Når pasientstemmen styrer forbedringen
Hva er viktig for deg?
Dette er viktig for meg
Kunnskapsesenteretsnye PPT-mal
Brukerstyrte innleggelserved psykiatrisk enhet, UNN, Tromsø
Brukerstyrt innleggelse
15 brukere inngikk avtale
2 senger ble avsatt til formålet
Etterpå hadde vi fokusgruppeinter...
resultater
Antall liggedøgn gikk ned med 22 % blant brukerne med avtale om brukerstyrte innleggelser
Fokusgruppeinterv...
Stolte vinnere av kvalitetsprisen 2010Norsk forening for kvalitet I helsetjenesten
Pasientsikkerhetskonferansen 2014
videreføring
30 brukere har avtale om brukerstyrte innleggelser
Brukermøter årlig for å evaluere rammene for tiltaket ...
Kortene over til brukeren, nye roller for alle
Nettverket Helse Østfold mandag 29.4.13
Disse tre kortene beskriver det jeg ønsker å ta opp i min timeavtale
Nettverket Helse Østfold mandag 29.4.13
Et dataprogram som følger opp hjemme
Nettverket Helse Østfold mandag 29.4.13
SPC Sjekkliste –gjør vi det vi faktisk er enige om å gjøre?
Måling som intervensjon
Hva er viktig for deg-skjema
Retningsendringen
Å gå fra hva er i veien med deg til hva er viktig for deg?
Det vanskelige skiftet i samtalen
SPC Hva er viktig for deg?
Tavlemøte på Nygård utviklingssenter, Sandefjord
2 Rådgiver med erfaringskompetanse Ledig to 20 % stilling som rådgiver med erfaringskompetanse i 1 år med mulighet for for...
Hva er viktig for deg dagen, 4. juni
kontaktdata
www.pasientforløp.no
facebook: gode pasientforløp i kommunene
ave@nokc.no
95 23 15 23 Arendal, 20. aug...
Naar pasientstemmen styrer forbedringen anders vege 0611204
Naar pasientstemmen styrer forbedringen anders vege 0611204
Naar pasientstemmen styrer forbedringen anders vege 0611204
of 23

Naar pasientstemmen styrer forbedringen anders vege 0611204

Foredraget Hvordan innhente og benytte brukernes erfaring til kvalitetsforbedring? Anders Vege, Kunnskapssenteret. Foredrag på Kunnskapssenteret 6. november 2014.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Healthcare      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naar pasientstemmen styrer forbedringen anders vege 0611204

 • 1. Når pasientstemmen styrer forbedringen
 • 2. Hva er viktig for deg?
 • 3. Dette er viktig for meg
 • 4. Kunnskapsesenteretsnye PPT-mal Brukerstyrte innleggelserved psykiatrisk enhet, UNN, Tromsø
 • 5. Brukerstyrt innleggelse 15 brukere inngikk avtale 2 senger ble avsatt til formålet Etterpå hadde vi fokusgruppeintervju med brukere, personal og behandlere Kvantitative målinger på antall innleggelser Ble et fast tiltak fra Mars 2010 Pasientsikkerhetskonferansen 2014
 • 6. resultater Antall liggedøgn gikk ned med 22 % blant brukerne med avtale om brukerstyrte innleggelser Fokusgruppeintervju viste at brukerne opplever å ha bedre kontroll over hverdagen sin Brukerne opplever å kunne utfordre egne grenser i større grad enn før De opplever å kunne stå lenger i en vanskelig situasjon hjemme Pasientsikkerhetskonferansen 2014
 • 7. Stolte vinnere av kvalitetsprisen 2010Norsk forening for kvalitet I helsetjenesten Pasientsikkerhetskonferansen 2014
 • 8. videreføring 30 brukere har avtale om brukerstyrte innleggelser Brukermøter årlig for å evaluere rammene for tiltaket og evt. justere bruken av sengene Flere ønsker avtale Noen få har sagt opp avtalen Pasientsikkerhetskonferansen 2014
 • 9. Kortene over til brukeren, nye roller for alle Nettverket Helse Østfold mandag 29.4.13
 • 10. Disse tre kortene beskriver det jeg ønsker å ta opp i min timeavtale Nettverket Helse Østfold mandag 29.4.13
 • 11. Et dataprogram som følger opp hjemme Nettverket Helse Østfold mandag 29.4.13
 • 12. SPC Sjekkliste –gjør vi det vi faktisk er enige om å gjøre?
 • 13. Måling som intervensjon
 • 14. Hva er viktig for deg-skjema
 • 15. Retningsendringen Å gå fra hva er i veien med deg til hva er viktig for deg? Det vanskelige skiftet i samtalen
 • 16. SPC Hva er viktig for deg?
 • 17. Tavlemøte på Nygård utviklingssenter, Sandefjord
 • 18. 2 Rådgiver med erfaringskompetanse Ledig to 20 % stilling som rådgiver med erfaringskompetanse i 1 år med mulighet for forlengelse. Vi søker deg som har erfaring med psykisk sykdom eller rusavhengighet og ønsker å bruke din erfaringskompetanse til å videreutvikle tilbudet i kommunen. Søknadsfrist: 4. august 2014 For mer informasjon, se kommunens hjemmesider Flekkefjord kommune Vilje til vekst
 • 19. Hva er viktig for deg dagen, 4. juni
 • 20. kontaktdata www.pasientforløp.no facebook: gode pasientforløp i kommunene ave@nokc.no 95 23 15 23 Arendal, 20. august 2014

Related Documents