2 sata kasnije …
Još 2 sata kasnije …
IZBEGNITE NEPRIJATNOST
I
NAUČITE ŠTA SU TO
BAZE PODATAKA
UZ
STEFANA NIKOLIĆA IV5
Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”Prva ...
KLASIČNI SISTEMI
ORGANIZACIJE PODATAKA
 Datoteka kao najviši nivo organizacije podataka
 Početak primena računara za obr...
PRIMER KLASI NOG SISTEMAČ
NEDOSTACI KLASIČNIH SISTEMA
 Zavisnost između programa i podataka
 Svaki program mora da poznaje detaljan opis datoteka
...
Šta je sistem baza podataka?
Sistem baza podataka sadrži 4 osnovne komponente :
 korisnici,
 aplikacija nad bazom podata...
Šta je baza podataka?
 Osnovna namena baze podataka je da bude skladište za
podatke.
 Podaci mogu biti različitog tipa: ...
 Međusobna povezanost podataka je ono po čemu se baza
podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i programe
z...
Šta je Sistem za upravljanje bazama podataka
(DBMS)?
DBMS obično nudi:
 Jezik za opis podataka (eng. Data Definition Lang...
Funkcije DBMSa
 DBMS treba da obezbedi sledeće funkcije za kontrolisani
pristup podacima u bazi podataka:
 Sigurnosni si...
Personalni sistem baza podataka
Tipovi sistema baza podataka
Enterprise sistem baza podataka.  
Relacioni model podataka
Relacioni model je svakako najpopularniji i najrasprostranjeniji
model podataka danas i predstav...
Relacija se u bazi podataka predstavlja
dvodimenzionalnom tabelom,
vrste odgovaraju pojedinim slogovima,
kolone atribut...
O modelovanju iO modelovanju i
projektovanju bazaprojektovanju baza
podataka nekom drugompodataka nekom drugom
prilikom!!!...
Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic
Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic
Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic
Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic
Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic
of 21

Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic

Takmicenje NasaSkolaNET 2011 - Biramo najbolju lekciju Baze podataka Stefan Nikolic Silivana Ivkovic
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasa skola 2011: Baze podataka - Stefan Nikolic -Silvana Ivkovic

 • 1. 2 sata kasnije …
 • 2. Još 2 sata kasnije …
 • 3. IZBEGNITE NEPRIJATNOST I NAUČITE ŠTA SU TO BAZE PODATAKA UZ STEFANA NIKOLIĆA IV5 Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”Prva niška gimnazija “Stevan Sremac”
 • 4. KLASIČNI SISTEMI ORGANIZACIJE PODATAKA  Datoteka kao najviši nivo organizacije podataka  Početak primena računara za obradu podataka  Nisu postojale BP  Klasični sistemi – datoteke i programski jezici  Kompleksnije poslovne aplikacije  Brojne mane sistema zasnovanih na datotekama i programskim jezicima
 • 5. PRIMER KLASI NOG SISTEMAČ
 • 6. NEDOSTACI KLASIČNIH SISTEMA  Zavisnost između programa i podataka  Svaki program mora da poznaje detaljan opis datoteka  Redudansa podataka  Pojavljivanje istih podataka u različitim datotekama  Ograničenost deljenja podataka  Zasebni podaci odeljenja, nema integrisanih izveštaja  Dugo vreme za razvoj  Nema nastavka razvoja, najlakše je ispočetka  Teško održavanje programa  80% budžeta za razvoj se troši na održavanje
 • 7. Šta je sistem baza podataka? Sistem baza podataka sadrži 4 osnovne komponente :  korisnici,  aplikacija nad bazom podataka,  sistem za upravljanje bazama podataka (Database Management System - DBMS), i  baza podataka. korisnici Aplikacije nad bazom podataka Sistem za upravljanje bazom podataka Baza podataka
 • 8. Šta je baza podataka?  Osnovna namena baze podataka je da bude skladište za podatke.  Podaci mogu biti različitog tipa: tekstualni, numerički, slike, audio i video zapisi i sl.  Podaci u bazama podataka su organizovani u dvodimenzionalne tabele.  Tabela može da ima više kolona, gde svaka kolona predstavlja neku osobinu ili atribut. Vrste tabele čine konkretni podaci, odnosno konkrente vrednosti osobina/atributa nekog objekta.  Koje će tabele da sadrži baza podataka zavisi od problema za koji treba realizovati bazu podataka.  Postupak izbora i definisanja tabela za bazu podataka je deo procesa modeliranja odnosno izgradnje modela podataka. Baza podataka predstavlja kolekciju međusobno povezanih podataka koji su organizovani u tabele i druge strukture podataka, a koriste za jednu ili više aplikacija.
 • 9.  Međusobna povezanost podataka je ono po čemu se baza podataka razlikuje u odnosu na fajl sisteme (datoteke) i programe za unakrsna izračunavanja kao što je Excel.  Povezanost podataka obezbeđuje značajne prednosti kod pretraživanja kada korisnik može da na osnovu veza izvuče mnogo više podataka.  Baza podataka sadrži i tzv. metapodatke, odnosno podatke o samoj strukturi baze podataka. Metapodaci mogu da se odnose na:  imena tabela,  imena kolona u svakoj tabeli,  na podatke o korisnicima podataka,  kao i raznim pomoćnim strukturama koje obezbeđuju brz prstup podacima (indeksi). Karakteristike baze podataka
 • 10. Šta je Sistem za upravljanje bazama podataka (DBMS)? DBMS obično nudi:  Jezik za opis podataka (eng. Data Definition Language - DDL), koji omogućava korisnicima definisanje tipa i strukture podataka, kao i ograničenja nad podacima memorisanim u bazi podataka.  Jezik za manipulaciju podacima (eng. Data Manipulation Language - DML), koji omogućava korisnicima umetanje, ažuriranje, brisanje i pretraživanje podataka iz baze podataka.  Jezik za definisanje načina memorisanja podataka (eng. Storage Definition Language - SDL), koji se koristi za specificiranje interne šeme baze podataka.  Kontrolisani pristup bazi podataka, što uključuje različite funkcije i mehanizme za pristup podacima u bazi podataka Softverski sistem koji omogu ava korisnicima definisanje,ć ažuriranje i kontrolu pristupa bazi podataka naziva se sistem za upravljanje bazama podataka (eng. Database Management System - DBMS).
 • 11. Funkcije DBMSa  DBMS treba da obezbedi sledeće funkcije za kontrolisani pristup podacima u bazi podataka:  Sigurnosni sistem  Integritetni sistem,  Sistem za kontrolu konkurencije,  Sistem za kontrolu oporavka baze podataka,  Katalog  Podrška za transakcije,  Razne korisničke funkcije, kao što su import, eksport podataka, statističke analize, funkcije za nadgledanje,... Koji DBMS ete izabrati zavisi od tipa i veli ine problemać č koji treba da rešite realizacijom aplikacije.
 • 12. Personalni sistem baza podataka Tipovi sistema baza podataka
 • 13. Enterprise sistem baza podataka.
 • 14. Relacioni model podataka Relacioni model je svakako najpopularniji i najrasprostranjeniji model podataka danas i predstavlja osnovu za relacione baze podataka koje dominiraju na tržištu. Relacione baze podataka dominiraju na tržištu već skoro 40 godina! Relacioni model je predložio E.F. Codd 1970 godine, dok je radio u IBMu. System R je prvi sistem koji je koristio relacioni model, nakon toga IBM je implementirao svoj sistem poznat kao DB2. Nakon toga je Oracle realizovao svoj sistem zasnovan na ovom modelu,... i sve ostalo je istorija. Relacija, kao osnovni koncept relacionog modela je zapravo matematička relacija, i ima jednostavnu reprezentaciju u obliku tabele sa podacima
 • 15. Relacija se u bazi podataka predstavlja dvodimenzionalnom tabelom, vrste odgovaraju pojedinim slogovima, kolone atributima. Atributi se mogu pojavljivati u bilo kom redosledu u tabeli.  Redosled vrsta tabele takođe nije bitan. Svaka tabela, kao i svaka kolona u tabeli imaju ime. Tabele postaju baza kada se međusobno povežuTabele postaju baza kada se međusobno povežu
 • 16. O modelovanju iO modelovanju i projektovanju bazaprojektovanju baza podataka nekom drugompodataka nekom drugom prilikom!!!prilikom!!!