“NaskahDrama”
AnggotaKelompok:
1. Alvin M. (01)
2. AyuRosidah (07)
3. Bagas Indra D. (08)
4. Erwin P. (18)
5. Febriana Tig...
1. Alvin M. sebagai Bapak Dini
2. AyuR. sebagai Dini
3. Bagas I.D. sebagai Pak Trisno
4. Erwin P. sebagai Mas Sam+MC
5. Fe...
(ujug-ujugIs teko lan gupuh-gupuh)
Is : Din, din, din, Pak Trisno?
Tia : Lapo PakTrisno?
Is : Iku lho, kuwe ditimbali Pak ...
Pak Trisno : Ora ngonocah.... sekolah iki butuhdanagawe bayar lahanswasta
iki? Nak ora iso mbayar, nasibe sekolahiki bakal...
Tia : LhoMas, badhe wonten lomba nopo?
Mas Sam : Iku lho dek, acara ulangtahunLPGS kangkaping 3 lan hadiahe
berhargalho.
W...
Narator :
Wektu latihanwes bar, nangingono suarasaka njobo.
Bapak Dini : Dini, metu kuwe?
Is : Din, bapakmu.
Dini : Yo yo ...
Tia : Pak, menowo saged, jenengan lungguhingngajeng mawon. Soale saged
ketingal jelas.
Bapak Dini : Iya, Ya.....
Nalika lo...
Dini : (ngetibapake) Pak kulantuk juara?
Bapak Dini : Iyo nduk,ncen kuwe pantesntuk iku.
Pak Trisno : Wes kono, ndangmaju ...
Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"
of 9

Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"

Naskah drama yang berbahasa jawa dengan judul Rawe-rawe rantas, malang-malang putung
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naskah Drama Basa Jawa "Rawe-rawe rantas,malang-malang putung"

  • 1. “NaskahDrama” AnggotaKelompok: 1. Alvin M. (01) 2. AyuRosidah (07) 3. Bagas Indra D. (08) 4. Erwin P. (18) 5. Febriana Tigariayani (20) 6. Ishlahiyatin Ni’mah (23) 7. JagadWulandari (24) 8. Nurul Lailatis Sa’adah(29) 9. Siti NurIsnaeni (33) SMP 2 KUDUS TAHUN AJARAN 2010/2011
  • 2. 1. Alvin M. sebagai Bapak Dini 2. AyuR. sebagai Dini 3. Bagas I.D. sebagai Pak Trisno 4. Erwin P. sebagai Mas Sam+MC 5. Febriana T. sebagai Eka 6. Ishlahiyatin N. sebagai Is 7. JagadW. sebagai Mus 8. Nurul L.S. sebagai Tia 9. Siti NurI. sebagai Windi Rawe-Rawe Rantas Malang-Malang Putung MTs NurYasin kuwi sekolahkang kegolongsekolahpinggiran, sekolah kuwinamungono 2 kelas. Muriding MTs NurYasin rata-ratakagolongmurid kangora mampu. Senajan ngono pemerintah ora gelem merenovasi sekolahkuwi. Alasane namungsekolahkuwi ora sekolahnegeri. Sawijining murid ing MTs Nur Yasin yaiku Dini. Dini kuwi murid kangpinter nanging halanganeDini yaiku biaya. Senajan biaya, Dini duwe cita-cita supaya majukno sekolah MTs NurYasin supaya kagolongsekolahkang berkualitas. Kentonganwesi wes muni, tandha yen wektu KBM wes ntek. NangingDini ora langsungmuleh.Dini wedi yen bapake ngamukamargo Dini sekolahora mbantu wong tuane. Tia : Din, kowe muleh gak? Ape beralehprofesi dadi penjaga sekolah? Dini : Halahah, aku wedi ki lho Tia : Lho,keno....
  • 3. (ujug-ujugIs teko lan gupuh-gupuh) Is : Din, din, din, Pak Trisno? Tia : Lapo PakTrisno? Is : Iku lho, kuwe ditimbali Pak Trisno, ning ruangguru? Ngendikanepenting. Dini : (mlayuarep ing kantor) Kenopo Pak Trisno nimbali aku, opo bapak wes maturning Pak Trisno menowo bapakarep nyabutsuratmetu soko sekolah iki. Narator : Ngeti Dini mblayu ning kantor,Windi langsungnemonikanca-kancane sing ijih ning kelas. Windi : Ya, Dini kesambet opo, ora pelajaran olahragamalahmblayu. Tia : Iku lho, Pak Trisno nimbali Dini, akuyo ora reti masalaheopo? Is : Heh, daripada podo bingungdewe, ayo melu ngupingning ruang guru! Windi : Lapo ningruangguru? Is : Jaremukuwe pengen reti, kenopo kok Dini ditimbali Pak-Trisno, piye to? Windi : Yo wes, a-yo? Let’s go! Narator : Nalika Dini mlebu ning ruangguru,Pak Trisno wes ning ngarep lawang. Dini : Assalamualaikum,pak? Pak Trisno : Walaikumsalam,kene mlebu Din? Dini : Wontennopo Pak, panjenengan kok nimbali kula. Pak Trisno : Ngenelho Din, kuwe ngertiMTs iki dibangunkanggomurid-murid kangora mampu, tapi, sekolahiki wes ora ono harganening mata masyarakat. Dini : InggihPak, kula ngertos. Pak Trisno : MTsiki dibangunning lahaneswasta, lanpihak swastakuwi arep nggusursekolahiki. Narator : Ujug-ujugWindi, Tia, Is, ditambah Muslan Eka ono ning ngarep lawangkantor. Kabeh : Nopo Pak??Panjenenganserius!! Pak Trisno : Lho,cah........ kowe podo durungmuleh? Mus : Pakkula mboten setuju,.... Eka : NggihPak, sekolah niki, sekolahkangmbantu bocah-bocahdeso lurungilmu.
  • 4. Pak Trisno : Ora ngonocah.... sekolah iki butuhdanagawe bayar lahanswasta iki? Nak ora iso mbayar, nasibe sekolahiki bakalora ono terusane Tia : Konco-konco, pokokmankita kabeh kudungalangipihak swasta kuwi, nganggocaraopo wae. Windi, Is, Mus,Eka : Setuju!!! Dini : Iyo ora opo-opo, tapi carane ora gowo kekerasan ngono,kita kudu gowo akal pikiran? Pak Trisno : Bener, iku Din. Ditambah pihak masyarakatwes ora dukungMTs iki. Ndek wingi ono wong tua njaluk supayaanake metu saka sekolahiki amargasekolahcuma nambahi beban biaya. Narator : Dini meneng ae, Dini kelingan bapake podo wae arep nyabutsurat keluarsaka sekolahiki. Eka : Ya Allahpak, kulanembe ngertos. Pak Trisno : ya wes cah, iki wes jam 2. Kowe kabeh podo durungsholatra? Ngko nakdiluru wong tuamu. Eka : Inggihpak......... Narator : Eka, Windi, Mus,Is, Tia, Dini metu saka ruanggurulanpada budal barengkejobo Dini. Mus : LhoDini ku kenopo tah,sikape kok maleh berubah 1800 Windi : Kowe mau ngerti ora? Eka : Lapo no emange? Windi : Piye yo? Ngene, mau pasPak Trisno ngendikannak menowo akeh sing wong pada njaluk anake metu saka MTs Nur Yasin, amarga sekolahcuma bisa nambahi biaya. Tia : Iya mudengaku, mesti perkorobapake. Narator : Nalika Tia, Windi, Eka, Mus,Is mlakumuleh bareng,ujug-ujugono wong saka mburi. Mas Sam : Dek, dek kulabadhe tangklet.MTs Nur Yasin niku pundi? Is : Niku mas, mlebet gang,menawi wonten wit randukang ageng, sebelahe kedek. Mus : Jenengansinten nggih? Mas Sam : Kula MasSam. Eka : Lankeperluane niku nopo? Mas Sam : Niki dek, kulabadhe maringi suratsaking Lembaga Pendidikan Got’s Smart supadosMTs NurYasin nderek lomba.
  • 5. Tia : LhoMas, badhe wonten lomba nopo? Mas Sam : Iku lho dek, acara ulangtahunLPGS kangkaping 3 lan hadiahe berhargalho. Windi : Emange nopo hadiahe? Mas Sam : Saben peserta lomba kangmenang bisa ntukbeasiswa. Eka : Wah hebat, akuoleh melu nak ngono Mas Sam : Sampean salahsijine murid MTs NurYasin ya? Windi : Inggihmas. Mas Sam : Iyo wes, matur suwunatas informasine Sedoyo : Sami-sami Narator : Esuke, para murid MTs Nur Yasin podo resah.Amarga ana isu saka masyarakatyen sekolah iki arep digusur. Pak Trisno : Bocah-bocah, aja pada resah amargaPak Guru sampungadah solusine. Dini : Solusi nopoPak? Windi : Pokokman,sekolahiki ora oleh digusur Is : sabartho Win... mirengke Pak Trisno rumiyin. Eka : Eh,Is. Menawa sabar-sabarterus,sekolahiki bakaldigusur. Pak Trisno : Menengrumiyin cah...Sekolah kita bakal melu lomba LCClan grup vokalnyanyi. Hadiah lomba iku bisa mbayar tebusanlahansekolah iki lan peserta kangmenang bisa dapat beasiswa. Tia : Alhamdulillah......... Windi : Berarti sekolahniki mboten sios digusur? Pak Trisno : Durungtentucah, kita kudu usaharumiyin supaya bisa menang. Dini : InggihPak..... Is : Ayo rawe-rawe rantas. Tia : Lanmalang-malangputung,kitakudune bisa menang. Mus : Kanggopengabdian sekolahiki! Pak Trisno : Dini, Is, Tia. Kowe kabeh melu lomba LCC. Windi, Mus, Eka. Kowe kabeh melu lomba grup vokal. Mus : Win, Ka. kowe karo akumelu lomba!! Is : Pelaksanaanelombaniku tanggalpinten? Pak Trisno : Tanggal25 Januari,cah. Dini : Pak,.... Pak Trisno : Iyo Din, pancen ngandaninendadak,dadi kuwe-kuwe kudusiap- siap mulai saiki Eka : Inggihpak, kita mangke wektu bidal jam pelajaran latihanpripun pak? Tia : Ngontenkersanepak!
  • 6. Narator : Wektu latihanwes bar, nangingono suarasaka njobo. Bapak Dini : Dini, metu kuwe? Is : Din, bapakmu. Dini : Yo yo akuwes reti Bapak Dini : (mlebuning kelas)wes reti wayah maghrib, ora muleh malah klayaban. Dini : Pak, kulawonten latihanlomba. Bapak Dini : Alah!!Latihan-latihanopo, isane nyusahnowong tua. Dini : Kula badhenderek lomba LCC pak? Bapak Dini : Ora ono latihan-latihanneh,saiki kuwe mbalik! Dini ngadeg ambi nangislan ngetotnobapake sakamburi. Eka : Eh, sesuklombane mesti Dini ora oleh melu. Windi : Nyante, mesti ono jalan keluare..... Mus : Ow... sip-sip... ndelok sesok ra? Narator : Dino iki lombane LCC lanvokal. Kabeh pesertawes pada siap-siap, nangingsalahsijine peserta teko MTs NurYasin durunglengkap. Is : wes jam 9 kok Mus : Kurang1 jam neh, piye iki? Tia : Niki pripunpak? Pak Trisno : Enteni 15 menit ngkas. Windi : Mangkelomba vokalrumiyin nopo LCC? Pak Trisno : Vokalsek, cah. Eka : Pak, pak. Niku Dini sampundhateng. Is : Ndi now Ka....? Tia : Dini kaleh bapake pak? Mus : Wah, akhire teko. Seng ngenteni wes pada keduten. Is, Eka, lan Tia ngampiri Dini ning njobo. Is : Din, lombane wes dimulai malah nyante-nyante Dini : Ow...jelas ra cah... Bapak Dini : LhoKa, Pak Trisno ndi? Eka : Wontening kursiingkang palingwingking. Bapak Dini : Din, bapak arep nemoni Pak Trisno! Dini : NggihPak...
  • 7. Tia : Pak, menowo saged, jenengan lungguhingngajeng mawon. Soale saged ketingal jelas. Bapak Dini : Iya, Ya..... Nalika lomba berlangsung,BapakeDini lan Pak Trisno njagong anapanggonan sing mburi. Bapak Dini : Pripunpak lare-larene.Sampun siap napadereng?? Pak Trisno : Kadose nggehsampun sami siap Pak. Alhamdulillah.....lare-laremalah semangatsanget. Bapak Dini : Mugi-muginggih angsaljuara. Pak Trisno : Amin Pak, wong rencanane lare-lareniku, menawi angsaljuara, artane niku kanggenebus tanaheswasta. Bapak Dini : NggihPak, kula namungsagedndongakke mawon. Acara lomba nyanyi lan LCCwis bar. Pak Trisno, Bapakke Dini, Eka lankanca- kancane ngrungokkehasillomba kanthitemenanan. Kabeh pada mbateg amarga saak lomba kuwi sing nentokakemaju lan munduresekolahe. Eka : Ya Allah,,muga-mugasekolahanekene ntukjuara! Windi : Amin,, ndek mau nyanyimu apik lho Ka! Eka : Iyo, Alhamdulillah..kuwemau yo podo wae apik kok Win. Mus : Iyo iyo, muga-muganyanyine ntukjuara. Tia : E..e..e.. ojo nyanyine tok ra sing ntukjuara! Is : Muga-mugantukjuarakabeh. Dini : He’e, muga-mugalomba nyanyine lanLCC ne ntukjuara kabeh. Eman- eman wong kene iku wis podo latihanngasi temenanan. Pak Trisno : Wis a-yo padha ndonga.Muga-mugaapasing padha mbok karepke bisa dadi tenan. Eka, dkk : Nggihpak, Amin... Bapak Dini : Kuwi lho, MCne wis ameh macakke pengumuman. MC : Alhamdulillah,sakingrembukaneparajuri, juri nentuake juara kangge bidang vokallan LCC. Ingkanglomba vokaldi tentukke3 besar yaiku juara I, II, III lan kanggelomba LCC di tentukake1 besar. Juara-juaranikuwau angsalhadiah lanbeasiswa kanggemurid-murid. Kangge nyikat waktu, minangka kulabadhe macake juara kangge lomba vokal: JuaraIII : SMP PahlawanNusantara JuaraII: SMP Pancasila JuaraI : MTsNur Yasin Lan kanggelomba LCC, juara I dikagemake kangge...... MTs NurYasin. Kangge para juara minangkamaju ning panggung.
  • 8. Dini : (ngetibapake) Pak kulantuk juara? Bapak Dini : Iyo nduk,ncen kuwe pantesntuk iku. Pak Trisno : Wes kono, ndangmaju cah. Eka : Yeeeee..... MTs Nur Yasin menang. Kabeh paramurid kang ntukjuara pada maju ning panggunglannampa penghargaansakaLPGS (Lembaga Pendidikan Got’s Smart) Is : (melukMus)Akhire, perjuangane orasia-sia Mus : Ow...jelas, MTs Nur Yasin gitu lho... Windi : Hahahah...,walaupunMTs NurYasin sekolah pinggirannanging..... Tia : Otake Internasional..!!! Eka : Kula remen, sae niku. Dini : Ussstt.....pokokmansing paling penting MTs NurYasin ora sido digusur. Pak Trisno : Bener iku Din. Bapak Dini : Ngkobengi nganakesyukuranningdaleme Pak Trisno. Is : Wahh,makan gratiss.... Kabeh padaguyu lan seneng,amarga perjuanganeselama iki ora sia-sia.