НатурНет Плюс Електронно обучение за опазване на околната среда За проекта
НатурНет Плюс Програма : Леонардо Да Винчи Подпрограма : Многостранни проекти Дейност : Трансфер на иновации Начало : ...
Консорциум <ul><li>Чешки център за наука и общество , Чехия </li></ul><ul><li>Videsprojekti - State ООД . Проекти за о...
Цели на НатурНет плюс Проектът НатурНет плюс цели да прехвърли методи и знание от проекта НатурНет Редайм в европейски р...
Цели на НатурНет плюс Проектът е насочен върху обучение върху това как да се управлява и осъществява устойчив туризъм в ...
Цели на НатурНет плюс Обединяване на образователни материали и опит от проекта НатурНет Редайм ( 6-та рамкова праграма )...
Цели на НатурНет плюс <ul><li>МРЕЖА – резултатите от НатурНет Редайм достъпни до различни групи от работници и служители...
Целеви групи и образователни инструменти <ul><li>Служители в публичен сектор </li></ul><ul><li>Служители в НПО организаци...
Работен план на НатурНет плюс
http://portal.naturnet.org
Каталог с метаданни
GeoGame
Мобилни приложения
Приложения от НатурНет Редайм
Архитектура ReGeo
Връзки Интернет страница на проекта : http://www.naturnet.cz Портал НатурНет плюс : http://portal.naturnet.org/
of 16

Natur net plus-about_the_project_bg

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natur net plus-about_the_project_bg

 • 1. НатурНет Плюс Електронно обучение за опазване на околната среда За проекта
 • 2. НатурНет Плюс Програма : Леонардо Да Винчи Подпрограма : Многостранни проекти Дейност : Трансфер на иновации Начало : Октомври 20 09 Продължителност : 24 месеца Координатор : Чешки център за наука и общество
 • 3. Консорциум <ul><li>Чешки център за наука и общество , Чехия </li></ul><ul><li>Videsprojekti - State ООД . Проекти за околна среда , Латвия </li></ul><ul><li>Община Лиганте , Латвия </li></ul><ul><li>Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, България </li></ul><ul><li>Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, Румъния </li></ul><ul><li>Община Али Терме, Италия </li></ul><ul><li>Регионална агенция за развитие S iauliau , Литва </li></ul><ul><li>STEPIM s.a.s , Италия </li></ul><ul><li>8 партньора от 6 Европейски страни </li></ul>
 • 4. Цели на НатурНет плюс Проектът НатурНет плюс цели да прехвърли методи и знание от проекта НатурНет Редайм в европейски региони и компании, чрез мрежа от организации занимаващи се с образование за околна среда в Европа. http://www.naturnet.org/ http://portal.naturnet.org/
 • 5. Цели на НатурНет плюс Проектът е насочен върху обучение върху това как да се управлява и осъществява устойчив туризъм в региони и основно в области, като защитени територии, национални паркове и крайбрежни зони.
 • 6. Цели на НатурНет плюс Обединяване на образователни материали и опит от проекта НатурНет Редайм ( 6-та рамкова праграма ) с методи за устойчив туризъм въведени в проекти REGEO и EMIRES ( 5 -та рамкова програма ) и други проекти.
 • 7. Цели на НатурНет плюс <ul><li>МРЕЖА – резултатите от НатурНет Редайм достъпни до различни групи от работници и служители в публичния сектор. </li></ul><ul><li>Образователна система на НатурНет плюс създадена от ЧЦНО ( координатор ). </li></ul><ul><li>Фокусът ще е върху мултимедийни приложения представени от регионите, но също и приложения за Оценка на въздействието върху околната среда. </li></ul>
 • 8. Целеви групи и образователни инструменти <ul><li>Служители в публичен сектор </li></ul><ul><li>Служители в НПО организации </li></ul><ul><li>МСП занимаващи с туризъм </li></ul><ul><li>Професионално образование </li></ul><ul><li>Професионално обучение </li></ul><ul><li>Работни срещи, семинари </li></ul><ul><li>Онлайн мултимедийни инструменти ( напр. http://bizbiz.mooo.com/) </li></ul>
 • 9. Работен план на НатурНет плюс
 • 10. http://portal.naturnet.org
 • 11. Каталог с метаданни
 • 12. GeoGame
 • 13. Мобилни приложения
 • 14. Приложения от НатурНет Редайм
 • 15. Архитектура ReGeo
 • 16. Връзки Интернет страница на проекта : http://www.naturnet.cz Портал НатурНет плюс : http://portal.naturnet.org/

Related Documents