ั ิ ์ ิ ์POP S6 – ซนจิ เซรฟเวอร์ใหม่เปิ ดปั๊ป คนแห่เล่นแน่นเซรฟ ...
มาถึงคนก็แน่นกันขนาดนีแล ้ว ้แฟนPoPอัพเลเวลกันไวเหนือแสงกิจกรรมยังจัดกันให ้แน่นเหมือนเดิม
สาหรับใครทีอยากได ้ VIP ตอนนีทมงานได ้เปิ ดให ้บริการระบบเติมเงินแล ้วนะคะ และถ ้าอยากติดตามข่าวสาร ่ ...
of 3

Pop s6 – ซันจิ เซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดปั๊ป คนแห่เล่นแน่นเซิร์ฟ

Pop s6 – ซันจิ เซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดปั๊ป คนแห่เล่นแน่นเซิร์ฟ
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pop s6 – ซันจิ เซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดปั๊ป คนแห่เล่นแน่นเซิร์ฟ

  • 1. ั ิ ์ ิ ์POP S6 – ซนจิ เซรฟเวอร์ใหม่เปิ ดปั๊ป คนแห่เล่นแน่นเซรฟ ์ ัPrince of Pirate (www.pop.in.th) เกม Action turn-base สุดมันสกบภารกิจผจญภัยของกับตันโจรสลัด ิ์ ัเปิ ดกันแล ้วเรียบร ้อยกับเซรฟเวอร์ “S6 – ซนจิ” ทีผู ้เล่นหลายๆ คนรอคอยและเรียกร ้องกันเข ้ามา เรียกว่าถ ้า ่เหยียบเท ้ากันได ้คงจะเหยียบกันไปแล ้วอย่างแน่นอน ่ ้ ิ์ ่ ี ิ์ไม่รู ้ทีคนแห่เล่นกันขนาดนีอยากเล่นเซรฟเวอร์ใหม่หรืออยากร่วมกิจกรรมทีมให ้เซรฟใหม่หรือ เพราะ Prince ิ ้ ิof Pirate มีกจกรรมมาให ้แทงบอลกันอีกเพียบ ทัง 9 ภารกิจพิชตน่านน้ า และอีก 4 กิจกรรมสาหรับคนแกร่ง ั่รวมทังโปรโมชนพิเศษเฉพาะ 7 วันแรกด ้วย ้
  • 2. มาถึงคนก็แน่นกันขนาดนีแล ้ว ้แฟนPoPอัพเลเวลกันไวเหนือแสงกิจกรรมยังจัดกันให ้แน่นเหมือนเดิม
  • 3. สาหรับใครทีอยากได ้ VIP ตอนนีทมงานได ้เปิ ดให ้บริการระบบเติมเงินแล ้วนะคะ และถ ้าอยากติดตามข่าวสาร ่ ้ ีอัพเดทจากเกม Prince of Pirate สามารถติดตามกันได ้ที่ www.pop.in.th หรือ ติดตามผ่านทาง Facebookก็ได ้จ๊ะที่ www.facebook.com/princeofpiratePrince of Pirate เป็ นเกม RPG แนว Turn-based ทีผู ้เล่นสามารถโลดแล่นในโลกแห่งท ้องทะเลผ่านตัวละคร ่ ู ื่ ึ่จาก การ์ตนชอดังจุดเด่นอยูทระบบการเล่นแบบใหม่ๆ ซงเราจะได ้สวมบทบาทในการการรวบรวมลูกเรือเพือ ่ ี่ ่ ้ ่ ้ ิจัดตังกองโจรสลัด รวบรวมกลุมโจรสลัดเข ้ากิลด์ ต่อสูแย่งชงสมบัต ิ และ เร ้าใจกับการค ้นหาเรืองราวทีมาจาก ่ ่โลกของการ์ตน! ู

Related Documents