ČMKOS ...
  PREVENCE NÁSILÍ  A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE  NA PRACOVIŠTI    ...
ČMKOS  PREVENCE NÁSILÍ  A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI Praktická studijní příručka  Odborný garant: Ing. Michael...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  O B S A H  ...
ČMKOS 5.1   Učební  témata                        39  5.1.1  Základní povinnosti zam...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti Test                       ...
ČMKOS 12.2 Znehybnění osoby fixací kotníku                  169 12.3 Přetočení ležící osoby na zádec...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  Vážené kolegyně,  Vážení kolegové,   milí přátelé,  ...
ČMKOS                        ...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti      ...
ČMKOS  PŘÍČINOU VĚTŠINY NEŠTĚSTÍ JE NEVĚDOMOST  PŘÍČINOU KAŽDÉHO ZLA JE HLOUPOST    Ú V O D  Tato pos...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  V závěru předmětu bude posluchačům objasněna i problematika...
ČMKOS 4) Právní  definice  jednotlivých  forem  násilí  na  pracovišti  (zejm.  antidiskrimi‐ nační zákon). 5) ...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  1. POJEM NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI   Cíl kapi...
ČMKOS (ZL)  v organizační  závislosti  za  odměnu.  Pro  takové  pracovní  vztahy  se  používá pojmu individuální pracovní...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  násilí ve formě jednorázových incidentů, neočekávaných, náhl...
ČMKOS  Útok  Záměrné chování, které druhého člověka fyzicky zraňuje, včetně sexuálního útoku/znásilnění.    ...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  Oběť  Jakákoliv osoba, která je objektem /cílem násilnéh...
ČMKOS GALVAS M., Gregorová Z., Hrabcová D.  Základy pracovního práva. 1. vydání.  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství A...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  2. POJEM PRACOVNÍHO POMĚRU, PRAMENY PRÁVNÍ  ÚPRAVY, HLAVN...
ČMKOS  ‐ stát  ‐ odborová organizace Dále viz:  § 6‐12, 15 zákoníku práce GALVAS, M. a kol. Pracovní právo...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti covní  právo  svými  veřejnoprávními  zásahy  (zákazy  a  příkazy...
ČMKOS  Výchovná funkce  Výchovná funkce pracovního práva je dána tím, že pracovní právo ovlivňuje procesy  motivac...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  2.1.5  Pracovní poměr  ‐ změna  Cílem  je  seznámit  pos...
ČMKOS - Dohoda o rozvázání pracovního poměru GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 29...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti 5) Která  základní  zásada  se  podle  vás  vztahuje  nejvíce ...
ČMKOS a sociálních zájmů, zásada bezpečné a hygienické práce, funkce ochranná, orga‐nizační a výchovná, Pracovní smlouva, ...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  3. POJEM DISKRIMINACE   V ...
ČMKOS důvod  představuje  podstatný  a  rozhodující  požadavek  pro  výkon  práce,  kterou má zaměstnanec vykonávat, a kte...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti ňujícího  prostředí  na  pracovišti  nebo  které  může  být  oprá...
ČMKOS JOUZA, L. Bezpečnost práce a náhrada škody za pracovní úrazy a nemoci z povo‐lání (metodická příručka). Praha : Poli...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  4. PRÁVNÍ DEFINICE JEDNOTLIVÝCH FOREM NÁSILÍ   NA PRACOVI...
ČMKOS využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo ne‐přiměřené zatížení.     4.1.2 ...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti povinnost rovné zacházení zajišťovat; za zajišťování rovného zach...
ČMKOS řené. Diskriminací z důvodu pohlaví není rozdílné zacházení ve věcech přístupu nebo  odborné  přípravě  k  zaměstnán...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti a) peněžitá  plnění  nebo  plnění  peněžité  hodnoty,  jejichž ...
ČMKOS b) zaměstnanecké  systémy  pro  osoby  samostatně  výdělečně  činné,  určené  pouze pro jednoho člena, c) po...
Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti c) stanovení  rozdílných  pravidel  nebo  pravidel  použitelnýc...
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
Prevence násilí
of 218

Prevence násilí

Publikace „Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti“ byla zpracována v rámci projektu – „Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevence násilí

 • 1. ČMKOS PODPORUJEME evropský VAŠI BUDOUCNOST sociální www.esfcr.cz fond v ČR PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI Praktická studijní příručka ISBN 978-80-87306-08-6 Zpracoval kolektiv autorů v rámci projektu KOLEKTIV AUTORŮ „Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“www.cmkos.cz 9 788087 306086 ČMKOS 2012
 • 2.   PREVENCE NÁSILÍ  A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE  NA PRACOVIŠTI      Praktická studijní příručka        Zpracoval kolektiv autorů v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace  při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdravotnických zařízeních   a zařízeních sociálních služeb“            ČMKOS 2012
 • 3. ČMKOS  PREVENCE NÁSILÍ  A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI Praktická studijní příručka  Odborný garant: Ing. Michael Tauš  Autorský kolektiv: JUDr. Miroslav Pindeš, Ph.D. PhDr. David Michalík, Ph.D. Marian Komrska RNDr. Jiří Létal, Ph.D. PhDr. Pavla Banýrová a kolektiv autorů HMC s.r.o.  © ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ Náměstí W. Churchilla 2, 113 59  Praha 3  Vydavatel: Vydala Českomoravská konfederace odborových svazů v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu“ ve vydavatelství Educa Service.  Vydání I Praha 2012 Web: www.cmkos.cz  Publikace  „Prevence  násilí  a  zvládání  krizové  situace  na  pracovišti“  byla  zpracována v rámci projektu – „Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při  vzniku  násilí  na  pracovištích,  zejména  zdravotnických  zařízeních  a  zařízeních  sociál‐ních služeb“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  ISBN  978‐80‐87306‐08‐6   2
 • 4. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  O B S A H   Předmluva                            7 I.   OBECNÁ PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI   A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI                    9 1.   Pojem násilí na pracovišti                    13 1.1   Učební  témata                         13  1.1.1  Obecná charakteristika pracovněprávního vztahu        13  1.1.2  Násilí na pracovišti, východiska, rozsah a definice        14 2.   Pojem pracovního poměru, prameny právní úpravy, hlavní zásady   pracovního práva, druhy, vznik, zánik pracovního poměru      19 2.1   Učební  témata                        19  2.1.1  Subjekty pracovně právních vztahů              19  2.1.2  Základní zásady                      20  2.1.3  Funkce pracovního práva                  20  2.1.4  Pracovní poměr – vznik                  22  2.1.5  Pracovní poměr  ‐ změna                  23  2.1.6  Pracovní poměr  ‐ zánik                  23 3.   Pojem diskriminace v pracovněprávních vztazích          27 3.1   Učební  témata                        27  3.1.1  Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele      27  3.1.2  Pojem přímá a nepřímá diskriminace             28  3.1.3  Kontrola nad dodržováním pracovněprávních předpisů      29 4.   Právní definice jednotlivých forem násilí na pracovišti   (zejména Antidiskriminační zákon)                31 4.1   Učební  témata                        31  4.1.1  Přímá a nepřímá diskriminace                31  4.1.2  Pojmové skutkové znaky                   32   4.1.3  Zajištění rovného zacházení a práva a povinnosti zaměstnavatele 32  4.1.4  Přípustné formy rozdílného zacházení            33  4.1.5  Zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech   sociálního zabezpečení pracovníků                34  4.1.6  Právní prostředky ochrany před diskriminací          37 5.   Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v rámci   pracovněprávních vztahů                    39  3
 • 5. ČMKOS 5.1   Učební  témata                        39  5.1.1  Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele      39  5.1.2  Řízení pracovního procesu a vnitřní předpisy          45  5.1.3  Kontrola nad dodržováním pracovněprávních předpisů      45 6.   Práva a povinnosti zaměstnance a vedoucího zaměstnance   ve vztahu k prevenci a řešení násilí na pracovišti          47 6.1   Učební  témata                        47 7.   Role odborů a kolektivního vyjednávání ve vztahu k prevenci   a řešení násilí na pracovišti                    57 7.1   Učební  témata                        57 8.   Zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve zdravotnictví   a sociálních službách                      63 8.1   Učební  témata                        63 9.   Role státní správy při prevenci a řešení násilí na pracovišti.   Inspekce práce a její pravomoci                  65 9.1   Učební  témata                        65 10.   Odpovědnost za škodu v pracovním a občanském právu       67 10.1 Učební  témata                        67 11.   Pojem svépomoc, krajní nouze, nutná obrana, pacient jako agresor  73 11.1  Učební  témata                        73 12.   Trestně právní odpovědnost                  75 12.1  Učební  témata                        75 13.   Mezinárodní a komunitární právní úprava násilí na pracovišti   – ochrana lidských práv a svobod                85 13.1 Učební  témata                        85  II.   MANAGEMENT PREVENCE NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI          89 1.   Základy managementu                     91 2.  Management a lidský činitel                  95 3.  Přístupy k prevenci násilí na pracovišti              101  III.   PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI   A KRIZOVÁ SITUACE                      115 1.   Násilí na pracovišti                      1172.   Specifické formy násilí                      1233.   Jak se bránit?                         131 4
 • 6. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti Test                               140 IV.  ZÁKLADY SEBEOBRANY                     143 Úvod do sebeobrany                        144 1.   Postoj                            145 2.   Zóny (vzdálenost)                        147 3.   Úhyby                            148 4.   Blokování úderů                        149 5.   Citlivé body lidského těla                    150 6.   Přehled úderů na citlivá místa                   151 6.1   Údery na karotidu                        151 6.2   Údery na solar plexus                      152 6.3   Údery na genitálie                       152 6.4   Údery otevřenou rukou                     152 6.5   Střihový úder                          153 6.6   Bodový úder na srdce                      153 7.   Kopy                             154 7.1   Vzdálenost u kopů                       154 7.2   Kopy do genitálií                        155 7.3   Kopy do stehenního svalu                    155 7.4   Kop do kotníku                         156 8.   Obrana proti úderům                       158 8.1   Obrana proti přímému úderu                  158 8.2   Obrana proti bočnímu úderu – „háku“               159 9.   Obrana proti úchopům                     161 9.1   Vyproštění z podání ruky                    161 9.2   Vyproštění z úchopu za ruku                   162 9.3   Vyproštění z úchopu za oděv                   162 10.   Obrana proti škrcení                       164 10.1 Obrana proti škrcení jednou rukou                164 10.2 Obrana proti škrcení oběma rukama                164 10.3 Obrana proti nasazení „kravaty“                  165 11.   Práce na zemi                         167 12.   Ležící osoba                           168 12.1 Přístup k ležící osobě                      168  5
 • 7. ČMKOS 12.2 Znehybnění osoby fixací kotníku                  169 12.3 Přetočení ležící osoby na zádech                  170 12.4 Přetočení ležící osoby na břichu                  171 13.   Obranné pomůcky                       172 13.1 Teleskopický obušek                      172   13.1.1  Teleskopický obušek zavřený                172   13.1.2  Teleskopický obušek otevřený               174 13.2 Zásahová deka                        177 13.3 Obranný sprej                         178 14.   Opora v zákoně                         181 14.1 Krajní nouze, nutná obrana                    181 14.2 Graduační stupnice síly                     181 15.   Shrnutí a závěr                        184  V.  Souhrn statistických výstupů diagnostického šetření výskytu   násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče      185 1.  Způsob pořízení a zpracování dat                187 1.1  Osobní údaje o pracovišti                    187 1.2  Výskyt násilí na pracovišti                    188 1.3  Opatření zaměstnavatele                    190  VI.   Doporučená literatura ke krizové komunikaci            191  VII.  Přílohy                            193 A) Reakce na fyzickou agresi ve 4 bodech              193 B) Reakce na verbální agresi v 5 bodech               195 C) Přehled možných příkladů modelových situací „násilí na pracovišti“  197 D) Přehled možných praktických příkladů násilí na pracovišti      199 E ) Vzorový statut Regionálního zásahového týmu           205 F) Doporučení pro budoucnost                  208 G) Konečné statistické údaje o kurzech. Aktivita  KA 04   ‐ Vzdělávání cílové skupiny (k 31. 12. 2011)            210 H)  Kontakty                           214       6
 • 8. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  Vážené kolegyně,  Vážení kolegové,   milí přátelé,    právě otevíráte „Praktickou studijní příručku prevence násilí a zvládání kri‐zové  situace  na  pracovištích“,  která  vznikla  jako  součást  projektu  „Posilování sociálního dialogu s důrazem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pra‐covištích, zejména zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“. Celý projekt  byl  financován  z prostředků  ESF  prostřednictvím  Operačního  programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.   Tuto  praktickou  příručku  dostáváte  do  rukou  v období,  kdy  se  v mnoha oblastech  našeho  života  promítají  negativní  dopady  hospodářské  krize  a  stále radikálněji ovlivňují životy každého z nás. Je stále patrnější, že tato krize ovlivňu‐je nejen společenské klima v ČR, ale i postoje, chování a jednání každého jednot‐livce, a to i ve vazbě na tak obecnou oblast, jako je násilí na pracovišti.   Tato příručka je založena na vzájemné interakci a aktivním zapojení každé‐ho zaměstnavatele, každého zaměstnance a představitelů veřejné správy a klade si za cíl, aby si všichni vzali její sdělení za svá. Příručka předkládá jednoznačně to, že násilí na pracovišti lze účinně předcházet. Poskytuje nástroje (vzdělávací ma‐nuály), praktické přehledy modelových situací a způsoby reakcí pro procvičování v praxi. Dále i informace (přílohová část) pro rozvíjení prevence a měla by vést každého čtenáře k realizaci preventivních akcí. Mohou se tak skládat ze samot‐ného dalšího vzdělávání, vytváření nových zásahových týmů i v  možnosti sdělo‐vat problematiku násilí na pracovišti každému, kdo o ni projeví zájem.   Tato  příručka  je  svým  obsahem  zcela  výjimečná  a  nevznikla  by,  pokud  by nedošlo k vzájemné spolupráci mezi sociálními partnery a MPSV ČR, mezi part‐nery  projektu  ČMKOS  a    KZPS,  mezi  jejími  členskými  organizacemi  OS  ZSP  ČR  a  UZS  ČR  a  také  mezi  zpracovateli  jednotlivých  klíčových  aktivit  EURO  EDUCA  o. s., HMC s.r.o. a PROMACO Consulting, s.r.o.   Jsem rád, že prostřednictvím tohoto projektu jsme mohli společně reagovat na řešení právě této oblasti. Uděláme vše proto, abychom v tom mohli pokračo‐vat.                       Mgr. Dušan Martinek                           koordinátor projektu ČMKOS     7
 • 9. ČMKOS                                                                                8
 • 10. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti                  I.  OBECNÁ PROBLEMATIKA NÁSILÍ   NA PRACOVIŠTI A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI                        9
 • 11. ČMKOS  PŘÍČINOU VĚTŠINY NEŠTĚSTÍ JE NEVĚDOMOST  PŘÍČINOU KAŽDÉHO ZLA JE HLOUPOST    Ú V O D  Tato poskytuje přehled o obsahové náplni předmětu Obecná problematika násilí na pracovišti a právní souvislosti.   Výuka předmětu je zaměřena na problematiku násilí na pracovišti. Její kon‐strukce je tedy zaměřena na násilí, které může vzniknou ve vztahu zaměstnava‐tel – zaměstnanec, ale i na násilí, které potencionálně vyplývá z činnosti zaměst‐navatele a zaměstnance.   Předmět  zohledňuje  nejrůznější  faktory,  které  mohou  ovlivňovat  násilné jednání  v rámci  výkonu  práce.  Vychází  z platné  legislativní  úpravy  pracovního práva,  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  a  dalších  předpisů,  které  souvisí s násilnou  činností.  Vybavuje  posluchače  znalostmi  z oblasti  pracovního  práva, občanského  práva,  práva  trestního  a  práva  přestupkového.  Cílem  předmětu  je vybavit  posluchače  schopností  a  dovedností  práce  s příslušnými  právními  nor‐mami  nezbytnými  pro  získání  teoretických  i  praktických  znalostí,  které  budou následně uplatňovat ve své každodenní činnosti.   Předmět je svým obsahovým pojetím zaměřen na specifickou stránku pod‐nikové personalistiky, její právní úpravu, postavení subjektů v pracovněprávních vztazích.  Východiskem předmětu je současná právní úprava obsažená v právním řá‐du ČR a to zejména v zákoníku práce.   V rámci  studia  budou  posluchači  seznámení  s právní  úpravou  pracovně‐právních  vztahu  a  to  zejména  se  základními  zásadami  pracovního  práva,  které jsou  zakotveny  i  v mezinárodních  dokumentech  a  v naší  právní  úpravě  v rovině Ústavy  a  Listiny  základních  práv  a  svobod.  Další  významnou  oblastí,  na  kterou bude  zaměřena  pozornost,  bude  oblast  práv  a  povinností  zaměstnance  a  za‐městnavatele  v rámci  plnění  pracovních  úkolů  nebo  v  souvislosti  s výkonem pracovních úkolů.  V této souvislosti bude probírána i otázka vzniku, změny a zá‐niku pracovního poměru.  Jedním z faktorů konfliktů na pracovišti může být přetíženost zaměstnance. V rámci této oblasti bude posluchačům objasněna i problematika pracovní doby a doby odpočinku, odměňování za práci a překážky v práci.  Část  pracovně  právní  pak  bude  zaměřena  na  oblast  náhrady  škody,  která může  vzniknout  zaměstnavateli  i  zaměstnanci  v rámci  plnění  pracovních  úkolů  či v souvislosti s plněním pracovních úkolů.   10
 • 12. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  V závěru předmětu bude posluchačům objasněna i problematika, která sice nespadá do oblasti pracovněprávní, nicméně je důležitá pro posouzení možností ochrany a obrany proti fyzickému násilí. V této části budou posluchači seznáme‐ní s právními normami z oblasti přestupkového a trestního práva. Rovněž tak jim budou objasněny možnosti domáhat se svých práv prostřednictví státních orgá‐nů                                                                               JUDr. Miroslav Pindeš, Ph.D      Cíle předmětu  Násilí může být definováno jako forma negativního chování nebo jednání ve vztahu  mezi  dvěma  nebo  více  lidmi.  Vyznačuje  se  agresivitou,  která  je  někdy opakovaná  a  někdy  neočekávaná.  Z hlediska  pracovněprávního  zahrnuje  přípa‐dy,  kdy  jsou  zaměstnanci  zneužíváni,  je  jim  vyhrožováno,  nadáváno  nebo  jsou obětí jiného útočného chování nebo jednání při výkonu své práce. Násilí se pro‐jevuje jak ve formě fyzické, verbální ale i ve formě psychické. Sahá od fyzických útoků  až  ke  slovnímu  napadání,  mobbingu,  obtěžování  –  včetně  sexuálního, rasového atd.  Posláním  a  cílem  předmětu  je  seznámit  posluchače  s nežádoucím  jevem  tj.  násilím  na  pracovišti  a  poskytnout  jim  informace,  které  mohou  do  značné míry  toto  násilí  eliminovat.  V této  souvislosti  budou  posluchači  obeznámeni s problematikou jak předejít popř. zabránit násilnému jednání a jaké právní pro‐středky ochrany mohou zaměstnanci i zaměstnavatelé v rámci své pracovní čin‐nosti  uplatnit.  Předmět  je  určen  zejména  pracovníkům  ve  zdravotnických  služ‐bách  a  pracovníkům  sociálních  služeb.  Nicméně  je  možné  tento  modul  využít  i v rámci jiných činností pracovníků veřejné správy a samosprávy.  Předmět  je  postaven  na  znalostech  pracovního  práva  a  řešení  praktických příkladů, doplnění o psychologicko právní aspekty a problematiku trestně právní s správněprávní odpovědnosti. Předmět je směřován do následujících oblastí:  1) Pojem násilí na pracovišti, (psychické, fyzické násilí, odborné definice, roz‐ sah, výskyt – statistické údaje). 2) Pojem  pracovního  poměru,  prameny  práva,  hlavní  zásady,  druhy,  vznik,  zánik. 3) Pojem  diskriminace  v pracovněprávních  vztazích,  prameny  práva  (včetně  ústavy a mezinárodněprávních smluv).  11
 • 13. ČMKOS 4) Právní  definice  jednotlivých  forem  násilí  na  pracovišti  (zejm.  antidiskrimi‐ nační zákon). 5) Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k prevenci a řešení násilí na pracovišti  (zabezpečování  podmínek  k práci,  včetně  doby  odpočinku,  pracovní  doby,  BOZP, zvláštní podmínky žen a mladistvých). 6) Práva a povinnosti zaměstnance a  vedoucího zaměstnance ve vztahu k pre‐ venci a řešení násilí na pracovišti. 7) Role odborů a kolektivního vyjednávání ve vztahu k prevenci a řešení násilí  na pracovišti. 8) Zdravotní způsobilost a bezúhonnost ve zdravotnictví a sociálních službách. 9) Role státní správy při prevenci a řešení násilí na pracovišti: Inspekce práce,  pravomoci. 10) Odpovědnost  za  škodu  (pracovně‐právní,  občanskoprávní),  ochrana  osob‐ nosti, procesněprávní zvláštnosti (obrácené důkazní břemeno). 11) Pojem svépomoc, krajní nouze, nutná obrana, pacient jako agresor. 12) Trestněprávní odpovědnost. 13) Komunitární a mezinárodní předpisy týkající se násilí na pracovišti.      Vysvětlení významu jednotlivých ikon      Úkol      Kontrolní otázky      Průvodce studiem      Pojmy k zapamatování      Literatura      12
 • 14. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  1. POJEM NÁSILÍ NA PRACOVIŠTI   Cíl kapitoly:  • Objasnit základní pojmy – pracoviště, fyzické a psychické násilí. • Seznámit posluchače s platnou právní úpravou. • Objasnit vztahy, které vedou k násilí na pracovišti, rozsah a nejčastější pří‐ činy. • Řešení praktických příkladů. Tato problematika je cílem 1 hodinové přednášky a 4 hodin cvičení a předpoklá‐dá cca 6 hodin samostudia.    1.1 Učební  témata   1.1.1 Obecná charakteristika pracovněprávního vztahu  Pracovní právo je jedním z odvětví českého právního řádu. Bývá vymezová‐no  jako  relativně  samostatný  soubor  právních  norem,  které  upravují  společen‐ské vztahy vznikající při námezdní práci a vztahy s nimi úzce související. Pracovní právo je tedy právním odvětvím, které se vztahuje k určité práci.  Pracovní právo upravuje vztahy vznikající při poskytování (nájmu) práce ne‐bo služeb po začlenění pracující osoby‐ zaměstnance (dále jen ZC) do cizí organi‐zace  práce,  tj.  do  práce  organizované  zaměstnavatelem  (dále  jen  ZL),  tzn.  dru‐hým účastníkem pracovního poměru. Práce vykonávaná za těchto podmínek se označuje jako práce nesamostatná, popř. jako závislá činnost. Pro tuto závislou činnost  je  typické,  že  její  výsledek  připadá  do  vlastnictví  ZL,  který  na  základě pracovní  smlouvy  získává  právo  nejen  na  poskytování  sjednaného  pracovního výkonu  (druhově  určených  prací),  nýbrž  i  na  jeho  výsledky,  tedy  na  případné nové věci, které takto vzniknou.  Pracovní právo upravuje především vztahy vznikající mezi ZC a ZL. Předmě‐tem úpravy však nejsou výsledky práce, ale práce sama, (činnost zaměstnaných osob).  Předmětem úpravy pracovního práva jsou tedy:  Vztahy, jejichž prostřednictvím dochází k výkonu práce za odměnu.   Zde je vlastní jádro pracovního práva. Pracovněprávní normy v této oblasti upravují  především  množství  práce,  množství  odměny  za  vykonanou  práci, podmínky, za nichž se práce vykonává atd. Jsou to v podstatě ty vztahy, v nichž pracovní  sílu  jedné  fyzické  osoby  (ZC)  užívá  jiná  fyzická  nebo  právnická  osoba  13
 • 15. ČMKOS (ZL)  v organizační  závislosti  za  odměnu.  Pro  takové  pracovní  vztahy  se  používá pojmu individuální pracovní právo.  Vztahy vznikající mezi ZC jako sociální skupinou, reprezentovanou zpravi‐dla odborovou organizací, a ZL, popřípadě sdruženími ZL, jejich svazy. Tyto vzta‐hy se nazývají kolektivní pracovní vztahy. Jejich cílem je zejména zlepšování pra‐covních a mzdových podmínek ZC.  Vztahy směřující k ochraně základních pracovněprávních vztahů. Sem ná‐leží vztahy odpovědnosti a náhrady škody, vztahy dozoru nad dodržováním pra‐covněprávních předpisů, dohled nad bezpečností práce apod.  Pracovní  právo  jako  každé  právní  odvětví,  určuje  i  obecné  předpoklady vzniku  pracovněprávních  vztahů,  způsobilosti  k právům  a  právním  úkonům v pracovním právu, definuje druhy pracovněprávních skutečností.  Součástí pracovního práva jsou i vztahy, které vytvářejí podmínky a záruky pro uplatnění práva na zaměstnání. Jde o vztahy vznikající mezi územními orgá‐ny práce (úřady práce), ZL a občany jako uchazeči nebo zájemci o zaměstnání. Dále viz.:   GALVAS,  M.  a  kolektiv.  Pracovní  právo.  Brno  :  Masarykova  Univerzita  v Brně, 2004. ISBN 1081‐ 284‐2004, str. 23‐39.    1.1.2  Násilí na pracovišti, východiska, rozsah a definice  Pojem násilí na pracovišti  Za násilí je zpravidla označováno použití velké síly (či moci), přičemž objek‐tem vůči němuž je tato síla či moc použita, může být jak konkrétní osoba či věc, tak  blíže  nespecifikovaný  objekt.  Násilí  ve  svém  prvotním  významu  je  chápáno jako porušení tělesné integrity či poškození lidského organizmu. Zároveň se však za  násilí  považuje  také  použití  síly  při  odstraňování  překážek,  které  nám  brání v dosažení určitého cíle.   V mezilidských vztazích se pak násilí projevuje v kombinaci obou výše uve‐dených významů, kdy násilník za účelem vydání věci či poskytnutí služby použije sílu či moc k překonání odporu oběti. K nejtypičtějším příkladům násilí patří zná‐silnění.  Násilí  lze  roztřídit  podle  různých  kritérií.  Tím  prvním  může  být  například délka jeho trvání. Podle délky trvání rozlišujeme:   násilí,  které  působí  dlouhodobě  (jde  o  pokračující,  latentní  neboli  skryté  násilí),  násilí v podobě postupně gradujících konfliktních situací (tzv. situační nási‐ lí),  14
 • 16. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  násilí ve formě jednorázových incidentů, neočekávaných, náhlých, převážně  násilných projevů s krátkým intenzivním průběhem. Dále viz: VÝROST, J., SLAMENÍK, I.  Aplikovaná sociální psychologie II. Praha : Grada Pub‐lishing, spol. s r.o. 2001, s. 171 a násl.    Pracoviště  Jakékoliv zdravotnické zařízení bez ohledu na velikost, umístění, typ posky‐tovaných  služeb,  včetně  velkých  nemocnic  ve  městech,  regionálních  nebo okresních  nemocnic,  zdravotnických  středisek,  klinik,  komunitních  zdravotnic‐kých  a  rehabilitačních  center,  ústavů  dlouhodobé  péče,  pracoven  praktických lékařů  i  zdravotnických  odborníků.  V  případě,  že  je  služba  poskytována  mimo zdravotnické zařízení, jako např. převoz nemocných nebo domácí péče, bude za pracoviště považováno kterékoliv místo, kde je taková služba poskytována.    Obecná definice násilí na pracovišti  Pojmově  jde  o  případy,  kdy  jsou  zaměstnanci  uráženi,  je  jim  vyhrožováno nebo jsou napadeni při výkonu své práce na pracovišti nebo cestou do práce či  z práce, případy, které obsahují skryté nebo otevřené ohrožení jejich bezpečnos‐ti, pohodlí nebo zdraví.     Fyzické násilí a psychické násilí.  Fyzické násilí  Za fyzické násilí lze považovat použití fyzické síly proti jiné osobě nebo sku‐pině osob, které ústí ve fyzickou, sexuální nebo psychickou újmu. Jedná se zej‐ména o napadení jinou osobou a projevuje se v bití, kopání, fackování, bodání, střílení, strkání, kousání, štípání atd.    Psychické násilí  Záměrné použití síly včetně vyhrožování fyzickým násilím, proti jiné osobě nebo skupině osob, které může  mít za  následek újmu na fyzickém, mentálním, rozumovém,  morálním  nebo  sociálním  vývoji.  Zahrnuje  verbální  ponižování, bullying/mobbing, obtěžování a výhrůžky.  Fyzické a psychické násilí se v praxi často překrývají, takže přesná kategori‐zace  různých  forem  násilí  je  obtížná.  Některé  z nejčastěji  užívaných  termínů vztahujících se k násilí jsou uvedeny v následujícím seznamu.    15
 • 17. ČMKOS  Útok  Záměrné chování, které druhého člověka fyzicky zraňuje, včetně sexuálního útoku/znásilnění.    Ponižování  Chování,  které  ponižuje,  degraduje  nebo  jinak  naznačuje  nedostatek  úcty  k důstojnosti a hodnotě jednotlivce. (Asociace kvalifikovaných sester, Alberta).    Bullying/mobbing  Opakované a při delším působení urážlivé chování projevující se invektiva‐mi, krutými nebo zlomyslnými pokusy ponížit nebo zesměšnit jednotlivce nebo skupinu zaměstnanců. (Upraveno podle ILO – Násilí v práci)    Obtěžování  Jakékoliv  nevyžádané  a  neopětované  chování,  které  působí  na  důstojnost mužů  a  žen  v  práci,  ať  vyplývá  z  věku,  postižení,  onemocnění  HIV,  domácích poměrů,  pohlaví,  sexuální  orientace,  změny  pohlaví,  rasy,  barvy  pleti,  jazyka, náboženství,  politických,  odborových  nebo  jiných  názorů  nebo  přesvědčení, národnostního  nebo  sociálního  původu,  v  souvislosti  s  menšinou,  majetkem, původem nebo jiným postavením. (Zákon o lidských právech, Velká Británie).    Sexuální obtěžování  Jakékoliv nežádoucí, neopětované a nevítané chování sexuální povahy, kte‐ré uráží příslušnou osobu a působí to, že je poděšena, ponížena nebo uváděna do rozpaků.     Rasové obtěžování  Jakékoliv  výhrůžné  jednání,  které  je  založeno  na  rasovém  původu,  barvě pleti, jazyce, národnosti, náboženství, spojení s minoritou, původem nebo jiným postavením,  které  není  žádoucí  a  které  ovlivňuje  důstojnost  pracujících  mužů  a žen.     Vyhrožování  Lze chápat jako verbální slib použití fyzické síly nebo moci (tj. psychologické síly) vyúsťující ve strach z fyzické, sexuální nebo psychické újmy nebo jiných ne‐gativních důsledků pro jednotlivce nebo skupinu, jimž je vyhrožováno.      16
 • 18. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  Oběť  Jakákoliv osoba, která je objektem /cílem násilného činu nebo jednání, jak byly popsány výše.    Násilník  Jakákoliv osoba, která se dopustí násilného činu nebo jednání, jak byly po‐psány výše.   Dále k této problematice viz:   KOLEKTIV. Násilí  na pracovišti ve zdravotnictví. Praha : Odborový svaz zdravot‐nictví a sociální péče České republiky, 2004, str. 9‐14,  Statistické výstupy diagnostického šetření výskytu násilí na pracovištích ve zdra‐votnictví  a  sociálních  službách,  zpracováno  pro  Českomoravskou  konfederaci odborových svazů (ČMKOS) v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu s dů‐razem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdra‐votnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“ Praha 2010    Kontrolní otázky: 1) Jakým způsobem mohou vzniknou pracovně právní vztahy? 2) Které normy upravují pracovněprávní vztah? 3) Jak se pozná fyzické a psychické násilí? 4) Co se rozumí pod pojmem pracoviště? 5) Jak se pozná oběť psychického násilí? 6) Jak je charakterizován násilník? 7) Jaké nejčastější formy násilí znáte? 8) Kdy je možné hovořit o násilí na pracovišti?     Pojmy k zapamatování: Předmět  pracovního  práva,  normativní  právní  akty,  kolektivní  smlouvy,  vnitro‐podnikové  právní  normy,  mezinárodní  smlouvy,  pracoviště,  násilník,  fyzické  a psychické násilí, násilí, obtěžování, oběť.    Doporučená literatura: BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001, GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004,  17
 • 19. ČMKOS GALVAS M., Gregorová Z., Hrabcová D.  Základy pracovního práva. 1. vydání.  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010  KOLEKTIV. Násilí na pracovišti ve zdravotnictví. Praha : Odborový svaz  zdravot‐nictví a sociální péče České republiky, 2004,  PINDEŠ, M. Pracovní právo I. Studijní texty. Brno : VŠKE 2008, Usnesení předsednictva ČNR  č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv   a svobod, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleži‐tých osobních překážek v práci , Zákon 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), Statistické výstupy diagnostického šetření výskytu násilí na pracovištích ve zdra‐votnictví  a  sociálních  službách.  zpracováno  pro  Českomoravskou  konfederaci odborových svazů (ČMKOS) v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu s dů‐razem na zvládání krizové situace při vzniku násilí na pracovištích, zejména zdra‐votnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb“ 2010                                    18
 • 20. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  2. POJEM PRACOVNÍHO POMĚRU, PRAMENY PRÁVNÍ  ÚPRAVY, HLAVNÍ ZÁSADY PRACOVNÍHO PRÁVA,   DRUHY, VZNIK, ZÁNIK PRACOVNÍHO POMĚRU   Cíl kapitoly:  Objasnit,  kdo  může  být  účastníkem  pracovněprávního  vztahu  a  za  jakých  podmínek.  Objasnit  pojmy  pracovněprávní  subjektivita  a  pracovněprávní  způsobilost  k právním úkonům.  Objasnit kdo může jednat za zaměstnavatele a jménem zaměstnavatele.  Objasnit,  kdo  se  může  z hlediska  pracovněprávního  dopustit  násilí  na  pra‐ covišti.  Objasnit kdo může být z hlediska pracovněprávního objektem násilí na pra‐ covišti.  Seznámit posluchače se  základními zásadami pracovního práva.  Objasnit  jejich  vazbu  na  ústavně  právní  ochranu  základních  lidských  práv   a svobod.  Seznámit posluchače ochrannou, organizační a výchovnou funkcí pracovní‐ ho práva.  Poukázat na povinnosti zaměstnance, které mu vznikají v souvislosti ze zá‐ kladními zásadami.  Poukázat  na  povinnosti  zaměstnavatele,  které  vznikají  v souvislosti  ze  zá‐ kladními zásadami.  Praktické příklady. Tato problematika je cílem 1 hodinové přednášky a 6 hodin cvičení a předpoklá‐dá cca 6 hodin samostudia.    2.1  Učební  témata  Účastníci pracovněprávních vztahů mohou být jako osoby fyzické tak osoby právnické. Zaměstnavatelem může být fyzická, právnická osoba a stát. Zaměst‐nancem však může být pouze osoba fyzická.   2.1 1. Subjekty pracovně právních vztahů   ‐ fyzické a právnické osoby   19
 • 21. ČMKOS  ‐ stát  ‐ odborová organizace Dále viz:  § 6‐12, 15 zákoníku práce GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 133‐144  ‐     Pracovněprávní subjektivita a způsobilost k právním úkonům, jednání jmé‐nem zaměstnavatele a zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ § 6‐12, 15 zákoníku práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §7 až 12, Občanský zákoník – viz zákoník práce §12    2.1.2 Základní zásady  a) Zásada práva na práci a svobodnou volbu povolání b) Zásada svobody práce  c) Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace d) Zásada úplatnosti práce e) Zásada  svobodného  sdružování  se  k ochraně  hospodářských  a  sociálních  zájmů f) Zásada bezpečné a hygienické práce  Dále viz:  GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 101‐112 Základní  povinnosti  zaměstnance  a  zaměstnavatele,  které  vznikají  v souvislosti ze základními zásadami § 13 ‐ 15 zákoníku práce GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 267‐273 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §38 a násl.    2.1.3 Funkce pracovního práva  V pracovněprávní  literatuře  se  uvádí,  že  pracovní  právo  plní  tři  základní funkce: ochrannou, organizační a výchovnou. První se vztahuje k ochraně zájmů ZC, druhá k ochraně zájmů ZL a třetí slouží ke zvyšování kultury práce.    Ochranná funkce  Ochranná  funkce  se  projevuje  mimo  jiné  i  tím,  že  pracovní  právo  posiluje právní pozici ZC, dává mu v určitých případech více práv, oproti právům ZL. Pra‐ 20
 • 22. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti covní  právo  svými  veřejnoprávními  zásahy  (zákazy  a  příkazy  –  zákaz  výpovědi, určováním  maximálních  a  minimálních  hranic  pracovních  podmínek  apod.  – pracovní  doba)  vytváří  předpoklad  pro  to,  aby  práce  mohla  být  vykonávána  za podmínek neohrožujících životy a zdraví ZC. Jsou stanoveny meze využívání pra‐covní síly, čímž se na jedné straně pracovní síla chrání a na druhé straně se vy‐tváří prostor pro její efektivní využívání.  Takovýto  charakter  mají  například  předpisy  o  BOZP,  předpisy  o  zvláštních pracovních podmínkách žen a mladistvých, ale i předpisy upravující určitá maxi‐ma či minima pracovních podmínek (předpisy stanovící nejkratší možnou dovo‐lenou na zotavenou, maximální délku pracovní doby, přestávky v práci, odpoči‐nek mezi směnami apod.).  Ochranná  funkce  pracovního  práva  však  našla  svůj  výraz  i  v ustanoveních upracujících skončení pracovního poměru (právní postavení ZC je silnější), odpo‐vědnosti za škodu (omezením výše náhrady škody způsobené z nedbalosti, mož‐ností splátek, koncepcí subjektivní odpovědnosti), úpravou srážek ze mzdy atd.  Přestože pracovní právo vzniklo především z potřeby chránit ZC, určitá jeho ustanovení  mají  za  úkol  chránit  i  ZL  a  jeho  zájmy.  ZC  je  např.  povinen  střežit  a ochraňovat majetek ZL, jeho podnikatelské zájmy (§ 301 odst.d ‐ 262/2006 Sb., zákoník práce.)    Organizační funkce  Organizační funkce pracovního práva vytváří rámec a podmínky, za nichž se uskutečňuje pracovní proces. Stanoví pravidla, za nichž má fungovat trh práce, vymezuje míru práce, obsahuje určité záruky realizace přiznaných práv. Upravu‐je hranice a nástroje realizace dispoziční pravomoci ZL.  Za projev organizační funkce pracovního práva v užším slova smyslu se pak považuje působení norem pracovního práva k zabezpečení náležitého fungování pracovního  procesu  u  různých  ZL.  Jedná  se  o  různá  právní  ustanovení,  která slouží bezprostředním zájmům organizátora pracovního procesu.  Organizační  funkce  pracovního  práva  se  projevuje  především  v ustanove‐ních, která vedou ZC k řádné a pečlivé práci. Motivaci ZC k tomuto cíli slouží dva druhy právních nástrojů:  Pozitivní  –  odměňování  dobré  práce  podle  jejího  přínosu  k plnění  cílů  ZL. Nejdůležitější roli mezi pozitivními nástroji sehrává institut mzdy a platu.  Negativní  –  systém  represí  (sankcí),  které  mají  odradit  ZC  od  porušování právních povinností. Špatné plnění povinností umožňují postihnout např. normy o odpovědnosti za škodu, ale i normy o rozvázání pracovního poměru pro špat‐né pracovní výsledky, kvalitu práce atd.  21
 • 23. ČMKOS  Výchovná funkce  Výchovná funkce pracovního práva je dána tím, že pracovní právo ovlivňuje procesy  motivace  lidí,  které  určují  jejich  jednání.  Tyto  procesy  určují  adresáti práva tím, že si volí chování v souladu s právní normou. Hlavní roli v motivacích hrají  psychické  prožitky  nazývané  podněty  nebo  motivy.  Jsou  vyvolávány  růz‐nými podněty, které vzbuzují určité chování nebo k němu nutí.  Výchovné  působení  práva  vystupuje  ve  velmi  širokých  dimenzích.  V před‐pisech pracovního práva je popsán vzor chování ZC, založený na katalogu závaz‐ků, zahrnujících obecně takové povinnosti jako je svědomitá a řádná práce, řád‐né  hospodaření  s prostředky  ZL,  zachovávání  státního  a  služebního  tajemství, dodržování pravidel slušnosti a občanského soužití apod. Vedoucí ZC jsou navíc zavázáni  co  nejlépe  organizovat,  řídit  a  kontrolovat  práci  podřízených  zaměst‐nanců; hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky,  vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zabezpe‐čovat  odměňování  zaměstnanců,  vytvářet  podmínky  pro  zvyšování  odborné úrovně  zaměstnanců,  zabezpečovat  dodržování  právních  a  vnitřních  předpisů, zabezpečovat přijetí opatření k ochraně majetku zaměstnavatele. Dále viz:    GALVAS, M. a kol. Pracovní právo,  2. vydání, Brno : Doplněk, 2004, str. 113‐117    2.1.4 Pracovní poměr ‐ vznik   Cílem  tématu  je  seznámit  posluchače  s nezbytnými  náležitostmi  pracovní smlouvy  a  doplňkovými  ujednáními  pracovní  smlouvy.  Dále  se  budete  zabývat základními povinnosti zaměstnanců, povinnostmi vedoucím zaměstnanců a po‐vinnostmi  zaměstnavatelů.  Také  bude  objasněna  možnost  omezení  jiné  výdě‐lečné činnosti zaměstnance, která je shodná s činností zaměstnavatele.  1)   Pracovní poměr  ‐ vznik ‐ pracovní smlouva, volba, jmenování  Dále viz:  GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 219‐ 267 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §30 a násl.   2)  Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele Dále viz:  GALVAS, M. a kol. Pracovní právo,  2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 267‐273 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §38 a násl.    22
 • 24. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  2.1.5  Pracovní poměr  ‐ změna  Cílem  je  seznámit  posluchače  se  změnou  pracovního  poměru  a  to  přede‐vším kdy a v jakých případech musí zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci a také konkrétní případy, kdy zaměstnavatel zaměstnance převést na jinou práci jen může a jaké možnosti má zaměstnavatel v rámci vyslání zaměstnance k plnění pracovních úkolů mimo stále místo výkonu práce. Cílem  tématu je  tedy objasnění institutů:  Změna pracovního poměru.  Převedení, přeložení.  Pracovní cesta a cestovní náhrady. Dále viz:  GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2.vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 272‐275 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §40 a násl   - Dohoda o změně pracovní smlouvy GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno: Doplněk, 2004, str. 275‐276 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §40 a násl   - Převedení, přeložení a pracovní cesta a cestovní náhrady GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004,  str. 276‐ 288 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §41 až 47     2.1.6  Pracovní poměr  ‐ zánik  Téma  se  zabývá  skončením  pracovního  poměru  a  jednotlivými  způsoby skončení  pracovního  poměru.  Skončení  pracovního  poměru  bývá  častokrát  dů‐sledkem  neshod  na  pracovišti  i  v souvislosti  s násilím,  které  je  pácháno  na  za‐městnancích.  Kromě  klasického  způsobu  skončení  pracovního  poměru  bude objasněno  i  hromadné  propouštění.  Cílem  tohoto  tématu  bude  tedy  rozebrat jednotlivé typy skončení  pracovního poměru se zaměřením na:  jednotlivé druhy skončení pracovního poměru,  hromadné propuštění,  odstupné, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání. GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání, Brno : Doplněk, 2004, str. 291‐293 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §48 a násl.     23
 • 25. ČMKOS - Dohoda o rozvázání pracovního poměru GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 291‐296 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §49   - Výpověď GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 296‐323 GALVAS M., GREGOROVÁ Z., HRABCOVÁ D.  Základy pracovního práva. 1. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 106‐112 str. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §50‐54   - Okamžité zrušení pracovního poměru GALVAS M., GREGOROVÁ Z., HRABCOVÁ D.  Základy pracovního práva. 1. vyd.,  Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 120‐123 str. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §56  - Zrušení pracovního poměru ve zkušební době GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. vydání, Brno : Doplněk, 2004, str. 332‐336 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §66   - Hromadné propuštění GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 321 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §62‐64  - Odstupné, pracovní posudek a potvrzení o zaměstnání GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 347‐349. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §50‐54      Kontrolní otázky 1) Jaké jsou subjekty pracovněprávních vztahů? 2) Vysvětlete pojem pracovněprávní subjektivity fyzických osob. 3) Stát jako subjekt v pracovněprávních vztazích. 4) Zastoupení v pracovněprávních vztazích.  24
 • 26. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti 5) Která  základní  zásada  se  podle  vás  vztahuje  nejvíce  na  ochranu  vztahů  na  pracovišti 6) Co je podstatou zásady práva na práci a  práva na svobodnou volbu povolá‐ ní? 7) Co se rozumí pod pojmem diskriminace skrytá a otevřená 8) Ke které zásadě byste přiřadili mobbing a bossing 9) Jakým způsobem může vzniknout pracovní poměr 10) Jaké jsou základní náležitosti pracovní smlouvy? 11) Jaký je rozdíl mezi pracovním poměrem a podnikáním 12) Jaký je rozdíl mezi podnikatelem a zaměstnancem? 13) Jaké je délka zkušební doby? 14) Co je to konkurenční doložka? 15) jaké možnosti má budoucí zaměstnanec v rámci jednání o uzavření pracov‐ ní smlouvy? 16) Kdy vzniká pracovní poměr? 17) Jaké náležitosti musí obsahovat pracovní smlouva? 18) Musí být pracovní smlouva písemná? 19) Jaké  jsou  zákonné  podmínky,  za  kterých  je  zaměstnavatel  povinen  obliga‐ torně převést zaměstnance na jinou práci? 20) Může zaměstnavatel přeložit zaměstnance bez jeho souhlasu? 21) Za jakých podmínek může zaměstnanec odmítnou pracovní cestu? 22) Jaké nároky plynou pro zaměstnance z hlediska náhrad za pracovní cestu? 23) Jaké jsou výpovědní důvody? 24) V jakých případech nesmí dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď? 25) Co se rozumí hromadným propuštěním? 26) Co víte o neplatnosti rozvázání pracovního poměru? 27) Co obsahuje pracovní posudek? 28) Jaké  dokumenty  Vám  musí  zaměstnavatel  vydat  po  skončení  pracovního  poměru?       Pojmy k zapamatování  Právní  úkony,  pracovněprávní  subjektivita  fyzických  osob,  pracovněprávní subjektivita  právnických  osob,  zaměstnanec,  zaměstnavatel,  stát,  odborová  or‐ganizace,  kolektivní  smlouvy,  vnitropodnikové  právní  normy,  mezinárodní smlouvy,  zásada  práva  na  práci  a  práva  na  svobodnou  volbu  povolání,  zásada svobody  práce,  zásada  rovného  zacházení  a  zákazu  diskriminace,  zásada  úplat‐nosti vykonávané práce, zásada svobody sdružování se k ochraně hospodářských  25
 • 27. ČMKOS a sociálních zájmů, zásada bezpečné a hygienické práce, funkce ochranná, orga‐nizační a výchovná, Pracovní smlouva, volba, jmenování, den nástupu do práce, místo  výkonu  práce,  druh  práce,  doplňková  ujednání  pracovní  smlouvy  –  ujed‐nání  o  trvání  pracovního  poměru,  ujednání  o  zkušební  době,  ujednání  o  kratší pracovní  době,  mzdová  ujednání,  povinnosti  zaměstnance,  povinnosti  vedoucí‐ho zaměstnance, povinnosti zaměstnavatele, pracovní podmínky,odměňování za práci,  plnění  peněžité  hodnoty,  odborná  příprava,  příležitost  dosáhnout  funkč‐ního postupu, rovné zacházení, vnitřní předpis, vnitřní mzdový předpis, pracovní řád, inspekce práce, bezpečnost práce, odpovědnost, školení, pracovní podmín‐ky, Pracovní cesta, přeložení, povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci, možnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci, doho‐da o změně pracovní smlouvy, cestovní náhrady, zákaz vyslání na pracovní cestu, Rozvázání  pracovního  poměru,  výpověď,  výpovědní  důvody,  výpovědní  doba, zákaz  výpovědi  dané  zaměstnavatelem,  hromadné  propuštění,  zrušení  pracov‐ního  poměru  ve  zkušební  době,  okamžité  zrušení  pracovního  poměru,  dohoda  o rozvázání pracovního poměru, skončení pracovního poměru na dobu určitou, neplatné rozvázání pracovního poměru, odstupné, pracovní posudek, potvrzení o zaměstnání     Literatura BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001,  GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004,    GALVAS M., Gregorová Z., Hrabcová D. : Základy pracovního práva. 1. vydání.  Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi Komplexní průvodce s řešením problémů, 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, a.s., 2010 JOUZA,  L.  Bezpečnost  práce  a  náhrada  škody  za  pracovní  úrazy  a  nemoci z povolání (metodická příručka). Praha : Poligon 1994  PINDEŠ, M. Pracovní právo I. Studijní texty. Brno : VŠKE 2008  Zákon č. 2/1993 Sb., Listina Základních práv a svobod  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleži‐tých osobních překážek v práci Judikáty:  Co je to pracovní náplň a druh práce?  ‐ 6 Cz 3/88 NS ČR                    Lze dohodnout více míst výkonu práce?  ‐ R 10/1971, R 26/1985                    Rozsudek NS ze dne 25.2.1977‐ sp.zn.2 Cdon 1/97  26
 • 28. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  3. POJEM DISKRIMINACE   V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH   Cíl kapitoly: • Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele ve vztahu k diskriminaci • Seznámit posluchače s jednotlivými typy diskriminace  • Seznámit posluchače s platnou právní úpravou • Praktické příklady  Mezi  zaměstnanci  a  zaměstnavateli  vznikají  pracovněprávní  vztahy.  Pracovně‐právní  vztahy  vznikají  nejdříve  od  uzavření  pracovní  smlouvy,  dohody  o  prove‐dení práce nebo dohody o pracovní činnosti, a zakládá‐li se pracovní poměr za‐městnance volbou nebo jmenováním, nejdříve od jeho zvolení nebo jmenování. Tato problematika je cílem 1 hodinové přednášky a 4 hodin cvičení a předpoklá‐dá cca 6 hodin samostudia.    3.1  Učební  témata     3.1.1 Základní povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele  Zaměstnavatelé  jsou  povinni  zajišťovat  rovné  zacházení  se  všemi  zaměst‐nanci,  pokud  jde  o  jejich  pracovní  podmínky  včetně  odměňování  za  práci  a  ji‐ných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příleži‐tost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání; za nerovné zachá‐zení se nepovažuje rozlišování, které stanoví tento zákoník nebo zvláštní právní předpis  nebo  kdy  je  pro  to  věcný  důvod  spočívající  v  povaze  práce,  kterou  za‐městnanec vykonává, a který je pro výkon této práce nezbytný.  V pracovněprávních vztazích je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z dů‐vodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního  občanství,  sociálního  původu,  rodu,  jazyka,  zdravotního  stavu,  věku, náboženství  či  víry,  majetku,  manželského  a  rodinného  stavu  nebo  povinností  k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stra‐nách  nebo  politických  hnutích,  v  odborových  organizacích  nebo  organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.  Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení z důvodu uvedeného v od‐stavci 4, pokud z povahy pracovních činností nebo souvislostí vyplývá, že tento  27
 • 29. ČMKOS důvod  představuje  podstatný  a  rozhodující  požadavek  pro  výkon  práce,  kterou má zaměstnanec vykonávat, a který je pro výkon této práce nezbytný; cíl sledo‐vaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskrimi‐naci  se  rovněž  nepovažuje  dočasné  opatření  zaměstnavatele  směřující  k  tomu, aby při přijímání zaměstnanců do pracovněprávního vztahu, při odborné přípra‐vě a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání bylo dosaženo  rovnoměrného  zastoupení  mužů  a  žen,  pokud  k  takovému  opatření existuje  důvod  spočívající  v  nerovnoměrném  zastoupení  mužů  a  žen  u  zaměst‐navatele.  Postup  zaměstnavatele  však  nesmí  směřovat  v  neprospěch  zaměst‐nance opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality současně s ním při‐jímaných zaměstnanců do pracovněprávního vztahu. Dále viz:  GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004, str. 267‐273 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §38 a násl. Listina základních práv a svobod  Zákon  č.  198/2009  Sb.,  o  rovném  zacházení  a  právních  prostředcích  ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)    3.1.2 Pojem přímá a nepřímá diskriminace   Přímou diskriminací se rozumí jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo, nebo by  bylo,  na  základě  rozlišování  podle  vymezených  diskriminačních  důvodů  se zaměstnancem zacházeno nevýhodněji či výhodněji než s jiným zaměstnancem.  Nepřímou  diskriminací  se  rozumí  jednání  nebo  opomenutí,  kdy  zdánlivě neutrální  rozhodnutí,  rozlišování  nebo  postup  zaměstnavatele  znevýhodňuje  či zvýhodňuje zaměstnance vůči jinému na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních  důvodů,  nepřímou  diskriminací  z  důvodů  zdravotního  stavu  je  i odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, která jsou v konkrét‐ním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k výkonu pracovní činnosti a funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání.  Obtěžováním se rozumí jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek  vede  ke  snížení  důstojnosti  fyzické  osoby  nebo  k  vytváření  nepřátel‐ského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti.  Sexuálním  obtěžováním  se  rozumí  jednání  sexuální  povahy  v  jakékoliv formě,  které  je  dotčeným  zaměstnancem  oprávněně  vnímáno  jako  nevítané, nevhodné  nebo  urážlivé  a  jehož  záměr  nebo  důsledek  vede  ke  snížení  důstoj‐nosti  fyzické  osoby  nebo  k  vytváření  nepřátelského,  ponižujícího  nebo  zneklid‐ 28
 • 30. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti ňujícího  prostředí  na  pracovišti  nebo  které  může  být  oprávněně  vnímáno  jako podmínka  pro  rozhodnutí,  které  ovlivní  výkon  práv  a  povinností  vyplývajících  z pracovněprávních vztahů.  Obtěžování z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu,  zdravotního  postižení,  věku,  náboženství  či  víry  a  sexuální  obtěžování se považuje za diskriminaci.  Dále viz: Zákon č.198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostřed‐cích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)    3.1.3  Kontrola nad dodržováním pracovněprávních předpisů  GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ‐ §38 a násl.     Kontrolní otázky: 1) Jaké jsou základní práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance? 2) Jaké jednání je možné považovat za diskriminační? 3) Co není diskriminačním jednáním? 4) Jaké jsou znaky skryté diskriminace? 5) Co je to přímá a nepřímá diskriminace?     Pojmy k zapamatování: Pracovněprávní vztahy, přímá a nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální ob‐těžování, rovné zacházení.     Literatura: BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo, 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2001,  GALVAS, M. a kol. Pracovní právo, 2. vydání. Brno : Doplněk, 2004,    GALVAS M., Gregorová Z., Hrabcová D. Základy pracovního práva. 1. vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010 JAKUBKA, J. Zákoník práce 2010 v praxi Komplexní průvodce s řešením problémů, 1. vydání. Praha : GRADA Publishing, a. s., 2010  29
 • 31. ČMKOS JOUZA, L. Bezpečnost práce a náhrada škody za pracovní úrazy a nemoci z povo‐lání (metodická příručka). Praha : Poligon 1994  PINDEŠ, M. Pracovní právo I. Studijní texty. Brno : VŠKE 2008  Zákon č. 2/1993 Sb., Listina Základních práv a svobod  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č.198/2009 Sb., o rovném zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důleži‐tých osobních překážek v práci                                                                     30
 • 32. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti  4. PRÁVNÍ DEFINICE JEDNOTLIVÝCH FOREM NÁSILÍ   NA PRACOVIŠTI (ZEJM. ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON)   Cíl kapitoly: Cílem je objasnit: • Základní pojmový aparát vztahující se k diskriminaci • Seznámit posluchače s právní úpravou antidiskriminačního zákona • Příklady  Tato problematika je cílem 1 hodinové přednášky a 4 hodin cvičení a předpoklá‐dá cca 6 hodin samostudia.    4.1  Učební  témata    4.1.1 Přímá a nepřímá diskriminace   Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledo‐vání, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Přímou diskriminací se ro‐zumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální  orientace,  věku,  zdravotního  postižení,  náboženského  vyznání,  víry  či světového názoru.  Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těho‐tenství, mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace. Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu.  Nepřímou  diskriminací  se  rozumí  takové  jednání  nebo  opomenutí,  kdy  na základě  zdánlivě  neutrálního  ustanovení,  kritéria  nebo  praxe  je  osoba  znevý‐hodněna  oproti  ostatním.  Nepřímou  diskriminací  není,  pokud  toto  ustanovení, kritérium  nebo  praxe  je  objektivně  odůvodněno  legitimním  cílem  a  prostředky  k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.  Nepřímou  diskriminací  z  důvodu  zdravotního  postižení  se  rozumí  také  od‐mítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdra‐votním  postižením  přístup  k  určitému  zaměstnání,  k  výkonu  pracovní  činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovní‐ho poradenství, nebo se zúčastnit jiného odborného vzdělávání, nebo aby mohla  31
 • 33. ČMKOS využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové opatření představovalo ne‐přiměřené zatížení.     4.1.2 Pojmové skutkové znaky   Při rozhodování o tom, zda konkrétní opatření představuje nepřiměřené za‐tížení, je třeba vzít v úvahu a) míru užitku, kterou má osoba se zdravotním postižením z realizace opatře‐ ní, b) finanční  únosnost  opatření  pro  fyzickou  nebo  právnickou  osobu,  která  je  má realizovat, c) dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření a d) způsobilost  náhradních  opatření  uspokojit  potřeby  osoby  se  zdravotním  postižením.  Za  nepřiměřené  zatížení  se  nepovažuje  opatření,  které  je  fyzická  nebo právnická osoba povinna uskutečnit podle zvláštního právního předpisu.  Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování:   a) jehož  záměrem  nebo  důsledkem  je  snížení  důstojnosti  osoby  a  vytvoření  zastrašujícího,  nepřátelského,  ponižujícího,  pokořujícího  nebo  urážlivého  prostředí, nebo b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňu‐ jící výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů  Sexuálním obtěžováním se rozumí chování, které má sexuální povahu.  Pronásledováním  se  rozumí  nepříznivé  zacházení,  postih  nebo  znevýhod‐nění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle antidiskriminačního záko‐na.   Pokynem  k  diskriminaci  se  rozumí  chování  osoby,  která  zneužije  podříze‐ného postavení druhého k diskriminaci třetí osoby.  Naváděním  k  diskriminaci  se  rozumí  chování  osoby,  která  druhého  pře‐svědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu.    4.1.3 Zajištění rovného zacházení a práva a povinnosti zaměstnava‐tele  Zajišťováním rovného zacházení se rozumí přijetí opatření, která jsou pod‐mínkou účinné ochrany před diskriminací a která je možno s ohledem na dobré mravy  požadovat  vzhledem  k  okolnostem  a  osobním  poměrům  toho,  kdo  má  32
 • 34. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti povinnost rovné zacházení zajišťovat; za zajišťování rovného zacházení se pova‐žuje také zajišťování rovných příležitostí.  Zaměstnavatelé  jsou  povinni  ve  věcech  práva  na  zaměstnání  a  přístupu  k  zaměstnání,  přístupu  k  povolání,  podnikání  a  jiné  samostatné  výdělečné  čin‐nosti,  pracovní  a  jiné  závislé  činnosti,  včetně  odměňování,  zajišťovat  rovné  za‐cházení. Povoláním se rozumí činnost fyzické osoby vykonávaná za úplatu v zá‐vislém  nebo  nezávislém  postavení,  jejíž  řádný  výkon  zvláštní  právní  předpisy podmiňují  splněním  kvalifikačních  předpokladů,  zejména  dosažením  předepsa‐ného vzdělání a popřípadě i doby praxe.  Sociální  výhodou  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  sleva,  osvobození  od poplatků  nebo  peněžité  nebo  nepeněžité  plnění,  poskytované  nezávisle  na  ná‐rocích  ze  sociálního  zabezpečení  přímo  nebo  nepřímo  určité  skupině  fyzických osob s obvykle nižšími příjmy nebo vyššími životními náklady než ostatní.  Zdravotním postižením se rozumí tělesné, smyslové, mentální, duševní ne‐bo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení v oblastech vymezených tímto zákonem; přitom musí jít o dlouhodo‐bé  zdravotní  postižení,  které  trvá  nebo  má  podle  poznatků  lékařské  vědy  trvat alespoň jeden rok.     4.1.4 Přípustné formy rozdílného zacházení  Diskriminací není rozdílné zacházení z důvodu věku v přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud je: a) vyžadována  podmínka  minimálního  věku,  odborné  praxe  nebo  doby  za‐ městnání, která je pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání nebo pro pří‐ stup k určitým právům a povinnostem spojeným se zaměstnáním nebo po‐ voláním nezbytná, nebo b) pro  řádný  výkon  zaměstnání  nebo  povolání  potřebné  odborné  vzdělávání,  které je nepřiměřeně dlouhé vzhledem k datu, ke kterému osoba ucházející  se o zaměstnání nebo povolání dosáhne důchodového věku podle zvláštní‐ ho zákona 2).  Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, které souvisí se stanove‐ním rozdílného důchodového věku 2)  pro muže a ženy; to neplatí v systémech sociálního zabezpečení pracovníků   Diskriminací  není  rozdílné  zacházení  ve  věcech  práva  na  zaměstnání,  pří‐stupu  k  zaměstnání  nebo  povolání,  ve  věcech  pracovních,  služebních  poměrů nebo  jiné  závislé  činnosti,  pokud  je  k  tomu  věcný  důvod  spočívající  v  povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přimě‐ 33
 • 35. ČMKOS řené. Diskriminací z důvodu pohlaví není rozdílné zacházení ve věcech přístupu nebo  odborné  přípravě  k  zaměstnání  nebo  povolání,  pokud  je  k  tomu  věcný důvod  spočívající  v  povaze  vykonávané  práce  nebo  činnosti  a  uplatněné  poža‐davky jsou této povaze přiměřené.  Diskriminací  není  rozdílné  zacházení  uplatňované  ve  věcech  práva  na  za‐městnání, přístupu k zaměstnání nebo povolání, v případě závislé práce vykoná‐vané  v  církvích  nebo  náboženských  společnostech,  jestliže  z  důvodu  povahy těchto činností nebo souvislosti, v níž jsou vykonávány, představuje náboženské vyznání, víra či světový názor osoby podstatný, oprávněný a odůvodněný poža‐davek zaměstnání se zřetelem k etice dané církve či náboženské společnosti.  Diskriminací  není  rozdílné  zacházení  uplatňované  za  účelem  ochrany  žen  z  důvodu  těhotenství  a  mateřství,  osob  se  zdravotním  postižením  a  za  účelem ochrany osob mladších 18 let nad rámce stanovené zvláštními právními předpi‐sy, jestliže prostředky k dosažení uvedených cílů jsou přiměřené a nezbytné.  Diskriminací  z  důvodu  pohlaví  není  rozdílné  zacházení  při  poskytování  slu‐žeb, které jsou nabízeny v oblasti soukromého a rodinného života a úkonů pro‐váděných v této souvislosti.  Diskriminací  z  důvodu  pohlaví  není  výlučné  nebo  přednostní  poskytování veřejně dostupných zboží a služeb, pokud je výlučné nebo přednostní poskyto‐vání zboží a služeb osobám určitého pohlaví objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.  Diskriminací  není  rozdílné  zacházení  z  důvodu  pohlaví,  sexuální  orientace, věku,  zdravotního  postižení,  náboženského  vyznání,  víry  či  světového  názoru, pokud je toto rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem a pro‐středky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.   Za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrov‐nat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené někte‐rým z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 a zajistit jí rovné zacházení a rovné příleži‐tosti.  Ve věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání nesmí vést k upřednostnění osoby,  jejíž  kvality  nejsou  vyšší  pro  výkon  zaměstnání  nebo  povolání,  než  mají ostatní současně posuzované osoby.    4.1.5 Zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech soci‐álního zabezpečení pracovníků  Pokud  zaměstnavatel  poskytuje  zaměstnancům,  bývalým  zaměstnancům  a jejich rodinným příslušníkům  34
 • 36. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti a) peněžitá  plnění  nebo  plnění  peněžité  hodnoty,  jejichž  účelem  je  nahradit  nebo  doplnit  dávky  poskytované  ze  základního  systému  sociální  ochrany  pro případ:  1) nemoci,  2) invalidity,  3) stáří, včetně předčasného odchodu do důchodu,  4) pracovního úrazu a nemoci z povolání,  5) nezaměstnanosti, b) jiná peněžitá nebo nepeněžitá plnění, která mají charakter sociálních dávek,  zejména pozůstalostních nebo rodinných, pokud jsou vyplácena zaměstna‐ vatelem  zaměstnanci  z  důvodu  jeho  zaměstnání,  je  povinen  nediskrimino‐ vat z důvodu pohlaví.     Muži i ženy musí mít zejména: a) stejný přístup k systému sociálního zabezpečení pracovníků, b) stejný nárok na poskytování plnění, c) stejné podmínky pro vznik, trvání a zachování nároku na plnění, d) stejně povinnou nebo dobrovolnou účast v systému, e) stejná  pravidla  pro  poskytování  plnění,  zejména  věkovou  hranici,  dobu  tr‐ vání zaměstnání nebo dobu účasti v systému, f) stejné  podmínky  pro  pozastavení  plnění  nebo  získání  nároku  na  dávky  vy‐ plácené během mateřské dovolené nebo volna z rodinných důvodů, g) nárok na stejný rozsah plnění při splnění stejných podmínek, h) stejný způsob výpočtu výše příspěvků zaměstnavatele nebo zaměstnance, i) stejný  způsob  výpočtu  výše  plnění  včetně  zvýšení,  na  které  vzniká  nárok   s ohledem na manžela nebo manželku nebo vyživované osoby, j) stejné podmínky pro vrácení příspěvků zaměstnanci, pokud se zaměstnanec  odhlašuje ze systému, aniž by splnil podmínky zaručující mu odložené právo  na dlouhodobé dávky, k) stanoven  stejný  způsob  určení  důchodového  věku  pro  účely  přiznání  dů‐ chodu ze sociálního zabezpečení pracovníků.  Povinnost zaměstnavatele dodržovat zásadu rovného zacházení s muži a se nevztahuje na a) individuální smlouvy pro osoby samostatně výdělečně činné,  35
 • 37. ČMKOS b) zaměstnanecké  systémy  pro  osoby  samostatně  výdělečně  činné,  určené  pouze pro jednoho člena, c) pojistné  smlouvy,  jejichž  smluvní  stranou  není  zaměstnavatel,  v  případě  zaměstnanců pobírajících plat nebo mzdu, d) dobrovolná  ustanovení  systémů  sociální  ochrany  osob,  která  jsou  účastní‐ kům nabízena jednotlivě, aby jim zaručila:  1) doplňkové dávky, nebo  2) výběr  data,  kdy  začnou  být  vypláceny  běžné  dávky  pro  osoby  samo‐ statně výdělečně činné, nebo výběr z několika dávek, e) zaměstnanecké  systémy,  pokud  dávky  poskytované  z  těchto  systémů  jsou  financovány z příspěvků zaměstnanců placených na základě dobrovolnosti.  Povinnost zaměstnavatele dodržovat zásadu rovného zacházení s muži a že‐nami  nebrání  zaměstnavateli  v  tom,  aby  přiznal  osobám,  které  dovršily  důcho‐dový  věk  pro  účely  přiznání  důchodu  ze  zaměstnaneckého  systému,  ale  které zatím nedosáhly důchodového věku pro účely přiznání důchodu podle zákonné‐ho  systému  důchodového  zabezpečení,  doplněk  důchodu.  Doplněk  důchodu slouží k dorovnání nebo přiblížení celkové výše dávky vyplácené těmto osobám ve vztahu k částce vyplácené ve stejné situaci osobám druhého pohlaví, které již dovršily zákonem stanovený důchodový věk, do té doby, než osoby mající pro‐spěch z tohoto doplňku dovrší zákonem stanovený důchodový věk.     Porušením  povinnosti  dodržovat  zásadu  rovného  zacházení  s  muži  a  že‐nami není: a) stanovení rozdílných úrovní dávek v souvislosti s uplatňováním nezbytných  opatření přihlížejících k pojistně matematickým zásadám, které se liší podle  pohlaví v případě dávkově definovaných systémů; v případě zaměstnanec‐ kých systémů, u nichž jsou vyplácené dávky financovány shromažďováním  kapitálu, mohou být určité prvky nerovné, pokud je nerovnost částek způ‐ sobena  použitím  pojistně  matematických  zásad,  které  se  v  době  zavádění  systému financování liší podle pohlaví, b) stanovení  rozdílných  úrovní  příspěvků  zaměstnavatelů  do  zaměstnanecké‐ ho systému,  1) jedná‐li  se  o  dávkově  definovaný  systém  a  je‐li  cílem  vyrovnat  částku  konečných dávek nebo ji sblížit pro obě pohlaví,  2) jedná‐li  se  o  systém  dávek  financovaných  shromažďováním  kapitálu   a příspěvky zaměstnavatele jsou určeny k zajištění finančního základu  nezbytného pro krytí nákladů na určené dávky,  36
 • 38. Prevence násilí a zvládání krizové situace na pracovišti c) stanovení  rozdílných  pravidel  nebo  pravidel  použitelných  pouze  na  osoby  určitého  pohlaví  v  případě  opatření  stanovených  v  písmenech  a)  a  b),  po‐ kud jde o zaručení nebo zachování nároku na doživotní dávky, když se oso‐ ba odhlašuje ze systému sociálního zabezpečení pracovníků.  Pokud jde o systémy dávek financované shromažďováním kapitálu poruše‐ním zásady rovného zacházení s muži a ženami není a) přeměna části pravidelných důchodů na kapitál, b) převod nároků na důchod, c) pozůstalostní  důchod  vyplácený  oprávněné  osobě,  pokud  se  vzdala  části  každoročně vypláceného důchodu, d) snížený důchod, pokud se osoba roz‐ hodne pro předčasné poskytování starobního důchodu.    4.1.6 Právní prostředky ochrany před diskriminací   Dojde‐li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zachá‐zení  nebo  k  diskriminaci,  má  ten,  kdo  byl  tímto  jednáním  dotčen,  právo  se  u soudu zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstra‐něny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiu‐činění.  Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné  míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též  právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Výši náhrady určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.  Ve věcech ochrany před diskriminací může právnická osoba, a) která byla na ochranu práv obětí diskriminace založena, nebo b) je‐li  ochrana  před  diskriminací  předmětem  její  činnosti  uvedené  ve  stano‐ vách  nebo  statutu  nebo  taková  skutečnost  vyplývá  z  její  činnosti  nebo  ze  zákona,  poskytovat  informace  o  možnostech  právní  pomoci  a  součinnost  při sepsání nebo doplnění návrhů a podání osobám domáhajícím se ochra‐ ny před diskriminací.  Právnická osoba uvedená v odstavci 1 je oprávněna podávat správním úřa‐dům vykonávajícím kontrolu nad dodržováním právních předpisů, včetně práva na rovné zacházení, podněty k provedení kontroly, popřípadě podněty k zaháje‐ní správního řízení.       37

Related Documents