SAMCEA NICOLETA-CRISTINA
Diseminare decembrie 1
 dezvoltarea competentelor profesionale ale
mecanicilor agricoli, in vederea creşterii şanselor de
angajare, integrarii s...
 Dezvoltarea de cunoștințe, abilități și competențe specifice
calificarii de mecanic agricol, în vederea facilitarii inse...
 20 de elevi din clasa a X-a, invatamant profesional,
calificarea mecanic agricol, nivelul 2, anul scolar 2014-
2015
 Vâ...
 Certificatul de nastere (copie)
 Copie de pe cartea de identitate
 CV Europass
 Scrisoare de intentie
 Adeverinta de...
 2-6 martie 2015-perioada de depunere a dosarelor de
candidatură la secretariatul unitatii scolare
 9-10 martie 2015-org...
 Evaluarea dosarului de candidatura
 Probă scrisă pentru atestarea competenţelor
profesionale
 Probă scrisă privind cun...
 PERIOADA: 05.04.2014-03.06.2014
 Durata mobilitãţii: 30 de zile
 Locaţia: Barcelos, Portugalia
Diseminare decembrie 8
Diseminare decembrie 9
Diseminare decembrie 10
Diseminare decembrie 11
Diseminare decembrie 12
Diseminare decembrie 13
Diseminare decembrie 14
 buna insertie a mecanicilor agricoli pe piata europeana
a muncii
 oferirea de catre elevi a seviciilor de calitate, vii...
VA MULTUMESC!
Diseminare decembrie 16
of 16

Prezentare proiect:Dezvoltarea competenţelor mecanicilor agricoli, prin pregatire practică la standarde europene, nr.: 2014-1-RO01-KA102 – 001456

Prezentarea scopului, obiectivelor, mobilitatii si rezultatelor proiectului
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare proiect:Dezvoltarea competenţelor mecanicilor agricoli, prin pregatire practică la standarde europene, nr.: 2014-1-RO01-KA102 – 001456

 • 1. SAMCEA NICOLETA-CRISTINA Diseminare decembrie 1
 • 2.  dezvoltarea competentelor profesionale ale mecanicilor agricoli, in vederea creşterii şanselor de angajare, integrarii socio-profesionale, pe piaţa europeana a muncii si facilitarii dezvoltarii personale Diseminare decembrie 2
 • 3.  Dezvoltarea de cunoștințe, abilități și competențe specifice calificarii de mecanic agricol, în vederea facilitarii inserţiei si mobilitatii elevilor pe piaţa europeană a muncii  Perfecţionarea abilitatilor practice ale elevilor, prin tehnici performante, in vederea oferiirii de servicii corespunzătoare standardelor de inalta calitate  Dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor, intr-o limba de circulatie europeana, in scopul sporirii dimensiunii internationale a educatiei si formarii  Facilitarea dezvoltării personale a elevilor prin asumarea şi promovarea atitudinilor pozitive acumulate în cadrul organizatiilor străine  Dezvoltarea competentelor interculturale ale elevilor, in cadrul inteprinderilor straine, in vederea promovarii echitatii si cetateniei active  Cresterea volumului cooperărilor dintre institutia de trimitere, cea de primire şi companiile de profil, din strainatate, în vederea valorificarii rezultatelor proiectului.Diseminare decembrie 3
 • 4.  20 de elevi din clasa a X-a, invatamant profesional, calificarea mecanic agricol, nivelul 2, anul scolar 2014- 2015  Vârsta elevilor:15-17 ani  Rezultate bune la învăţătură, media peste 7,00 în anul şcolar 2013-2014  Nivelul mediu de cunoaştere a limbii engleze (citit, scris, vorbit), nivelul A1  Abilităţi de comunicare, comportament responsabil şi civilizat, adaptabilitate la nou Diseminare decembrie 4
 • 5.  Certificatul de nastere (copie)  Copie de pe cartea de identitate  CV Europass  Scrisoare de intentie  Adeverinta de la Asistenta sociala  Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de limbă engleză  Recomandarea profesorului de la clasă pentru cunoştinţele de specialitate, la unul dintre modulele practice  Recomandarea dirigintelui clasei Diseminare decembrie 5
 • 6.  2-6 martie 2015-perioada de depunere a dosarelor de candidatură la secretariatul unitatii scolare  9-10 martie 2015-organizarea probelor scrise  11 martie 2015-organizarea interviului de selectie  12 martie 2015-afișarea rezultatelor  13 martie 2015-depunerea contestatiilor  14 martie 2015-soluționarea contestațiilor  15 martie 2015-afisarea rezultatelor finale Diseminare decembrie 6
 • 7.  Evaluarea dosarului de candidatura  Probă scrisă pentru atestarea competenţelor profesionale  Probă scrisă privind cunoaşterea limbii engleze  Interviu, ce va viza puterea de concentrare și de exprimare a participantului, capacitatea de relaționare și elemente de cultură generală. Diseminare decembrie 7
 • 8.  PERIOADA: 05.04.2014-03.06.2014  Durata mobilitãţii: 30 de zile  Locaţia: Barcelos, Portugalia Diseminare decembrie 8
 • 9. Diseminare decembrie 9
 • 10. Diseminare decembrie 10
 • 11. Diseminare decembrie 11
 • 12. Diseminare decembrie 12
 • 13. Diseminare decembrie 13
 • 14. Diseminare decembrie 14
 • 15.  buna insertie a mecanicilor agricoli pe piata europeana a muncii  oferirea de catre elevi a seviciilor de calitate, viitorilor clienti, la nivel local si regional  dimensiune internationala sporita a educatiei si formarii elevilor, prin deprinderea unei limbi straine  atitudini pozitive asumate de elevi ca urmare a desfasurarii mobilitatii in strainatate  echitate si cetatenie activa promovata, prin interculturalitate  volum sporit de cooperari intre institutia romaneasca de educatie si o organizatie de profil similar din stainatate Diseminare decembrie 15
 • 16. VA MULTUMESC! Diseminare decembrie 16