Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Agenţia de Dezvoltare Regională Centru PLAN OPERAŢIONAL REGIONALAL...
Planul Operaţional RegionalPOR Centru, reprezintă o parte componentă aStrategiei de Dezvoltare Regională și formeazăcadrul...
Etapele de elaborare a POR Centru 2013 - 2015I. Etapa de pregătire:• definitivarea metodologiei și a structurii documentul...
Etapele de elaborare a POR Centru 2013 - 2015II. Etapa de lansare şi desfăşurare a Apelului de Propuneri de Proiecte:• lan...
Etapele de elaborare a POR Centru 2013 - 2015III. Etapa de elaborare a documentului integral:• propunerile de proiecte gru...
Structura POR Centru 2013-20151. Introducere2. Cadrul regional strategic3. Cadrul operaţional - Programe şi proiecte...
Structura POR Centru 2013-2015- Programe şi proiecte investiţionale :Programul 1. Modernizarea şi dezvoltarea traseelo...
Vă mulţumim pentru atenţie! Agenţia de dezvoltare Regională Centru MD-6801 or. Ialoveni, str. Ale...
of 8

POR 2013 2015

Planul Operational Regional 2013-2015 pentru Regiunea Centru
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - POR 2013 2015

  • 1. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor Agenţia de Dezvoltare Regională Centru PLAN OPERAŢIONAL REGIONALAL REGIUNII DE DEZVOLTARE CENTRU 2013 – 2015 Iulian Ungureanu, specialist în planificare strategică şi programare 10 octombrie 2012
  • 2. Planul Operaţional RegionalPOR Centru, reprezintă o parte componentă aStrategiei de Dezvoltare Regională și formeazăcadrul de implementare a acesteia.POR Centru 2013-2015 este cel de al doileaciclu de implementare a Strategiei de DezvoltareRegională Centru 2010-1016 şi cuprindeproiectele selectate în urma APP II.
  • 3. Etapele de elaborare a POR Centru 2013 - 2015I. Etapa de pregătire:• definitivarea metodologiei și a structurii documentului;• organizarea evenimentelor de instruire pentru angajaţii ADR şi membrii CRD;• ateliere de lucru pentru definitivarea Programelor și activităților prioritare ale POR;
  • 4. Etapele de elaborare a POR Centru 2013 - 2015II. Etapa de lansare şi desfăşurare a Apelului de Propuneri de Proiecte:• lansarea Apelului II de Propuneri de Proiecte (APP II)• elaborarea şi colectarea notelor conceptuale (99 note conceptuale)• aprobarea de către CRD Centru a listei de note conceptuale care acced la etapa a doua a concursului (74 note conceptuale)• elaborarea şi colectarea cererilor de finanţare (46 cereri de finanţare)• evaluarea cererilor complete de finanţare• aprobarea listei proiectelor care vor fi incluse în POR Centru 2013-2015 (40 proiecte).
  • 5. Etapele de elaborare a POR Centru 2013 - 2015III. Etapa de elaborare a documentului integral:• propunerile de proiecte grupate pe programe• elaborarea listei de activităţi prioritare pentru implementarea SDR• elaborarea proiectului POR Centru 2013-2015• aprobarea POR Centru la şedinţa CRD.
  • 6. Structura POR Centru 2013-20151. Introducere2. Cadrul regional strategic3. Cadrul operaţional - Programe şi proiecte investiţionale Programe (8 programe) Proiecte investiţionale Bugetul integral al programului - Activităţi prioritare4. Monitorizarea şi evaluarea programelor şiproiectelor regionale
  • 7. Structura POR Centru 2013-2015- Programe şi proiecte investiţionale :Programul 1. Modernizarea şi dezvoltarea traseelor de acces, infrastructurii rutiere şiconexiunilor internaţionale.Programul 2. Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, canalizare şi a staţiilor de tratareProgramul 3. Creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi facilităţile publice.Programul 4. Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi stimularea IMM-urilor şi întreprinderilorîncepatoare din industria prelucratoare.Programul 5. Dezvoltarea sectorului logistic şi a legăturilor funcţionale cu capitala.Programul 6. Dezvoltarea sistemelor integrate de management pentru prelucrarea deşeurilorsolide şi crearea poligoanelor moderne de depozitare a deşeurilor nereciclabile.Programul 7. Dezvoltarea infrastructurii de turism, servicii şi marketing.Programul 8. Dezvoltarea resurselor umane şi consolidarea capacităţilor.
  • 8. Vă mulţumim pentru atenţie! Agenţia de dezvoltare Regională Centru MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33 Tel.: (+373) 268 26671 Tel/Fax: (+373) 268 22692 Email: office@adrcentru.md web: www.adrcentru.md

Related Documents