NAZIV IZVESTAJA
15.07.2013.
Analiza naslova u dnevnoj štampi
Ninamedia
Sektor analiza medijskog sadržaja
Januar – decembar...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs
analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor.
P...
of 29

Najčešće reči u naslovima dnevne štampe - 2015

Najčešće i najzanimljivije reči korišćene u naslovima dnevnih štampanih medija u 2015.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Data & Analytics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najčešće reči u naslovima dnevne štampe - 2015

 • 1. NAZIV IZVESTAJA 15.07.2013. Analiza naslova u dnevnoj štampi Ninamedia Sektor analiza medijskog sadržaja Januar – decembar 2015.
 • 2. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page2 Analiza sadržaja medijskih naslova Više Srbije, Beograda i Zvezde, manje miliona i - Vučića Sektor analiza medijskog sadržaja kompanije Ninamedija je uradio redovan godišnji monitoring naslova dnevnih štampanih medija u Srbiji za 2015. godinu i došao do rezultata koji pokazuju koje reči najčešće koriste mediji kada se obraćaju čitaocima. Najčešća reč koju su u osnovnom obliku mediji koristili u naslovima tekstova je SRBIJA sa preko 16 hiljada pojavljivanja (8% više nego 2014). Sledeća, BEOGRAD, beleži tri puta manje, sa takođe primećenim rastom u odnosu na 2014. – 10%. MILION je sledeća reč prema učestalosti, ali je manje pomenuta u 2015. u odnosu na 2014. – 21%. ALEKSANDAR VUČIĆ je po broju pominjanja prva ličnost, ali beleži 11% manji broj pominjanja nego u 2014. Ekonomija Najveći rast beleži pojam (Beograd na) Vodi, a u odnosu na 2014., više - Plata, Rada i Investicija, manje Miliona, Evra, Dinara, Kredita i Penzija. Geopolitika Nov pojam su Izbeglice (migranti), a u odnosu na 2014., više – Evrope, Beograda, Turske, Sirije, Makedonije i Kosova, a manje Rusije. Ličnosti Novi pojmovi su Cipras, Kolinda i Tramp, a u odnosu na 2014., više – Angele Merkel, a manje svih ostalih. Stranke U odnosu na 2014., manje prisustvo svih stranaka u naslovima, jer 2015. nije bila izborna, što će se 2016. promeniti. Ostali pojmovi Manji broj pominjanja Dece, Loše(g) i Pomoći u odnosu na 2014., veće prisustvo pojmova Beba, Srce, Život  . U Novom Sadu, januara 2015., Sektor analiza medijskog sadržaja, Ninamedija. Za dodatne informacije kontaktirati analize@ninamedia.rs
 • 3. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page3 Oblak reči – najzanimljivije reči prema učestalosti, svi pojmovi
 • 4. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page4 Grafik 1. Izbeglice- (i)migranti, pojam koji se ne pojavljuje u 2014. godini (u tom obimu).
 • 5. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page5
 • 6. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page6  Prve tri reči nisu bile prisutne u 2014. u naslovima  Izbeglice ((i)migranti) su zajedno sa Sirijom, Makedonijom, Turskom i Sirijom, te Angelom Merkel, deo iste teme.  Beograd na Vodi je reč sa primetno većom frekvencijom.  Rad i Investicije, zajedno sa Platama, označavaju kretanja u ekonomiji Srbije.  Vaterpolo i Fudbal govore o sportskim dešavanjima.
 • 7. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page7  Ekonomija - manje se pominju reči Reforme, Radnik, Posao i Štrajk.  Od stranaka– manje se pominju DS, SPS, DSS i SNS,  Najveći pad pominjanja beleži Đilas (6 puta manje), potom Tadić (2 puta manje) ali i Dačić.
 • 8. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page8 Oblak reči – najzanimljivije reči prema učestalosti - Ekonomija Najveći rast beleži pojam (Beograd na) Vodi, a u odnosu na 2014., više - Plata, Rada i Investicija, manje Miliona, Evra, Dinara, Kredita i Penzija.
 • 9. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page9 Grafik 2.
 • 10. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page10
 • 11. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page11
 • 12. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page12 Oblak reči – najzanimljivije reči prema učestalosti, geopolitika Nov pojam su Izbeglice (migranti), a u odnosu na 2014., više – Evrope, Beograda, Turske, Sirije, Makedonije i Kosova, a manje Rusije, EU, Hrvatske i – Ambasade.
 • 13. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page13 Grafik 3.
 • 14. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page14
 • 15. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page15
 • 16. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page16 Oblak reči – najzanimljivije reči prema učestalosti, ličnosti Novi pojmovi su Cipras, Kolinda i Tramp, a u odnosu na 2014., više – Angele Merkel, a manje svih ostalih.
 • 17. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page17 Grafik 4.
 • 18. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page18
 • 19. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page19 Oblak reči – najzanimljivije reči prema učestalosti, stranke U odnosu na 2014., manje prisustvo svih stranaka u naslovima, jer 2015. nije bila izborna, što će se 2016. promeniti.
 • 20. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page20 Grafik 5.
 • 21. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page21 Oblak reči – najzanimljivije reči prema učestalosti, sport Veći broj pominjanja svih pojmova.
 • 22. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page22 Grafik 6.
 • 23. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page23
 • 24. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page24 Oblak reči – najzanimljivije reči prema učestalosti, ostali pojmovi Manji broj pominjanja Dece, Loše(g) i Pomoći u odnosu na 2014., veće prisustvo pojmova Beba, Srce, Život☺.
 • 25. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page25 Grafik 6.
 • 26. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page26
 • 27. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page27
 • 28. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page28 Metodologija Za obradu su preuzeti svi naslovi iz baze klipinga Ninamedije za 2015. godinu u dnevnim štampanim medijima (13), i to: 24 sata, Alo, Blic, Danas, Dnevnik, Informer, Kurir, Narodne novine – Niš, Politika, Privredni pregled, Sport, Sportski žurnal, Večernje novosti. Naše novine su prestale da izlaze i nisu uzete u obradu. Nisu prikazani veznici, brojevi, interpunkcijski znaci i reči bez većeg značenja, van konteksta u kojem se nalaze. Pojedine reči su dovedene u stanje nominativa. Određene reči su spojene u jedan oblik – (EU, Evropa; Rusija (Ruski, anti-ruski, proruski) (SD) Partizan (Partizanski, partizanov); Sport (sportista, sportova, sportski); Srbija (Srbijom, srpski, srpskim, prosrpski, Srbin, antisrpski); (Sportsko Društvo) Zvezda (Zvezdaši, ali ne i Zvezdara)); SNS (sns, naprednjaci); DS (demokrate, DS); SPS (SPS, socijalistički) Evro (€ i evro); Amerika (američki, amerikanac, bez SAD); Novak (Đoković, Novak, Nole); Hapšenje (uhapšen, pohapšeni); Ubistvo (samoubistvo, ubistveni); Ljubav (ljubavnica, zaljubljen, ljube, poljubac). Ukupan broj jedinstvenih reči je 116.641 a pojavile su se 1.526.408 puta, sa ponavljanjem. Ukupan broj naslova je 362.366, odnosno 992 naslova po danu. Svi grafikoni i prezentacija i na: www.pinterest.com/ninamedia/oblak-reči-2014 Analize medijskog sadržaja, Ninamedia U Novom Sadu, januara 2015.
 • 29. Sektor analize medijskog sadržaja www.ninamedia.rs analize@ninamedia.rs Zabranjeno je objavljivanje bez poziva na izvor. Page29

Related Documents