NaturNet Plus Educa ţ ie Asistat ă de Calculator pentru Protec ţ ia Mediului Evaluarea Integrat ă a Impactului de Mediu...
NaturNet Plus Sumar <ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Concept </li></ul><ul><li>Unelte NNR folosite </li></ul><ul><li>Anali...
NaturNet Plus Scop <ul><li>Creşterea conştientizării cu privire la potenţialul impact de mediu, social şi economic  pro...
NaturNet Plus Concept <ul><li>Bazat pe Evaluarea Impactului de Mediu (EI M )  evaluarea impactului pentru stabilitate...
NaturNet Plus Concept <ul><li>NNR merge mai departe decât EIM şi introduce o unealtă care nu priveşte doar impactul de m...
NaturNet Plus Unelte NNR eXe editor prelegeri offline T ezaur de cuvinte Serviciu Catalog Data Management Schockwave...
NaturNet Plus Unelte NNR <ul><li>Crea rea de prelegeri cu ajutorul Editorului </li></ul><ul><li>XHTML eXe </li></ul>...
NaturNet Plus Analiza Datelor Client Web Client Aplicaţie Bază de Date Spaţială la distanţă WMS / WFS Server GRASS W...
NaturNet Plus Introducere în Evaluarea Integrată a Impactului de Mediu Parametrii de Durabilitate Defini rea parametrilor...
NaturNet Plus Analiză şi Evaluare Clasificarea impactului cu ajutorul Matricii Conflictelor Vizualizarea Datelor Explorare...
NaturNet Plus <ul><li>Matrice interactive de conflict cu aceeaşi funcţionalitate: </li></ul><ul><ul><li>Parametrii conduc ...
NaturNet Plus Matrice de conflict : Mediu Proiectare didactică Criteriu eliminatoriu : se măsoară senzitivitatea ridicată...
NaturNet Plus Ex e mpl u Evaluarea impactului asupra frumuseţii peisajului cauzat de o centrală eoliană cu o înălţime de...
NaturNet Plus Vlasificarea impactului Clasificarea impactului în Matricea Conflictelor
NaturNet Plus Vă mulţumim pentru atenţie !
of 15

Natur net ieia_presentation_ro

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natur net ieia_presentation_ro

 • 1. NaturNet Plus Educa ţ ie Asistat ă de Calculator pentru Protec ţ ia Mediului Evaluarea Integrat ă a Impactului de Mediu ca unealtă de înţelegere a Dezvoltării Durabile
 • 2. NaturNet Plus Sumar <ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Concept </li></ul><ul><li>Unelte NNR folosite </li></ul><ul><li>Analiza datelor </li></ul><ul><li>Proiectare didactică </li></ul><ul><li>Ex e mple </li></ul>
 • 3. NaturNet Plus Scop <ul><li>Creşterea conştientizării cu privire la potenţialul impact de mediu, social şi economic  proiecte de dezvoltare a infrastructurii </li></ul><ul><li>Învăţarea selectării, extragerii şi interpretarea informaţiilor geografice </li></ul><ul><li>Învăţarea despre natura interactivă complexă a componentelor multi disciplinare ale dezvoltării durabile </li></ul>
 • 4. NaturNet Plus Concept <ul><li>Bazat pe Evaluarea Impactului de Mediu (EI M )  evaluarea impactului pentru stabilitatea eco-sistemului şi schimbările ăm serviciile naturii </li></ul><ul><li>Factorii de decizie să ia în considerare impactele de mediu înainte de a decide să înceapă noile proiecte </li></ul>
 • 5. NaturNet Plus Concept <ul><li>NNR merge mai departe decât EIM şi introduce o unealtă care nu priveşte doar impactul de mediu – cât şi pe cel economic şi social = Evaluarea integrat ă a Impactului de Mediu </li></ul>
 • 6. NaturNet Plus Unelte NNR eXe editor prelegeri offline T ezaur de cuvinte Serviciu Catalog Data Management Schockwave 3D Server hărţi UMN Dispozitive mobile WPS Pagini web - HTML SCORM 1.2
 • 7. NaturNet Plus Unelte NNR <ul><li>Crea rea de prelegeri cu ajutorul Editorului </li></ul><ul><li>XHTML eXe </li></ul><ul><li>Offline </li></ul><ul><li>creat pentru non-programatori, interfaţă prietenoasă </li></ul><ul><li>permite integrare de text, imagini, filmuleţe flash, video, teste cu mai multe variante de răspuns , etc </li></ul><ul><li>integra rea uneltelor NNR ( ca pagină web ) </li></ul>Screen capturing
 • 8. NaturNet Plus Analiza Datelor Client Web Client Aplicaţie Bază de Date Spaţială la distanţă WMS / WFS Server GRASS WPS Clasifica re Analiza Vizibilităţii Analiza Fluxului Drumul cel mai scurt GIS (ArcGIS) complet funcţional Tăiere Lipire Uni une Intersec ţie
 • 9. NaturNet Plus Introducere în Evaluarea Integrată a Impactului de Mediu Parametrii de Durabilitate Defini rea parametrilor, Func ţiile parametrilor , Impacte Directe , Impacte Indirecte , Legisla ţie , Probleme Curente Găsirea şi Gestionarea Informaţiei Căutarea informaţiei utilizând MICKA Rafinarea căutării cu ajutorul Tezaurului de cuvinte Culegerea de date /Verifica re ( Componentă Mobilă ) Gestionarea datelor cu ajutorul MapMan Crea rea de proiecte GIS cu ajutorul MapMan Proiectare didactică 1 2 3
 • 10. NaturNet Plus Analiză şi Evaluare Clasificarea impactului cu ajutorul Matricii Conflictelor Vizualizarea Datelor Explorarea datelor Analiza / Procesarea datelor Extragerea informaţiilor Evaluarea rezultatelor Proiectare didactică 4 5
 • 11. NaturNet Plus <ul><li>Matrice interactive de conflict cu aceeaşi funcţionalitate: </li></ul><ul><ul><li>Parametrii conduc la informaţii suplimentare </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilizatorul atribuie nivelul de senzitivitate pentru fiecare parametru </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilizatorul atribuie nivelul de impact pentru fiecare parametru </li></ul></ul><ul><li>Definim în total 3 matrice de conflict: </li></ul><ul><ul><li>De mediu </li></ul></ul><ul><ul><li>Socială </li></ul></ul><ul><ul><li>Economică </li></ul></ul>Proiectare didcatică
 • 12. NaturNet Plus Matrice de conflict : Mediu Proiectare didactică Criteriu eliminatoriu : se măsoară senzitivitatea ridicată şi impactul ridicat !
 • 13. NaturNet Plus Ex e mpl u Evaluarea impactului asupra frumuseţii peisajului cauzat de o centrală eoliană cu o înălţime de 100m Unelte folosite : Server Hărţi & WPS ( Analiza Vizibilităţii ) Date GIS: Informaţii despre cote , zonă urbană
 • 14. NaturNet Plus Vlasificarea impactului Clasificarea impactului în Matricea Conflictelor
 • 15. NaturNet Plus Vă mulţumim pentru atenţie !

Related Documents