
Această școală a fost ctitorită între anii
1883 - 1885 de filantropul IORDACHE
ZOSSIMA, coborâtor dintr-o familie de
boi...
De-a lungul existenţei sale, şcoala şi-a schimbat denumirea şi domeniul de
pregătire al elevilor în funcţie de perioada pa...
Oferta educațională pentru anul școlar
2015-2016
Filiera TEHNOLOGICĂ
Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Specializare:Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
med...
Unde mă pot angaja:
Agenție de protecția
mediului
Laboratoare de analiză a
apei, aerului, solului
Stații
meteorologice
Ana...
- Facultăți de medicină şi farmacie
- Facultăți tehnice (Ingineria mediului,
Chimie industrială)
- Facultatea de chimie
Fa...
Ce este învățământul profesional?
Școala profesională este o rută de succes
pentru elevii care doresc să aibă o meserie,
i...
Avantajele școlii profesionale
Absolvenții
învățământului
profesional
obțin:
- Certificat de calificare profesională nivel...
Bursa
profesională
Se acordă pe
perioada
Cursurilor
școlare
Pregătirii
practice
Pregătirii și
susținerii
examenului
de cer...
- dobândirea experienței practice;
- învățarea într-un mod diferit, în condiții reale
de activitate,prin metode de formare...
Învățământul profesional
Profil COMERȚ
Specializare: COMERCIANT VÂNZĂTOR
Finalitate: atestat de certificare a
competențelo...
Ce fac după terminarea școlii
profesionale?
Continui
studiile în:
clasa a XI–a de liceu
în domeniul servicii
Mă angajez în...
Ce facultate pot urma
În cazul
continuării
studiilor :
-Facultăți de administrarea
afacerilor , de comerț, turism,
-Facult...
Învățământul profesional
Profil MECANICĂ
Specializare: MECANIC AGRICOL
Finalitate: atestat de certificare a competențelor
...
Ce fac după terminarea școlii
profesionale?
Continui studiile
în: clasa a XI–a de liceu
- fie în domeniul Resurse
naturale...
Ce facultate pot urma ?
În cazul
continuării
studiilor :
-Facultăți tehnice de inginerie
mecanică
-Facultatea de agronomie...
ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA
PROFESIONALĂ
Între 15-17 iunie 2015 se
completează la secretariatul școlii
generale - fișa de înscrie...
Pentru elevii navetiști
Toți elevii înscriși în învățământul liceal și
profesional beneficiază de decontarea
transportului...
Stagiul de practică
Intern:
în proporție de 90% la angajator
10% în cadrul liceului în sectorul zootehnic
(pentru califica...
Firme
partenere
externe
Raporal, Rações de
Portugal S.A.firmă de
producere a hranei
pentru animale
S.A. ALIGRUPO-
Agrupame...
Proiectul Leonardo da Vinci
“COMPETENȚE ÎNALTE PENTRU O
AGRICULTURĂ DURABILĂ”
finanțat în anul 2012 – 2013
adresat unui gr...
Proiectul Erasmus+
”Aripi peste Bărăgan –
Euroșanse pentru succes”
finanțat în anul 2014-2015
În proiect sunt implicaţi 61...
Din realizările elevilor noștri
2014
2015
Practica la liceuIn solar
La văruit pomi
La plantat ceapă
Practica la angajator intern
Practica în Portugalia
Vizite în
Portugalia
Școala altfel
Gastronomie
La plantat
copaci
La clătite
Lectia de origami
Pictură
Intrarea în
liceu
În recreație
Secretariatul
Alee cantină Vedere liceu
Cantină
Secretariat
Parter
Intrare etaj
Cantină
Alee
Vedere liceu
Laborator de biologie
Agronomie
Cabinetele
noastre
Centrul de informare
Matematică
Română Geografie
MecanicăResurse
naturale
Festivalul florilor 16
iunie 2014
Balul bobocilor Halloween
Vă mulţumim, şi vă aşteptăm
la noi!
Pe curând!
• str. Bisericii, nr. 35
• comuna Armășești
• județul Ialomița
• telefon: 0...
Prezentare targul meseriilor_2015
Prezentare targul meseriilor_2015
of 38

Prezentare targul meseriilor_2015

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare targul meseriilor_2015

 • 1.  Această școală a fost ctitorită între anii 1883 - 1885 de filantropul IORDACHE ZOSSIMA, coborâtor dintr-o familie de boieri fanarioţi cu mari rosturi în istoria Ţării Româneşti, el însuşi ajungând în 1848 secretar al mitropolitului Neofit, preşedintele guvernului revoluţionar provizoriu. Înființarea acestei vechi instituţii şcolare la 15.09.1887 (a treia şcoală de agricultură din ţară, în ordine cronologică după cea de la Strehareţ- judeţul Olt 1883 şi Panceşti- Dragomireşti-judeţul Neamţ 1885) s-a realizat pe baza Legii Învăţământului din martie 1882 ca "prima şcoală model de gradul al II-lea", care urma să pregătească "maeştri şi maestre pentru şcolile agricole de gradul I".
 • 2. De-a lungul existenţei sale, şcoala şi-a schimbat denumirea şi domeniul de pregătire al elevilor în funcţie de perioada parcursă, adaptându-se condiţiilor socio-economice ale timpului, după cum urmează: • 1889-1892 Şcoala de industrie şi agricultură "Iordache Zossima". • 1892-1894 Şcoala practică mixtă de agricultură, meserii şi gospodarie casnică. • 1894-1902 Şcoala practică de agricultură şi meserii. • 1902-1906 Şcoala mixtă inferioară de agricultură şi meserii • 1906-1932 Şcoala inferioară de agricultură si meserii. • 1932-1942 Şcoala agricolă de gradul al II-lea. • 1942-1956 Şcoala specială C.A.M. sau Şcoală practică de agricultură. • 1956-1960 Şcoala profesională de industrie alimentară. • 1960-1967 Şcoala tehnică I si Şcoala profesională II si III. • 1967-1975 Şcoala profesională de mecanici agricoli şi sudori. • 1975-1990 Liceu agroindustrial. • 1990- 2010 Grup Şcolar Agricol "Iordache Zossima". Din 1995, Grupul Şcolar Agricol " IORDACHE ZOSSIMA " din comuna Armăşeşti a fost cuprins în Programul de Reformă a Învăţământului Profesional şi Tehnic Phare - VET RO 9405, familia ocupaţională agricultură, ca ,,Şcoală de demonstraţie,, devenind una dintre cele 75 de şcoli din ţară care au pus bazele noii structuri a învăţământului profesional. • 2010- Liceul Tehnologic ”Iordache Zossima”.
 • 3. Oferta educațională pentru anul școlar 2015-2016
 • 4. Filiera TEHNOLOGICĂ Profil RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI Specializare:Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului Finalitate: atestat de certificare a competențelor profesionale (tehnician ecolog şi protecția calității mediului, nivel 4) Elevii studiază discipline de cultură generală (matematică, fizică, chimie, limbi străine, istorie, geografie, etc) dar şi discipline de specialitate (ecologie, fenomene de risc în meteorologie, analiză chimică, instrumente de laborator şi tehnici de măsurare, factori de degradare a echilibrului ecologic, supravegherea şi controlul calității apei) Meseria pe care o pot practica: tehnician ecolog şi protecția calității mediului
 • 5. Unde mă pot angaja: Agenție de protecția mediului Laboratoare de analiză a apei, aerului, solului Stații meteorologice Analiza apei Analiza aerului
 • 6. - Facultăți de medicină şi farmacie - Facultăți tehnice (Ingineria mediului, Chimie industrială) - Facultatea de chimie Facultatea de biologie Ce facultate pot urma:
 • 7. Ce este învățământul profesional? Școala profesională este o rută de succes pentru elevii care doresc să aibă o meserie, iar pentru cei care doresc să-și continuie studiile oferă posibilitatea obținerii unei duble calificări.  Orarul este format 60% din teorie și 40% practică la angajator în primul an de școală, în clasa a X-a teoria va scădea la aproximativ 25%, iar pregătirea practică va fi de circa 74%. În clasa a XI-a, ultimul an de învățământ profesional, elevii vor face 75% practică și 25% teorie.
 • 8. Avantajele școlii profesionale Absolvenții învățământului profesional obțin: - Certificat de calificare profesională nivel 3, recunoscut în Uniunea Europeană - Certificat de absolvire a învățământului obligatoriu care le permite continuarea studiilor prin învățământul liceal , în clasa a XI-a Prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului profesional beneficiază de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON Pe durata pregătirii practice organizată la operatorul economic, partenerul de practică poate acorda sprijin financiar elevilor, în condițiile legii.
 • 9. Bursa profesională Se acordă pe perioada Cursurilor școlare Pregătirii practice Pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale
 • 10. - dobândirea experienței practice; - învățarea într-un mod diferit, în condiții reale de activitate,prin metode de formare adecvate calificării; - posibilitatea de a continua să lucreze pe o perioadă determinată pe parcursul vacanțelor; - posibilitatea de a beneficia de un loc de muncă după absolvire Avantajele elevului :
 • 11. Învățământul profesional Profil COMERȚ Specializare: COMERCIANT VÂNZĂTOR Finalitate: atestat de certificare a competențelor profesionale ( comerciant vânzător, nivel 3) Elevii studiază discipline de cultură generală (matematică, fizică, chimie, limbi străine, istorie, geografie, etc) dar şi discipline de specialitate în care încep cu studiul mărfurilor unde învaţă cum se clasifică, care sunt categoriile de produse şi servicii, cum se alcătuieşte un sortiment, cum se face verificarea calităţii produselor. Mai studiază noţiuni elementare de contabilitate şi patrimoniu, precum și marketing) Meseria pe care o pot practica: comerciant vânzător
 • 12. Ce fac după terminarea școlii profesionale? Continui studiile în: clasa a XI–a de liceu în domeniul servicii Mă angajez în: magazine, supermarketuri, iar mai târziu pot să-mi deschid propria afacere
 • 13. Ce facultate pot urma În cazul continuării studiilor : -Facultăți de administrarea afacerilor , de comerț, turism, -Facultăți de studii economice -Facultăți de marketing
 • 14. Învățământul profesional Profil MECANICĂ Specializare: MECANIC AGRICOL Finalitate: atestat de certificare a competențelor profesionale ( mecanic agricol, nivel 3) Elevii studiază discipline de cultură generală (matematică, fizică, chimie, limbi străine, istorie, geografie, etc) dar şi discipline de specialitate precum desen tehnic, tehnologii generale mecanice, mașini agricole și zootehnice, întreținerea și exploatarea mașinilor agricole) Meseria pe care o pot practica: mecanic agricol
 • 15. Ce fac după terminarea școlii profesionale? Continui studiile în: clasa a XI–a de liceu - fie în domeniul Resurse naturale și protecția mediului - fie în domeniul Veterinar Mă angajez în: -Ferme agricole, -Ferme zootehnice, -Service – uri specializate pe mașini agricole
 • 16. Ce facultate pot urma ? În cazul continuării studiilor : -Facultăți tehnice de inginerie mecanică -Facultatea de agronomie -Facultate de medicină veterinară
 • 17. ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA PROFESIONALĂ Între 15-17 iunie 2015 se completează la secretariatul școlii generale - fișa de înscriere în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani , pentru candidații care solicită aceasta. Între 15-18 iunie 2015, pe baza fișei de înscriere , candidații vin la secretariatul liceului nostru și se înscriu. 19 iunie 2015 afișarea candidaților înscriși
 • 18. Pentru elevii navetiști Toți elevii înscriși în învățământul liceal și profesional beneficiază de decontarea transportului. Autobuzul pleacă în timpul anului școlar la ora 7,30 de la Stația non- stop Urziceni (vizavi de Șc nr.2 Urziceni), elevii fiind aduși în curtea liceului. Liceul nostru va pune la dispoziție și opțiunea de a sta la Internatul din incinta liceului și de a servi masa la cantină. Elevii din învățământul liceal pot beneficia de o Bursă – “Bani de liceu” în cuantum de 180 lei lunar în funcție de veniturile familiei.
 • 19. Stagiul de practică Intern: în proporție de 90% la angajator 10% în cadrul liceului în sectorul zootehnic (pentru calificarea – tehnician veterinar) și pe terenul agricol (pentru calificările – tehnician protecția mediului și mecanic agricol) Extern: Au fost efectuate stagii de practică și în Portugalia în cadrul proiectelor de mobilitate ”Leonardo da Vinci” și ”Erasmus + Aripi peste Bărăgan- Euroșanse pentru succes”
 • 20. Firme partenere externe Raporal, Rações de Portugal S.A.firmă de producere a hranei pentru animale S.A. ALIGRUPO- Agrupamento de Produtores de Suinos CRL ( o asociație a producătorilor de carne de porc) Companhia das Lezirias S.A (cea mai mare fermă agro - forestieră și de creștere a animalelor)
 • 21. Proiectul Leonardo da Vinci “COMPETENȚE ÎNALTE PENTRU O AGRICULTURĂ DURABILĂ” finanțat în anul 2012 – 2013 adresat unui grup ţintă de 28 de persoane aflate în formare profesională iniţială, elevi de clasa a XI-a calificarea “Tehnician veterinar”. • flux I:13.05.-28.05.2013, 14 elevi si un profesor; • flux II:14.10-29.10.2013, 14 elevi si un profesor;
 • 22. Proiectul Erasmus+ ”Aripi peste Bărăgan – Euroșanse pentru succes” finanțat în anul 2014-2015 În proiect sunt implicaţi 61 de participanţi, 18 elevi clasa a XII- a şi 43 elevi clasa a XI-a, calificarea - tehnician veterinar, nivel 4, dintre care 70% provin din mediul rural. Fluxurile de mobilitate sunt: flux I – 19.03 – 08.04.2015 18 elevi și 1 profesor flux II – 01.06 – 17.06.2015 18 elevi și 2 profesori flux III – 06.10 – 22.10.2015 18 elevi și 2 profesori
 • 23. Din realizările elevilor noștri 2014 2015
 • 24. Practica la liceuIn solar La văruit pomi La plantat ceapă
 • 25. Practica la angajator intern
 • 26. Practica în Portugalia
 • 27. Vizite în Portugalia
 • 28. Școala altfel Gastronomie La plantat copaci La clătite Lectia de origami Pictură
 • 29. Intrarea în liceu În recreație Secretariatul
 • 30. Alee cantină Vedere liceu Cantină Secretariat
 • 31. Parter Intrare etaj Cantină Alee Vedere liceu
 • 32. Laborator de biologie Agronomie Cabinetele noastre
 • 33. Centrul de informare Matematică
 • 34. Română Geografie MecanicăResurse naturale
 • 35. Festivalul florilor 16 iunie 2014 Balul bobocilor Halloween
 • 36. Vă mulţumim, şi vă aşteptăm la noi! Pe curând! • str. Bisericii, nr. 35 • comuna Armășești • județul Ialomița • telefon: 0243288562 • fax: 0243288564 • E-mail: gs_ag_armasesti@yahoo.com • Site: www.liceul-zossima-armasesti.ro