COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA <ul><li>AGENTI FRIGORIFICI </li></ul><ul><li>COORDONATOR, ELEV, </li></ul><u...
Istoria agentilor frigorifici <ul><li>Istoricul agenţilor frigorifici începe în anul 1834, când americanul Jacob Perkins b...
<ul><li>În 1920, prin utilizarea anhidridei sulfuroase şi a clorurii de metil, apăr primele maşini frigorifice de uz casni...
Ce sunt agentii frigorifici? <ul><li>Agenţii frigorifici sunt compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau po...
Compoziţie chimică <ul><li>Din punct de vedere al compoziţiei chimice, freonii, care sunt hidrocarburi fluorurate, pot fi ...
UTILIZAREA FRIGULUI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ <ul><li>Frigul artificial are o utilizare largă în industria alimentară datori...
Principiul de funcţionare a instalaţiilor frigorifice <ul><li>Instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură , sunt maşin...
Poluarea produsă de freoni Poluarea produsă de freoni, o problemă atât de mediatizată şi discutată în ultimii ani,reprezi...
Masinile frigorifice si mediul ambiant <ul><li>Freonii s-au utilizat pe scara larga nu numai in tehnica frigului, dar si c...
PROTEJAREA MEDIULUI <ul><li>Economie de energie şi 'Ozone friendly' Daikin Europe întotdeauna a condus plutonul la promova...
 
of 11

prezentare chimie Negoita Silviu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - prezentare chimie Negoita Silviu

  • 1. COLEGIUL NATIONAL ,,MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA <ul><li>AGENTI FRIGORIFICI </li></ul><ul><li>COORDONATOR, ELEV, </li></ul><ul><li>PROF. ISTRATE GABRIELA NEGOITA SILVIU IONUT </li></ul>
  • 2. Istoria agentilor frigorifici <ul><li>Istoricul agenţilor frigorifici începe în anul 1834, când americanul Jacob Perkins brevetează o maşină frigorifică funcţionând prin comprimare mecanică de vapori, utilizând că agent frigorific oxidul de etil. Utilizarea unei asemenea maşini s-a dovedit rapid limitată de nivelul ridicat de inflamabilitate al acestui agent. </li></ul><ul><li>În 1876 Carl von Linde, datorită utilizării amoniacului că agent frigorific, permite adevărată dezvoltare a instalaţiilor frigorifice prin comprimare mecanică de vapori. </li></ul><ul><li>În 1880, introducerea unui nou agent frigorific, anhidridă carbonica, reprezintă începutul utilizării instalaţiilor frigorifice pentru îmbarcarea la bordul navelor a produselor alimentare. </li></ul>
  • 3. <ul><li>În 1920, prin utilizarea anhidridei sulfuroase şi a clorurii de metil, apăr primele maşini frigorifice de uz casnic sau comercial. Începând din 1930, apăr primele hidrocarburi fluorurate şi clorurate (CFC). Datorită caracteristicilor foarte interesante din punct de vedere termodinamic şi datorită mării lor stabilităţi atât termice cât şi chimice, utilizarea acestora va aduce o ameliorare considerabilă atât a fiabilităţii cât şi a siguranţei în funcţionare a instalaţiilor frigorifice cu compresie mecanică. Aşa se explică de ce în comparaţie cu amoniacul şi clorura de metil, aceste substanţe poartă denumirea de agenţi frigorifici de siguranţă. </li></ul><ul><li>În numeroase ţări, pe lângă denumirea de freoni, agenţii frigorifici pot fi întâlniţi şi sub diverse denumiri comerciale, care pentru acelaşi produs diferă de la ţara la ţara şi de la un producător la altul. R12 de exemplu, este numit Forane 12 (denumirea comercială a Uzinei Kuhlmann din Frântă), Flugene 12 (denumirea comercială a firmei Pechine Saint-Gobain din Frântă), sau Genetron 12 (denumirea comercială a societăţii Allied Chemical din S.U.A.). În unele publicaţii ştiinţifice, chiar şi denumirea de freoni, pentru desemnarea agenţilor frigorifici, este considerată comercială. </li></ul>
  • 4. Ce sunt agentii frigorifici? <ul><li>Agenţii frigorifici sunt compuşi chimici utilizaţi în instalaţii frigorifice sau pompe de căldură, ce suferă reversibil schimbări de fază de la gaz la lichid, transportînd astfel căldură de la un mediu la altul. Transferul de căldură se face prin vaporizare (trecerea din stare lichidă în stare gazoasă preluînd temperatura înaltă) şi cedarea acesteia prin condensare (trecerea din stare gazoasă în stare lichidă prin scăderea temperaturii, cedarea acesteia în alt mediu) la temperaturi scăzute sau ale mediului ambiant. </li></ul>
  • 5. Compoziţie chimică <ul><li>Din punct de vedere al compoziţiei chimice, freonii, care sunt hidrocarburi fluorurate, pot fi împărţiţi în trei mari categorii: </li></ul><ul><li>CFC (clorofluorocarburi), freonii clasici, care conţin Cl foarte instabil în moleculă </li></ul><ul><li>HCFC (hidroclorofluorocarburi), freoni denumiţi de tranziţie, care conţin în moleculă şi hidrogen, datorită căruia Cl este mult mai stabil şi nu se descompune atât de uşor sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete </li></ul><ul><li>HFC (hidrofluorocarburi), consideraţi freoni de substituţie definitivă, care nu conţin de loc în moleculă atomi de Cl </li></ul>
  • 6. UTILIZAREA FRIGULUI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ <ul><li>Frigul artificial are o utilizare largă în industria alimentară datorită efectelor pe care le </li></ul><ul><li>prezintră din punct de vedere al acţiunii conservante a produselor perisabile, prin oprirea sau </li></ul><ul><li>frânarea activităţii </li></ul><ul><li>Reţeaua de unităţi în care se utilizează temperaturile scăzute în vederea conservării </li></ul><ul><li>produselor alimentare, poartă denumirea de lanţ frigorific. Denumirea simbolizează legătura </li></ul><ul><li>care trebuie să existe între verigile care asigură prelucrarea prin frig a produselor alimentare, </li></ul><ul><li>depozitarea acestora la temperaturi scăzute, transportul frigorific sau izoterm între diverse </li></ul><ul><li>unităţi comerciale cu profil alimentar şi aparatele frigorifice de uz casnic. </li></ul><ul><li>Lanţul frigorific este compus din unităţi fixe şi mobile: </li></ul><ul><li>- Unităţi fixe (cu exceptia celor comerciale se numesc frigorifere sau depozite frigofice): </li></ul><ul><li>- Centre de colectare (lapte, peşte, etc.); </li></ul><ul><li>- Unităţi de producţie (abatoare, fabrici de bere, industrializarea cărnii,industrializarea laptelui, etc.); </li></ul><ul><li>- Antrepozite frigorifice de stocaj şi distribuţie; </li></ul><ul><li>- Unităţi comerciale şi de alimentaţie publică; </li></ul><ul><li>- Aparate de uz casnic. </li></ul><ul><li>- Unităţi mobile (Mijloace de transport care fac legătura între unităţile fixe): </li></ul><ul><li>- Izoterme auto sau CF; </li></ul><ul><li>- Transport frigorific (auto, CF, nave, avioane cu compartimente frigorifice) (au instalaţii frigorifice proprii). </li></ul>
  • 7. Principiul de funcţionare a instalaţiilor frigorifice <ul><li>Instalaţiile frigorifice şi pompele de căldură , sunt maşini termice care </li></ul><ul><li>au rolul de a prelua căldură de la un mediu având temperatura mai </li></ul><ul><li>scăzută şi de a o ceda unui mediu având temperatura mai ridicată . </li></ul><ul><li>Mediul cu temperatura mai scăzută, de la care se preia căldură este denumit sursa rece, iar mediul cu temperatura mai ridicată, căruia i se cedează căldură, este denumit sursa caldă. Deoarece au capacitate termică infinită, temperaturile surselor de căldură rămân </li></ul><ul><li>constante chiar dacă acestea schimbă căldură. </li></ul><ul><li>Fluxul de căldură absorbită de la sursa rece a fost notat cu 0 Q& , iar </li></ul><ul><li>fluxul de căldură cedată sursei calde, a fost notat cu k Q& . </li></ul><ul><li>Conform principiului doi al termodinamicii, pentru transportul căldurii, </li></ul><ul><li>în condiţiile prezentate, este necesar un consum de energie, notat cu P. </li></ul><ul><li>În cazul instalaţiilor frigorifice, sursa rece se găseşte sub temperatura mediului ambiant, iar procesul de coborâre a temperaturii sub această valoare, este denumit răcire artificială. </li></ul><ul><li>Agentul de lucru, care evoluează în aceste instalaţii, este denumit </li></ul><ul><li>agent frigorific. </li></ul><ul><li>Pentru a putea să preia căldură de la sursa rece, agentul frigorific trebuie să aibă temperatura mai mică decât aceasta. </li></ul>
  • 8. Poluarea produsă de freoni Poluarea produsă de freoni, o problemă atât de mediatizată şi discutată în ultimii ani,reprezintă la ora actuală unul din motivele care explică numărul foarte mare de agenţi frigorifici întâlniţi în diverse aplicaţii ale tehnicii frigului. La începutul anilor ’80, măsurători ale grosimii stratului de ozon de deasupra Antarcticii, au evidenţiat că grosimea acestuia devenise mult mai redusă decât în mod normal. Stratul de ozon, având un rol extrem de benefic, deoarece filtrează radiaţiile ultraviolete, se găseşte în stratosfera atmosferei terestre, aproximativ între 12 – 50 km altitudine, aşa cum este indicat în figura de mai jos.
  • 9. Masinile frigorifice si mediul ambiant <ul><li>Freonii s-au utilizat pe scara larga nu numai in tehnica frigului, dar si ca agenti propulsori in mult utilizatele ”spray”-uri. </li></ul><ul><li>Aceasta, in primul rand pentru faptul ca nu sunt toxici, nu sunt flamabili, nu sunt corozivi si sunt inactivi fata de multe materiale. </li></ul><ul><li>Astazi insa, s-a stabilit ca freonii degajati in atmosfera sunt raspunzatori pentru distrugerea stratului de ozon al atmosferei </li></ul><ul><li>terestre. </li></ul>
  • 10. PROTEJAREA MEDIULUI <ul><li>Economie de energie şi 'Ozone friendly' Daikin Europe întotdeauna a condus plutonul la promovarea folosirii agenţilor frigorifici ecologici. Agentul frigorific R-22, acum subiect pentru eliminare completă, a fost înlocuit în echipamentele Daikin cu agenţi frigorifici care nu atacă stratul de ozon, cum ar fi R-134a, R-407C şi mai recent R 410A. În completare, toate produsele sunt continuu subiect pentru reproiectare pentru a asigura o performanţă optimă la funcţionarea în răcire şi/sau încălzire. Unele modele au clasa de energie ‘A’ în cadrul programului de clasificare al UE iar altele au primit clasa de energie ‘B’. Numărul foarte mare de unităţi de aer condiţionat Daikin care sunt în topul celor mai eficiente din punct de vedere al consumurilor de energie, va rezulta în milioane de tone reducere a emisiilor de CO2, în timpul ciclului lor de viaţă. </li></ul>

Related Documents