FAKTOR-FAKTOR
KEBANGKITAN
NASIONALISME DI
CHINA
Nasionalisme di China
1. Pada peringkat permulaan gerakan
nasionalisme di negara China merupakan
gerakan anti-Manchu.
2. D...
5. Pada peringkat selanjutnya, gerakan
nasionalisme bercorak anti-Barat ekoran
daripada campuran tangan kuasa-kuasa Barat
...
GERAKAN 4 MEI (1917-1921)
• Gerakan 4 Mei adalah demonstrasi yang
dilancarkan oleh pelajar-pelajar Universiti
Peking pada ...
• Lebih kurang 5000 pensyarah dan
mahasiswa Universiti Peking
mengadakan demonstrasi membantah
Perjanjian Versailles.
• De...
MATLAMAT GERAKAN 4 MEI
PENGEMBALIAN HAK-HAK CHINA DI
SHANTUNG
 Jepun telah merampas konsesi-konsesi
Jerman di Shantung.
...
PENOLAKAN 21 TUNTUTAN
 Pada 18 Januari 1915, Jepun telah membuat 21
tuntutan ke atas negara China.
 Tuntutan-tuntutan te...
 Namun, golongan pelajar menganggap
tuntutan-tuntutan tersebut sebagai satu
penghinaan kepada negara China.
 Golongan pe...
FAKTOR-FAKTOR
TERCETUS GERAKAN
4 MEI
1. KETIDAKSTABILAN POLITIK
 Perselisihan faham timbul dalam kalangan
pemimpin-pemimpin China menyebabkan
mereka tidak dap...
2. Kemunculan golongan saudagar dan pekerja.
 Semasa Perang Dunia Pertama, perusahaan
besi dan keluli berkembang pesat di...
3. PERKEMBANGAN INTELEKTUALISME.
• Ramai pelajar China yang menuntut di luar
negara kembali ke tanah air (1903-1919)
• pel...
4. PERKEMBANGAN IDEOLOGI KARL MAX DAN
BOLSHEVIK
 Ideologi mereka turut memainkan peranan
dalam perkembangan Gerakan 4 Mei...
5. PERISTIWA LUAR NEGERI.
 Peristiwa yang berlaku di negara asing turut
memberi inspirasi kepada golongan inspirasi
nasio...
6. PENGAMBILLAN WILAYAH SHANTUNG OLEH
JEPUN.
 Semasa Perang Jepun Pertama, Jepun
bertindak menguasai wilayah Shantung
dar...
of 15

Faktor-faktor kebangkitan Nasionalisme di china

sejarah pra-U penggal 1 *SMKLABUAN
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Faktor-faktor kebangkitan Nasionalisme di china

 • 1. FAKTOR-FAKTOR KEBANGKITAN NASIONALISME DI CHINA
 • 2. Nasionalisme di China 1. Pada peringkat permulaan gerakan nasionalisme di negara China merupakan gerakan anti-Manchu. 2. Dalam konteks ini, usaha telah dijalankan oleh orang Cina untuk menyingkirkan dinasti Manchu. 3. Bagi menyingkirkan dinasti Manchu, beberapa pertubuhan telah ditubuhkan oleh orang Cina. 4. Pertubuhan-pertubuhan ini meletakkan asas bagi kebangkitan semangat nasionalisme dalam kalangan orang Cina
 • 3. 5. Pada peringkat selanjutnya, gerakan nasionalisme bercorak anti-Barat ekoran daripada campuran tangan kuasa-kuasa Barat di negara China. 6. Dalam pada itu kekalahan orang Cina dalam Perang Candu Pertama telah membangkitkan kesedaran tentang keperluan menguatkan negara mereka. 7. Sehubungan dengan itu, beberapa gerakan pemulihan dan pembaharuan telah dilancarkan untuk menguatkan negara China. 8. Kegagalan gerakan-gerakan pemulihan dan pencerobohan kuasa-kuasa Barat melahirkan perasaan anti-Barat dan anti-Manchu
 • 4. GERAKAN 4 MEI (1917-1921) • Gerakan 4 Mei adalah demonstrasi yang dilancarkan oleh pelajar-pelajar Universiti Peking pada 4 Mei 1919. • Kebangkitan nasionalisme rakyat China terhadap kegiatan imperialisme yang ditekankan kepada mereka. • Merupakan sebahagian daripada gerakan intelektual yang berlaku antara tahun 1917-1923. • Kemunculan gerakan ini disebabkan oleh perasaan tidak puas hati terhadap keputusan Perjanjian Versailles yang
 • 5. • Lebih kurang 5000 pensyarah dan mahasiswa Universiti Peking mengadakan demonstrasi membantah Perjanjian Versailles. • Demonstrasi ini mendapat sokongan rakyat Cina menyebabkan rusuhan dan mogokan diadakan di seluruh negara. • Matlamat utama gerakan ini adalah menyelamatkan negara China daripada ancaman kuasa asing.
 • 6. MATLAMAT GERAKAN 4 MEI PENGEMBALIAN HAK-HAK CHINA DI SHANTUNG  Jepun telah merampas konsesi-konsesi Jerman di Shantung.  Perjanjian Versailles 1919 telah menyerahkan hak-hak jerman di Shantung kepada Jepun.  Keputusan perjanjian tersebut mengakibatkan satu demonstrasi massa oleh pelajar-pelajar di Peking pada 4 Mei 1919.  Mereka menuntut pengembalian hak-hak China di Shantung dan mendesak kerajaan China supaya tidak menandatangani perjanjian Versailles.
 • 7. PENOLAKAN 21 TUNTUTAN  Pada 18 Januari 1915, Jepun telah membuat 21 tuntutan ke atas negara China.  Tuntutan-tuntutan tersebut mensyaratkan negara China berjanji tidak akan menyerahkan atau memajakkan kepada kuasa ketiga mana-mana pelabuhan, teluk atau pulau di sepanjang pantainya.  Negara China juga dikehendaki mengambil penasihat –penasihat Jepun dan menyetujui apa jua keputusan yang akan dicapai oleh Jepun dan Jerman dengan hak-hak Jerman di Shantung.  Negara China telah menerima tuntutan-tuntutan tersebut dengan beberapa pindaan yang menguntungkannya.
 • 8.  Namun, golongan pelajar menganggap tuntutan-tuntutan tersebut sebagai satu penghinaan kepada negara China.  Golongan pelajar China menuntut supaya kerajaan China menolak 21 tuntutan berkenaan dan mendesak menghukum 3 ahli politik pro- Jepun yang bertanggungjawab bagi penerimaan tuntutan-tuntutan berkenaan oleh negara China.
 • 9. FAKTOR-FAKTOR TERCETUS GERAKAN 4 MEI
 • 10. 1. KETIDAKSTABILAN POLITIK  Perselisihan faham timbul dalam kalangan pemimpin-pemimpin China menyebabkan mereka tidak dapat membentuk sebuah kerajaan yang kukuh.  Perselisihan faham antara PRESIDEN YUAN SHIH KAI dengan DR.SUN YAT SEN memburukkan keadaan politik di China.  Mereka gagal bagi mengatur program- program bagi membangunkan negara China yang mundur.  Selepas kematian Yuan Shih Kai, keadaan politik menjadi semakin meruncing apabila zaman kehulubalangan.
 • 11. 2. Kemunculan golongan saudagar dan pekerja.  Semasa Perang Dunia Pertama, perusahaan besi dan keluli berkembang pesat di China.  Bekalan besi dan keluli serta kelengkapan perang amat diperlukan oleh pihak Berikat.  Menyebabkan permintaan untuk bekalan besi dan keluli meningkat menyebabkan muncul golongan pekerja dan saudagar.  Golongan ini tidak berpuas hati dengan pergolakan politik di China kerana menjejaskan sumber pendapatan mereka.  Mereka juga tidak berpuas hati dengan amalan rasuah dan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan.
 • 12. 3. PERKEMBANGAN INTELEKTUALISME. • Ramai pelajar China yang menuntut di luar negara kembali ke tanah air (1903-1919) • pelajar ini menyedari pelbagai kepincangan yang berlaku di negara China. • mereka mula bertindak melakukan pembaharuan bagi membangunkan negara mereka. • Universiti Peking memainkan peranan sebagai pusat perkembangan intelektual di negara China. • Tenaga pelajar di unuversiti tersebut berperanan menyebarkan idea baru kepada pelajar-pelajar.
 • 13. 4. PERKEMBANGAN IDEOLOGI KARL MAX DAN BOLSHEVIK  Ideologi mereka turut memainkan peranan dalam perkembangan Gerakan 4 Mei.  Ramai pelajar Universiti Peking terdedah kepada ideologi Marxism yang berkembang pesat selepas kejayaan Revolusi Bolshevik yang tercetus di Rusia.  Chen Tu-hsiu, Li Ta choa dan Mao Tze Tung turut terpengaruh dengan ideologo Marxism.  pelajar-pelajar yang terpengaruh dengan ideologi Marxism menubuhkan beberapa persatuan untuk menyebarkan ideologi tersebut.
 • 14. 5. PERISTIWA LUAR NEGERI.  Peristiwa yang berlaku di negara asing turut memberi inspirasi kepada golongan inspirasi nasionalis di negeri China.  Kejayaan Revolusi Bolshevik menggulinkan kerajaan Tsar dan membentuk sebuah kerajaan moden menjadi perangsang kepada golongan nasionalis di China.  Peristiwa-peristiwa yang berlaku di luar negara telah memberi perangsang kepada rakyat China melancarkan Gerakan 4 Mei.
 • 15. 6. PENGAMBILLAN WILAYAH SHANTUNG OLEH JEPUN.  Semasa Perang Jepun Pertama, Jepun bertindak menguasai wilayah Shantung daripada Jerman.  Jepun menempatkan pasukan tenteranya di wilayah tersebut bagi mengukuhkan kedudukannya.  Dalam Perjanjian Versailles (1919) memutuskan hak-hak Jerman di wilayah Shantung diserahkan kepada orang Jepun.  Keputusan tersebut mendapat tentangan hebat daripada orang Cina.  Pelajar-pelajar Universiti Peking melancarkan