ΒΡΑΣΜΟΣΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑναστασία Δανιήλ
Oι μαθητές να αναγνωρίσουν την αξία των ΦυσικώνΕπιστημών στην ανθρώπινη εξέλιξη,προσεγγίζονταςποιοτικά την έννοια του βρασ...
Διδακτικοί στόχοι:Oι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση :1.Nα ερμηνεύουν το φαινόμενο αυτό.2.Να διαπιστώνουν...
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ• Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα• Προτεινόμενη μέθοδος: ΄΄KoινωνικόςΕποικοδομητισμός΄΄• Οι ...
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΟι μαθητές παρακολουθούν ένα βιντεάκι με νερό που βράζει.Τιπαρατηρούν; (5΄)ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣhttps://www.youtu...
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ• Δραστηριότητα Α΄(Aνάδειξη ιδεών)Απαντήστε τις ερωτήσεις:1.Όταν βράζει το νερό συνεχίζει να αυξάνεται ηθερμ...
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β΄(Aναδόμησηιδεών)ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο:(επίδειξης)• Ένας μαθητής καλείται να βάλει νερό να βράζειμέσα σε ογκομετρικό κ...
1οEικονικό πείραμαΜε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού΄΄ο κοσμος της Φυσικής΄΄ και με χρήσηInternet oι μαθητές παρακολ...
2οΕικονικό πείραμαΕξαρτάται η θερμοκρασία βρασμού από τοείδος του υγρού;http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/documen...
Oι μαθητές καταγράφουν κατά ομάδες τιςμετρήσεις και παρατηρώντας τη γραφικήπαράσταση που προκύπτει καισχολιάζουν το αποτέλ...
ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥΒρασμόςMόρια σε υγρό νερό. Mόρια υδρατμού.• Τα μόρια στα υγρά συνδέονται μεταξύ τους πιο «χαλαρά» απ...
ΕΦΑΡΜΟΓΗσκέψου τι θα γινόταν... ... αν θέλαμε να μαγειρέψουμεσε μία βουνοκορφή...Για να δεις ξανά την εξέλιξη του φαινομέν...
Ανασκόπηση των αλλαγών τωναπόψεωνΔιατυπώστε το συμπέρασμά σας για τηθερμοκρασίατου νερού όταν βράζει.Συνεχίζει να αυξάνεται;
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ(Διάρκεια 10΄)1. Το καθαρό νερό βράζει στους 100 οC. Πόση θερμοκρασία έχει ο υδρ...
of 14

Natasadaniil

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natasadaniil

 • 1. ΒΡΑΣΜΟΣΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑναστασία Δανιήλ
 • 2. Oι μαθητές να αναγνωρίσουν την αξία των ΦυσικώνΕπιστημών στην ανθρώπινη εξέλιξη,προσεγγίζονταςποιοτικά την έννοια του βρασμού και έννοιες όπως ηθερμότητα και να καλλιεργήσουν κοινωνικές δεξιότητεςμέσα από τη συνεργασία τους κατά ομάδες.ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ:
 • 3. Διδακτικοί στόχοι:Oι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση :1.Nα ερμηνεύουν το φαινόμενο αυτό.2.Να διαπιστώνουν πειραματικά ότι η θερμοκρασία βρασμού του καθαρού νερού είναι100 βαθμοί Κελσίου και ότι κατά τη διάρκεια βρασμού παραμένει σταθερή.3.Να προβλέπουν τι θα συμβεί στη θερμοκρασία βρασμού αν αλλάξουν κάθε φοράέναν από τους παράγοντες: α. το είδος του υγρού,β. την ατμοσφαιρική πίεση , γ. ανεισάγουν πρόσμειξη.4.Να ασκούνται στην παρατήρηση και καταγραφή μετρήσεων με χρήση πραγματικούκαι εικονικού πειράματος μέσα από τη συνεργασία τους κατά ομάδες.5.Να ερμηνεύουν φαινόμενα της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με το φαινόμενοτου βρασμού.
 • 4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΠΡΑΚΤΙΚΗΣ• Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα• Προτεινόμενη μέθοδος: ΄΄KoινωνικόςΕποικοδομητισμός΄΄• Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες τεσσάρων ατόμων• Περιεχόμενο ΄΄Βρασμός΄΄• Έννοιες : Θερμότητα,Θερμοκρασία,Ατμοσφαιρικήπίεση,Πυκνότητα,Μαζα• Εμπόδια μαθητών:Kατά τη διάρκεια βρασμούαυξάνεται η θερμοκρασία του υγρού
 • 5. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣΟι μαθητές παρακολουθούν ένα βιντεάκι με νερό που βράζει.Τιπαρατηρούν; (5΄)ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣhttps://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=u8-Lp3dUnZk
 • 6. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ• Δραστηριότητα Α΄(Aνάδειξη ιδεών)Απαντήστε τις ερωτήσεις:1.Όταν βράζει το νερό συνεχίζει να αυξάνεται ηθερμοκρασία του;2.Aν αλλάξω το είδος του υγρού θα αλλάξει ηθερμοκρασία βρασμού;3.Στον Όλυμπο το νερό βράζει σε μικρότερηθερμοκρασία;4.Tι έχετε παρατηρήσει στη θερμοκρασία βρασμούτου νερού όταν βάζετε αλάτι για να βράσετε ταμακαρόνια;
 • 7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Β΄(Aναδόμησηιδεών)ΠΕΙΡΑΜΑ 1ο:(επίδειξης)• Ένας μαθητής καλείται να βάλει νερό να βράζειμέσα σε ογκομετρικό κύλινδρο και με τοθερμόμετρο οινοπνεύματος καταγράφει τις τιμέςθερμοκρασίας του νερού που παρατηρεί.Μεταφέρειτις τιμές στους συμμαθητές του και αφούσυμπληρώσουν πίνακα θερμοκρασίας/10secσχολιάζουν κατά ομάδες τι παρατηρούν.• Άλλος μαθητής ρίχνει αλάτι στο νερό και το βάζει ναβράσει .Στη συνέχεια καταγράφει τη θερμοκρασίαβρασμού του νερού με την πρόσμειξη αυτή και τηνανακοινώνει σε όλους τους υπόλοιπους , πουσχολιάζουν κατά ομάδες τι παρατηρούν.
 • 8. 1οEικονικό πείραμαΜε τη χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού΄΄ο κοσμος της Φυσικής΄΄ και με χρήσηInternet oι μαθητές παρακολουθούν τοεξής εικονικό πειραμα :H ατμοσφαιρική πίεση ... Όσο μεγαλύτερη είναι η ατμοσφαιρική πίεση τόσο μεγαλύτερη είναι ηθερμοκρασία βρασμού. Το ίδιο υγρό σε μικρότερη ατμοσφαιρική πίεση ελαττώνειτη θερμοκρασία βρασμού του.Για παράδειγμα, το καθαρό νερό στην επιφάνεια της θάλασσας (ατμοσφαιρικήπίεση περίπου 100 kPa ή 1 atm) έχει θερμοκρασία βρασμού 100 oC, αλλά στηνκορυφή ενός βουνού, όπου ο αέρας είναι αραιότερος και η ατμοσφαιρική πίεσημικρότερη, βράζει σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Έτσι, στην κορυφή του Ολύμπου,το νερό βράζει περίπου στους90 οC και στην κορυφή των Ιμαλαΐων περίπου στους 71 oC.
 • 9. 2οΕικονικό πείραμαΕξαρτάται η θερμοκρασία βρασμού από τοείδος του υγρού;http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-B200/FGYM_HTML/data/2/2_3/elab/4.htm
 • 10. Oι μαθητές καταγράφουν κατά ομάδες τιςμετρήσεις και παρατηρώντας τη γραφικήπαράσταση που προκύπτει καισχολιάζουν το αποτέλεσμα.Με τη χρήσητου λογισμικού δοκιμάζουν τηθερμοκρασία βρασμού για διαφορετικάυγρά.
 • 11. ΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥΒρασμόςMόρια σε υγρό νερό. Mόρια υδρατμού.• Τα μόρια στα υγρά συνδέονται μεταξύ τους πιο «χαλαρά» από ό,τιστα στερεά, αλλά πιο «σφιχτά» από ό,τι στα αέρια. Έτσι μπορούννα κινούνται σχετικά πιο ελεύθερα από τα μόρια των στερεών, αλλάδεν μπορούν να ξεφύγουν από την επιφάνεια του υγρού. Στα αέριατα μόρια κινούνται τελείως ελεύθερα και καταλαμβάνουν όλο τοδιαθέσιμο χώρο.• Κατά το βρασμό καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία του υγρού, οικινήσεις των μορίων του γίνονται όλο και πιο έντονες. Στηθερμοκρασία βρασμού οι δυνάμεις μεταξύ των μορίων δεν μπορούννα τα συγκρατήσουν κοντά το ένα στο άλλο. Τα μόρια αρχίζουν νακινούνται όλο και πιο ελεύθερα, σιγά-σιγά ξεφεύγουν στηνατμόσφαιρα και το υγρό μετατρέπεται βαθμιαία σε αέριο.
 • 12. ΕΦΑΡΜΟΓΗσκέψου τι θα γινόταν... ... αν θέλαμε να μαγειρέψουμεσε μία βουνοκορφή...Για να δεις ξανά την εξέλιξη του φαινομένου σύρε με τοποντίκι το δείκτη πάνω στην εικόνα.Το βράσιμο του νερού για το μαγείρεμα θα άρχιζε σεχαμηλότερη θερμοκρασία, επειδή η ατμοσφαιρική πίεσηστο μεγάλο υψόμετρο είναι μειωμένη σε σχέση με τηνεπιφάνεια της θάλασσας. Μπορεί, έτσι, να ρίχναμε ταμακαρόνια νωρίτερα στο νερό, αλλά θα αργούσαν να«γίνουν» και ίσως πεινούσαμε περισσότερο!
 • 13. Ανασκόπηση των αλλαγών τωναπόψεωνΔιατυπώστε το συμπέρασμά σας για τηθερμοκρασίατου νερού όταν βράζει.Συνεχίζει να αυξάνεται;
 • 14. ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ(Διάρκεια 10΄)1. Το καθαρό νερό βράζει στους 100 οC. Πόση θερμοκρασία έχει ο υδρατμός που παράγεται όσο διαρκεί η αλλαγήκατάστασης;α) 99 οCβ) 100 οCγ) 102 οCΚάνε κλικ με το ποντίκι στη σωστή απάντηση.2. Κατά το βρασμό το υγρό μετατρέπεται σε ατμούς. Αυτό σημαίνει ότι:α) Τα υγρά μόρια γίνονται αέρια μόρια.β) Υγρά μόρια εξαερώνονται μόνο από την επιφάνεια.γ) Τα μόρια του υγρού κινούνται ταχύτερα, απομακρύνονται μεταξύ τους και αρχίζουν να ξεφεύγουν από το υγρό.Κάνε κλικ με το ποντίκι στη σωστή απάντηση.3.Έχουμε στο ηλεκτρικό μάτι ένα σκεύος με νερόκαι ρυθμίζουμε με το κουμπί την παροχή θερμότητας στη "μεσαία" θέση: π.χ. στο 2 (αν το κουμπί έχει"χαμηλή" θέρμανση το 1, "μεσαία" το 2 και "υψηλή" το 3). Μετά από 10 λεπτά το νερό αρχίζει να βράζεικαι με ένα θερμόμετρο διαπιστώνουμε ότι η θερμοκρασία του είναι 100 οC. Αν τώρα ανεβάσουμε τηθέρμανση στην "υψηλή" θέση 3 η θερμοκρασία θα είναι:α) Μεταξύ 100 οC και 110 οCβ) 100 οCγ) Πάνω από 110 οCΚάνε κλικ με το ποντίκι στη σωστή απάντηση.4..Αναφέρατε εφαρμογές βρασμού από την καθημερινή σας ζωή.

Related Documents