Polonia w Brazylii
Wg różnych źródeł w Brazylii jest od 800 000 – 3 000 000 (1% populacji) osób polskiego pochodzenia.
Pierwsi polscy emigranci pojawili się w Brazylii już około 150 – 140 lat temu, jednakżepierwsze zorganizowane grupy poj...
Od samego początku polscy emigranci zakładali polskie osady, jak Nova Dantzig (dzisiejsze Cambé), organizowali się...
W 1929 r. mieszkało w Brazylii ok. 230 tys. Polaków. Osiedlili się oni głównie w stanieParana (120 tys.), w stanie Rio Gra...
W 1938 roku prezydent Getúlio Vargasrozpoczął proces nacjonalizacji. Zamykane były szkoły, w których językiem wykładowym ...
Po wojnie w Polsce spadło zainteresowaniesprawami Polonii, także brazylijskiej. W Brazylii Polska była postrzegana jako k...
Rok 1978 przyniósł zmiany, gdyż wybórpolskiego papieża odrodził w Brazylijczykach polskiego pochodzenia zainteresowanie ...
W roku 1990 powołany został Braspol – Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii, który ma za z...
Źródła:• www.wikipedia.pl• http://www.emito.net/turystyka/inne_ciekawe_obiekty/nasze _slady_polonia_w_brazylii_1127773.ht...
of 10

Polonia w brazylii

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polonia w brazylii

  • 1. Polonia w Brazylii
  • 2. Wg różnych źródeł w Brazylii jest od 800 000 – 3 000 000 (1% populacji) osób polskiego pochodzenia.
  • 3. Pierwsi polscy emigranci pojawili się w Brazylii już około 150 – 140 lat temu, jednakżepierwsze zorganizowane grupy pojawiły się w roku 1869 w stanach Santa Catarina iParana, od roku 1875 zaś zaczęli przybywad do stanu Rio Grande do Sul.
  • 4. Od samego początku polscy emigranci zakładali polskie osady, jak Nova Dantzig (dzisiejsze Cambé), organizowali się w lokalne społeczności, gdzie tworzyli szkoły, budowali kościoły. Z czasem zakładano grupymuzyczne, taneczne i teatralne. Społecznośd żyłapo polsku, powoli adaptując się do brazylijskości.
  • 5. W 1929 r. mieszkało w Brazylii ok. 230 tys. Polaków. Osiedlili się oni głównie w stanieParana (120 tys.), w stanie Rio Grande do Sul (80 tys.), w stanie Santa Catarina (20 tys.) i w stanie São Paulo (5 tys.).
  • 6. W 1938 roku prezydent Getúlio Vargasrozpoczął proces nacjonalizacji. Zamykane były szkoły, w których językiem wykładowym byłjęzyk inny niż portugalski, zakazywano używadjęzyków emigrantów. Spowodowało to wielkieszkody, kolejne pokolenia polskich emigrantów utraciły kontakt z Polską.
  • 7. Po wojnie w Polsce spadło zainteresowaniesprawami Polonii, także brazylijskiej. W Brazylii Polska była postrzegana jako kraj zniszczony wojną, nie interesujący się diasporą. Przedstawiciele Polonii dalej tracili kontakt z Polską, zanikł zwyczaj czytania po polskui zainteresowania biegiem wydarzeo w Polsce.
  • 8. Rok 1978 przyniósł zmiany, gdyż wybórpolskiego papieża odrodził w Brazylijczykach polskiego pochodzenia zainteresowanie krajem. W tym okresie powstał w Polscezwiązek zawodowy Solidarnośd, dzięki czemu Polska pojawiła się w mediach.
  • 9. W roku 1990 powołany został Braspol – Centralna Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej w Brazylii, który ma za zadanie odrodzenie poczucia polskości w potomkach polskich emigrantów. Polskie społeczności zaczęły się organizowad. Rozpoczęto promowanieodtwarzania polskich tradycji, obecnie odprawia się msze po polsku, powstają grupy taneczne i muzyczne, organizuje się spotkania pomiędzy Polakami z różnych regionów połączone z degustacją polskich potraw.
  • 10. Źródła:• www.wikipedia.pl• http://www.emito.net/turystyka/inne_ciekawe_obiekty/nasze _slady_polonia_w_brazylii_1127773.html• Martin Pollack - Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji (Wydawnictwo Czarne 2011)

Related Documents