1. Mua/bán kinh doanh ngoại tệ giao ngayĐáp ứng nhu cầu Cá nhân có nhu cầu bán ngoại tệ Cá nhân có nhu cầu mua ngoại t...
of 1

Kinh doanh ngoại tệ

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Kinh doanh ngoại tệ

  • 1. 1. Mua/bán kinh doanh ngoại tệ giao ngayĐáp ứng nhu cầu Cá nhân có nhu cầu bán ngoại tệ Cá nhân có nhu cầu mua ngoại tệ để thanh toán học phí, viện phí, công tác, du lịch, thừa kế, định cư ở nước ngoài, và các nhu cầu thanh toán vãng lai khác.Đặc điểm sản phẩm Chủ động lựa chọn đồng tiền, số lượng và phương thức thanh toán Lựa chọn thời gian thanh toán: trong ngày/ ngày hôm sau/ 2 ngày sau. Tỷ giá giao dịch: tỷ giá giao ngay tại thời điểm giao dịch Thời hạn thanh toán: tối đa 2 ngày làm việc tiếp theo sau ngày giao dịch. Có thể thanh toán ngay trong ngày, thanh toán vào ngày hôm sau hoặc thanh toán trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.Hồ sơ cần thiết Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ (Khách hàng muốn mua ngoại tệ) Chứng từ cần thiết khác theo quy định quản lý ngoại hối NHNN. Giấy đề nghị mua bán ngoại tệ (khách hàng muốn mua ngoại tệ) Bảng kê các loại tiền muốn bán cho Ngân hàng (khách hàng muốn bán ngoại tệ)2. Mua/bán ngoại tệ kỳ hạnĐáp ứng nhu cầu Cá nhân có nhu cầu bán ngoại tệ Cá nhân có nhu cầu mua ngoại tệ để thanh toán học phí, viện phí, công tác, du lịch, thừa kế, định cư ở nước ngoài, và các nhu cầu thanh toán vãng lai khác.Đặc điểm sản phẩm Đáp ứng nhu cầu mua bán ngoại tệ kế hoạch trong tương lai. Chủ động lựa chọn đồng tiền, số lượng và phương thức thanh toán Tránh được rủi ro tỷ giá. Thấy trước hiệu quả phương án kinh doanh Tỷ giá kỳ hạn được xác định tại ngày giao dịch. Thời hạn thanh toán: từ 3 đến 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng giao dịch.Hồ sơ cần thiết Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ (Khách hàng muốn mua ngoại tệ) Chứng từ cần thiết khác theo quy định quản lý ngoại hối NHNN.

Related Documents