Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníkyv terciárním vzdělávání
NET University s.r.o.
•Řízené ONLINE vzdělávání
•VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z různých oblastí
•Veškerý vzdělávací obsah pro stu...
Co umí LMS?
Testování, ankety a dotazníky
Hodnocení
Evidencea správa studentů
Správa uživatelů/rolí
Evidence a správa...
LMS Unifor
LMSUnifor
•E-learningový výukový systém
•Vhodný pro terciární vzdělávání
•Vhodný pro interní i externí vzdě...
Moduly v LMS Unifor
Hlavní modul
Angličtina
Nápovědnívidea
Editační modul
Webový Tutor
Registrační modul
Kalendář
...
Hlavní modul obsahuje:
•Tutorskou část
•Studentskou část
•Vzdělávací obsah :
•kurz –modul –disciplína-kapitola
•Systé...
Další zajímavé moduly
Flashchat
• Je aplikací umožňující audiovizuální komunikační kanál (podobný Skype).
• Flashchat n...
Vzdělávací obsah v LMS Unifor
DISCIPLÍNA
KURZ
MODUL
DISCIPLÍNA
KAPITOLA
MODUL
DISCIPLÍNA
KAPITOLA
KAPITOLA
KAPIT...
Role v LMS Unifor
Tutor
Administrátor
Student
Pohled na vzdělávání ze strany tutora
Tutor v LMS Unifor:
•organizuje studium
•připravuje studijní texty, úkoly, testy ...
Pohled na vzdělávání ze strany studenta
Student v LMS Unifor:
•Má připravené výukové texty pro své studium
•Kromě textů...
Přístup pedagogů i studentů k informacím nezávisle na čase a místě (díky online řešení)
Možnost sledování aktivity stud...
Proč LMS Unifor?
5Data jsou chráněná jako v trezoru
1Vše o vzdělávání na jednom místě
7Rádi Vám pomůžeme
6 Žádné speci...
Sofistikovaný, propracovaný, komplexní systém s mnoha funkcionalitamiusnadňující práci a čas uživatelům
Je prověřen ost...
LMS Uniforve školství –reference
•Univerzita Palackého v Olomouci
•Západočeská univerzita Plzeň -Fakulta ekonomická Cheb...
Komplexní nabídka řešení od NET University
NET University nabízí ucelený, kompletní ekosystém pro vzdělávání, zahrnující ...
NET University s.r.o. university@net-university.cz
Tel. 581 110 882
www.net-university.cz
of 17

Řízení vzdělávání online - LMS Unifor pro vysoké školy

Řízení vzdělávání online - LMS Unifor pro vysoké školy
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Řízení vzdělávání online - LMS Unifor pro vysoké školy

 • 1. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníkyv terciárním vzdělávání NET University s.r.o.
 • 2. •Řízené ONLINE vzdělávání •VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z různých oblastí •Veškerý vzdělávací obsah pro studenty VŠ na jednom místě a ONLINE •Úložiště vzdělávacího obsahu •Možnost studovat vlastním tempem •Možnost zjišťovat zpětnou vazbu •Možnost získat po úspěšném absolvování kurzů CERTIFIKÁTY •Účastníci komerčního vzdělávání platí za online obsah, vzdělávají se sami, příp. komunikují s lektorem Proč e-learningna VŠ? •Jako doplněk prezenčního studia •Nutná část při distančním studiu •Pro komerční kurzy pro veřejnost •Pro přípravné kurzy pro studenty SŠ Využití:
 • 3. Co umí LMS? Testování, ankety a dotazníky Hodnocení Evidencea správa studentů Správa uživatelů/rolí Evidence a správa kurzů Systém pro řízení výuky Úložiště vzdělávacího obsahu Komunikační nástroje
 • 4. LMS Unifor LMSUnifor •E-learningový výukový systém •Vhodný pro terciární vzdělávání •Vhodný pro interní i externí vzdělávání •Plně webová aplikace •Českáaanglickáverze •Komunikačnínástroj •Uložištěstudijníchmateriálů •Nástrojproonlinetestyaonlinedotazníky LMS=LearningManagementSystem-vzdělávacíprostředíprořízenívzděláváníae-learning
 • 5. Moduly v LMS Unifor Hlavní modul Angličtina Nápovědnívidea Editační modul Webový Tutor Registrační modul Kalendář Statistický modul Video- konferenční moduly Dotazníkový modul Aplikace Tutor Knihovna Modul tutoriálů a zkoušek Ankety Testovací modul Modul nápověda Diskuzní fóra PDF modul Chat RSS Hledání
 • 6. Hlavní modul obsahuje: •Tutorskou část •Studentskou část •Vzdělávací obsah : •kurz –modul –disciplína-kapitola •Systém úkolů (krátké i dlouhé) •Novinky •Osobní stránku studenta i tutora •Komunikační nástroje Hlavní modul v LMS Unifor Hlavní modul
 • 7. Další zajímavé moduly Flashchat • Je aplikací umožňující audiovizuální komunikační kanál (podobný Skype). • Flashchat nevyžaduje instalaci speciálního software, protože je integrální součástí Uniforu a jako takový je tudíž k dispozici všem uživatelům. Online testování • Vhodný pro vstupní, průběžné, ale i výstupní testování znalostí • Použití při přijímacím řízení i při výuce (prezenčního studia, kombinovaného studia, komerčních kurzů) Online dotazníky > Vhodný pro zjištění aktuálního stavu znalostí, dovedností, ale i potřeb respondentů v oblasti vzdělávání apod. > Možné použití i pro zjišťování zpětné vazby od studentů, široké veřejnosti, akademických pracovníků dané VŠ
 • 8. Vzdělávací obsah v LMS Unifor DISCIPLÍNA KURZ MODUL DISCIPLÍNA KAPITOLA MODUL DISCIPLÍNA KAPITOLA KAPITOLA KAPITOLA Kurz •Je hlavní prvek struktury, který se dále obsahuje jednotlivé moduly. •Kurzem může být např. specializace školy Modul •Je určen k rozdělení struktury vzdělávání dle jednotlivých ročníků (1. ročník PS/KS, 2 ročník PS/KS, ….). Disciplína •Ve struktuře vzdělávání představuje rozdělení do jednotlivých předmětů. (marketing, manažerské účetnictví, veřejná správa, angličtina, …) Kapitola •Představuje již konkrétní kapitolu (část) konkrétního učiva, který se týká zvoleného předmětu. Rozdělení struktury na jednotlivé části –Kurz, Modul, Disciplína, kapitola > je vytvořen přímo „na míru“ dané konkrétní škole. ! Management a ekonomika podniku 1. Ročník 2. Ročník KS Manažerské účetnictví Anglický jazyk Marketing
 • 9. Role v LMS Unifor Tutor Administrátor Student
 • 10. Pohled na vzdělávání ze strany tutora Tutor v LMS Unifor: •organizuje studium •připravuje studijní texty, úkoly, testy •vypisuje tutoriály a zkoušky •dostává informace od studentů: •jejich odeslané úkoly •vyplněné testy •zprávy •přiděluje body za splněné úkoly či testy •posílá svým studentům zprávy, hodnocení
 • 11. Pohled na vzdělávání ze strany studenta Student v LMS Unifor: •Má připravené výukové texty pro své studium •Kromě textů má přístup k videím a dalším vzdělávacím materiálům připraveným lektorem •Vyplňuje zadané testy a úkoly •Odesílá vypracované úkoly •Komunikuje se svým tutorem i ostatními studenty
 • 12. Přístup pedagogů i studentů k informacím nezávisle na čase a místě (díky online řešení) Možnost sledování aktivity studentů a případný růst jejich kompetencí, včetně nástrojů pro hodnocení Rozvoj různých metod učení a respektování individuálních schopností a dovedností každéhostudenta Veškeré vzdělávací poklady a vědomostní testy na jednom místě Snadné zveřejnění studijních materiálů studentům Sběr a hodnocení elektronicky odevzdaných úkolů Vzdělávací obsah je přehledně seřazen do kapitol a lze doplnit o zajímavé zdroje –odkazy, video, audio Zefektivnění komunikace a spolupráce -podpora vzdělávání pomocí komunikačních nástrojů pedagoga se studentem Chat, diskuzní fóra, flashchatmístnosti Rychlá zpětná vazba od studentů k pedagogovi nebo obráceně Spousta moderních modulů, které usnadní práci pedagogům Komerční efekt –zajímavý finanční zdroj z kurzů pro firmy i veřejnost Výhody využití LMS Uniforpro VŠ
 • 13. Proč LMS Unifor? 5Data jsou chráněná jako v trezoru 1Vše o vzdělávání na jednom místě 7Rádi Vám pomůžeme 6 Žádné speciální technické vybavení 3Velké množství modulů 4 Webová aplikace 2Ušetříte čas i peníze
 • 14. Sofistikovaný, propracovaný, komplexní systém s mnoha funkcionalitamiusnadňující práci a čas uživatelům Je prověřen ostrým provozem u desetitisíců spokojených uživatelů Možnost customizacea integrace s ostatními IS vysoké školy Kvalifikovaná zákaznická podpora Zákazník je pro nás partner v dlouhodobém horizontu Proč LMS Unifor?
 • 15. LMS Uniforve školství –reference •Univerzita Palackého v Olomouci •Západočeská univerzita Plzeň -Fakulta ekonomická Cheb •Církevní gymnázium Německého řádu •Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky (nyní Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttingaa Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc) •Základní škola Mlýnská Mohelnice …
 • 16. Komplexní nabídka řešení od NET University NET University nabízí ucelený, kompletní ekosystém pro vzdělávání, zahrnující informační systémya technologie pro vzdělávání, vzdělávací kurzy, školení a semináře, vzdělávací portála integrační systémy všechno propojující. Naše zaměření Naše nabídka Naše výhoda LMS Unifor ClassIS TSU LSD Prezenční a online kurzy Internetový informační portál a další služby Komplexní EDU Systém Vzdělávací systém použitelný samostatněi v rámci celku Řízení vzdělávání online Školní informační systém Testovací systém Dotazníkový systém Školení, kurzy a semináře + = Informační systémy a technologie pro vzdělávání EDU Systems Vzdělávání EDUcation Vzdělávací portál další služby EDU Portal
 • 17. NET University s.r.o. university@net-university.cz Tel. 581 110 882 www.net-university.cz