SUDAREA CU LASER A CAPSULELOR PENTRU SURSE RADIOACTIVE - LASERCAP Contract nr. 71-132 /2007 Director Proiect : Prof.D...
Parteneri, buget <ul><li>PARTENERI IN CONSORTIU </li></ul><ul><ul><li>Coordonator : Universitatea Politehnica din Bucur...
Obiective, noutate, beneficiari <ul><li>SCOP - Realizarea prin sudare cu LASER a capsulelor pentru surse radioactive dest...
Rezultate <ul><li>Etapa I. Cercetări preliminare privind sudarea cu laser a capsulelor pentru surse radioactive (2007) </l...
Rezultate <ul><li>Etapa II. Realizarea modelului funcţional al sistemului pentru sudarea cu LASER a capsulelor surselor ra...
Rezultate <ul><li>Etapa III. Experimentări preliminare privind sudarea cu LASER a capsulelor surselor radioactive (2009) <...
Rezultate <ul><li>Etapa IV. Experimentări de laborator privind sudarea cu LASER a capsulelor surselor radioactive (2009) ...
Diseminare <ul><li>Participare tineri cercetatori : 12 cu varsta sub 35 ani. </li></ul><ul><li>Doctoranzi: Ing.Drd. Ion...
Diseminare <ul><li>Prelegeri universitare (Prelucrarea cu laser, Studii Master , Specializarea Ingineria sudarii, UPB) ...
of 9

Prezentare 71132

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare 71132

  • 1. SUDAREA CU LASER A CAPSULELOR PENTRU SURSE RADIOACTIVE - LASERCAP Contract nr. 71-132 /2007 Director Proiect : Prof.Dr.Ing. Gabriel IACOBESCU
  • 2. Parteneri, buget <ul><li>PARTENERI IN CONSORTIU </li></ul><ul><ul><li>Coordonator : Universitatea Politehnica din Bucuresti , Director proiect Prof. Dr. Ing. Gabriel IACOBESCU, Responsabil Stiintific Prof.Dr.Ing. Ionelia VOICUELSCU ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 1 : Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor , Plasmei si Radiatiei , Responsabil proiect Dr.Ing. Constantin GRIGORIU </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 2 : Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” , Responsabil proiect Dr.CS III Viorel FUGARU ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Partener 3 : S.C. METAV-CERCETARE DEZVOLTARE S.A., Responsabil proiect Drd.Ing. Dana Daniela DAISA ( [email_address] ) </li></ul></ul><ul><li>Adresa web: www.pub.ro </li></ul>15943 63774 9057 36226 - - - - 25000 100000 P3 - 172190 - 97810 - 300000 - 20000 - 590000 P2 - 302915 - 172085 - 185000 - 50000 - 710000 P1 - 255070 - 144930 - 60000 - 40000 - 500000 CO 15943 793949 9057 452051 - 545000 - 110000 25000 1900000 1925000 Cof Buget Cof Buget Cof Buget Cof Buget Cof Buget TOTAL   2010 2009 2008 2007 TOTAL
  • 3. Obiective, noutate, beneficiari <ul><li>SCOP - Realizarea prin sudare cu LASER a capsulelor pentru surse radioactive destinate controlului radiografic uman, testarea si aplicarea in producţie . </li></ul><ul><li>OBIECTIVE </li></ul><ul><ul><li>realizarea unei suduri perfect etanşe cu asigurarea unui grad de precizie ridicat la sudare si afectarea termica redusa a materialului radioactiv </li></ul></ul><ul><ul><li>automatizarea si conducerea computerizata a procesului de sudare, efectuat in camera fierbinte a laboratorului specializat </li></ul></ul><ul><li>NOUTATE </li></ul><ul><ul><li>Realizarea unor componente etanşe sensibile la încălzire, care conţin material radioactiv, prin tehnica sudarii laser in impulsuri (Nd-YAG) in regim automatizat (cu sistem de poziţionare si rotire comandat computerizat). Se estimează o rata de rebut de 2-5% prin înlocuirea procedeului WIG, care producea o rata de 40%rebuturi. </li></ul></ul><ul><li>BENEFICIAR I </li></ul><ul><ul><li>IFIN HH Bucureşti, producători de componente de mici dimensiuni, mecanica fina, electronica, electrotehnica, aparatura medicala . </li></ul></ul>
  • 4. Rezultate <ul><li>Etapa I. Cercetări preliminare privind sudarea cu laser a capsulelor pentru surse radioactive (2007) </li></ul><ul><li>Precursori: </li></ul><ul><ul><li>Proiectare model experimental al echipamentului de sudare cu laser, </li></ul></ul><ul><ul><li>Analiza sudabilitate oteluri inoxidabile pentru capsule radioactive, </li></ul></ul><ul><ul><li>Stabilire cerinţe tehnice pentru sursele radioactive. </li></ul></ul><ul><li>Buget 110000 RON </li></ul><ul><li>Achiziţii : 9436 RON (tablou electric, polarizator, masa magnetica, montura componente optice, suport măsuţe deplasabile X-Y). </li></ul>Sistem de poziţionare Sistem de comanda post sudare cu LASER Ansamblu capsula
  • 5. Rezultate <ul><li>Etapa II. Realizarea modelului funcţional al sistemului pentru sudarea cu LASER a capsulelor surselor radioactive in condiţii de laborator (2008) </li></ul><ul><li>Precursori: </li></ul><ul><ul><li>Realizare model funcţional al sistemului de sudare </li></ul></ul><ul><ul><li>Proceduri de control defectoscopic distructiv aplicabile surselor radioactive. </li></ul></ul><ul><li>Buget 545000 RON </li></ul><ul><li>Achiziţii : 349257 RON (sursa laser pentru sudare Nd-YAG, sistem de deplasare – rotire, translaţie si elevaţie, camera CCD, calibrator radioizotopi, calculatoare si periferice). </li></ul>Probe sudate. Teste preliminare distructive Sistem de pozitionare si rotire pentru sudare
  • 6. Rezultate <ul><li>Etapa III. Experimentări preliminare privind sudarea cu LASER a capsulelor surselor radioactive (2009) </li></ul><ul><li>Precursori: </li></ul><ul><ul><li>Experimentări de sudare cu LASER Nd-YAG a capsulelor fãra material radioactiv; </li></ul></ul><ul><ul><li>Proceduri de control defectoscopic nedistructiv; </li></ul></ul><ul><ul><li>Teste distructive </li></ul></ul><ul><li>Buget 332415 RON, cofinanţare 6675 RON </li></ul><ul><li>Achiziţii : 60000 RON (maşina de debitat probe de mare precizie). </li></ul>Probe sudate. Analiza penetrarii sudurii si aspect. Experimentari de sudare si reglare parametrii la sursa LASER.
  • 7. Rezultate <ul><li>Etapa IV. Experimentări de laborator privind sudarea cu LASER a capsulelor surselor radioactive (2009) </li></ul><ul><li>Precursori: </li></ul><ul><ul><li>E xperimentari de laborator privind sudarea automatizata cu LASER a capsulelor fara material radioactiv </li></ul></ul><ul><ul><li>Examinari defectoscopic e nedistructiv e pe baza de proceduri (7) </li></ul></ul><ul><ul><li>T estarea distructiva a probelor sudate (analiza microscopica, microduritate) . </li></ul></ul><ul><li>Buget 118636 RON, cofinanţare 2382 RON </li></ul><ul><li>Achizitii : (in curs de realizare). </li></ul>
  • 8. Diseminare <ul><li>Participare tineri cercetatori : 12 cu varsta sub 35 ani. </li></ul><ul><li>Doctoranzi: Ing.Drd. Ion Mihai Vasile, Ing. Drd. Elena Manuela Stanciu, Ing. Drd. Adrian Catalin Pavalache, </li></ul><ul><li>Ingineri Masteranzi: Ing. Ciprian Alexa, Ing. Romi Chirita, </li></ul><ul><li>Sesiun i de comunicari stiintifice studentesti 2008 - 3 </li></ul><ul><ul><li>Studenţi: Elena Manuela STANCIU, Adrian Catalin PAVALACHE, Ciprian ALEXA, Romi CHIRITA, anul V UTS, Facultatea IMST , Conducători ştiinţifici : Prof.Dr.Ing. Gabriel IACOBESCU, Prof.Dr.Ing Octavian DONTU, S.l. Dr.Ing. Daniel BEZNEA, Cercetari privind sudarea cu laser Nd YAG a capsulelor pentru surse radioactive, Sesiunea de comunicari stiintifice Studentesti, mai 2008, Bucuresti; </li></ul></ul><ul><ul><li>Elena Manuela STANCIU, Adrian Catalin PAVALACHE, Conducator stiintific: Prof.Dr.Ing. Gabriel IACOBESCU, CERCETARI PRIVIND COMPORTAREA LA SUDAREA CU LASER A CAPSULELOR PENTRU SURSE RADIOACTIVE, Conferinta „Zilele tehnice studentesti” 2008, Timisoara. </li></ul></ul><ul><ul><li>Drd. Ing. Elena Manuela STANCIU, Universitatea Politehnica din Bucureşti – ROMANIA Prof.dr.ing. Gabriel Marius DUMITRU, Universitatea Politehnica din Bucureşti – ROMANIA , Drd. Ing. Adrian Cătălin PĂVĂLACHE, Universitatea Politehnica din Bucureşti – ROMANIA, RESEARCHES REGARDING THE Nd – YAG LASER BEAM MELTING ON THE 18-10 STAINLESS STEEL, CERCETARI PRIVIND TOPIREA CU LASER Nd-YAG A OTELURILOR INOXIDABILE 18-10, Conferinta ASR “Sudura 2009”, Dr.Turnu-Sverin, 30 sept - 02oct. 2009. </li></ul></ul><ul><li>Articole publicate - 10 </li></ul><ul><li>Cotate ISI - 2 </li></ul><ul><ul><li>1. I.Voiculescu, O.Dontu, V.Geanta, S.Ganatsios, Effects of laser beam superficial heat treatment on the Gas tungsten Arc Ti-6Al-4V welded metal microstructure, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials – Symposia, Vol. 1, No. 4, 2009, p.703-706. </li></ul></ul><ul><ul><li>2. C.Delavet, Gh.Gheorghe, O. Dontu, D.Besnea, I. Voiculescu, A. Prodan, Aspects Concerning laser welding of stainless steels capsules , International Conference 6th Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration on Promoting Advanced Technologies in Manufacturing, WESIC’08, 25-26 Sept. 2008, publicata in The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2008 (18), No. 33, ISSN 1584-5982, pg. 51 – 54. </li></ul></ul><ul><li>Reviste - 3 </li></ul><ul><ul><li>1 . O.Dontu, D.Besnea, Gh.Gheorghe, S.Ganatsios, N.Alexandrescu, I.Voiculescu, Some aspects of laser welding for stainless steel radioactive capsules, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials – Symposia, Vol. 1, No. 4, 2009, p.709-711. </li></ul></ul><ul><ul><li>2 . G. Charalampides, O. Dontu, D.Besnea, I.Voiculescu, Gh.I. Gheorghe, I. Avarvarei, Manufacturing Parts and Mechatronics Systems by Laser Welding on CNC System , The Romanian Review Precision Mechatronics, Optics & Mechatronics, 2009 (19), No.35, ISSN 1584-6982, p.55-58; </li></ul></ul><ul><ul><li>3 . C. Delavet, G. Iacobescu, O. Dontu, I. Voiculescu, D. Besnea, E.M. Stanciu, A.C. Pavalache, Cooper-Carbide Composite Layer Obtained By Laser Beam Remelting , The Romanian Review Precision Mechatronics, Optics & Mechatronics, 2009 (19), No.35, ISSN 1584-6982, p.113-118; </li></ul></ul><ul><li>Conferinte – 2 nationale, 3 internationale </li></ul><ul><ul><li>1 . C. Delavet, Gh. Gheorghe, O.Dontu, D.Besnea, I.Voiculescu, A.Prodan , Aspects concerning laser welding of stainless steels capsules, International Conference 6th Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration on Promoting Advenced Technologies in Manufacturing – WESIC’08, Bucuresti, 25-26 sept. 2008, pg. 217 – 224. </li></ul></ul><ul><ul><li>2 . I.Voiculescu, O.Dontu, V.Geanta, D.Besnea, E.Stanciu , Effects of the laser welding parameters on the weld geometry and evaporation, Proc. Of International Conference on Technology and Quality for Sustainned Development – TQSD 08, Bucuresti, Oct. 30 -31 2008, Published by Academy of Technical Sciences of Romania Publishing House, ISSN 1844-9158, pg. 376 – 378. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. O.G.Dontu, D.Besnea, I.Voiculescu, Gh. I. Gheorghe, M.Stoica, G.C. Stănciulescu , RESEARCHES REGARDING THE INCREASING OF THE OPTICAL PUMPING EFFICIENCY OF SOLID ACTIVE MEDIUM Nd: YAG LASER GENERATORS , Conf. 12 th. NOLAMP, 24-26 aug.Copenhagen, 2009 - Poster </li></ul></ul><ul><ul><li>4. I. Voiculescu, O.G. Dontu, V. Geanta, D.Besnea , E. Alexandrescu, E.M. Stanciu, A.C.Pavalache , THE INFLUENCE OF THE LASER Nd-YAG WORKING PARAMETERS ON THE WELD METAL MORPHOLOGY , Conf. 12 th .NOLAMP, 24-26 aug. Copenhagen, 2009 – Poster </li></ul></ul><ul><ul><li>5. Ionelia VOICULESCU, Victor GEANTA, Elvira ALEXANDRESCU, Adrian Catalin PAVALACHE, Elena Manuela STANCIU, THE CHARACTERISTICS OF COOPER-CARBIDE COMPOSITE LAYER OBTAINED BY LASER BEAM REMELTING, Conference EUROMAT, 7-10 September 2009: SECC, Glasgow, UK, Poster </li></ul></ul>
  • 9. Diseminare <ul><li>Prelegeri universitare (Prelucrarea cu laser, Studii Master , Specializarea Ingineria sudarii, UPB) </li></ul><ul><li>Participări la conferinţe (naţionale - 2, internaţionale – 2 , participa ri cu 3 lucrări Poster), Şedinţe de lucru - 6 </li></ul>