Contract 72216 / 2008 TEHNOLOGIE DE DEPUNERE PRIN SUDARE HIBRIDA LASER-MIG CU PULBERI - LASERDEP Director proiect  – ...
Date iniţiale PARTENERI IN CONSORTIU : Coordonator: Universitatea Politehnica din Bucuresti , Director proiect Prof.D...
Date iniţiale <ul><li>Obiectivul/rezultatul final al proiectului: </li></ul><ul><li>Proiectarea unei tehnologii performant...
Stadiul de realizare al proiectului in 2010 <ul><li>Etapa 1: </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 104.716 </li></u...
Modul de implicare a tinerilor cercetători <ul><li>Specializări : </li></ul><ul><ul><li>Ing. Mihai BALACEANU (UPB) – Univ...
Indicatori de rezultat realizaţi in cadrul proiectului <ul><li>Lucrări </li></ul><ul><ul><li>A.C.Pavalache, G.M.Dumitru. E...
Activitati si Obiective pentru anul 2011 <ul><li>Activităţi : </li></ul><ul><ul><li>Proiectarea tehnologiei de depunere la...
of 7

Prezentare contract 72216

Prezentare contract
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare contract 72216

  • 1. Contract 72216 / 2008 TEHNOLOGIE DE DEPUNERE PRIN SUDARE HIBRIDA LASER-MIG CU PULBERI - LASERDEP Director proiect  – Prof. Dr. Ing. Ionelia VOICULESCU
  • 2. Date iniţiale PARTENERI IN CONSORTIU : Coordonator: Universitatea Politehnica din Bucuresti , Director proiect Prof.Dr.Ing. Ionelia VOICULESCU ( [email_address] ) Universitatea Transilvania din Brasov , Resp. S.L. Dr. Ing. Daniela Maria IOVĂNAŞ , ( [email_address] ) S.C. Sudotim As S.R.L. Timişoara, Resp. DIRECTOR GENERAL Dr. Ing. Horia BINCHICIU ( [email_address] ) SC METAV- CERCETARE DEZVOLTARE Bucuresti , Resp. Administrator Dr.Ing. Anghel IONCEA ( [email_address] ) S.C. Tehnomontaj Construct S.R.L. Bucureşti , Resp. DIRECTOR GENERAL Ing. Ion Constantin RUSU ( [email_address] ) Buget contractat 2008 /cofinanţare : 2.000.000/258.250 Adresa web a proiectului : www.laserdep. lx. ro
  • 3. Date iniţiale <ul><li>Obiectivul/rezultatul final al proiectului: </li></ul><ul><li>Proiectarea unei tehnologii performante de încărcare prin sudare utilizând procedeul hibrid LASER-MIG si pulberi pentru realizarea unor straturi cu caracteristici speciale , in condiţii de productivitate si eficienta energetica maxima. </li></ul><ul><li>Elementele de noutate/originalitate ale proiectului: </li></ul><ul><li>Din punct de vedere ştiinţific proiectul se remarcă prin crearea unei noi tehnologii de încărcare prin sudare, utilizând materiale de adaos sub forma de pulberi metalo-ceramice special concepute pentru fiecare tip de strat de încărcare . Originalitatea soluţiei propuse consta in faptul ca utilizarea materialului de adaos permite eliminarea dificultăţilor întâlnite atunci când se sudează doar cu LASER, dar in acelasi timp se păstrează si anumite caracteristici benefice cum ar fi viteza mare de sudare , zona afectata termic puţin extinsa si deformaţii reduse ale componentelor. Totodată, procedeul de încărcare prin sudare hibrida Laser-MIG permite depunerea dintr-o singura trecere a unor straturi compozite diverse. </li></ul><ul><li>Beneficiarii rezultatelor; potenţialul de aplicare in economie: </li></ul><ul><li>Beneficiari: Fabricanti de componente rezistente la uzura severa (utilaj minier, foraj, mori, prelucrare asfalt, constructii civile etc.) </li></ul><ul><li>Utilizarea tehnologiei de încărcare prin sudare Laser-MIG cu pulberi modernizează şi aduce la nivel european producţia românească în domeniu, simultan cu lansarea cu succes a unor IMM - uri pe piaţa concurenţială. </li></ul>
  • 4. Stadiul de realizare al proiectului in 2010 <ul><li>Etapa 1: </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 104.716 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cofinanţare: 0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activităţi efectuate : Cercetări fundamentale privind modelarea câmpului termic la depunerea prin sudare cu procedeul laser- MIG, Cercetări fundamentale privind apariţia tensiunilor si deformaţiilor la depunerea cu laser si pulberi, Cercetări fundamentale privind diluţia la depunerea cu procedeul de sudare laser-MIG, Cercetări fundamentale privind efectul parametrilor regimului de sudare asupra configuraţiei geometrice a depunerii laser-MIG, Cercetări fundamentale privind performantele metodei de încărcare Laser MIG cu pulberi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achiziţii realizate: calculator (1) 3514 RON - UTBv </li></ul></ul></ul><ul><li>Etapa 2: </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 64.085 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cofinanţare: 9.588 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activităţi efectuate: Cercetări preliminare privind reţete de pulberi pentru depunerea prin sudare cu laser, Cercetări preliminare privind obţinerea sârmelor tubulare si a fluxurilor pentru depunerea prin sudare cu laser, Cercetări preliminare privind obţinerea pulberilor pentru depunerea laser-MIG, Cercetări preliminare privind comportarea la depunere a pulberilor compozite, Cercetări preliminare privind metode de testare a pulberilor si sârmelor pentru depunere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achiziţii realizate : maşina găurit, Dremel multitool, scule, multimetru digital, flex, polizor (1911,77 RON) - UTBv </li></ul></ul></ul><ul><li>Etapa 3 : </li></ul><ul><ul><ul><li>Buget de stat: 442.601 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cofinanţare: 51.000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Activităţi efectuate: Cercetări industriale privind alegerea compoziţiei pulberilor pentru depunerea prin sudare laser-MIG, Cercetări industriale privind obţinerea sârmelor tubulare si a fluxurilor pentru depunerea laser-MIG, Cercetări industriale privind obţinerea pulberilor pentru depunerea laser-MIG, Cercetări industriale privind comportarea la depunere a pulberilor compozite, Testarea pulberilor si sârmelor pentru depunere, Concepte privind proiectarea capului de alimentare cu pulbere pentru sudare cu laser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Achiziţii realizate : in curs </li></ul></ul></ul>
  • 5. Modul de implicare a tinerilor cercetători <ul><li>Specializări : </li></ul><ul><ul><li>Ing. Mihai BALACEANU (UPB) – Universite de Strasbourg, Franţa - (2008) ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Studii MASTERAT in UPB: Ing. Adrian Catalin PAVALACHE, Ing. Elena-Manuela STANCIU (Ingineria Sudarii) – 10. 2008 – 10.2009. </li></ul></ul><ul><ul><li>Studii MASTERAT in Centro Laser, Universidad Politehnica de Madrid- Master in Laser Technology: Ing. Adrian Catalin PAVALACHE, Ing. Elena-Manuela STANCIU (10.2009 – 06.2011) </li></ul></ul><ul><li>Stagii de formare : </li></ul><ul><li>Centro Laser, Universidad Politehnica de Madrid, Spania – Drd.Ing. Adrian Catalin PAVALACHE, Drd.Ing. Elena-Manuela STANCIU (UPB), Drd.Ing. Alexandru PASCU (UTBv) – (2009-2010) </li></ul><ul><li>Doctorate pe tematica proiectului : </li></ul><ul><ul><li>Adrian Catalin PAVALACHE – Cercetări privind obţinerea si caracterizarea straturilor compozite armate cu particule (2008-2011), </li></ul></ul><ul><ul><li>Elena Manuela Stanciu – Cercetări privind comportarea la sudarea cu procedeul laser Nd-YAG a otelurilor inoxidabile (2008- 2011). </li></ul></ul>Experimentări ale doctoranzilor romani in Centro-Laser din Madrid.
  • 6. Indicatori de rezultat realizaţi in cadrul proiectului <ul><li>Lucrări </li></ul><ul><ul><li>A.C.Pavalache, G.M.Dumitru. E.M. Stanciu, Raul Lopez, I.M.Vasile, Dan Petre – An experimental approach to the robotized fabrication of WC-Co based Layers (International Conference ICMERA 2010, ISI ); </li></ul></ul><ul><ul><li>V.Popovici, A.C.Pavalache, I.M.Vasile, I.Voiculescu, E.M.Stanciu, D.Pausan, Finite element method for simulating the Vickers hardness test (International Conference ICMERA 2010, ISI ). </li></ul></ul><ul><ul><li>I.Voiculescu, E.M. Satanciu, V. Geanta,I.M.Vasile, T.Laurian, G.Chisu, Tribological behaviour of composite Electrodes for Spot Welding (International Conference ICMERA 2010, ISI ). </li></ul></ul><ul><ul><li>Ionelia VOICULESCU , Victor GEANTA, Elvira ALEXANDRESCU, Adrian Catalin PAVALACHE, Elena Manuela STANCIU, COOPER-CARBIDE COMPOSITE LAYER OBTAINED BY LASER BEAM REMELTING, International Conference DAAAM, 2010, ISI ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Adrian Catalin Pavalache, Gabriel Marius Dumitru, Elena-Manuela Stanciu, Raúl López, Ion Mihai Vasile, Dan Petre, An experimental approach to the robotized fabrication of WC-Co based layers, International Conference CESOL, 2010, Spania; </li></ul></ul><ul><ul><li>A.C., Pavalache, E.M., Stanciu, I., Voiculescu , G.M., Dumitru, O., Dontu, D., Besnea, I.M., Vasile, Effect of the Strengthening particles on the Characteristics of Hardfaced Layers by TIG Cladding, ( The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2010 (20), No.38, ISSN 1584-5982, p.117-122 , B +) </li></ul></ul><ul><li>S tudii : Studiu privind modelarea campului termic la sudarea cu laser; Studiu privind tesniuni si deformatii la sudarea cu laser, Studiu privind dilutia la sudarea cu laser, Studiu privind comportarea la sudarea cu laser a pulberilor, studiu privind structura si caracteristicile pelberilor pentru sudarea cu laser, studiu privind structura depunerilor realizate cu laser. </li></ul><ul><li>D isemin are : 4 articole publicate (ISI ) , 1 reviste B+ ), 1 carte (Metalografia imbinarilor sudate, I.Voiculescu, C.Rontescu, I.L.Dondea) publicat a in Editura SUDURA (2010) </li></ul><ul><li>Masa rotunda : New Materials, Welding and Metallurgical Processes, 25-26. Ian. 2010. </li></ul><ul><li>Seminar stiintific : Achievements in the Field of Metallic Materials, Laser welding of Capsules for X ray control, 19.0ct. 2010, Universidad Poltitehnica de Madrid </li></ul><ul><li>Vizita la Centro Laser , Universidad Politehnica de Madrid </li></ul><ul><li>Seminar stiintific : RESEARCHES IN THE FIELD OF NEW MATERIALS & CHARACTERIZATION, UPB, 08.11.2010, Invitati reprezentanti POSCO, Korea. </li></ul>Prelegere la Universidad Politehnica de Madrid, 19. 0ct. 2010. Masa rotunda: New Materials, Welding and Metallurgical Processes, 25-26. Ian. 2010, UPB. Seminar stiintific: RESEARCHES IN THE FIELD OF NEW MATERIALS & CHARACTERIZATION, UPB, 08.11.2010
  • 7. Activitati si Obiective pentru anul 2011 <ul><li>Activităţi : </li></ul><ul><ul><li>Proiectarea tehnologiei de depunere laser MIG </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectarea tehnologiei de control defectoscopic a depunerilor laser MIG </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiectarea documentaţiei tehnologice de depunere </li></ul></ul><ul><ul><li>Testarea prin metode distructive a depunerilor sudate laser MIG </li></ul></ul><ul><ul><li>Testarea prin metode de control nedistructiv a depunerilor cu pulberi laser MIG </li></ul></ul><ul><ul><li>Caracterizarea structurala a depunerilor laser MIG </li></ul></ul><ul><ul><li>Caracterizarea tribologica a depunerilor laser MIG </li></ul></ul><ul><ul><li>Diseminarea pe scara larga prin comunicarea si publicarea naţionala sau internaţionala a rezultatelor </li></ul></ul><ul><li>Obiective : îmbunătăţirea tehnologiei de obţinere a straturilor cu proprietăţi speciale prin sudare Laser-MIG </li></ul><ul><li>Rezultate : Tehnologie de depunere prin sudare cu alimentare coaxiala si pre-plasare de pulberi, Studiu privind caracteristicile depunerilor cu Laser, Lucrări publicate, prelegeri universitare </li></ul><ul><li>Elemente de originalitate : Utilizarea pulberilor recuperabile de carbura de wolfram pentru obţinerea unor straturi cu duritate foarte mare. </li></ul><ul><li>Estimarea necesarului de finanţare: </li></ul><ul><ul><li>Buget – 1.388 . 598 RON </li></ul></ul><ul><ul><li>Co-finanţare – 1 9 7 . 622 RON </li></ul></ul>