OPOWIEŚCI TWOJEJ HISTORII
PRZEDSTAWIAMY SIĘ
• Uczniowie przedstawiają się
Przed pierwszym spotkaniem we Francji zrobiliśmy...
Włochy, Niemcy, Portugalia, Belgia, Polska, Austria, Rosja, Turcja, Afryka
Północna... Francja jest oczywiście krajem imig...
Polscy uczniowie wskazują chrzest Polski w 966 r. Niektórzy z nich wspomnieli o
wcześniejszych czasach(Słowianie).
Norwesc...
Wybór jest związany z programem nauczania. W szkole podstawowej uczniowie
omawiają głównie okres wikingów.
Polska: Główne ...
uczniom trudność. Norwescy nauczyciele koncentrują się na powiązaniach, ale nie
ćwiczą narracji. W Polsce i we Włoszech na...
- odbudowa po II wojnie światowej,
- propaganda w czasach zimnej wojny,
- Jesień Narodów,
- refleksje o Unii Europejskiej....
Propaganda Zimnej Wojny
Analizowanie propagandy było bardzo ciekawe, ponieważ Polska nie była częścią
tego samego obozu. O...
of 7

Nasza praca

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasza praca

  • 1. OPOWIEŚCI TWOJEJ HISTORII PRZEDSTAWIAMY SIĘ • Uczniowie przedstawiają się Przed pierwszym spotkaniem we Francji zrobiliśmy filmy, w których uczniowie przedstawili się. • Przedstawiamy miasta i regiony Na spotkaniu we Francji w listopadzie 2011 roku, w Norwegii w marcu 2012 roku, w Polsce w maju 2012 i we Włoszech w październiku 2012 roku uczniowie pokazywali prezentacje o swoich miastach nauczycielom, rodzicom i pozostałej młodzieży. Uczniowie przygotowali też prezentacje o lokalnych muzeach i zabytkowych miastach w celu zaprezentowania ich na spotkaniu w Polsce. TWORZENIE LOGO Uczniowie przygotowali propozycje loga projektu, które wysłane zostały do wszystkich szkół i ostatecznie jeden z nich został wybrany na spotkaniu w Polsce w maju 2012. KROK 1: HISTORIE RODZINNE •Diagramy przedstawiające pochodzenie rodzin Uczniowie w formie graficznej przedstawiali pochodzenie rodzin, rysując flagi krajów, z których pochodzą dziadkowie. •Mapa ilustrująca migracje rodzinne
  • 2. Włochy, Niemcy, Portugalia, Belgia, Polska, Austria, Rosja, Turcja, Afryka Północna... Francja jest oczywiście krajem imigracji. Wręcz przeciwnie, polskie rodziny pochodzą głównie z Polski, która jest raczej krajem emigracji. Podobnie jest w Norwegii i Południowych Włoszech, nawet jeśli te dwa kraje stały się w ostatnim czasie krajami imigracji (zwłaszcza z Afryki). Ta praca była interesująca, ponieważ uczniowie dowiedzieli się, że Europa jest kontynentem, gdzie ludzie często przemieszczają się, a migracja łączy ze sobą różne kraje. W sali historycznej w Morestel została narysowana mapa, pozwalająca zobaczyć pochodzenie rodzin. Oznaczono na niej 4 miasta (Morestel, Nowa Dęba, Carovigno, Hoyanger) i od nich przeciągnięto kolorowe tasiemki w kierunkach, skąd pochodzą dziadkowie. Wydaje się, że połowa rodzin francuskich uczniów pochodzi z zagranicy. •Drzewo genealogiczne Każdy uczeń przygotował drzewo genealogiczne. Następnie zebraliśmy je w formie broszury. •Opowieści o rodzinach Każdy uczeń napisał opowieść o swojej rodzinie, która też stała się częścią broszury. Wtedy niektóre opowieści zostały wybrane i przedstawione w inny sposób: filmy, komiksy, pamiętniki, PowerPoint... Te prace były prezentowane w Norwegii w marcu 2012. KROK 2: HISTORIA NARODOWA •Opowieści o dziejach narodu. Uczniowie napisali historię swojego kraju bez wcześniejszego przygotowywania - mieli na to 45 minut. PORÓWNANIE OPOWIEŚCI O DZIEJACH NARODU 1. Czy uczniowie używają nazw okresów historycznych? Czy znają je? Chronologia nie jest mocną stroną uczniów. Rzadko używają nazw okresów historycznych. Czasami piszą o renesansie lub średniowieczu, ale to wszystko. Znają fakty, ważne daty, ale rzadko łączą je z okresami. Jednak niektórzy z nich używają nazw okresów typu «era wikingów» w Norwegii, «czas królów» we Francji. 2. Jakie wydarzenie/okres uważany jest za początek historii narodowej? Odpowiedzi są oczywiście bardzo różne.
  • 3. Polscy uczniowie wskazują chrzest Polski w 966 r. Niektórzy z nich wspomnieli o wcześniejszych czasach(Słowianie). Norwescy uczniowie wskazują epokę wikingów. Dla włoskich uczniów ich historia rozpoczyna się w 1861 po wojnie o niepodległość i ogłoszeniu Królestwa Włoch. Francuscy uczniowie nie odpowiedzieli jasno na pytanie. Bardzo niewielu wspomina o pochodzeniu państwa; mówią wtedy o Galach, Frankach. To ciekawe, że dla polskich uczniów początek państwa jest związany z wydarzeniem religijnym, dla Norwegów i Francuzów początek ma charakter etniczny, a dla Włochów - polityczny. Chociaż Włosi mają tak bogatą kulturalną przeszłość, to początków swego państwa upatrują w 1861 roku. W Norwegii, Polsce i Francji pochodzenie jest starsze i bardziej związanie z kulturą. 3. Jakie postacie są wymienione? Czy mówią o ludziach? Indywidualnościach? Norwegia: Harald Hårfagre, Saint Olav, Leiv Eriksson, Snorre, Karl Johan, Harald V, ABB. Uczniowie nie łączą za bardzo wydarzeń historycznych z postaciami. Włochy: najbardziej znane historyczne postacie to Giuseppe Garibaldi i Giuseppe Maldini, związani z niepodległością. Poza tym uczniowie wiedzą o bardzo ważnych indywidualnościach, jak Galileo, Dante, Frederik II. Polska: wszyscy uczniowie wymieniają postacie. Zwykle są to polscy królowie. Niektórzy wspominali o następujących bohaterach (nie tylko Polakach): św. Wojciech, Otton III, Gall Anonim, Kopernik, Tadeusz Kościuszko, Piłsudski, Jan Paweł II, Lech Wałęsa, Napoleon. Były to osoby związane z ruchem narodowym, końcem komunizmu, dziedzictwem kulturowym i pojawia się też papież. Francja: wymieniono wiele osób, postaci związanych z polityką. Wielu królów francuskich (Ludwik XIV, Ludwik XVI), prezydentów V Republiki, Napoleona. 4. Jakie wydarzenia wymieniono? Włochy: Wydarzenia często wymieniane to bunty przeciw jedności, wojna o niepodległość, Wyprawa Tysiąca. Ten okres historyczny jest częścią planu nauczania i omawia się go ze względu na chronologię pod koniec roku szkolnego. Uczniowie nie poznawali w szkole wydarzeń i postaci historycznych Włoch jako zjednoczonego państwa. Jednak w 2011 obchodzili 150. rocznicę zjednoczenia się Włoch, więc uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wiele na ten temat. Norwegia: Konstytucja 1814 jest wymieniana przez wszystkich, era wikingów przez prawie wszystkich. Zjednoczenie przez około 75 % uczniów. Chrześcijaństwo, czarna zaraza i II wojna światowa przez około 50%. Atak terrorystyczny wskazuje jedna trzecia! Odkrycie ropy około jedna czwartą uczniów. Ruch demokratyczny, industrializacja, migracje - nigdy lub prawie nigdy o tym nie wspomniano. Niezależność od Szwecji w 1905 roku jest wymieniana przez kilku uczniów.
  • 4. Wybór jest związany z programem nauczania. W szkole podstawowej uczniowie omawiają głównie okres wikingów. Polska: Główne zagadnienia poruszane przez uczniów to chrzest Polski, pierwsi królowie, rozbiory, wojny napoleońskie, odzyskanie niepodległości w 1918 roku, II wojna światowa, getto warszawskie, komunizm, wybór Papieża Jan Paweł II, utworzenie Solidarności, Jesień Narodów, wstąpienie Polski do NATO i UE. Wybór jest również związany z programem nauczania, ale uczniowie znają najnowszą historię dzięki m. in. opowieściom rodzinnym. Wydarzenia religijne są częścią polskiej tożsamości. Francja: uczniowie często mówią o rewolucji francuskiej, szturmie na Bastylię, Deklaracji Praw, ścięciu Ludwika XVI. Potem wspominają wojny światowe z nielicznymi szczegółami, średniowiecze (rycerze, chłopi, krucjaty). Bardzo niewielu wspomina rewolucję przemysłową, piłka nożną, Clovis, uzyskanie przez kobiety prawa do głosowania. Możemy zauważyć, że wybór wydarzeń jest wyraźnie związane z programem nauczania i kontekstem: o Rewolucji Francuskiej uczyli się kilka miesięcy temu, też o rewolucji przemysłowej. Średniowiecze było w programie nauczania poprzedniego roku. Nie uczyli się o II wojnie światowej: to dlatego te wydarzenia są tylko wymienione. Szczególną rzeczą jest, że wielu francuskich uczniów podaje symbole Republiki jako część historii. Niektórzy z nich wspominają o tsunami sprzed kilku miesięcy. 5. Jaki jest ich punkt widzenia? Historia jest głównie przedstawiona z politycznego i wojskowego punktu widzenia: rewolucje, królowie, prawa. Religijny punkt widzenia jest charakterystyczny dla polskiej historii, a Norwegowie kładą nacisk na społeczny punkt widzenia, Francuzi i Norwegowie wymieniają przynależność etniczną (wikingowie, Frankowe, Galowie). Dzieje są głównie opowiedziane z krajowego punktu widzenia. Wybór zdarzeń jest wyraźnie powiązany z krajową optyką, a gdy zdarzenia są europejskie (np. II wojna światowa) to ukazane są też w perspektywie krajowej. To prowadzi nas do trzeciego etapu naszej pracy - historii europejskiej. Uczniowie głównie pisali o prostych faktach bez kontekstu, niewiele treści, zrozumienia, brak spójność. Brak osobistego punktu widzenia, nie mówią: "myślę, uważam" itp. 6. Narracja: Narracja zwykle nie jest liniowa. Ma trochę spójności. Jest to lista połączonych i niezbyt szczegółowych wydarzeń. Te cechy odnajdujemy we wszystkich krajach. Uważamy, że uczniowie są zbyt młodzi (od 12 do 15), aby posiadać osobisty punkt widzenia i krytyczne podejście do wydarzeń. Ponadto wykonali zadanie bez przygotowania. Metody nauczania w naszych krajach są różne. We Francji młodzież uczy się narracji historycznej. Ale są to nowe metody nauczania i spostrzegamy, że sprawia to
  • 5. uczniom trudność. Norwescy nauczyciele koncentrują się na powiązaniach, ale nie ćwiczą narracji. W Polsce i we Włoszech narracja historyczna nie jest niekluczową umiejętnością w szkole. 10 ważnych dat budowy narodu Chcieliśmy, aby nasi uczniowie wiedzieli więcej o historii innych krajów. Zdecydowaliśmy się na wybór 10 wydarzeń ważnych dla każdego kraju. Uczniowie przygotowali prezentacje PowerPoint, po jednym slajdzie dla każdej daty. Umieściliśmy wszystkie daty na osi czasu. • Timeline Francuzi przygotowali grę o nazwie Timeline, w którą grano na ostatnim spotkaniu w Morestel. Karty dotyczyły 10 wydarzeń ważnych w dziejach naszych krajów. • Wspólne tematy W narracji pokazano głównie polityczny i narodowy punkt widzenia, daty ukazywały budowę narodu, dlatego do pracy nad «wspólnymi tematami» wybraliśmy zagadnienia ekonomiczne i kulturalne, wspólne dla czterech krajów. Pracowaliśmy nad tematami: -chrystianizacja Europy, ponieważ jest to wspólne dziedzictwo; -ekspansja wikingów, która dosięgła południa Włoch; - handel w średniowieczu, który rozwinął wymianę w Europie pod względem ekonomicznym, ale również kulturalnym: drogi były bezpieczniejsze, więc studenci, malarze, nauczyciele mogli podróżować; - sztuka gotycka - występuje we wszystkich krajach; - rewolucja przemysłowa w XIX w.- Europa jest pierwszym uprzemysłowionym kontynentem. - małżeństwa dynastyczne - ten temat był bardziej polityczny. Uczniowie przygotowane wcześniej informacje wykorzystali tworząc wspólnie prezentacje PowerPoint podczas spotkania we Włoszech w październiku 2012. KROK 3. HISTORIA EUROPY W tej części Włosi przestali z nami pracować. Zdecydowaliśmy się pracować nad największymi europejskimi wydarzeniami XX wieku: - życie w czasie II wojny światowej
  • 6. - odbudowa po II wojnie światowej, - propaganda w czasach zimnej wojny, - Jesień Narodów, - refleksje o Unii Europejskiej. Uczniowie głównie szukali świadków, dokumentów i przygotowali prezentacje pokazane w Polsce w marcu 2013 roku. Praca ta była bardzo interesująca dla uczniów, jak również nauczycieli. Szczególnie dyskusje o zimnej wojnie i różnicach w życiu codziennym między krajami Wschodu i Zachodu. Najnowsza historia jest potrzebna, aby zrozumieć nasz współczesny świat. Okazało się, że niewiele osób tak naprawdę nie wiedziało, co się wydarzyło 30 lat temu. Pracując nad tym, rozmawiając ze świadkami uzyskaliśmy bardziej konkretną wiedzę. Podsumowanie debaty, która odbyła się po uczniowskich prezentacjach. Odnośnie warunków życia w czasie II wojny światowej, zauważyliśmy wiele wspólnych punktów: racjonowanie żywności, godzina policyjna, bombardowanie, czarny rynek, dzieci zostawione na wsi... Norwegia, Polska i Francja były okupowane przez hitlerowców. Ale w Polsce były zjawiska gorsze z różnych powodów: Shoah, niemieckie obozy zagłady, getta dla Żydów. Około 99% polskich Żydów zginęło w tym okresie. Kraków był niemiecką stolicą Europy Wschodniej. Polacy byli dla Niemców jak niewolnicy. Rolnicy musieli oddawać im swoje plony. Nie mogli pójść do kina, uczyć się. Uniwersytety były zamknięte. Studenci mieli zajęcia w prywatnych mieszkaniach po kryjomu... Pomniki, fabryki, domy zostały zniszczone, ale warto zauważyć, że Niemcy bombardowali wszystko też w północnej Norwegii, ponieważ nie chcieli zostawić niczego dla Rosjan. Zaczęto organizować francuski i polski ruch oporu z Londynu. Rząd Norwegii ustalono również w tym mieście. Starał się motywować ludzi do walki przeciwko postępującej inwazji niemieckiej. Okres powojenny: rekonstrukcja Amerykanie pomagali 3 krajom (plan Marshalla). Po wojnie Francja i Norwegia były pod wpływem Amerykanów, których postrzegano jako bohaterów. Dla pokolenia roku 68 sytuacja ta zmieniła się, szczególnie podczas wojny w Wietnamie. W Polsce na początku Amerykanie byli wrogami, jawili się jako zło.
  • 7. Propaganda Zimnej Wojny Analizowanie propagandy było bardzo ciekawe, ponieważ Polska nie była częścią tego samego obozu. Oczywiście nasze punkty widzenia są różne. Anglicy, Amerykanie i Rosjanie podzielili granice Polski, bez konsultacji z rządem polskim. Po II wojnie światowej w Polsce rozpoczął się terror komunistyczny. Ludzie byli wystraszeni ( szpiedzy, denuncjatorzy...). Brakowało jedzenia, panowała bieda. Wszystko należało do narodu (nie było prywatnych fabryk, zakładów). Opracowano plany gospodarcze. Kościół był prześladowany. Nie można było podróżować, bo było bardzo trudno dostać wizę. Ludzie próbowali uciec z kraju, chcąc znaleźć wolność. We Francji i Norwegii było inaczej. Rodziło się wiele dzieci ("baby boom"), gospodarka rozwijała się, rządy były stabilne. Praca dla każdego! Ludzie byli wolni i mogli podróżować wszędzie. Żyli w ramach demokracji. Jesień Narodów To było wielkie wydarzenie dla Polski, która stała się wolnym krajem w 1989 roku. Odbyły się pierwsze wolne wybory, to od tej pory nastała demokracja. We Francji i Norwegii ludzie nie zawsze rozumieli, jakie to było ważne. Niektórzy śledzili wiadomości intensywnie, ale większość wiedziała, że coś się stało, ale kiedy? gdzie? dlaczego? Europejskie odczucia Polska należy do Unii Europejskiej od 2004 r., Francja od 1957 roku, a Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej. Polacy mają bardzo pozytywne zapatrywania na Unię Europejską. Skorzystali wiele wchodząc do UE i przyłączyli się niedawno. Francuzi są przychylni Unii Europejskiej, z wyjątkiem wspólnej waluty z uwagi na wzrost cen. Norwegowie uważają, że UE jest dobra, ale nie dla ich kraju, dla innych! PROPAGOWANIE PROJEKTU W ciągu dwóch lat trwania projektu, staraliśmy się dzielić naszą pracą regularnie z rodzicami, innymi nauczycielami, miastami... Burmistrzowie witali nas w ratuszach na każdym spotkaniu. Rodzice byli zapraszani na spotkania zagranicznych nauczycieli i uczniów. Media były informowane o projekcie. W Norwegii w lokalnej gazecie dziennikarz przeprowadził wywiad ze wszystkimi nauczycielami. We Francji z nauczycielami i uczniami z każdego kraju przeprowadzono wywiad dla lokalnego radia. Krótka audycja o Comeniusie została nadana pod koniec maja 2013 r. w radiu «France Bleu Isère». Wiele artykułów na temat projektu ukazało się w różnych gazetach.