J.K.P. Gradska čistoća, Beograd
Implementacija GIS sistema i
postavljanje podzemnih kontejnera
O projektu
• Projekat je realizovan 2012 godine
• GIS sistem je zasnovan na platformi MapInfo Professional
• Formirana je ...
Lokacija kontejnera
prikaz lokacije kontejnera i ortofoto snimka
Lokacija kontejnera
prikaz lokacije kontejnera i ortofoto snimka
Informacije
prikaz podataka selektovanog kontejnera
Slika
prikaz slike kontejnera preko linka iz kolone fotolink
Digitalna karta - Beograd
Digitalna karta sa svim objektima i informacijama
Podzemne instalacije
• Podaci o podzemnim instalacijama su ključni za brzinu
realizacije ovog projekta.
• Ceo postupak dob...
Telekomunikaciona mreža
prikaz lokacije podzemnog kontejnera i telekomunikacione mreže
Kanalizaciona mreža
prikaz lokacije podzemnog kontejnera i kanalizacione mreže
Vodovodna mreža
prikaz lokacije podzemnog kontejnera i vodovodne mreže
Površina ulica
prikaz površina ulica za pranje
Smer pranja ulica
prikaz određivanja smera pranja ulica uz pomoć izohipsa
Hidranti
prikaz hidranta sa podacima i slikom
Trase
prikaz trasa za skupljanje smeća i povratna trasa
Deponija
prikaz deponije na ortofoto snimku
Deponija
prikaz deponije na ortofoto snimku sa iscrtanim granicama
Deponija
prikaz deponije sa podacima o površini i koordinatima o lokaciji
Direkcija i pogoni
prikaz lokacija direkcija i pogona na ortofoto snimku
Deponija
nacrt direkcije Mije Kovačević, Beograd
Kontakt:
Ulica: Kadinjača 96, Beograd 11030
Telefon: 011/2502-222
Fax: 011/2501-222
E-mail 1: infolamma@gmail.com
E-mail 2...
of 21

Prezentacija - Gradska Cistoca

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija - Gradska Cistoca

 • 1. J.K.P. Gradska čistoća, Beograd Implementacija GIS sistema i postavljanje podzemnih kontejnera
 • 2. O projektu • Projekat je realizovan 2012 godine • GIS sistem je zasnovan na platformi MapInfo Professional • Formirana je baza podataka od postojećih podataka • Podaci sa terena su prikupljeni uz pomoć GPS uredjaja Trimble Juno SD • Održana je obuka korisnika • Održavanje sistema u trajanju od godinu dana: 1. Izlazak na teren 2. Telefonski pozivi 3. E-mail • Sistem je aktivan i pruža mogućnost proširenja i povezivanja sa ostalim bazama podataka
 • 3. Lokacija kontejnera prikaz lokacije kontejnera i ortofoto snimka
 • 4. Lokacija kontejnera prikaz lokacije kontejnera i ortofoto snimka
 • 5. Informacije prikaz podataka selektovanog kontejnera
 • 6. Slika prikaz slike kontejnera preko linka iz kolone fotolink
 • 7. Digitalna karta - Beograd Digitalna karta sa svim objektima i informacijama
 • 8. Podzemne instalacije • Podaci o podzemnim instalacijama su ključni za brzinu realizacije ovog projekta. • Ceo postupak dobijanja čiste lokacije za postavljanje podzemnih kontenjera trajao bi mesecima bez ovih podataka. • Podzemne instalacije : 1. Telekomunikacione mreže 2. Kanalizaciona mreža 3. Vodovodna mreža 4. Toplovodna mreža 5. Gasovodna mreža 6. Elektroenergetska mreža
 • 9. Telekomunikaciona mreža prikaz lokacije podzemnog kontejnera i telekomunikacione mreže
 • 10. Kanalizaciona mreža prikaz lokacije podzemnog kontejnera i kanalizacione mreže
 • 11. Vodovodna mreža prikaz lokacije podzemnog kontejnera i vodovodne mreže
 • 12. Površina ulica prikaz površina ulica za pranje
 • 13. Smer pranja ulica prikaz određivanja smera pranja ulica uz pomoć izohipsa
 • 14. Hidranti prikaz hidranta sa podacima i slikom
 • 15. Trase prikaz trasa za skupljanje smeća i povratna trasa
 • 16. Deponija prikaz deponije na ortofoto snimku
 • 17. Deponija prikaz deponije na ortofoto snimku sa iscrtanim granicama
 • 18. Deponija prikaz deponije sa podacima o površini i koordinatima o lokaciji
 • 19. Direkcija i pogoni prikaz lokacija direkcija i pogona na ortofoto snimku
 • 20. Deponija nacrt direkcije Mije Kovačević, Beograd
 • 21. Kontakt: Ulica: Kadinjača 96, Beograd 11030 Telefon: 011/2502-222 Fax: 011/2501-222 E-mail 1: infolamma@gmail.com E-mail 2: officelamma@eunet.rs

Related Documents