НАХИЈЕ ВАЉЕВСКЕ СЛАВНИ ЉУДИКонстантин Н. Ненадовић, Беч 1884Кула Ненадовића, Ваљево 1967 1 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКО...
2 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
Хаџи Рувим, Хаџи Ђера и Алекса Ненадовић пишу писмо султану у Боговађи 3 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
Манастир Боговађа седамдесетих година 20 века 4 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
5 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
Алекса Ненадовић 6 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
Јаков Ненадовић 7 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
Прота Матеј а Ненадовић 8 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
9 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
Петар Николајевич Молер 10 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
11 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
12 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
13 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
14 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
15 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
16 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
17 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
18 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
19 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
20 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
21 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
22 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
Кула Ненадовића, Ваљево 1971Aрт. кaпeтaн Кoнстaнтин Н. Нeнaдoвић (1822-1900)Aрт. кaпeтaн Кoнстaнтин Н. Нeнaдoвић, син Никo...
of 23

Nahije valjevske slavni ljudi

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nahije valjevske slavni ljudi

 • 1. НАХИЈЕ ВАЉЕВСКЕ СЛАВНИ ЉУДИКонстантин Н. Ненадовић, Беч 1884Кула Ненадовића, Ваљево 1967 1 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 2. 2 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 3. Хаџи Рувим, Хаџи Ђера и Алекса Ненадовић пишу писмо султану у Боговађи 3 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 4. Манастир Боговађа седамдесетих година 20 века 4 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 5. 5 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 6. Алекса Ненадовић 6 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 7. Јаков Ненадовић 7 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 8. Прота Матеј а Ненадовић 8 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 9. 9 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 10. Петар Николајевич Молер 10 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 11. 11 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 12. 12 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 13. 13 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 14. 14 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 15. 15 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 16. 16 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 17. 17 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 18. 18 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 19. 19 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 20. 20 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 21. 21 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 22. 22 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011
 • 23. Кула Ненадовића, Ваљево 1971Aрт. кaпeтaн Кoнстaнтин Н. Нeнaдoвић (1822-1900)Aрт. кaпeтaн Кoнстaнтин Н. Нeнaдoвић, син Никoлe и унук кнeзa Aлeксe, нaчeлникaртиљeриjскe упрaвe, тj. кoмaндaнт aртиљeриje Кнeжeвинe Србиje 1858, прoф.Aртиљeриjскe шкoлe (вojнe aкaдeмиje). Нaписao je коигу Живoт и дeлa Кaрaђoрђa иоeгoви вojвoдa и jунaкa, Бeч, 1884. Пoслe 1868. живeo je у Бeчу. Ниje сe жeниo. 23 РАШКО ЈОВАНОВИЋ, ЛАЈКОВАЦ, 2011