Politické konsekvence principů trvale udržitelného rozvoje na lokální a regionální úrovni NaturNet Plus Počítačem podporov...
NaturNet Plus Trvale udržitelný rozvoj ? <ul><li>Mezigenerační rovnost </li></ul><ul><li>Kontrolovaný výnos / produkce <...
NaturNet Plus EU strategie <ul><li>Komprihezivní p olitic ká strateg ie </li></ul><ul><li>Požadavek integrovaného řízení...
NaturNet Plus EU strategie <ul><li>… ALE … v Evropě … </li></ul><ul><li>Metodologie jsou stále ve vývoji </li></ul><ul...
NaturNet Plus After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 Koncept třech pilířů
NaturNet Plus 5 d imen zionální koncept Technologic ká d imen ze PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
NaturNet Plus Kontinuální zlepšení jako proces trvale udržitelného rozvoje Proces trvale udrřitelného rozvoje
NaturNet Plus Ecosyst é m, b iodiver z it a , zdraví , klimatické změny Damages & Thresholds (biophysical and sustainabili...
NaturNet Plus ODHAD DOPADŮ TRVALE UDRŽITLENÉHO ROZVOJE INOVATIV NÍ MET ODY A NÁSTROJE • Integrated framework of an. (Env...
NaturNet Plus 26/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Evropské potřeby a politický rámec Assessing impacts of policy ...
NaturNet Plus <ul><li>EU politika vyžaduje přeshraniční g eodata , která jsou … </li></ul><ul><li>Snadno dostupná </li><...
NaturNet Plus <ul><li>Přeshraniční spolupráce je nutná z důvodu … </li></ul><ul><ul><li>Ochrany přírody </li></ul></ul><ul...
NaturNet Plus <ul><li>Přeshraniční kooperace je nutná z důvodu </li></ul><ul><ul><li>Migra ce </li></ul></ul><ul><ul><li>P...
of 13

Politické konsekvence principů trvale udržitelného rozvoje na lokální a regionální úrovni

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politické konsekvence principů trvale udržitelného rozvoje na lokální a regionální úrovni

 • 1. Politické konsekvence principů trvale udržitelného rozvoje na lokální a regionální úrovni NaturNet Plus Počítačem podporované vzdělávání na ochranu životního prostředí
 • 2. NaturNet Plus Trvale udržitelný rozvoj ? <ul><li>Mezigenerační rovnost </li></ul><ul><li>Kontrolovaný výnos / produkce </li></ul><ul><li>Spot ř eba </li></ul><ul><li>Interaktivní, multioborové komponenty </li></ul><ul><li>Strukturální a procedurální koncepty </li></ul>
 • 3. NaturNet Plus EU strategie <ul><li>Komprihezivní p olitic ká strateg ie </li></ul><ul><li>Požadavek integrovaného řízení </li></ul><ul><li>Vyrovnání zájmů </li></ul>
 • 4. NaturNet Plus EU strategie <ul><li>… ALE … v Evropě … </li></ul><ul><li>Metodologie jsou stále ve vývoji </li></ul><ul><li>Chybí porozumění trvale udržitelného rozvoje </li></ul><ul><li>Nedostatek integrovaných aplikací </li></ul><ul><li>Distribu ované informace </li></ul><ul><li>Implementa ce potřebuje vzdělávání </li></ul>
 • 5. NaturNet Plus After Nuttle, T., Salles, P., Bredeweg, B., 2005 Koncept třech pilířů
 • 6. NaturNet Plus 5 d imen zionální koncept Technologic ká d imen ze PKA Barz (after J.H. Spangenberg, 2002)
 • 7. NaturNet Plus Kontinuální zlepšení jako proces trvale udržitelného rozvoje Proces trvale udrřitelného rozvoje
 • 8. NaturNet Plus Ecosyst é m, b iodiver z it a , zdraví , klimatické změny Damages & Thresholds (biophysical and sustainability) Cíle Lidská činnost Preven ce , a dapta ce p oli tiky & měření : economic ké nástroje , technologie, l and use * Sc é n a ri a * Externalities * Cost-effectiveness analysis * Cost-benefit analysis Innova ce & implementa ce Řízení Struktura strategie
 • 9. NaturNet Plus ODHAD DOPADŮ TRVALE UDRŽITLENÉHO ROZVOJE INOVATIV NÍ MET ODY A NÁSTROJE • Integrated framework of an. (Env., Econ., Social) • Micro, macro • Global regional local • Foresight • Participatory methods Capacity building EXTERNALITIES THRESHOLDS of SUSTAINABILITY MULTIFUNCTIONALITIES S.D. STRATEGIE POLITIKY a M ĚŘENÍ - Environment technologies - Economic Instruments - Land-use practices Governance Nástroje pro analýzu
 • 10. NaturNet Plus 26/08/11 Brussels - NaturNet-Redime Workshop Evropské potřeby a politický rámec Assessing impacts of policy on regional development Poli tický rámec Nástroje potřebné pro Land cover assessment, Land cover change ESDP, ESPON Evropské potřeby Strategy on integrated coastal zone management ICZM Land cover change along coastal zones Strategic environ. assess- ment of transport networks Transport Policy Pressure on protected Areas , Fragmentation of habitats Implementation of the biodiversity convention UNCBD Land use change, habitat fragmentation , pressure on designated areas
 • 11. NaturNet Plus <ul><li>EU politika vyžaduje přeshraniční g eodata , která jsou … </li></ul><ul><li>Snadno dostupná </li></ul><ul><li>Kompatibilní </li></ul><ul><li>Lze je snadno kombinovat </li></ul><ul><li>  EU iniciativa : INSPIRE </li></ul>
 • 12. NaturNet Plus <ul><li>Přeshraniční spolupráce je nutná z důvodu … </li></ul><ul><ul><li>Ochrany přírody </li></ul></ul><ul><ul><li>Správy území </li></ul></ul><ul><ul><li>Region ální pl ánování </li></ul></ul>
 • 13. NaturNet Plus <ul><li>Přeshraniční kooperace je nutná z důvodu </li></ul><ul><ul><li>Migra ce </li></ul></ul><ul><ul><li>Přírodní spekty ( záplavy ) … </li></ul></ul><ul><ul><li>Emise ( znečištění )… </li></ul></ul><ul><ul><li>… doesn’t stop at national borders. </li></ul></ul>

Related Documents