EXPERIENȚA DE LUCRU EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MECANICII DE
MOTOARE PENTRU TRANZIȚIE BUNĂ SPRE VIAȚA ACTIVĂ
PARTENERI AI PROIECTULUI
DESPRE PROIECT
• Stagiul de practică s-a desfășurat în Germania, la ZAW, centrul de
formare al Camerei de Comerț Leipzig. ...
SCOPUL PROIECTULUI
Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor
profesionale ale participanților într-un mediu
de lucru euro...
OBIECTIVELE PROIECTULUI
• Dezvoltarea competenţelor cheie şi a
deprinderilor practice în domeniul Mecanicii de
motoare
• I...
PARTICIPANȚI
• Grupul de participanți a fost compus din 10 elevi din clasa a X-a și 6
elevi din clasa a IX-a domeniului de...
PREGĂTIREA PROFESIONALĂ
ÎN ATELIERUL DE MOTOARE
ACTIVITĂȚI DIN ATELIERUL DE MOTOARE
ACTIVITĂȚI DIN ATELIERUL DE MOTOARE
VIZITAREA FABRICII DE AUTOMOBILE BMW
DIN LEIPZIG
SARCINILE ÎNDEPLINITE ÎN CADRUL PLASAMENTULUI DE
PARTICIPANȚI(15 ZILE/6 ORE/ZI)
 Identificarea mecanismelor și instalații...
PREGĂTIREA LINGVISTICĂ, CULTURALĂ ȘI
PEDAGOGICĂ
Proiectul a cuprins :
 în România: 40 ore de limba engleză, 5 ore de preg...
ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL LIBER
LEIPZIG
BERLIN
DRESDA
Experiența de mobilitate este atestată prin intermediul
certificatului Europass, al certificatelor furnizate de
organizați...
REZULTATE LA NIVEL DE PARTICIPANT
 O mai bună performanță școlară la modulul “Tehnologii moderne
în mecanica motoarelor c...
REZULTATE LA NIVEL DE ȘCOALĂ
 O îmbunătățire a indicatorului “Harta parteneriatelor” prin
creșterea numărului de partener...
Prezentare proiect leonardo nusfalau
of 19

Prezentare proiect leonardo nusfalau

Prezentarea proiectului Leonardo al Liceului Tehnologic nr. 1 Nusfalau, jud. Salaj
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare proiect leonardo nusfalau

 • 1. EXPERIENȚA DE LUCRU EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MECANICII DE MOTOARE PENTRU TRANZIȚIE BUNĂ SPRE VIAȚA ACTIVĂ
 • 2. PARTENERI AI PROIECTULUI
 • 3. DESPRE PROIECT • Stagiul de practică s-a desfășurat în Germania, la ZAW, centrul de formare al Camerei de Comerț Leipzig. Mobilitatea a durat 3 săptămâni și este integrată în traseul de formare al participanților. • În cadrul plasamentului au fost efectuate cele 90 de ore de Pregătire practică comasată prevăzută în CDL-ul "Tehnologii moderne în mecanica motoarelor cu ardere internă". • În afara pregătirii practice au fost organizate diferite avtivități: - vizitarea orașelor Leipzig, Dresda și Berlin; - vizitarea parcului de distracții Bellantis din Leipzig; - vizitarea fabricii de automobile BMW din Leipzig; - excursie la lacul Cospudener; - excursie la Grădina zoologică Wildpark Leipzig; - diferite activități sportive.
 • 4. SCOPUL PROIECTULUI Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor profesionale ale participanților într-un mediu de lucru european conectat cu domeniul lor de formare profesională: mecanica de motoare, prin parcurgerea unui stagiu de pregătire practică de 90 ore de practică conținuturile CDL-ului "Tehnologii moderne în mecanica motoarelor cu ardere internă"
 • 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI • Dezvoltarea competenţelor cheie şi a deprinderilor practice în domeniul Mecanicii de motoare • Imbuntăţirea competenţelor lingvistice şi lărgire a orizontului cultural prin contactul direct cu limba, obiceiurile şi cultura ţării gazdă.
 • 6. PARTICIPANȚI • Grupul de participanți a fost compus din 10 elevi din clasa a X-a și 6 elevi din clasa a IX-a domeniului de pregătire generală Mecanică, specializarea Mecanică de motoare, nivel 2 de calificare. • Au fost insoțiți de doi profesori de la Liceul Tehnologic nr. 1 Nușfalău.
 • 7. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ÎN ATELIERUL DE MOTOARE
 • 8. ACTIVITĂȚI DIN ATELIERUL DE MOTOARE
 • 9. ACTIVITĂȚI DIN ATELIERUL DE MOTOARE
 • 10. VIZITAREA FABRICII DE AUTOMOBILE BMW DIN LEIPZIG
 • 11. SARCINILE ÎNDEPLINITE ÎN CADRUL PLASAMENTULUI DE PARTICIPANȚI(15 ZILE/6 ORE/ZI)  Identificarea mecanismelor și instalațiilor motoarelor termice, a subansamblurilor și reperelor din componența acestora;  Verificarea funcționalității mecanismului motor;  Utilizarea corectă a sculelor și dispozitivelor din trusa mecanicului de motoare;  Demontarea și montarea motoarelor cu ardere internă conform unei documentații tehnice;  Remedierea defectelor apărute datorită uzurii;  Diagnosticarea tipului și gradului de uzură la mecanismul de distribuție;  Diagnosticarea tipului și gradului de uzură la sistemul de ungere;  Manipularea fluidelor de motor cu respectarea NTSM.
 • 12. PREGĂTIREA LINGVISTICĂ, CULTURALĂ ȘI PEDAGOGICĂ Proiectul a cuprins :  în România: 40 ore de limba engleză, 5 ore de pregătire culturală,15 ore de pregătire pedagogică,  în Germania: 15 ore de limba engleză.
 • 13. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN TIMPUL LIBER LEIPZIG
 • 14. BERLIN
 • 15. DRESDA
 • 16. Experiența de mobilitate este atestată prin intermediul certificatului Europass, al certificatelor furnizate de organizația gazdă, ZAW din Leipzig, Germania. Competențele lingvistice dobândite de participanți sunt validate și certificate prin certificatele de pregătire lingvistică emise de Liceul Tehnologic nr. 1 Nușfalău și Wisamar Leipzig, organizatorii cursurilor de limba engleză din România și țara gazdă. CERTIFICATE
 • 17. REZULTATE LA NIVEL DE PARTICIPANT  O mai bună performanță școlară la modulul “Tehnologii moderne în mecanica motoarelor cu ardere internă”, CDL a participanților obținută în anul școlar 2013-2014;  Deprinderea de a asculta şi de a răspunde la întrebări, de a exprima idei la un nivel superior față de elevii din același an școlar care nu au participat la proiect;  Sunt mult mai interesați în primul rând de acumularea de experiență și de învățarea unor noi tehnologii, dau dovadă de mai multă disponibilitate de instruire.
 • 18. REZULTATE LA NIVEL DE ȘCOALĂ  O îmbunătățire a indicatorului “Harta parteneriatelor” prin creșterea numărului de parteneriate școală-agent economic;  Un proces educațional îmbunătățit datorită creșterii interesului elevilor față de școală și adaptat cerințelor angajatorilor printr-o oferta curriculară, curriculum la decizie locală - CDL pentru domeniul de pregătire Mecanic auto îmbunătățită și actualizată în raport cu cerințele pieții muncii;  O creștere a indicatorului mobilitate a persoanelor aflate în formare profesională inițială;  Creșterea atractivității școlii și a profilului;  Ameliorarea relației școală-elev-părinte.