• Uverenja su naše istine!
• Uverenja postavljaju granice naših mapa
realnosti!
• Uverenja u velikoj meri određuju šta mož...
Kako prepoznati uverenje – elicitacija
Uzrok-posledica
Kompleksna ekvivalencija
Pretpostavke
Vrednosti i kriterijumi
Poslo...
“Ukoliko uspete da podesite ponašanje tako da
odgovara sistemu uverenja neke osobe
moći ćete tu osobu da naterate da uradi...
Lična primena:
Rešavanje internog sukoba
• Submodaliteti
• Dobre namere
• Medijator
• Simbol, metafora (lav koji drema)
Kr...
Lična primena: THE WORK
„Uzrok patnje leži u tome što mi našim mislima slepo verujemo
i uzdižemo ih na nivo istine“.- Bayr...
PREOKRET
Koliko istinita može da bude svaka preokrenuta misao?
Biti „Leveller“......Biti Voda.
Modelovanje
Šta modelujem: Veštinu pregovaranja
Modeli: Uspešni poslovni ljudi koji se time dugo bave.
Kontra model: Koleg...
 Metaprogram: Drugi ljudi, interna motivacija, opcije,
prema
 Filteri: Generalizacija, izvrtanje.
 Cilj je „Naći sekund...
of 8

Napredne tehnike promene uverenja - Dubravka Đorđević

Sertifikacioni rad - NLP Master
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Napredne tehnike promene uverenja - Dubravka Đorđević

  • 1. • Uverenja su naše istine! • Uverenja postavljaju granice naših mapa realnosti! • Uverenja u velikoj meri određuju šta možemo a šta ne možemo da uradimo! Sva uverenja su ograničavajuća samo što neka mogu biti korisna a neka štetna.
  • 2. Kako prepoznati uverenje – elicitacija Uzrok-posledica Kompleksna ekvivalencija Pretpostavke Vrednosti i kriterijumi Poslovna primena: Rad na limitirajućim uvrenjima sa kolegom - Prepoznati limitirajuće uverenje (jezički obrazac, NLN, vrstu) - Vratiti uverenje na čulni opis postavljanjem meta pitanja - Dovesti u sumnju limitirajuće uverenje - Inicirati promenu uverenja - Koja će dovesti do promene ponašanja
  • 3. “Ukoliko uspete da podesite ponašanje tako da odgovara sistemu uverenja neke osobe moći ćete tu osobu da naterate da uradi ono što želite.”- Richard Bendler i John Grinder Koraci u pravljenju promene: -Identifikacija trenutnog stanja -Identifikacija željenog stanja -Identifikacija potrebnih resursa -Eliminacija smetnji korišćenjem tih resursa
  • 4. Lična primena: Rešavanje internog sukoba • Submodaliteti • Dobre namere • Medijator • Simbol, metafora (lav koji drema) Kreiranje novog seta korisnih uverenja. 1.Verujem da je moj cilj dostižan. 2.Verujem da JA posedujem sve resurse za ostvarenje tog cilja. (ključna uverenja za preuzimanje akcionih koraka) 3.Verujem da će moji akcioni koraci imati pozitivan, željeni rezultat.
  • 5. Lična primena: THE WORK „Uzrok patnje leži u tome što mi našim mislima slepo verujemo i uzdižemo ih na nivo istine“.- Bayron Katie 4 PITANJA: 1. Da li je to istina? 2. Da li mogu biti apsolutno siguran da je to istina? 3. Kako se osećam kada verujem u istinitost te misli? 4. Ko bih bio bez te misli?
  • 6. PREOKRET Koliko istinita može da bude svaka preokrenuta misao? Biti „Leveller“......Biti Voda.
  • 7. Modelovanje Šta modelujem: Veštinu pregovaranja Modeli: Uspešni poslovni ljudi koji se time dugo bave. Kontra model: Koleginica koja ne ume da pregovara. Šta tačno model radi? Kako to radi?  Fiziologija, izoštrena čula, fokus na sagovorniku, kontakt očima, pažljivo sluša.  Jezički obrasci (upitne i direktivne rečenice, dosta Miltonovih obrazaca).  Perceptualna pozicija: Treća  Time frame: Budućnost
  • 8.  Metaprogram: Drugi ljudi, interna motivacija, opcije, prema  Filteri: Generalizacija, izvrtanje.  Cilj je „Naći sekundarnu vrednost“!  Na NLN strategija postoji set pravila, analiza, kad ne ide u željenom pravcu PREKID.  Na NLN uverenja i vrednosti „Ljudi vole da pričaju sa mnom“. „Ja vodim igru kada kontrolišem svoju sujetu“ „Poštujem sagovornika“.  Vrednosti koja stoji iza uspešnog pregovaranja – LJUBAV i ZADOVOLJSTVO.  Na NLN identiteta – Ja sam pobednik! Superioran! Kontra model: Sedi „ko na iglama“, veruje da je pred njim još jedna neprijatnost, uznemiren je, želi da pobegne, nema pripreme ni analize, K-, Uverenje: „Ja ovo ne mogu“.