NaturNet Plus Počítačem podporované vzdělávání na ochranu životního prostředí i ntegrated E nvironmental I mpact A sse...
NaturNet Plus Obsah <ul><li>Cíle </li></ul><ul><li>K oncept </li></ul><ul><li>Použité NNR nástroje </li></ul><ul><li>Dat...
NaturNet Plus Cíle <ul><li>Pozvednout povědomí o možných dopadech na environmentální, sociální a ekonomické dopady  pro...
NaturNet Plus K oncept <ul><li>Založen na Environmental Impact Assessment (EIA)  hodnocení dopadů na stabilitu ekosys...
NaturNet Plus K oncept <ul><li>NNR představuje koncept, který bere v úvahu nejen dopady na životní prostředí, ale i na ek...
NaturNet Plus NNR nástroje eXe offline lecture editor Thesaurus Catalogue Service Data Management Schockwave 3D UMN Ma...
NaturNet Plus NNR Nástroje <ul><li>Tvorba lekcí s eXe XHTML Editor </li></ul><ul><li>Offline </li></ul><ul><li>navrženo ...
NaturNet Plus Dat ová a nal ýza Web ový klient Aplikační klient Vzdálená prostorová datbáze WMS / WFS GRASS Server WPS C...
NaturNet Plus Seznámení s iEIA Parametry rozvoje Definice parametrů , funkce parametrů , přímé dopady , nepřímé dopady...
NaturNet Plus Anal ýza a vyhodnocení Ohodnocení dopadů pomocí konfliktní matice Dat ová vizualizace Prozkoumání dat Dat ov...
NaturNet Plus <ul><li>Interaktivní konfliktní matice: </li></ul><ul><ul><li>Parametry jsou odkazovány na podrobnější infor...
NaturNet Plus Konfliktní matice : e nv iromentální Dida ktický design
NaturNet Plus Příklad Odhad dopadu na přírodu zapříčiněné větrnou elektrárnou o výšce 100 metrů. Použité nástroje : Map...
NaturNet Plus Odhad dopadů Odhad dopadů pomocí konfliktní matice
NaturNet Plus Děkujeme za pozornost !
of 15

integrated Environmental Impact Assessment jako nástroj pro trvale udržitelný rozvoj

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - integrated Environmental Impact Assessment jako nástroj pro trvale udržitelný rozvoj

 • 1. NaturNet Plus Počítačem podporované vzdělávání na ochranu životního prostředí i ntegrated E nvironmental I mpact A ssessment jako nástroj pro trvale udržitelný rozvoj
 • 2. NaturNet Plus Obsah <ul><li>Cíle </li></ul><ul><li>K oncept </li></ul><ul><li>Použité NNR nástroje </li></ul><ul><li>Datová analýza </li></ul><ul><li>Didaktický design </li></ul><ul><li>Příklady </li></ul>
 • 3. NaturNet Plus Cíle <ul><li>Pozvednout povědomí o možných dopadech na environmentální, sociální a ekonomické dopady  projekty na budování infrastru k tur y </li></ul><ul><li>Naučit se, jak vybrat, extrahovat a interpretovat geografické informace </li></ul><ul><li>Poznat komplexní interaktivní podobu multidisciplinárních komponent trvale udržitelného rozvoje </li></ul>
 • 4. NaturNet Plus K oncept <ul><li>Založen na Environmental Impact Assessment (EIA)  hodnocení dopadů na stabilitu ekosystému </li></ul><ul><li>Plánovači a ti co rozhodují berou v úvahu dopady na životní prostředí před finálním rozhodnutím ohledně změn a nových projektů v oblasti životního prostředí </li></ul>
 • 5. NaturNet Plus K oncept <ul><li>NNR představuje koncept, který bere v úvahu nejen dopady na životní prostředí, ale i na ekonomické a sociální faktory = integr ovaná EIA </li></ul>
 • 6. NaturNet Plus NNR nástroje eXe offline lecture editor Thesaurus Catalogue Service Data Management Schockwave 3D UMN Mapserver Mobile device WPS HTML-Web Site SCORM 1.2
 • 7. NaturNet Plus NNR Nástroje <ul><li>Tvorba lekcí s eXe XHTML Editor </li></ul><ul><li>Offline </li></ul><ul><li>navrženo pro ne-programátory , u živatelsky přívětivé rozhraní </li></ul><ul><li>integra ce textů , obrázků , flash videa , vide a, test ů , atd. </li></ul><ul><li>integra ce NNR nástrojů </li></ul>Screen capturing
 • 8. NaturNet Plus Dat ová a nal ýza Web ový klient Aplikační klient Vzdálená prostorová datbáze WMS / WFS GRASS Server WPS Clas ifikace Analýza viditelnosti Anal ýza toku Nejkratší cesta GIS (ArcGIS) Ořez Sjednocení Průnik
 • 9. NaturNet Plus Seznámení s iEIA Parametry rozvoje Definice parametrů , funkce parametrů , přímé dopady , nepřímé dopady , legislativa Nalézt a spravovat informace Nalézt informaci pomocí Micky Zlepšit vyhledání s tezaurem Pořízení dat / v erifi k a ce ( m obil ní komponenta ) Datový management s MapMan Tvorba GIS p roje ktu s MapMan Dida ktický design 1 2 3
 • 10. NaturNet Plus Anal ýza a vyhodnocení Ohodnocení dopadů pomocí konfliktní matice Dat ová vizualizace Prozkoumání dat Dat ová a nal ýza / zpracování Extrahovat informace Vyhodnocení výsledků Dida ktický design 4 5
 • 11. NaturNet Plus <ul><li>Interaktivní konfliktní matice: </li></ul><ul><ul><li>Parametry jsou odkazovány na podrobnější informace </li></ul></ul><ul><ul><li>Uživatel určí míru citlivosti pro každý parametr </li></ul></ul><ul><ul><li>Uživatel určí úroveň dopadu pro každý parametr </li></ul></ul><ul><li>Defunujeme celkem 3 konfliktní matice: </li></ul><ul><ul><li>Enviromentální </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociální </li></ul></ul><ul><ul><li>Economická </li></ul></ul>Dida ktický design
 • 12. NaturNet Plus Konfliktní matice : e nv iromentální Dida ktický design
 • 13. NaturNet Plus Příklad Odhad dopadu na přírodu zapříčiněné větrnou elektrárnou o výšce 100 metrů. Použité nástroje : Map Server & WPS ( Analýza viditelnosti ) GIS data: výšková data , využití území
 • 14. NaturNet Plus Odhad dopadů Odhad dopadů pomocí konfliktní matice
 • 15. NaturNet Plus Děkujeme za pozornost !

Related Documents