Új média, új generáció Készítette: Novák Gáborné
Új média, új generáció• „digitális bevándorlóként”,• gyakorló tanárként,• szülőként és magánemberként is• egyre in...
Források:• Radó Mátyás: • Koltay Tibor: – Mi fán terem az új – Új generációk, új média, ...
Az új média fogalma• problémák a fogalom definiálásakor: – Lev Manovich: The Language of New Media: • mi a helyzet ...
Az új média fogalma• Colin Parks: – azokat a médiumok, amelyek • képesek a korábbi tömegközlési eszközök határait át...
Az új média fogalma• The Moschovitis Group: Encyclopedia of New Media új média = online újságírás• Steve Jones: – az ú...
Összegzés:• új médiába beletartozik – a szöveges-, képi- és audiovizuális tartalomipar mindazon terméke, – amelyek...
Egy ajánlott lehetőség a hagyományos ésúújmédia termékek megkülönböztetésére
Új generáció• megkülönböztetése: – nagymértékben éppen az új média gyűjtő- néven nevezett Web 2.0-s technológiák ...
Az új generáció megítélése - • fogyasztók – akik nem az oktatás passzív befogadói – akik aktív résztvevői • tanulás...
Az új generáció megítélése - • fiatalok, akiket fenyeget – az intellektuális és tanulásbeli elbutulás • néhány kutat...
Következtetés• a fiatalok technológia-használatára – úgy kell tekinteni, mint olyan jelenségre • amely kölcsönhatások...
Számítógép-használat• az új generáció tagjai minden látható külső segítség nélkül boldogulnak az internettel: – többnyir...
Számítógép-használat– játékra
Számítógép-használat– információszerzésre (tanulásra)
Számítógép-használat– saját blog/weblap készítésére
Hiányosságok azinternet-használat terén• Sokukra jellemző: – össze-vissza kattintgatnak – nincs keresési stratégiájuk –...
Egyéb problémák• a fiatalok a viszonylag könnyen kezelhető témákban keresnek on-line információt – pl. sport, humor, sz...
Egyéb problémák• Fontos tényező a digitális bennszülöttek megítélésében: nem feltétlenül akarják ugyanolyan módon haszná...
A felmérés eredménye• internetes szabály: – 100 felhasználóból: • egy csinálja a tartalmat • tíz hozzászól...
Fontos tényező: a társadalmi- gazdasági státusz• internet-használat jóval alacsonyabb : – a falun élő fiatalok –...
Új média (new media) generációja• már a virtuális színtereket is aktuálisan reális színtérként kezeli• rendszeres felhasz...
A felmérés néhány adata• az adatközlők több mint kétharmada szerint a jövőben inkább az interneten bonyolítjuk majd tevé...
Mi a virtuális valóság?
Milyen fogalmak kapcsolhatók a virtuális valósághoz?• DUF (magyar) • UGA (amerikai) – szimuláció – szimulác...
A virtuális valósággal kapcsolatos információk forrása• a többség szerint • néhány jelölés – televízió ...
Milyen témákkal kapcsolatban hallott a virtuális valóságról?• DUF • UGA – ember–gép-kapcsola...
A legjellemzőbb asszociáció a virtuális valóság kifejezésrebelemerülés-asszociáció
Milyen forrásból alkot véleményt a virtuális valóságról?
Összegzés• az új technológia, az új média elterjedése – olyan generációra mutat rá • amelynek természetes közege ...
of 30

Prezentáció, új média

(MÉDIA)pedagógiai tartalmú prezentáció az "Új média, új generáció" témában.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentáció, új média

 • 1. Új média, új generáció Készítette: Novák Gáborné
 • 2. Új média, új generáció• „digitális bevándorlóként”,• gyakorló tanárként,• szülőként és magánemberként is• egyre inkább foglalkoztatnak korunk kihívásai: – az „új média” – az „új generáció” – a „virtuális valóság”Sok cikk és tanulmány foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, ezekből válogattam néhány számomra érdekes és fontos információt
 • 3. Források:• Radó Mátyás: • Koltay Tibor: – Mi fán terem az új – Új generációk, új média, média? új írástudások http://thinkonline.hu http://ki.oszk.hu/kf /2818306-mi-fan-terem-az-ujmedia/2011/07/ uj-generaciok-uj-media-uj-iras /• Fehér Katalin: – A virtuális valóság és az új média generációja http://www.mediakutato.hu /cikk/2008_01_tavasz/06_ virtualis_valosag_uj_ media/02.html
 • 4. Az új média fogalma• problémák a fogalom definiálásakor: – Lev Manovich: The Language of New Media: • mi a helyzet – azokkal a televíziós programokkal, amelyek jeleneteit digitálisan állították elő és számítógépes környezetben szerkesztették – azokkal a mozifilmekkel, amelyek elkészítéséhez 3D animációt és digitális alkotómunkát alkalmaznak – azokkal a tisztán digitális képei alkotásokkal, amelyeknek mesterséges képi elemei, elrendezése és illusztrációi számítógépes környezetben készülnek • Hol húzzuk meg a vonalat?
 • 5. Az új média fogalma• Colin Parks: – azokat a médiumok, amelyek • képesek a korábbi tömegközlési eszközök határait átlépni • melyeknek elérését nem befolyásolják földrajzi vagy technikai korlátok – e megközelítés szerint: – újmédia = a „globális közszféra” médiatermékei – lassan egyre több tradicionális médium alakul újmédiává
 • 6. Az új média fogalma• The Moschovitis Group: Encyclopedia of New Media új média = online újságírás• Steve Jones: – az új média „legfőbb tulajdonsága, hogy olyan interaktivitást, vagyis kiadók és fogyasztók közötti kölcsönös direkt kommunikációt tesz lehetővé, amelyre a média internet előtti termékei nem voltak alkalmasak.”
 • 7. Összegzés:• új médiába beletartozik – a szöveges-, képi- és audiovizuális tartalomipar mindazon terméke, – amelyek fogyasztása és felhasználása számítógépes környezetben történik, – bizonyos fokú interakciót tesz lehetővé a fogyasztók vagy a fogyasztó és a kiadó között – és terjesztése valamilyen digitális formátumban valósul meg, általában a világháló vagy a harmadik generációs mobilhálózatok közvetítésével
 • 8. Egy ajánlott lehetőség a hagyományos ésúújmédia termékek megkülönböztetésére
 • 9. Új generáció• megkülönböztetése: – nagymértékben éppen az új média gyűjtő- néven nevezett Web 2.0-s technológiák – és a hozzájuk társuló sajátos szemlélet meglétével magyarázható• digitális bennszülöttek: – a 10-24 éves korosztály elnevezése (az 1990-es évek elején született nemzedék) – modern, digitális technológia és média veszi körül – ez egész viselkedését és tanulását meghatározza• digitális bevándorlók: – idősebb nemzedék – nem ebben a környezetben szocializálódtak
 • 10. Az új generáció megítélése - • fogyasztók – akik nem az oktatás passzív befogadói – akik aktív résztvevői • tanulási tevékenységük helyének, ütemének és időzítésének megkonstruálásában és rekonstruálásában • ami tetszés szerint, általuk meghatározott módon történik – ebben a minőségükben • autonóm és nagymértékben társasági lények
 • 11. Az új generáció megítélése - • fiatalok, akiket fenyeget – az intellektuális és tanulásbeli elbutulás • néhány kutató úgy látja, hogy az internetről történő információgyűjtés során jellemző a kritikai szemlélet általános hiánya • és ez a fiatalok tanulási képességeit is lerontja – az elmagányosodás, az elgépiesedés a felszínesség
 • 12. Következtetés• a fiatalok technológia-használatára – úgy kell tekinteni, mint olyan jelenségre • amely kölcsönhatások és egyeztetések társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális kontextusú komplex sorozatainak van kitéve – tudomásul kell venni • hogy a digitális bennszülötteket jellemző sajátosságok csak a fiatalok egy részére igazak • mivel ez a generáció nem homogén, jóval változatosabb, mint azt sokan feltételezik
 • 13. Számítógép-használat• az új generáció tagjai minden látható külső segítség nélkül boldogulnak az internettel: – többnyire kapcsolatteremtésre • jelentős részben „barátok”, „ismerősök” gyűjtésére • kommunikációra
 • 14. Számítógép-használat– játékra
 • 15. Számítógép-használat– információszerzésre (tanulásra)
 • 16. Számítógép-használat– saját blog/weblap készítésére
 • 17. Hiányosságok azinternet-használat terén• Sokukra jellemző: – össze-vissza kattintgatnak – nincs keresési stratégiájuk – nem kulcsszavakat, hanem gyakran egész kérdéseket írnak be, amire nagyon sok irreleváns találatot kapnak – nagyon kevés időt szentelnek az információkeresés nyomán kapott találatok elolvasásának – kevés információ alapján döntenek – szinte soha nem használják a részletes keresési funkciót – beérik a legegyszerűbben megkapható anyagokkal – egyáltalán nem vizsgálják a fellelt szövegek hihetőségét, pontosságát, relevanciáját
 • 18. Egyéb problémák• a fiatalok a viszonylag könnyen kezelhető témákban keresnek on-line információt – pl. sport, humor, szórakozás• egyértelmű adatok mutatják: – továbbra is fontos számukra a digitális eszközök nélkül lefolytatott, személyes kommunikáció – bekapcsolódásuk a digitális technológia használatába tehát ugyanolyan változatos képet mutat, mint életük számos más aspektusa
 • 19. Egyéb problémák• Fontos tényező a digitális bennszülöttek megítélésében: nem feltétlenül akarják ugyanolyan módon használni a technológiát az iskolában, mint ahogy azt otthon teszik.• Ez arra int bennünket, hogy józanabbul ítéljük meg a digitális technológiához fűződő óhajtásaikat, mint azt a digitális bennszülöttekkel kapcsolatos retorika sugallná
 • 20. A felmérés eredménye• internetes szabály: – 100 felhasználóból: • egy csinálja a tartalmat • tíz hozzászól, kritizál • a maradék csupán nézelődik• a felhasználók vélelmezett „profizmusa” mítosz csupán: – a film- és zeneletöltésben, – a kommunikációs eszközök használatában (chatelésben és msn- ezésben), – a közösségi oldalakon mutatott aktivitásban merül ki. – bár a digitális bennszülöttek tanulási stílusáról többnyire azt állítják, hogy az az egyéni helyett az együttműködésen alapuló (kollaboratív) tanulást részesíti előnyben, ezt a felmérés nem erősítette meg
 • 21. Fontos tényező: a társadalmi- gazdasági státusz• internet-használat jóval alacsonyabb : – a falun élő fiatalok – a lányok – az alacsony iskolázottságú szülők gyermekei körében• fontos: – a fiatalok különböző korcsoportjai eltérnek egymástól az új média használatában is
 • 22. Új média (new media) generációja• már a virtuális színtereket is aktuálisan reális színtérként kezeli• rendszeres felhasználója az új médiának – a számítógépnek – az internetnek – az ezekhez kapcsolódó technológiáknak • mobilkommunikáció • zene- és videómegosztók stb.• illetve életvitelük ezekkel szoros összefüggést mutat• viszont az eszközökhöz való hozzáférés mennyiségében és gyakoriságában eltérő lehetőségeik vannak (a felmérés amerikai (UGA) és magyar diákok (DUF) körében készült)
 • 23. A felmérés néhány adata• az adatközlők több mint kétharmada szerint a jövőben inkább az interneten bonyolítjuk majd tevékenységeink nagyobb részét: – például távmunka – távoktatás – internetes kereskedelem – hálózati közösségek – virtuális szex
 • 24. Mi a virtuális valóság?
 • 25. Milyen fogalmak kapcsolhatók a virtuális valósághoz?• DUF (magyar) • UGA (amerikai) – szimuláció – szimuláció – cyber space – hipermédia – illúzió – számítógép – fantázia – cyber space – álom – hyperrealitás – tapasztalat – illúzió.
 • 26. A virtuális valósággal kapcsolatos információk forrása• a többség szerint • néhány jelölés – televízió – rádió – mozi – újság – internet – regény – zene – oktatás – szakkönyvek – művészet
 • 27. Milyen témákkal kapcsolatban hallott a virtuális valóságról?• DUF • UGA – ember–gép-kapcsolat – szórakoztatás – internet – szórakoztatóipar – sci-fi – sci-fi – módosított tudatállapot – internet – módosított tudatállapot – ember–gép-kapcsolatot
 • 28. A legjellemzőbb asszociáció a virtuális valóság kifejezésrebelemerülés-asszociáció
 • 29. Milyen forrásból alkot véleményt a virtuális valóságról?
 • 30. Összegzés• az új technológia, az új média elterjedése – olyan generációra mutat rá • amelynek természetes közege – a digitális világ – a szűkebb értelemben vett virtuális valóság – amelyet a virtuális valóság tágabb jelentéskörére asszociál » álom, utazás, játék asszociációi• a mindennapi használat és a tudományos távlatok racionalizálják az eszközöket• a misztifikálás (sci-fi-irodalom és -filmek) presztízst ad a technikai eszközökbe szorított információs lehetőségeknek