НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ София 1000, ул. Г. С. Раковски № 138, тел/fax 02 / 987 34 14, счетоводство 980 71 96 ...
of 1

Press breathing space_bg

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press breathing space_bg

  • 1. НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН МУЗЕЙ София 1000, ул. Г. С. Раковски № 138, тел/fax 02 / 987 34 14, счетоводство 980 71 96 http://nlmuseum.alle.bg/, e-mail: nlmuseum@ abv.bg Къщи музеи: Иван Вазов, Петко и Пенчо Славейкови, П. К. Яворов, Елин Пелин – с. Байлово, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Емилиян Станев – Велико Търново Литературни кабинети: Стилиян Чилингиров, Иван Богданов, Владимир БашевБора Петкова"Breathing Space"със специалното участие на HR-StamenovНационален литературен музейКъща музей "Пейо К. Яворов", София30 ноември - 23 декември 2012гОткриване 29 ноември от 17ч Националният литературен музей представя "Breathing Space", сайт-спецификпроект на Бора Петкова със специалното участие на HR-Stamenov и произведението"Ambiguous Activities". "Breathing Space" е временна художествена намеса в постоянната експозицияна къща музей "Пейо К. Яворов", намираща се на ул. "Г.С. Раковски" 136 в София.Проектът изследва отношенията между живота и творчеството на П. К. Яворов, иособеностите на къщата музей, със средствата на създадени за конкретнотопространство видео и аудио инсталации. Наименованието "Breathing Space" в контекста на живота и творчеството на П.К. Яворов, идва да разгледа идеята за Смъртта, като кратка пауза, отделяща, но иправеща крачката между две вечности: Вечността в поезията на Яворов и вечността нанеговата поезия. Проектът е замислен с отношение към музейната дейност в цялост,историческата значимост на сградата, като паметник на културата, както и къмавтентичността на постоянната експозиция на музея."Breathing Space" се реализира с домакинството на Национален литературен музей иВ.Л.С.С.П.З.Б и със съдействието на наградата „Гауденц Б. Руф”.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Къща музей "П. К. Яворов", София 1000, ул. "Г. С. Раковски" № 136; тел. 02/ 988 08 87, 02/ 987 34 14 главен уредник: Иво Милтенов

Related Documents