Nieodnawialne źródła energii i skutki ich niewłaściwego eksploatowania
Nieodnawialne źródła energii są to wszelkie źródła które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znac...
Węgiel kamienny i węgiel brunatny
Uran Torf
Ropa naftowa Gaz ziemny
Do zasobów nieodnawialnych niebędącymi źródłami energii zaliczamy także: <ul><li>Rudy metali (cynk, żelazo, ołów) </li></u...
Degradacja środowiska naturalnego to …
Przejmowanie terenów rolniczych i leśnych na cele przemysłowe <ul><li>Największym stopniu problem występuje w przypadku gó...
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych <ul><li>Znaczący udział górnictwa w zanieczyszczaniu wód </li></ul><ul><li>Słone w...
Odpady górnicze <ul><li>Górnictwo jest źródłem ok. 37% odpadów produkowanych w Polsce </li></ul><ul><li>Gospodarczo wyko...
Zanieczyszczenia powietrza <ul><li>Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest eksploatowanie i składowanie węgli kopa...
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce
Przesuszenie <ul><li>Nadmierny pobór wód podziemnych w celu eksploatacji surowców powoduje obniżenie poziomu wód gruntowyc...
Skażenie środowiska ropą naftową <ul><li>Prawdziwą plagą dla środowiska są awarie powstałe w czasie transportu ropy naftow...
Skutki skażenia ropą naftową <ul><li>Ropa szybko się rozprzestrzenia po powierzchni wody powodując zanieczyszczenie powiet...
Wyciek ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej 20 kwietnia 2010r.
 
<ul><li>Gdy zachowamy obecne tempo zużywania nieodnawialnych źródeł energii to: </li></ul><ul><li>- zasoby węgla brunatne...
Co stanie się gdy nieodnawialne źródła energii się wyczerpią?
Bibliografia <ul><li>http:// pl.wikipedia.org/wik i/Nieodnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii </li></ul><ul><li>http://w...
of 20

Nieodnawialne źródła energii i skutki ich niewłaściwego eksploatowania

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nieodnawialne źródła energii i skutki ich niewłaściwego eksploatowania

 • 1. Nieodnawialne źródła energii i skutki ich niewłaściwego eksploatowania
 • 2. Nieodnawialne źródła energii są to wszelkie źródła które nie odnawiają się w krótkim okresie. Ich wykorzystanie jest znacznie szybsze niż uzupełnianie zasobów. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim paliwa kopalne takie jak:
 • 3. Węgiel kamienny i węgiel brunatny
 • 4. Uran Torf
 • 5. Ropa naftowa Gaz ziemny
 • 6. Do zasobów nieodnawialnych niebędącymi źródłami energii zaliczamy także: <ul><li>Rudy metali (cynk, żelazo, ołów) </li></ul><ul><li>Złoto, srebro, platyna </li></ul><ul><li>Surowce wykorzystywane w przemyśle chemicznym i rolniczym </li></ul><ul><li>Zasoby mineralne w tym surowce budowlane </li></ul>
 • 7. Degradacja środowiska naturalnego to …
 • 8. Przejmowanie terenów rolniczych i leśnych na cele przemysłowe <ul><li>Największym stopniu problem występuje w przypadku górnictwa odkrywkowego w której wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni Ziemi. </li></ul>
 • 9. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych <ul><li>Znaczący udział górnictwa w zanieczyszczaniu wód </li></ul><ul><li>Słone wody bez oczyszczania odprowadzane są do rzek </li></ul><ul><li>Zasolenie rzek powoduje powstawanie strat w postaci korozji i niszczenia infrastruktury gospodarki wodnej </li></ul>
 • 10. Odpady górnicze <ul><li>Górnictwo jest źródłem ok. 37% odpadów produkowanych w Polsce </li></ul><ul><li>Gospodarczo wykorzystuje się jedynie 64% odpadów powstających w górnictwie </li></ul>
 • 11. Zanieczyszczenia powietrza <ul><li>Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest eksploatowanie i składowanie węgli kopalnianych. </li></ul>
 • 12. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce
 • 13. Przesuszenie <ul><li>Nadmierny pobór wód podziemnych w celu eksploatacji surowców powoduje obniżenie poziomu wód gruntowych np. na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem leja depresyjnego. </li></ul>
 • 14. Skażenie środowiska ropą naftową <ul><li>Prawdziwą plagą dla środowiska są awarie powstałe w czasie transportu ropy naftowej, głównie katastrofy tankowców. </li></ul><ul><li>Katastrofy wielkich zbiorników zdarzają się na świecie prawie co rok. </li></ul>
 • 15. Skutki skażenia ropą naftową <ul><li>Ropa szybko się rozprzestrzenia po powierzchni wody powodując zanieczyszczenie powietrza </li></ul><ul><li>Najlżejsze składniki ropy parją natomiast cięższe mieszają się z wodą i opadają na dno </li></ul><ul><li>Lepka ropa skleja pióra ptaków, skrzela ryb i innych zwierząt wodnych </li></ul><ul><li>Na skażonym obszarze ropa uniemożliwia zwierzętom wodnym poruszanie się, oddychanie i odżywianie się </li></ul><ul><li>Warstwa ropy nie przepuszcza potrzebnego zwierzętom tlenu i promieniowania słonecznego </li></ul>
 • 16. Wyciek ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej 20 kwietnia 2010r.
 • 18. <ul><li>Gdy zachowamy obecne tempo zużywania nieodnawialnych źródeł energii to: </li></ul><ul><li>- zasoby węgla brunatnego wyczerpią się za około 250 lat </li></ul><ul><li>- zasoby węgla kamiennego wyczerpią się za ok 150 lat </li></ul><ul><li>- gaz ziemny zostanie wyczerpany za 55 lat </li></ul><ul><li>- ropa naftowa zniknie za 35 lat </li></ul><ul><li>- uranu starczy na 80 lat </li></ul>
 • 19. Co stanie się gdy nieodnawialne źródła energii się wyczerpią?
 • 20. Bibliografia <ul><li>http:// pl.wikipedia.org/wik i/Nieodnawialne_%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a_energii </li></ul><ul><li>http://www.dominformator.pl/baza.php?mod=articles&op=pokaz&id=25 </li></ul><ul><li>http://www.edukacja.edux.pl/p-1872-zrodla-nieodnawialne-energii-sie-juz.php </li></ul><ul><li>http://portalwiedzy.onet.pl/71651,,,,degradacja_srodowiska,haslo.html </li></ul><ul><li>http://www.sciaga.pl/tekst/17297-18-zmiany_w_srodowisku_naturalnym_wywolane_dzialalnoscia_czlowieka </li></ul><ul><li>http://www.sciaga.pl/tekst/39394-40-degradacja_srodowiska_przyrodniczego </li></ul><ul><li>http://www.990px.pl/ index.php /2010/05/12/ wyciek-ropy-w-zatoce-meksykanskiej / </li></ul><ul><li>http://www.sp3trzebnica.republika.pl/ stucz /5/6/strona6.html </li></ul><ul><li>http://aghgrupab3.za.pl/foto/skalki/54-wegielbr.jpg </li></ul><ul><li>http://energetykon.pl/Wydobycie.i.wstepna.obrobka.uranu,10955.html </li></ul><ul><li>http://pl.wikipedia.org/wiki/Torf </li></ul><ul><li>http://www.paliwa1.farby.be/3.php </li></ul><ul><li>http://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_ziemny </li></ul><ul><li>https://sites.google.com/site/krajeeuropy/ </li></ul><ul><li>http://stop-odkrywce.pl/2010/01/07/w-jakim-stopniu-odkrywka-pod-zgierzem-zanieczysci-powietrze-w-lodzkiem/ </li></ul>

Related Documents