Presenter till nyfödda – ett kärt besvär Ingela Gabrielsson Privatekonom 2011-07-11
Sammanfattning <ul><li>Vi lägger 1,8 miljarder kronor till de nyfödda barnen under ett år. </li></ul><ul><li>Far- och morf...
Utgifter för presenter för olika tillfällen,% Presenter till nyfödda: Våra utgifter för presenter till nyfödda är 1,8 mil...
Nyfödda barnbarn gör oss givmilda Ungefär hur mycket pengar skulle du lägga på presenter till nyfödda? Genomsnitt i kronor...
De flesta ger en present, men mor- och farföräldrar ger gärna pengar eller värdepapper Vilken typ av present tycker du är...
Nedan följer ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Varannan tycker det är roligt att köpa presenter,...
Om undersökningen <ul><li>Synovate har genomfört en undersökning i Sverige mellan den 10 och 22 februari 2011. </li></ul><...
of 7

Presenter till nyfödda ett kärt besvär

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Health & Medicine      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presenter till nyfödda ett kärt besvär

  • 1. Presenter till nyfödda – ett kärt besvär Ingela Gabrielsson Privatekonom 2011-07-11
  • 2. Sammanfattning <ul><li>Vi lägger 1,8 miljarder kronor till de nyfödda barnen under ett år. </li></ul><ul><li>Far- och morföräldrar lägger mest, cirka tusen kronor i genomsnitt. </li></ul><ul><li>Bland far- och morföräldrar lägger höginkomsttagare närmare tre gånger så mycket (1 340 kronor) som låginkomsttagare ( 530 kronor) på presenter till sina nyfödda barnbarn. </li></ul><ul><li>Den vanligaste gåvan ges i form av en present. </li></ul><ul><li>Far- och morföräldrar ger gärna en penninggåva ( 10 %) eller värdepapper( 28%). </li></ul><ul><li>Rent generellt tycker varannan att det är roligt att köpa presenter, men också att andra lägger för mycket på detta (42%). </li></ul>
  • 3. Utgifter för presenter för olika tillfällen,% Presenter till nyfödda: Våra utgifter för presenter till nyfödda är 1,8 miljarder kr, eller cirka 4 % av det totala beloppet som man lägger på presenter Presenter till nyfödda Presenter till nyfödda står för 4 procent av det totala presentbeloppet
  • 4. Nyfödda barnbarn gör oss givmilda Ungefär hur mycket pengar skulle du lägga på presenter till nyfödda? Genomsnitt i kronor Presenter till nyfödda barnbarn Presenter till nyfödda släktingars barn Presenter till nyfödda vänners barn Vi lägger 1,8 miljarder kr/år på presenter till nyfödda, vilket är cirka 4 % av det totala årliga presentbeloppet.
  • 5. De flesta ger en present, men mor- och farföräldrar ger gärna pengar eller värdepapper Vilken typ av present tycker du är mest lämplig till nyfödda?
  • 6. Nedan följer ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Varannan tycker det är roligt att köpa presenter, 42 % tycker andra lägger för mycket Män har svårare än kvinnor att veta vilket värde en present ska ha. Kvinnor å andra sidan tycker det är roligt att handla presenter. Men om de ger pengar som present anser de att de behöver spendera mer än om de ger bort en present. <ul><li>Tycker att folk i allmänhet lägger ner för mycket pengar på presenter : </li></ul><ul><li>26-39-åringar </li></ul><ul><li>Gift/sambo </li></ul><ul><li>Hög hushållsinkomst </li></ul><ul><li>3 personer i hushållet </li></ul><ul><li>Har barn </li></ul><ul><li>män </li></ul><ul><li>… lägger ner för lite pengar på presenter </li></ul><ul><li>16-25-åringar </li></ul><ul><li>Personer i hushåll med låg inkomst </li></ul><ul><li>Studenter </li></ul>
  • 7. Om undersökningen <ul><li>Synovate har genomfört en undersökning i Sverige mellan den 10 och 22 februari 2011. </li></ul><ul><li>Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbpanel. Panelen utgör ett urval av ”on-line”-allmänheten. De genomförda intervjuerna viktades i fråga om ålder, kön och region. </li></ul><ul><li>1 115 personer i åldersgruppen 18 år och uppåt intervjuades. Resultatet speglar attityder och beteenden hos cirka 6 950 000 svenskar i åldersgruppen. </li></ul><ul><li>Nordeas kontaktperson i Sverige för denna undersökning är Ingela Gabrielsson , privatekonom, 070-22 72 477 </li></ul>

Related Documents