Marin CIOBANU
Administrator principal, ZEL ”Bălţi”
Marin CIOBANU
Administrator principal, ZEL ”Bălţi”
OPORTUNITĂ I INVESTI...
I. ZONELE ECONOMICE LIBERE
DIN REPUBLICA MOLDOVA
1. “Otaci-Business“
2. “Băl i”ț
3. “Ungheni-Business”
4. “Expo Business C...
II. ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț
ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț
fondată în anul 2010, administrează 11 subzone cu STOT =...
Teren disponibil (136 ha) în cadrul ZEL ”BĂL I” dintre care 110 ha cu regim de ZEL i 26 ha cu regim generalȚ ș
Subzona nr....
Subzonele amplasate în or. Stră eniș
II. ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț
Or. Strășeni
TraseulR1
SpreUngheni
SpreChișinău
Spa ii de producere – 45,0 mii m.p.ț
Spa ii administrative – 12,4 mii m.p.ț
Teren liber – 27,7 mii m.p.
Subzona nr. 4 – or...
USA
Mexico
China
Germany
Poland
Great Britain
Austria
Romania
Slowakia
Serbia
Hungary
Moldova
Fritz Draexlmaier
”DRAEXLMAI...
Producere de cabluri electrice pentru industria automotive
www.draexlmaier.de
III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț
”DRAEXLMAIER ...
Subzona nr. 1 Subzona nr. 2
”DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” SRL
1300 persoane
angajate
1600 persoane
angajate
III. REZIDEN II ZEL...
”DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” SRL
Produsele DRAEXLMAIER
III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț
Investi ii – 28 milioane USDț
Angaja i – 100ț
(ingineri i tehnicieni)ș
www.griller.at
”GG Cables & Wires EE” SRL
Producere...
Emipanel SRL
III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț
Producerea panourilor de tip sandwich cu umplutură din poliuretan
Emi PanelSpa...
III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț
La Triveneta CAVI Development SRL
producerea cablurilor electrice de tensiune medie și joas...
Construc ia unei hale industriale cu oficii (Sț tot = cca 3000 m.p.)
Hala industrială ZEL ”BĂL I”Ț
PERSPECTIVE
Subzona nr....
Investi iiț ≈ $ 20 milioane
Angaja iț ≈ 1000
Producerea cablurilor electrice izolate pentru industria automotive
Subzona n...
Producerea cablurilor electrice izolate pentru industria automotive
Companie din Germania
Investi iiț ≈ $ 20 milioane
Locu...
Producerea componentelor electrice iș
electronice pentru automobile
Companie din Japonia
Investi iiț ≈ $ 25 milioane
Locur...
Producerea modulelor de cabluri i contactorilor pentru industria automotiveș
PERSPECTIVE
Companie din Germania
Investi iiț...
Producere de cabluri electrice pentru industria automotive
Rezident al ZEL ”BĂL I”Ț
PERSPECTIVE
Investi iiț ≈ $ 30 milioan...
Scop: racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei, întru sporirea productivităţii forţei de
muncă şi majorării r...
Colegiul de Inginerie
PERSPECTIVE
APIP
 
1.ICS “GG Cables & Wires EE” SRL
2.ICS “LEAR Corporation” SRL
3.ICS “Grip Engineering” SRL
4.ICS “DRAEXLMAIER Autom...
APIP
 
Structura 
Contextul 
Industrializarea şi creşterea: modele teoretice şi experienţa
internaţională
De-industrializa...
REZULTATE:
O parte din costurile Reziden ilor ZEL ”BĂL I” (anul 2014)ț Ț
Fondul de salarizare = 180 mln MDL / anual
Contri...
Vă mul umț im pentru aten ieț !
  
WWW.ZELB.MD WWW.ZELB.MD 
of 25

Prezentare #ZELBălți

Prezentarea Zonei Economice Libere
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare #ZELBălți

 • 1. Marin CIOBANU Administrator principal, ZEL ”Bălţi” Marin CIOBANU Administrator principal, ZEL ”Bălţi” OPORTUNITĂ I INVESTI IONALE ÎNȚ Ț ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț UE CSI MOLDOVA ASIA
 • 2. I. ZONELE ECONOMICE LIBERE DIN REPUBLICA MOLDOVA 1. “Otaci-Business“ 2. “Băl i”ț 3. “Ungheni-Business” 4. “Expo Business Chișinău“ 5. “Tvardița“ 6. “Taraclia“ 7. “Vulcănești“ Loca iile ZEL ”BĂL I”ț Ț 1. “Băl iț “ 2. “Stră eni”ș 3. “Cău eni”ș 4. “Orhei“ 5. “Cahul“ 4 3 1 2 5 7 6
 • 3. II. ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț fondată în anul 2010, administrează 11 subzone cu STOT = 245,1 ha amplasate în 3 regiuni ale Republicii Moldova or. Băl iț 3 subzone 148,4 ha Disponibil: • 136 ha teren pentru construc ii proprietateț publică 8,5 ha Disponibil: • 3 ha teren pentru construc iiț proprietate publică • 5,5 ha teren pentru construc iiț proprietate privată 40,2 ha Disponibil: • 45 mii m.p. spa ii deț produc ieț • 5 mii m.p. spa ii deț birou • 15,15 ha teren pentru construc iiț proprietate privată 8,0 ha 40,0 ha Disponibil: • 23 ha teren pentru construc iiț proprietate publică • 17 mii m.p. spa ii deț produc ieț or. Căușeni 1 subzonă or. Strășeni 4 subzone or. Bălți 3 subzone or. Cahul 2 subzone or. Orhei 1 subzonă
 • 4. Teren disponibil (136 ha) în cadrul ZEL ”BĂL I” dintre care 110 ha cu regim de ZEL i 26 ha cu regim generalȚ ș Subzona nr. 3 136 ha teren liber Infrastructura existentă: Energie electrică de tensiune înaltă Gazoduct de presiune medie Apeduct Canalizare Re ea de fibră optică pentru transferul de dateț Subzona nr. 3 – or. Băl iț II. ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț
 • 5. Subzonele amplasate în or. Stră eniș II. ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț Or. Strășeni TraseulR1 SpreUngheni SpreChișinău
 • 6. Spa ii de producere – 45,0 mii m.p.ț Spa ii administrative – 12,4 mii m.p.ț Teren liber – 27,7 mii m.p. Subzona nr. 4 – or. Stră eniș Două hale industriale (35.000 m.p i 10.000 m.p.) i un bloc administrativ,ș ș disponibile pentru loca iuneț PERSPECTIVE Parc Industrial CAAN S = 12 ha ZEL ”BĂLȚI” S = 12 ha Infrastructură: Energie electrica – 10 mii kV Gazoduct de presiune medie Apeduct i canalizare centralizateș Tronson de cale ferată – 3 unită iț II. ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ ”BĂL I”Ț
 • 7. USA Mexico China Germany Poland Great Britain Austria Romania Slowakia Serbia Hungary Moldova Fritz Draexlmaier ”DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” SRL Fondată 1958 Sediul central: Vilsbiburg (Germania) 62 loca ii pe 4 continenteț 55. 000 angaja iț Cifra de afaceri: 3,5 mrd. EURO III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț
 • 8. Producere de cabluri electrice pentru industria automotive www.draexlmaier.de III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț ”DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” SRL Livrări directe către uzinele BMW din: •Leipzig i Regensburg (Germania)ș •Oxford (Marea Britanie) BMW seriile 1 i 3, MINI, i1 i i3ș ș Investi ii – 30 milioane USDț Angaja i – 2900 persoaneț
 • 9. Subzona nr. 1 Subzona nr. 2 ”DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” SRL 1300 persoane angajate 1600 persoane angajate III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț
 • 10. ”DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE” SRL Produsele DRAEXLMAIER III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț
 • 11. Investi ii – 28 milioane USDț Angaja i – 100ț (ingineri i tehnicieni)ș www.griller.at ”GG Cables & Wires EE” SRL Producerea cablurilor electrice izolate pentru industria automotive Grupul G&G produce i cabluri pentru:ș •Trenuri TGV •Echipament electric & electronic •Ascensoare Otis; Kone; Schindler iș ThyssenKrupp III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț
 • 12. Emipanel SRL III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț Producerea panourilor de tip sandwich cu umplutură din poliuretan Emi PanelSpații de producție disponibile S = 35 mii m.p. Investi ii planificate: 5.5 milioane USDț Locuri de muncă: 30 Salariu mediu lunar: 7.500 MDL
 • 13. III. REZIDEN II ZEL ”BĂL I”Ț Ț La Triveneta CAVI Development SRL producerea cablurilor electrice de tensiune medie și joasă Subzona nr. 5 Investi ii: 20 milioane USDț Locuri de muncă: 400
 • 14. Construc ia unei hale industriale cu oficii (Sț tot = cca 3000 m.p.) Hala industrială ZEL ”BĂL I”Ț PERSPECTIVE Subzona nr. 3
 • 15. Investi iiț ≈ $ 20 milioane Angaja iț ≈ 1000 Producerea cablurilor electrice izolate pentru industria automotive Subzona nr. 3 PERSPECTIVE Companie din Austria
 • 16. Producerea cablurilor electrice izolate pentru industria automotive Companie din Germania Investi iiț ≈ $ 20 milioane Locuri de muncă ≈ 3000 PERSPECTIVE
 • 17. Producerea componentelor electrice iș electronice pentru automobile Companie din Japonia Investi iiț ≈ $ 25 milioane Locuri de muncă ≈ 4000 PERSPECTIVE
 • 18. Producerea modulelor de cabluri i contactorilor pentru industria automotiveș PERSPECTIVE Companie din Germania Investi iiț ≈ $ 20 milioane Locuri de muncă ≈ 600
 • 19. Producere de cabluri electrice pentru industria automotive Rezident al ZEL ”BĂL I”Ț PERSPECTIVE Investi iiț ≈ $ 30 milioane Locuri de muncă ≈ 2500
 • 20. Scop: racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei, întru sporirea productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie. Obiectiv: a contribui activ la instruirea specializată i direc ionată a muncitorilorș ț califica i, mai trilorț ș i managerilor func ionali i opera ionali în baza unui parteneriat eficient între sistemul de învăţământș ț ș ț profesional i mediul de afaceri privat.ș PERSPECTIVE Colegiul de Inginerie – model de instruire duală
 • 21. Colegiul de Inginerie PERSPECTIVE
 • 22. APIP   1.ICS “GG Cables & Wires EE” SRL 2.ICS “LEAR Corporation” SRL 3.ICS “Grip Engineering” SRL 4.ICS “DRAEXLMAIER Automotive” SRL 5.ICS “STRABAG” SRL 6.ICS “Klampfer Building Services” SRL 7.IM “Electromanufacturing” SRL 8.IM “La Triveneta Cavi Development” SRL 9.IM “BlackSea-EMS” SRL 10.IM “EMIPANEL” 11.IM “PAN-CONSTRUCT” 12. ZEL “BALTI” 13. ZEL “Ungheni-Business”  14. “Introscop” SA 15. “Zorile” SA 16. “Moldagrotehnica” SA 17. “Raut” SA 18. “Aviatehnologie” SA 19. “CAAN” SA 20. “Gradalogistic” SA 21. “Marsharcon” SRL 22. “Pronancons” SRL MEMBRII Consolidarea eforturilor pentru edificarea unui mediu de afaceri si investitional mai bun in Republica Moldova, propice dezvoltării intreprinderilor din industria prelucratoare, dar si companiilor din alte sectoare conexe. MISIUNEA
 • 23. APIP   Structura  Contextul  Industrializarea şi creşterea: modele teoretice şi experienţa internaţională De-industrializarea în Republica Moldova Planificarea strategică a industrializării: particularităţile Republicii Moldova Identificarea problemei Infrastructura industrială în Republica Moldova Disparităţi regionale (interne) în dezvoltarea industrială Analiza SWOT a infrastructurii de afaceri Viziunea: obiective specifice şi activită i ț Viziunea, scopul şi obiectivele specifice ale Programului Dimensiunea orizontală: Îmbunătă irea mediului de afaceriț Pregătirea forţei de muncă Eficientizarea finanţării Dimensiunea verticală: Poli de creştere industrială: ZEL, PI, platforme (hale) industriale Clusterizarea Zone agroindustriale Finanţarea Estimarea necesarului de finanţare Corelarea fondurilor publice Mobilizarea resurselor externe i capitalului privatș Monitorizarea şi evaluarea Structurile de implementare şi planul de acţiuni Informarea, evaluarea şi feed-back-ul PROGRAMUL NA IONAL DE DEZVOLTAREȚ ECONOMICĂ PRIN REINDUSTRIALIZARE Viziunea Programului este de a face din industria Republicii Moldova principalul sector al economiei naționale din punct de vedere al angajării forței de muncă şi principalul generator de valoare adăugată în economie (ca pondere în PIB) în următorii 5 ani. Scopul Programului constă în identificarea şi articularea unor măsuri practice şi aplicabile pentru revitalizarea industriei Moldovei şi creşterea rolului şi importanței acesteia ca motor de creştere şi dezvoltare economică a țării.
 • 24. REZULTATE: O parte din costurile Reziden ilor ZEL ”BĂL I” (anul 2014)ț Ț Fondul de salarizare = 180 mln MDL / anual Contribu ii la buget = 69 mln MDL / anualț inclusiv 16 mln lei în bugetul mun. Băl iț Cheltuieli transport muncitori = 15 mln MDL / anual Cheltuieli alimentare muncitori = 18,6 mln MDL / anual Cheltuieli utilită i = 10 mln MDL / anualț TOTAL: 393,8 mln MDL / anual Prognozat pentru anii 2016 – 2017 Investi ii = 90 milioane USDț Locuri noi de muncă = 8000 Companii rezidente = 41 Investi ii atrase = 60 mln USDț Locuri de muncă = 3250 Salariul mediu în ZEL = 6 840 MDL / lunar
 • 25. Vă mul umț im pentru aten ieț !    WWW.ZELB.MD WWW.ZELB.MD

Related Documents