NaturNet Plus Datorizētas apmācības vides aizsardzībai i ntegr ēts I etekmes uz V idi N ovērtējums kā instruments ...
NaturNet Plus Saturs <ul><li>Mērķis </li></ul><ul><li>Koncepcija </li></ul><ul><li>Izmantotie N aturNet Redime Instrument...
NaturNet Plus Mērķis <ul><li>Apziņas līmeņa celšana par iespējamiem vides, sociālām un ekonomiskām ietekmēm  infrastr...
NaturNet Plus Koncepcija <ul><li>Balstīts uz Ietekmes uz vidi novērtējuma ( IVN )  ietekmju kategorizāciju ekosistēmu...
NaturNet Plus koncepcija <ul><li>N aturNet Redime ietvaros izstrādātais instruments ietver ne tikai vides ietekmju novēr...
NaturNet Plus N atur N et R edime instrumenti eXe offline lecture editor Tēzaurs Katalogu Serviss Dat u Vadība Schoc...
NaturNet Plus N atur N et R edime instrumenti <ul><li>Lekciju izveide ar eXe XHTML Editor </li></ul><ul><li>Offline ...
NaturNet Plus Datu Analīze Web lietotājs Appli kācijas lietotājs Attāla telpiskā datubāze WMS / WFS GRASS Server is WPS K...
NaturNet Plus i IVN Ievads Ilgtspējības parametri Parametru definēšana, funkciju noteikšana, tiešās ietekmes, netiešās i...
NaturNet Plus Anal īze un novērtējums Ietekmju kategorizācija ar konfliktu matricu Dat u v i z uali zācija Dat u iz...
NaturNet Plus <ul><li>Intera ktīvas konfliktu matricas ar vienādu funkcionalitāti : </li></ul><ul><ul><li>Parametri saistī...
NaturNet Plus Konfliktu matrica : Vide Dida ktiskais dizains Galējais kritērijs : augsti jutīguma un ietekmju rādītāji !
NaturNet Plus Piemērs Ietekmju novērtēšana vēja ģeneratora uzstādīšanai -augstums 100 m Izmantotie Karšu serveris & ins...
NaturNet Plus Ietekmju kategorizēšana Novērtējums ar konfliktu matricu
NaturNet Plus Paldies par uzmanību!
of 15

Natur net iivn_lv

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natur net iivn_lv

 • 1. NaturNet Plus Datorizētas apmācības vides aizsardzībai i ntegr ēts I etekmes uz V idi N ovērtējums kā instruments ilgtspējīgas attīstības izpratnes veicināšanai
 • 2. NaturNet Plus Saturs <ul><li>Mērķis </li></ul><ul><li>Koncepcija </li></ul><ul><li>Izmantotie N aturNet Redime Instrumenti </li></ul><ul><li>Instrumenti </li></ul><ul><li>Datu analīze </li></ul><ul><li>Didaktiskais dizains </li></ul><ul><li>Piemēri </li></ul>
 • 3. NaturNet Plus Mērķis <ul><li>Apziņas līmeņa celšana par iespējamiem vides, sociālām un ekonomiskām ietekmēm  infrastru ktūras attīstības projektos </li></ul><ul><li>Ģeogrāfiskās informācijas izvēles, ekstrakcijas un interpretācijas iemaņu apgūšana </li></ul><ul><li>Ilgtspējīgas attīstības multidisciplināru komponentu kompleksas mijiedarbības procesu izpratnes veicināšana </li></ul>
 • 4. NaturNet Plus Koncepcija <ul><li>Balstīts uz Ietekmes uz vidi novērtējuma ( IVN )  ietekmju kategorizāciju ekosistēmu stabilitātei un dabas resursu saglabāšanai </li></ul><ul><li>Lēmumu pieņēmējiem jāapsver vides ietekmes pirms jaunu projektu apstiprināšanas </li></ul>
 • 5. NaturNet Plus koncepcija <ul><li>N aturNet Redime ietvaros izstrādātais instruments ietver ne tikai vides ietekmju novērtējumu, bet ņem vērā arī ekonomiskos un sociālos aspektus = integr ēts IVN </li></ul>
 • 6. NaturNet Plus N atur N et R edime instrumenti eXe offline lecture editor Tēzaurs Katalogu Serviss Dat u Vadība Schockwave 3D UMN Karšu serveris Mobilā ierīce WPS HTML-Web lapa SCORM 1.2
 • 7. NaturNet Plus N atur N et R edime instrumenti <ul><li>Lekciju izveide ar eXe XHTML Editor </li></ul><ul><li>Offline režīmā </li></ul><ul><li>izstrādāts lietotājiem bez programmēšanas zināšanām </li></ul><ul><li>tekstu, attēlu, flash , video integrēšana, etc </li></ul><ul><li>NNR instrumentu integrēšana ( kā web lapa ) </li></ul>Screen capturing
 • 8. NaturNet Plus Datu Analīze Web lietotājs Appli kācijas lietotājs Attāla telpiskā datubāze WMS / WFS GRASS Server is WPS Klasifikācija Redzamības analīze Plūsmas analīze Īsākais ceļš GIS (ArcGIS) Apgriešana Sapludināšana Apvienošana Pārklāšanās
 • 9. NaturNet Plus i IVN Ievads Ilgtspējības parametri Parametru definēšana, funkciju noteikšana, tiešās ietekmes, netiešās ietekmes , saistītie normatīvie akti , aktualitātes Informācijas meklēšana un apstrāde Informācijas meklēšana , izmantojot MICKA Meklēšanas rezultātu precizēšana ar tēzauru Dat u iegūšana/verifikācija (mobilā ierīce) Dat u vadība ar MapMan GIS Proje kta izveide ar MapMan Dida ktiskais dizains 1 2 3
 • 10. NaturNet Plus Anal īze un novērtējums Ietekmju kategorizācija ar konfliktu matricu Dat u v i z uali zācija Dat u izpēte Dat u a nal īze / apstrāde Inform ācijas izvilkšana Rezultātu novērtēšana Dida ktiskais dizains 4 5
 • 11. NaturNet Plus <ul><li>Intera ktīvas konfliktu matricas ar vienādu funkcionalitāti : </li></ul><ul><ul><li>Parametri saistīti ar papildinformāciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Lietotājs katram parametram nosaka jutīguma pakāpi </li></ul></ul><ul><ul><li>Lietotājs nosaka jutīguma līmeni katra parametra ietekmei </li></ul></ul><ul><li>Tiek definētas 3 konfliktu matricas : </li></ul><ul><ul><li>Vides </li></ul></ul><ul><ul><li>Soci ālā </li></ul></ul><ul><ul><li>E k onomi skā </li></ul></ul>Dida ktiskais dizains
 • 12. NaturNet Plus Konfliktu matrica : Vide Dida ktiskais dizains Galējais kritērijs : augsti jutīguma un ietekmju rādītāji !
 • 13. NaturNet Plus Piemērs Ietekmju novērtēšana vēja ģeneratora uzstādīšanai -augstums 100 m Izmantotie Karšu serveris & instrumenti : WPS ( redzamības analīze ) GIS dat i : pacēluma dati , pilsētvide
 • 14. NaturNet Plus Ietekmju kategorizēšana Novērtējums ar konfliktu matricu
 • 15. NaturNet Plus Paldies par uzmanību!

Related Documents