WSB
WSB
Polecana miejscowość: Sosnowiec
Miasto na prawach powiatu na południu Polski, w
województwie śląskim, w Zagłębiu Dąbro...
WSB
źródło: sosnowiec.gazeta.pl
WSB
Jak dojechać
Autobusy: 807, 808, 811, 690,
55
Tramwaje: 21
Komunikacja miejska:
Źródło: maps.google.pl
WSB
Pałace w Sosnowcu
Większość sosnowieckich zabytków związana jest z epoką industrializacji Śląska i
pochodzi z XIX i XX...
WSB
POGODA
MAPA
INFO
WSB
Nazwa miasta pochodzi od borów sosnowych
porastających te tereny przed 1830. Pierwotna nazwa
miasta brzmiała Sosnowice...
WSB
HISTORIA MIASTA
Do jednych z najstarszych śladów osadnictwa na terenie miasta należą
znaleziska z cmentarzyska łużycki...
WSB
Symboliczne miejsce w Sosnowcu, które
nawiązuje nazwą do zaborów?
Trójkąt trzech
królów
Trójkąt trzech
cesarzy
Trójkąt...
WSB
Żródła prezentacji:
•
wikipedia.org
•
sosnowiec.pl
•
sosnowiec.gazeta.pl
•
sosnowiec.naszemiasto.pl
of 10

Prezentacja dawid rogal

Prezentacja WSB
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja dawid rogal

  • 1. WSB
  • 2. WSB Polecana miejscowość: Sosnowiec Miasto na prawach powiatu na południu Polski, w województwie śląskim, w Zagłębiu Dąbrowskim, będącym historyczną częścią zachodniej Małopolski. Położone na Wyżynie Śląskiej, stanowiącej część Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, nad 3 rzekami: Czarną Przemszą, Białą Przemszą i Brynicą. Pod względem geologicznym Sosnowiec położony jest w na monoklinie śląsko-krakowskiej znajdującej się na platformie paleozoicznej.
  • 3. WSB źródło: sosnowiec.gazeta.pl
  • 4. WSB Jak dojechać Autobusy: 807, 808, 811, 690, 55 Tramwaje: 21 Komunikacja miejska: Źródło: maps.google.pl
  • 5. WSB Pałace w Sosnowcu Większość sosnowieckich zabytków związana jest z epoką industrializacji Śląska i pochodzi z XIX i XX wieku. Obok licznych zabytkowych kościołów i budynków poprzemysłowych, znajdują się tu także warte zobaczenia pałace: Pałac Dietla, Pałac Schöna, Pałac Wilhelma. Trójkąt Trzech Cesarzy w Sosnowcu Trójkąt Trzech Cesarzy to miejsce symboliczne nie tylko w historii Polski, ale i całej Europy. To tutaj w czasie zaborów zbiegały się ze sobą granice trzech cesarstw: Prus, Austrii i Rosji. Trójkąt obejmuje obecnie granice miast Sosnowca, Jaworzna i Mysłowic u zbiegu Białej i Czarnej Przemszy, które łącząc się w tym miejscu, przybierają wspólną nazwę – Przemsza. Cerkiew św. Wiery, Nadzieżdy i Ljub’wi w Sosnowcu Tereny dzisiejszego Sosnowca od zarania dziejów miały kontakt z obrządkiem wschodnim. Na początku XX wieku stały tu trzy cerkwie: Cerkiew pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego w Granicy (obecnie dzielnica Maczki), wyświęcona w 1884 roku, mieszcząca 250 osób, Cerkiew pod wezwaniem świętych Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii, wyświęcona w 1889 roku Cerkiew pod wezwaniem św. Mikołaja, wyświęcona w 1906 roku, mieszcząca 1200 osób
  • 6. WSB POGODA MAPA INFO
  • 7. WSB Nazwa miasta pochodzi od borów sosnowych porastających te tereny przed 1830. Pierwotna nazwa miasta brzmiała Sosnowice. Miasto powstało w wyniku połączenia wielu miejscowości w procesach urbanizacyjnych, które zostały zanotowane w dokumentach. W latach (1470-1480) Jan Długosz w księdze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis wymienia wsie, które stały się częścią miasta jak: Klimontów w formach Clymonthow oraz Clymuntow, Zagórze w formie Zagorze, Sielec w formie Szyedlecz, Porąbka w formie Porambka, Pogoń w formie Pogonya. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wydany w latach 1880-1906 notuje nazwę miasta Sosnowiec.
  • 8. WSB HISTORIA MIASTA Do jednych z najstarszych śladów osadnictwa na terenie miasta należą znaleziska z cmentarzyska łużyckiego na terenie dzielnic Pogoń i Sielec. Wstępnie datowane na okres epoki brązu i wczesną epokę żelaza[7]. Najstarsza znana wzmianka o osadzie z terenu obecnego Sosnowca pochodzi być może z 1123, a już z pewnością o Milowicach, jak również o Klimontowie, Zagórzu i innych można mówić na podstawie dokumentu z 1228 i innych począwszy od XIII wieku. Do jednych ze starszych dzielnic należą również Pogoń, Sielec, Porąbka i inne. Aż do czasów rozbiorów Polski większość z wymienionych wyżej dzielnic wchodziła w skład województwa krakowskiego. Część z nich wchodziła natomiast w skład księstwa siewierskiego. Prawa miejskie przez krótki okres w XVIII wieku posiadał Modrzejów, a następnie od 1902 Sosnowiec, co było pierwszym przypadkiem nadania takich praw w Generał- gubernatorstwie Warszawskim za rządów caratu po Powstaniu Styczniowym, w którym to zresztą Sosnowiec też miał swoją chlubną kartę. W chwili uzyskania praw miejskich w 1902 nadsołectwo Sosnowiec liczyło jednak 61 tys. mieszkańców, miała własną prasę, teatr zawodowy, rozwinięte lecznictwo ze szpitalem, wśród wydarzeń, jakie miały tu miejsce, prócz wspomnianych walk powstańczych, należy odnotować np. pierwszy w Polsce – razem z Warszawą – pochód pierwszomajowy itp. działania.
  • 9. WSB Symboliczne miejsce w Sosnowcu, które nawiązuje nazwą do zaborów? Trójkąt trzech królów Trójkąt trzech cesarzy Trójkąt trzech władców
  • 10. WSB Żródła prezentacji: • wikipedia.org • sosnowiec.pl • sosnowiec.gazeta.pl • sosnowiec.naszemiasto.pl

Related Documents