ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Politiske partier og valg
Foto: Marit ...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Hva er et politisk parti?
Et politisk ...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Politikk og ideologi
• De ulike politi...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Fra høyre til venstre
Vi plasserer gje...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Delta i demokratiet
Norge er et demokr...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Stemmerett
• Norge er et representativ...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Valgdeltakelsen
• Kun halvparten av
da...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Velgere på vandring
• Etter 2. verdens...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Valgordningen
• Direkte valg og
forhol...
ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena
Kommunestyre- og
fylkestingsvalg
• Val...
of 10

Politiske partier og valg nb

Presentasjon politiske partier og valg Bokmål
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politiske partier og valg nb

  • 1. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Politiske partier og valg Foto: Marit Hommedal/Scanpix
  • 2. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Hva er et politisk parti? Et politisk parti er • en organisasjon med felles politiske synspunkter • et viktig bindeledd mellom velgerne og styringsorganene i Norge Ved valg er det partienes kandidater og partilister vi stemmer på. Foto: Vegard Wivestad/Scanpix Foto: Svein Erik Furulund/Scanpix
  • 3. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Politikk og ideologi • De ulike politiske partiene har ulike meninger om hvordan samfunnet skal være. • Partienes politikk er bygget på politiske ideologier som – sosialisme – liberalisme – konservatisme Kollasj: Hege Røyert/Scanpix
  • 4. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Fra høyre til venstre Vi plasserer gjerne de politiske partiene på en linje fra høyre til venstre. •Høyresiden: – Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP) •Sentrumspartier: – Senterpartiet (Sp), Venstre (V), Kristelig Folkeparti (KrF) •Venstresiden: – Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistisk Venstreparti (SV) og Partiet Rødt
  • 5. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Delta i demokratiet Norge er et demokrati. For at det skal fungere, kreves det at mange deltar. •Du kan delta ved å – ytre deg i offentlige debatter – bli med i en interesse- organisasjon eller et politisk parti – delta i aksjoner – bruke stemmeretten Foto: Natur og Ungdom
  • 6. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Stemmerett • Norge er et representativt demokrati. – Vi velger representanter som styrer på våre vegne. • Du har stemmerett fra det året du fyller 18 år. • Ved stortingsvalg kan du bare stemme hvis du er norsk statsborger. • Ved kommune- og fylkestingsvalg kan innvandrere stemme om de har bodd i Norge i 3 år.
  • 7. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Valgdeltakelsen • Kun halvparten av dagens førstegangs- velgere bruker stemmeretten sin. • Valgdeltakelsen totalt har vært synkende de siste 40 åra. • I dag er det ingen forskjell i valgdeltakelsen mellom menn og kvinner eller mellom by og land. • Valgdeltakelsen er høyere blant eldre enn blant yngre.
  • 8. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Velgere på vandring • Etter 2. verdenskrig var velgerne trofaste mot de politiske partiene. • Fra 1980-årene fikk vi en endring. Velgerne vandrer nå mellom partiene. – Flere bytter parti fra valg til valg. – Byttet skjer mellom partier som ligger politisk og ideologisk nært hverandre. • Noen forklaringer: – høyere utdanningsnivå – økt tilgang til informasjon – større sosial og geografisk mobilitet – nye velgere siden forrige valg
  • 9. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Valgordningen • Direkte valg og forholdstallsvalg – Direkte valg: Velgerne stemmer direkte på representanter fra sitt valgdistrikt ved å gi sin stemme til et partis valgliste. – Forholdstallsvalg: Partilistene får samme prosentandel mandater som stemmer. • Det er 19 utjevningsmandater ved stortingsvalg. – For å få utjevningsmandat må partiet over sperregrensen på 4 %. • Antall valgte representanter fra hvert valgdistrikt avhenger av fylkenes innbyggertall og areal. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix
  • 10. ndla.no - versjon 2.0Nasjonal digital læringsarena Norwegian digital learning arena Kommunestyre- og fylkestingsvalg • Valg holdes hvert fjerde år, neste gang i 2019. • En kommune eller et fylke utgjør én valgkrets. • Valglistene kan være partilister, tverrpolitiske lister eller lister som ikke tilhører noe parti. • Det er ofte lavere oppmøte ved lokalvalg enn ved stortingsvalg. Foto: Erik Johansen/Scanpix