiky volného časuMgr. Petra Bláhováodborný asistent Studia pedagogiky volného časuBc. Lucie Peškovástudent

Related Documents