Nanomateriale de adaos microaliate pentru îmbinarea materialelor ceramice - NANOCERAD Contract nr. 71-118 /2007 Director ...
Parteneri, buget <ul><li>PARTENERI IN CONSORTIU </li></ul><ul><ul><li>Coordonator : UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUR...
Obiective, noutate, beneficiari <ul><li>SCOP - Obţinerea unor nanomateriale de adaos microaliate pentru îmbinarea materi...
Rezultate <ul><li>Etapa I. Cercetări privind elaborarea metodelor conceptuale pentru îmbinarea ceramicilor cu materiale de...
Rezultate <ul><li>Etapa II. Obţinerea si caracterizarea materialelor nanostructurate pentru asamblarea ceramicelor (2008) ...
Rezultate <ul><li>Etapa III. Optimizarea noilor materiale si tehnologii de asamblare (2009) </li></ul><ul><li>Precursori: ...
Rezultate <ul><li>Etapa IV. Experimentări preliminare privind obţinerea noilor materiale si tehnologii de asamblare (2009)...
Obţinere materiale metalice nanostructurate Rezultate Etapa IV. Experimentări preliminare privind obţinerea noilor mate...
Rezultate <ul><li>Etapa IV. Experimentări preliminare privind obţinerea noilor materiale si tehnologii de asamblare (...
Diseminare <ul><li>PARTICIPARE TINERI CERCETĂTORI </li></ul><ul><ul><li>Ing.Drd. Ion Mihai Vasile, Ing. Drd. Elena Manuela...
Diseminare - Participări la şedinţe tehnice, conferinţe, seminarii Şedinţe tehnice Participări la conferinţe Participări...
of 11

Prezentare 71118

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare 71118

  • 1. Nanomateriale de adaos microaliate pentru îmbinarea materialelor ceramice - NANOCERAD Contract nr. 71-118 /2007 Director Proiect : Prof.Dr.Ing. Alexandrina MIHAI
  • 2. Parteneri, buget <ul><li>PARTENERI IN CONSORTIU </li></ul><ul><ul><li>Coordonator : UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, Director proiect Prof. Dr. Ing. Alexandrina MIHAI ( [email_address] ), Respons abil ştiinţific Prof.Dr.Ing. Ionelia VOICULESCU ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 1 : S.C. METAV –CERCETARE DEZVOLTARE S.A . Bucureşti, Responsabil proiect Drd.Ing. Dana Daniela DAISA ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 2 : S.C. SUDOTIM AS S.R.L . Timişoara, Responsabil proiect Dr. Ing. Horia BINCHICIU ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 3 : NSTITUTUL NATIONAL CERCETARE DEZVOLTARE FIZICA MATERIALELOR , Responsabil proiect Dr.Ing. Dan Adrian Ion JIANU ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 4 : INSTITUTUL DE CHIMIE FIZICA “I.G.MURGULESCU” AL ACADEMIEI ROMANE , Responsabil proiect Dr Chim. Maria ZAHARESCU, Membru al Academiei Romane </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 5 : S.C.TEHNOMAG S.A ., Cluj Napoca, Responsabil proiect CSI Ing. Francisc GNANDT ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><li>Adresa web: www.pub.ro </li></ul>  TOTAL 2007 2008 2009 2010 TOTAL   Buget Cof Buget Cof Buget Cof Buget Cof Buget Cof 2047500 1800000 247500 200000 30000 570000 80000 239111 32797 790889 104703 CO 460000 - 50000 - 150000 - 57978 - 202022 - P1 440000 110000 40000 10000 140000 35000 65210 16303 194790 48697 P2 250000 62500 40000 10000 80000 20000 32602 8150 97398 24350 P3 250000 - 30000 - 60000 - 32602 - 127398 - P4 100000 - - - 40000 - 14491 - 45509 - P5 300000 75000 40000 10000 100000 25000 36228 8344 123772 31656
  • 3. Obiective, noutate, beneficiari <ul><li>SCOP - Obţinerea unor nanomateriale de adaos microaliate pentru îmbinarea materialelor ceramice exploatate la temperaturi ridicate. </li></ul><ul><li>OBIECTIVE : </li></ul><ul><ul><li>proiectarea unor materiale si tehnologii de asamblare a componentelor ceramice utilizate la temperaturi înalte (depuneri de straturi subţiri cu laser sau plasma, fabricarea de benzi solidificate ultrarapid adaptate domeniilor de lucru); </li></ul></ul><ul><ul><li>proiectare si execuţie a ansamblurilor ceramice sau metalo-ceramice rezistente la temperaturi înalte . </li></ul></ul><ul><li>NOUTATEA PROIECTULUI : </li></ul><ul><ul><li>utilizarea materialelor de adaos nanostructurate si a unor procedee de asamblare moderne, vizând diminuarea efectelor de poluare cu emisii toxice, înlocuirea procedeelor de asamblare in spatii deschise cu cele in incinte vidate sau cuptoare. </li></ul></ul><ul><li>BENEFICIARI : Producători ai componentelor ceramice utilizate la temperaturi ridicate pentru echiparea echipamentelor energetice, motoare sau lagăre, componente din industria electronica (SC TEHNOMAG SA Cluj, SC Electroaparataj SA Bucuresti , IPEE Electroarges SA Curtea de Arges, INCDT Comoti, Turbomecanica, etc.). </li></ul>
  • 4. Rezultate <ul><li>Etapa I. Cercetări privind elaborarea metodelor conceptuale pentru îmbinarea ceramicilor cu materiale de adaos nanostructurate (2007) </li></ul><ul><li>Precursori: </li></ul><ul><ul><li>Proiectare modele conceptuale privind îmbinarea materialelor ceramice, </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectare materiale de adaos, </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectare si caracterizare model experimental de pastila din materiale ceramice . </li></ul></ul><ul><li>Buget : 200000 RON, Cofinanţare 30000 RON . </li></ul><ul><li>Achiziţii – 49000 RON (calculatoare, echipamente periferice, difractometru Pert – partial, compresor) . </li></ul>Pastile din materiale ceramice Benzi nanostructurate Obţinere pastile din materiale ceramice
  • 5. Rezultate <ul><li>Etapa II. Obţinerea si caracterizarea materialelor nanostructurate pentru asamblarea ceramicelor (2008) </li></ul><ul><li>Precursori: </li></ul><ul><ul><li>realizare matrici metalice pentru benzi obţinute prin solidificare ultrarapida, </li></ul></ul><ul><ul><li>caracterizare materiale nanostructurate (ATD, SEM, EDAX, Difracţie cu raze X), </li></ul></ul><ul><ul><li>obţinere pastile si pulberi ceramice, </li></ul></ul><ul><ul><li>stabilire parametri tehnologici de asamblare a ceramicelor . </li></ul></ul><ul><li>Buget : 570000 RON, Cofinanţare 80000 RON. </li></ul><ul><li>Achiziţii – 153 887 RON (modul tester mecanic UMT, ecran proiecţie, difractometru Pert –parţial, kit măsurare temperaturi scăzute, spin coater, sistem Acer si licenţa). </li></ul>Realizare benzi metalice prin solidificare ultrarapida Caracterizare materiale Nanostructurate (ATD) Stabilire parametri tehnologici de asamblare a ceramicelor Obţinere si caracterizare pastile si pulberi ceramice (SEM)
  • 6. Rezultate <ul><li>Etapa III. Optimizarea noilor materiale si tehnologii de asamblare (2009) </li></ul><ul><li>Precursori: </li></ul><ul><ul><li>optimizare reţete pentru materiale de adaos, </li></ul></ul><ul><ul><li>optimizare matrici solidificate ultrarapid, </li></ul></ul><ul><ul><li>optimizare tehnologii de asamblare sau depunere pe suport ceramic </li></ul></ul><ul><li>Buget : 176220 RON, Cofinanţare 24697 RON. </li></ul><ul><li>Achiziţii – 4212 RON (laser calorimetru, agitator magnetic). </li></ul>Optimizare tehnologii Optimizare matrici solidificate ultrarapid Optimizare reţete pentru materiale de adaos
  • 7. Rezultate <ul><li>Etapa IV. Experimentări preliminare privind obţinerea noilor materiale si tehnologii de asamblare (2009) </li></ul><ul><li>Precursori: </li></ul><ul><ul><li>obţinere noi materiale de adaos, </li></ul></ul><ul><ul><li>obţinere matrici solidificate ultrarapid, </li></ul></ul><ul><ul><li>obţinere materiale metalice nanostructurate si materiale ceramice, </li></ul></ul><ul><ul><li>obţinere de straturi metalice depuse pe suport ceramic, </li></ul></ul><ul><ul><li>caracterizare materiale . </li></ul></ul><ul><li>Buget : 62891 RON, Cofinanţare 8100 RON. </li></ul>Obţinere noi materiale de adaos Obţinere matrici solidificate ultrarapid
  • 8. Obţinere materiale metalice nanostructurate Rezultate Etapa IV. Experimentări preliminare privind obţinerea noilor materiale si tehnologii de asamblare (2009) Obţinere îmbinări cu materiale metalice nanostructurate
  • 9. Rezultate <ul><li>Etapa IV. Experimentări preliminare privind obţinerea noilor materiale si tehnologii de asamblare (2009) </li></ul><ul><li>Caracterizare materiale si îmbinări </li></ul>Încercarea la forfecare a îmbinărilor Examinarea SEM a îmbinărilor si suprafeţelor de rupere Examinarea prin termografie in infraroşu a îmbinărilor Tipuri de îmbinări realizate
  • 10. Diseminare <ul><li>PARTICIPARE TINERI CERCETĂTORI </li></ul><ul><ul><li>Ing.Drd. Ion Mihai Vasile, Ing. Drd. Elena Manuela Stanciu, Ing. Drd. Adrian Catalin Pavalache, Ing. Drd. Mihai Balaceanu, Stud.Marius Tonoiu, Ing. Ciprian Alexa, Ing. Romi Chirita, stud. Ion Cristian Paun, Razvan Petre, Andrei Tudor </li></ul></ul><ul><li>Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti 2008 - 1 </li></ul><ul><ul><li>Studenţi : Ion Cristian PAUN, Răzvan Florin PETRE, Andrei Cătălin TUDOR, anul I, Facultatea Transporturi, c onducător ştiinţific : Prof. univ.dr.ing. Ionelia VOICULESCU, Îmbinarea materialelor ceramice, Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 16 mai 2009, Bucureşti. </li></ul></ul><ul><li>ARTICOLE PUBLICATE </li></ul><ul><li>Cotate ISI - 1 </li></ul><ul><ul><li>I.Voiculescu, R.Iovanas, D.M.Iovanas, C.G.Ceorapin, I.C.Roata, H.Binchiciu, Performance Testing of Joints Brazed With Amorphous Filler material Type CuSn , Metalurgia International, Vol. XIV (2009) Spec. issue No.2, ISSN: 1582-2214, pg. 143-146. </li></ul></ul><ul><li>International - 1 </li></ul><ul><ul><ul><li>A.Binchiciu, I.Voiculescu, V.Geanta, H.Binchiciu , Ecological Silver Based Aloys for Brazed Joint, A treia Conferinta Internationala “Tehnologii inovative pentru imbinarea materialelor avansate, 11-12.06.2009, Timisoara, Romania, ISSN: 1844-4938, pg. 5-8. </li></ul></ul></ul><ul><li>National – 2 </li></ul><ul><ul><li>I. Voiculescu, V. Geanta, R. Stefănoiu, R. I. Petcovici, Some Aspects Regarding The Surfaces Characteristics Obtained By Mechanical And Chemical Processing , Aspecte Privind Caracteristicile Suprafetelor Obtinute Prin Procesare Mecanica Si Chimica, Conferinta ASR “Sudura 2009”, Dr.Turnu-Sverin, 30 sept - 02oct. 2009, p. 103-113; </li></ul></ul><ul><ul><li>H. Binchiciu, I. Voiculescu, A. Binchiciu, E. Binchiciu, Aspects Regarding Some Bazed Joint Exposed To Severe Conditions , Aspecte Privind Realizarea unor Îmbinari Brazate Intens Solicitate, Conferinta ASR “Sudura 2009”, Dr.Turnu-Sverin, 30 sept - 02oct. 2009p. 131-136; </li></ul></ul><ul><li>Prelegeri universitare: Curs Master - Ingineria sudarii (UPB) – Materiale si comportarea lor la sudare (Asamblarea materialelor ceramice) </li></ul>
  • 11. Diseminare - Participări la şedinţe tehnice, conferinţe, seminarii Şedinţe tehnice Participări la conferinţe Participări la seminarii

Related Documents