Let `s Do It, Romania! Curăţenie în toată ţara. Într-o singură zi. Comunicare online pentru ONG-uri
Ce ne propunem -> implicarea populaţiei în ziua stabilită pentru a curăţa întreaga ţară, dar şi responsabilizarea ace...
Unelte de comunicare folosite în mediul online - website: www.letsdoitromania.ro - blog: http :// blog.letsdoitromania.r...
În cifre  - 26.536 vizitatori unici pe website în luna martie - locul 8 in ZeList – 429 link-uri în ultimele 60 ...
În plus  - comunitate implicată  comentarii zilnice pe peretele cauzei şi pe blog - obţinere de parteneriate media ...
Ce ştiam, ce am învăţat, ce nu trebuie să uităm - oamenii din online tr ă iesc î n offline – provocarea este să î...
Ce ştiam, ce am învăţat, e nu trebuie să uităm - caut ă acel public care apreciaz ă cel mai mult acest "ceva&quot...
Ce ştiam, ce am învăţat, e nu trebuie să uităm - convinge-i c ă fiecare dintre ei este important pentru cauza ta - ...
Ce ştiam, ce am învăţat, e nu trebuie să uităm - fii transparent şi informează-i constant – fă-i să se simtă parte d...
Ce ştiam, ce am învăţat, e nu trebuie să uităm - pe Facebook nu stau numai adolescen ţ i care vor s ă aga ţ e – Bobby...
Let `s Do It, Romania! www.letsdoitromania.ro Oana Brătilă, echipa de comunicare LDIR [email_address]
of 11

Prezentare LDIR - ONG

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare LDIR - ONG

 • 1. Let `s Do It, Romania! Curăţenie în toată ţara. Într-o singură zi. Comunicare online pentru ONG-uri
 • 2. Ce ne propunem -> implicarea populaţiei în ziua stabilită pentru a curăţa întreaga ţară, dar şi responsabilizarea acesteia cu privire la necesitatea păstrării curăţeniei în natură -> implicarea mass media şi a personalităţilor publice pentru promovarea proiectului -> implicarea autorităţilor centrale şi locale în sprijinirea proiectului şi colaborarea cu acestea pentru îmbunătăţirea infrastructurii şi a sistemului de amenzi
 • 3. Unelte de comunicare folosite în mediul online - website: www.letsdoitromania.ro - blog: http :// blog.letsdoitromania.ro - facebook : www.causes.com/letsdoitromania - twitter: www.twitter.com/letsdoitRO
 • 4. În cifre  - 26.536 vizitatori unici pe website în luna martie - locul 8 in ZeList – 429 link-uri în ultimele 60 de zile - 28.373 susţinători ai cauzei de pe Facebook – a 3-a cauză ca mărime din RO - 1106 followers pe Twitter
 • 5. În plus  - comunitate implicată  comentarii zilnice pe peretele cauzei şi pe blog - obţinere de parteneriate media şi sponsorizări  ini ţiate chiar prin intermediul Twitter/Facebook
 • 6. Ce ştiam, ce am învăţat, ce nu trebuie să uităm - oamenii din online tr ă iesc î n offline – provocarea este să î i faci s ă transmită mesajul tău şi î n acel mediu - arat ă ce aduci tu î n plus fa ţă de al ţ ii bun pe lume/ î n ţ ara a cea sta - chit c ă este un "bun" doar pentru un anumit grup de oameni
 • 7. Ce ştiam, ce am învăţat, e nu trebuie să uităm - caut ă acel public care apreciaz ă cel mai mult acest "ceva" – caut ă -l pe cauze specifice, grupuri specifice, grupuri de yahoo specifice, forumuri specifice, etc. – ex: noi cu cauza "Let's Improve Romania's Image"  prezint ă-ţi obiectivele tale prin prisma obiectivelor lor
 • 8. Ce ştiam, ce am învăţat, e nu trebuie să uităm - convinge-i c ă fiecare dintre ei este important pentru cauza ta - c ă fiecare dintre ei î nseamn ă un pas î nainte pentru obiectivul vostru comun - folose ş te mesajele potrivite - care mul ţ umesc, î ncurajeaz ă ş i î ndeamn ă la ac ţ iune membrii cauzei tale
 • 9. Ce ştiam, ce am învăţat, e nu trebuie să uităm - fii transparent şi informează-i constant – fă-i să se simtă parte din echipă - f ă din fiecare sus ţ in ă tor un ambasador al cauzei tale - at â t î n online , c â t ş i î n offline
 • 10. Ce ştiam, ce am învăţat, e nu trebuie să uităm - pe Facebook nu stau numai adolescen ţ i care vor s ă aga ţ e – Bobby Voicu, vedete din toate domeniile, oameni de media etc. ex: noi cu Asociaţia Culturală şi de Tineret Azerbaidjan-România, Oana Cuzino, C ătălin Sava (TVR)  şi cel mai important: oameni care cred în ceea ce faceţi
 • 11. Let `s Do It, Romania! www.letsdoitromania.ro Oana Brătilă, echipa de comunicare LDIR [email_address]

Related Documents