2 sata kasnije …
 
Jo š 2 sata kasnije …
 
 
IZBEGNITE NEPRIJATNOST I NAUČITE ŠTA SU TO BAZE PODATAKA UZ STEFANA NIKOLIĆA IV 5 Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”
KLASIČNI SISTEMI ORGANIZACIJE PODATAKA <ul><li>Datoteka kao najviši nivo organizacije podataka </li></ul><ul><li>Početak...
PRIMER KLASIČNOG SISTEMA
NEDOSTACI KLASIČNIH SISTEMA <ul><li>Zavisnost između programa i podataka </li></ul><ul><ul><li>Svaki program mora da pozna...
Šta je sistem baza podataka? <ul><li>Sistem baza podataka sadrži 4 osnovne komponente : </li></ul><ul><ul><li>korisnici, <...
Šta je baza podataka? <ul><li>Osnovna namena baze podataka je da bude skladište za podatke. </li></ul><ul><li>Podaci ...
<ul><li>Me đ usobna povezanost podataka je ono po čemu se baza podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i...
Šta je Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS)? <ul><li>DBMS obično nudi: </li></ul><ul><li>Jezik za opis podataka ...
Funkcije DBMSa <ul><li>DBMS treba da obezbedi sledeće funkcije za kontrolisani pristup podacima u bazi podataka: </li></...
Personalni sistem baza podataka Tipovi sistema baza podataka
Enterprise sistem baza podataka .  
Relacioni model podataka <ul><li>Relacioni model je svakako najpopularniji i najrasprostranjeniji model podataka danas i p...
<ul><li>Relacija se u bazi podataka predstavlja dvodimenzionalnom tabelom , </li></ul><ul><ul><li>vrste odgovaraju pojedi...
O modelovanju i projektovanju baza podataka nekom drugom prilikom!!!
of 21

Baze podataka - Stefan Nikolić - Silvana Ivković

Takmičenje na portalu www.nasaskola.net "biramo najbolju lekciju" engleski jezik i računarstvo i informatika, mart 2011. godine, Baze podataka, Računarstvo i informatika, Stefan Nikolić, IV-5, Silvana Ivković, Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Baze podataka - Stefan Nikolić - Silvana Ivković

 • 3. 2 sata kasnije …
 • 5. Jo š 2 sata kasnije …
 • 8. IZBEGNITE NEPRIJATNOST I NAUČITE ŠTA SU TO BAZE PODATAKA UZ STEFANA NIKOLIĆA IV 5 Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”
 • 9. KLASIČNI SISTEMI ORGANIZACIJE PODATAKA <ul><li>Datoteka kao najviši nivo organizacije podataka </li></ul><ul><li>Početak primena računara za obradu podataka </li></ul><ul><ul><li>Nisu postojale BP </li></ul></ul><ul><li>Klasični sistemi – datoteke i programski jezici </li></ul><ul><li>Kompleksnije poslovne aplikacije </li></ul><ul><ul><li>Brojne mane sistema zasnovanih na datotekama i programskim jezicima </li></ul></ul>
 • 10. PRIMER KLASIČNOG SISTEMA
 • 11. NEDOSTACI KLASIČNIH SISTEMA <ul><li>Zavisnost između programa i podataka </li></ul><ul><ul><li>Svaki program mora da poznaje detaljan opis datoteka </li></ul></ul><ul><li>Redudansa podataka </li></ul><ul><ul><li>Pojavljivanje istih podataka u različitim datotekama </li></ul></ul><ul><li>Ograničenost deljenja podataka </li></ul><ul><ul><li>Zasebni podaci odeljenja, nema integrisanih izveštaja </li></ul></ul><ul><li>Dugo vreme za razvoj </li></ul><ul><ul><li>Nema nastavka razvoja, najlakše je ispočetka </li></ul></ul><ul><li>Teško održavanje programa </li></ul><ul><ul><li>80% budžeta za razvoj se troši na održavanje </li></ul></ul>
 • 12. Šta je sistem baza podataka? <ul><li>Sistem baza podataka sadrži 4 osnovne komponente : </li></ul><ul><ul><li>korisnici, </li></ul></ul><ul><ul><li>aplikacija nad bazom podataka, </li></ul></ul><ul><ul><li>sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System - DBMS), i </li></ul></ul><ul><ul><li>baza podataka. </li></ul></ul>korisnici Aplikacije nad bazom podataka Sistem za upravljanje bazom podataka Baza podataka
 • 13. Šta je baza podataka? <ul><li>Osnovna namena baze podataka je da bude skladište za podatke. </li></ul><ul><li>Podaci mogu biti različitog tipa : tekstualni, numerički, slike, audio i video zapisi i sl. </li></ul><ul><li>Podaci u bazama podataka su organizovani u dvodimenzionalne tabele . </li></ul><ul><ul><li>Tabela može da ima više kolona , gde svaka kolona predstavlja neku osobinu ili atribut . Vrste tabele čine konkretni podaci, odnosno konkrente vrednosti osobina/atributa nekog objekta. </li></ul></ul><ul><li>Koje će tabele da sadrži baza podataka zavisi od problema za koji treba realizovati bazu podataka. </li></ul><ul><li>Postupak izbora i definisanja tabela za bazu podataka je deo procesa modeliranja odnosno izgradnje modela podataka . </li></ul>Baza podataka predstavlja kolekciju me đ usobno povezanih podataka koji su organizovani u tabele i druge strukture podataka, a koriste za jednu ili više aplikacija.
 • 14. <ul><li>Me đ usobna povezanost podataka je ono po čemu se baza podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i programe za unakrsna izračunavanja k a o što je Excel. </li></ul><ul><li>Povezanost podataka obezbe đ uje značajne prednosti kod pretraživanja kada korisnik može da na osnovu veza izvuče mnogo više podataka. </li></ul><ul><li>Baza podataka sadrži i tzv. metapodatke , odnosno podatke o samoj strukturi baze podataka. Metapodaci mogu da se odnose na : </li></ul><ul><ul><li>imena tabela, </li></ul></ul><ul><ul><li>imena kolona u svakoj tabeli, </li></ul></ul><ul><ul><li>na podatke o korisnicima podataka, </li></ul></ul><ul><ul><li>kao i raznim pomoćnim strukturama koje obezbe đ uju brz prstup podacima (indeksi). </li></ul></ul>Karakteristike baze podataka
 • 15. Šta je Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS)? <ul><li>DBMS obično nudi: </li></ul><ul><li>Jezik za opis podataka ( eng. Data Definition Language - DDL ), koji omogućava korisnicima definisanje tipa i strukture podataka, kao i ograničenja nad podacima memorisanim u bazi podataka. </li></ul><ul><li>Jezik za manipulaciju podacima ( eng. Data Manipulation Language - DML ), koji omogućava korisnicima umetanje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka iz baze podataka. </li></ul><ul><li>Jezik za definisanje načina memorisanja podataka ( eng. Storage Definition Language - SDL ), koji se koristi za specificiranje interne šeme baze podataka. </li></ul><ul><li>Kontrolisani pristup bazi podataka , što uključuje različite funkcije i mehanizme za pristup podacima u bazi podataka </li></ul>Softverski sistem koji omogućava korisnicima definisanje, ažuriranje i kontrolu pristup a bazi podataka naziva se sistem za upravljanje bazama podataka ( eng . Database Management System - DBMS ).
 • 16. Funkcije DBMSa <ul><li>DBMS treba da obezbedi sledeće funkcije za kontrolisani pristup podacima u bazi podataka: </li></ul><ul><ul><li>Sigurnosni sistem </li></ul></ul><ul><ul><li>Integritetni sistem , </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem za kontrolu konkurencije , </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem za kontrolu oporavka baze podataka , </li></ul></ul><ul><ul><li>Katalog </li></ul></ul><ul><ul><li>Podrška za transakcije , </li></ul></ul><ul><ul><li>Razne korisničke funkcije , kao što su import, eksport podataka, statističke analize, funkcije za nadgledanje,... </li></ul></ul>Koji DBMS ćete izabrati zavisi od tipa i veličine problema koji treba da rešite realizacijom aplikacije.
 • 17. Personalni sistem baza podataka Tipovi sistema baza podataka
 • 18. Enterprise sistem baza podataka .
 • 19. Relacioni model podataka <ul><li>Relacioni model je svakako najpopularniji i najrasprostranjeniji model podataka danas i predstavlja osnovu za relacione baze podataka koje dominiraju na tržištu. </li></ul><ul><li>Relacione baze podataka dominiraju na tržištu već skoro 40 godina! </li></ul><ul><li>Relacioni model je predložio E.F. Codd 1970 godine, dok je radio u IBMu. </li></ul><ul><li>System R je prvi sistem koji je koristio relacioni model, nakon toga IBM je implementirao svoj sistem poznat kao DB2. Nakon toga je Oracle realizovao svoj sistem zasnovan na ovom modelu,... i sve ostalo je istorija. </li></ul><ul><li>Relacija, kao osnovni koncept relacionog modela je zapravo matematička relacija, i ima jednostavnu reprezentaciju u obliku tabele sa podacima </li></ul>
 • 20. <ul><li>Relacija se u bazi podataka predstavlja dvodimenzionalnom tabelom , </li></ul><ul><ul><li>vrste odgovaraju pojedinim slogovima, </li></ul></ul><ul><ul><li>kolone atributima. </li></ul></ul><ul><li>Atributi se mogu pojavljivati u bilo kom redosledu u tabeli. </li></ul><ul><li>Redosled vrsta tabele takođe nije bitan. </li></ul><ul><li>Svaka tabela, kao i svaka kolona u tabeli imaju ime. </li></ul>Tabele postaju baza kada se međusobno povežu
 • 21. O modelovanju i projektovanju baza podataka nekom drugom prilikom!!!