แนะนาตัวเองนางสาวณัฐวดี ละอองศรี
ประวัติส่วนตัว• เกิดวัน จันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537• ปัจจุบัน ศึกษาที่โรงเรียนคานาดีพิทยาคม
of 2

Nattawadee

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nattawadee

  • 1. แนะนาตัวเองนางสาวณัฐวดี ละอองศรี
  • 2. ประวัติส่วนตัว• เกิดวัน จันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2537• ปัจจุบัน ศึกษาที่โรงเรียนคานาดีพิทยาคม

Related Documents