PORTAL eLEARNING “SEA”<br />Site eLearning Area<br />
Portak“SEA” merupakansatukaedahpembelajaranonlinemerangkumiinformasi, dokumendanbahanpengajaransecaraelektronikkerahself l...
Kenapa?<br />
Objektif<br />
E-Learning dalampendidikantinggi<br />
Contoh e-Learning di Malaysia<br />
ProsesPembelajaran online<br />
Kelebihan<br />
Lampiran<br />
CadanganFasaPenggunaan<br />
TERIMA KASIH<br />JAWATANKUASA KERJA<br />PEMBANGUNAN SITE ELEARNING AREA<br />KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG<br />
of 11

Portal e learning SEA KKPG

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portal e learning SEA KKPG

 • 1. PORTAL eLEARNING “SEA”<br />Site eLearning Area<br />
 • 2. Portak“SEA” merupakansatukaedahpembelajaranonlinemerangkumiinformasi, dokumendanbahanpengajaransecaraelektronikkerahself learning concept. Kewujudan portal iniakanmerubahkaedahpembelajarnpadamasakini. Portal inijugamenjagakualitikandunganpembelajarandanmenjadisatustandartkandunganbagisemuawarga KKPG<br />Pengenalan<br />
 • 3. Kenapa?<br />
 • 4. Objektif<br />
 • 5. E-Learning dalampendidikantinggi<br />
 • 6. Contoh e-Learning di Malaysia<br />
 • 7. ProsesPembelajaran online<br />
 • 8. Kelebihan<br />
 • 9. Lampiran<br />
 • 10. CadanganFasaPenggunaan<br />
 • 11. TERIMA KASIH<br />JAWATANKUASA KERJA<br />PEMBANGUNAN SITE ELEARNING AREA<br />KOLEJ KOMUNITI PASIR GUDANG<br />