naTia xaikaSvili <ul><ul><li>zedsarTavi saxeli </li></ul></ul><ul><ul><li>(V klasi) ‏ </li></ul></ul>
rogoria? <ul><li>lamazia </li></ul><ul><li>Wrelia </li></ul><ul><li>surnelovania </li></ul>
rogori? <ul><li>gonieri </li></ul><ul><li>sevdiani </li></ul><ul><li>sayvareli </li></ul>
viTarebiTi (pirveladi) ‏ dadebiTi xarisxi odnaobiTi xarisxi ufroobiTi xarisxi u - es mo - o
xarisxi <ul><li>dadebiTi </li></ul><ul><li>didi </li></ul><ul><li>maRali </li></ul><ul><li>TeTri </li></ul><ul><li>ufroobi...
mimarTebiTi (warmoqmnili) ‏ <ul><li>qona-yolis </li></ul><ul><li>uqonloba-uyolobis </li></ul><ul><li>daniSnulebis </li></u...
yola-qonebis <ul><li>-ian </li></ul><ul><li>-ier </li></ul><ul><li>-ovan </li></ul><ul><li>-osan </li></ul><ul><li>-a </li...
uyoloba-uqonlobis <ul><li>u-o </li></ul><ul><li>u-ur </li></ul><ul><li>u -sindis- o </li></ul><ul><li>u -gn-ur -i </li></ul>
daniSnulebis <ul><li>sa-o </li></ul><ul><li>sa-ur (sa-ul) ‏ </li></ul><ul><li>sa -bavSv- o </li></ul><ul><li>sa -ganZ- ur ...
sadaurobis <ul><li>-el </li></ul><ul><li>-ur </li></ul><ul><li>qarTl-el-i </li></ul><ul><li>svan-ur-i </li></ul>
xelobis <ul><li>me-e </li></ul><ul><li>me-ur </li></ul><ul><li>me -baR- e </li></ul><ul><li>me -zRva- ur -i </li></ul>
brunvis niSniT warmoqmnili <ul><li>moqmedebiTi - iT </li></ul><ul><li>viTarebiTi - ad </li></ul><ul><li>Txrob- iT -i, ki...
madlobT, yuradRebisaTvis
of 13

Na Tia Xaika Svili

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Na Tia Xaika Svili

 • 1. naTia xaikaSvili <ul><ul><li>zedsarTavi saxeli </li></ul></ul><ul><ul><li>(V klasi) ‏ </li></ul></ul>
 • 2. rogoria? <ul><li>lamazia </li></ul><ul><li>Wrelia </li></ul><ul><li>surnelovania </li></ul>
 • 3. rogori? <ul><li>gonieri </li></ul><ul><li>sevdiani </li></ul><ul><li>sayvareli </li></ul>
 • 4. viTarebiTi (pirveladi) ‏ dadebiTi xarisxi odnaobiTi xarisxi ufroobiTi xarisxi u - es mo - o
 • 5. xarisxi <ul><li>dadebiTi </li></ul><ul><li>didi </li></ul><ul><li>maRali </li></ul><ul><li>TeTri </li></ul><ul><li>ufroobiTi </li></ul><ul><li>u-did-es-i </li></ul><ul><li>u-maRl-es-i </li></ul><ul><li>u-TeTr-es-i </li></ul><ul><li>odnaobiTi </li></ul><ul><li>mo-did-o </li></ul><ul><li>mo-maRl-o </li></ul><ul><li>mo-TeTr-o </li></ul>
 • 6. mimarTebiTi (warmoqmnili) ‏ <ul><li>qona-yolis </li></ul><ul><li>uqonloba-uyolobis </li></ul><ul><li>daniSnulebis </li></ul><ul><li>sadaurobis </li></ul><ul><li>xelobis </li></ul><ul><li>brunvis niSniT warmoqmnili </li></ul>
 • 7. yola-qonebis <ul><li>-ian </li></ul><ul><li>-ier </li></ul><ul><li>-ovan </li></ul><ul><li>-osan </li></ul><ul><li>-a </li></ul><ul><li>Wkv- ian -i </li></ul><ul><li>gon- ier -i </li></ul><ul><li>mrgl- ovan -i </li></ul><ul><li>cxen- osan -i </li></ul><ul><li>lurjTval- a </li></ul>
 • 8. uyoloba-uqonlobis <ul><li>u-o </li></ul><ul><li>u-ur </li></ul><ul><li>u -sindis- o </li></ul><ul><li>u -gn-ur -i </li></ul>
 • 9. daniSnulebis <ul><li>sa-o </li></ul><ul><li>sa-ur (sa-ul) ‏ </li></ul><ul><li>sa -bavSv- o </li></ul><ul><li>sa -ganZ- ur -i </li></ul>
 • 10. sadaurobis <ul><li>-el </li></ul><ul><li>-ur </li></ul><ul><li>qarTl-el-i </li></ul><ul><li>svan-ur-i </li></ul>
 • 11. xelobis <ul><li>me-e </li></ul><ul><li>me-ur </li></ul><ul><li>me -baR- e </li></ul><ul><li>me -zRva- ur -i </li></ul>
 • 12. brunvis niSniT warmoqmnili <ul><li>moqmedebiTi - iT </li></ul><ul><li>viTarebiTi - ad </li></ul><ul><li>Txrob- iT -i, kiTxv- iT -i </li></ul><ul><li>gul- ad -i, pur- ad -i </li></ul>
 • 13. madlobT, yuradRebisaTvis

Related Documents