NAGRADA I KAZNA (?) U ODGOJU Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Obiteljski centar Viroviti...
UVJETOVANI REFLEKS
PRINCIP NAGRADE - KAZNE <ul><li>Psihologija pamćenja i učenja </li></ul><ul><li>Skinner </li></ul>
DJECA (NI)SU ROBOTI <ul><li>da bi reagirali na podražaje izvana uvijek na isti način </li></ul><ul><li>to je “najprimitivn...
<ul><li>Ako neko ponašanje prati negativna posljedica, vjerojatnost njegova pojavljivanja će se smanjivati. Ako neko ponaš...
<ul><li>naravno da ćemo izabirati raditi ona ponašanja koja će slijediti nešto lijepo, a ne izabirati raditi ona ponašanja...
NO ODRASTANJEM… <ul><li>u priču o nagradi / kazni se ubacuje još mnogo drugih faktora </li></ul><ul><ul><li>okolina </li><...
NAGRADA / KAZNA <ul><li>termin koji dolazi iz psihologije pamćenja i učenja, te je u svom značenju neprimjeren u situacija...
KAKVA POSLJEDICA TREBA BITI
ODMJERENA <ul><li>sukladno učinjenom ponašanju </li></ul><ul><li>roditelji u afektu često daju veću posljedicu nego što po...
PRIMJERENA <ul><li>dobi i razumijevanju djeteta </li></ul><ul><li>sukladno njegovom intelektualnim sposobnostima </li></ul>
PRAVOVREMENA <ul><li>dana odmah nakon ponašanja koje želimo obilježiti kao “nedjelotvorno” </li></ul><ul><li>razgovorom po...
REALNA <ul><li>sukladno svijetu vrijednosti roditelja </li></ul><ul><li>neka ne bude umjetna – jer tako neka knjiga / psih...
DA BI DO TOGA DOŠLI… <ul><li>morate poznavati svoje dijete </li></ul><ul><li>morate poznavati sebe </li></ul><ul><li>Ono š...
“ OBILJEŽITI” PONAŠANJE! <ul><li>pravila, nagrađivanje i kažnjavanje nisu stvoreni kao „roditeljsko oruđe&quot;, nego je t...
DISCIPLINIRANJE <ul><li>tko ju u središtu discipliniranja? </li></ul><ul><ul><li>roditelj ili dijete? </li></ul></ul><ul><...
DISCIPLINA ≠ KAŽNJAVANJE <ul><li>okrenuta prošlosti </li></ul><ul><li>orijentirana na budućnost </li></ul><ul><li>ugrožava...
I DJECA I ODRASLI <ul><li>čine ono što im je korisno, djelotvorno, što zadovoljava njihove potrebe </li></ul><ul><li>SVA ...
“ POSAO” RODITELJA <ul><li>ukazati na posljedice nekih ponašanja </li></ul><ul><li>vidjeti koja je potreba “ispod” nekog p...
POTICATI SAMOPROCJENU <ul><li>Sva će djece barem neko vrijeme u danu biti ostavljena da se sama “bore za sebe” i za svoje...
BUDITE KREATIVNI! <ul><li>u nuđenju alternativa </li></ul><ul><ul><li>ako su “preaktivni” – vježbajte zajedno </li></ul></...
DALA SAM VAM TEŠKI ZADATAK… <ul><li>ALI imajte na umu… </li></ul><ul><li>savršen roditelj pogriješi 60 puta dnevno, loš ro...
of 22

Nagrada i kazna u odgoju

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nagrada i kazna u odgoju

 • 1. NAGRADA I KAZNA (?) U ODGOJU Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Obiteljski centar Virovitičko-podravske županije Sandra Matošina Borbaš. prof. psihologije
 • 2. UVJETOVANI REFLEKS
 • 3. PRINCIP NAGRADE - KAZNE <ul><li>Psihologija pamćenja i učenja </li></ul><ul><li>Skinner </li></ul>
 • 4. DJECA (NI)SU ROBOTI <ul><li>da bi reagirali na podražaje izvana uvijek na isti način </li></ul><ul><li>to je “najprimitivniji” način učenja – koristi se kod malih beba </li></ul><ul><li>učenje posljedicama </li></ul>
 • 5. <ul><li>Ako neko ponašanje prati negativna posljedica, vjerojatnost njegova pojavljivanja će se smanjivati. Ako neko ponašanje prati pozitivna posljedica, vjerojatnost njegova pojavljivanja će se povećavati. </li></ul>
 • 6. <ul><li>naravno da ćemo izabirati raditi ona ponašanja koja će slijediti nešto lijepo, a ne izabirati raditi ona ponašanja iza kojih slijedi nešto ružno, postavlja se pitanje - tko određuje što je to lijepa posljedica, a što ružna posljedica? </li></ul><ul><li>Odgovor je </li></ul><ul><li>- svatko za sebe. </li></ul>
 • 7. NO ODRASTANJEM… <ul><li>u priču o nagradi / kazni se ubacuje još mnogo drugih faktora </li></ul><ul><ul><li>okolina </li></ul></ul><ul><ul><li>dijete uči prepoznati svoje potrebe </li></ul></ul><ul><ul><li>karakter </li></ul></ul><ul><li>i priča s nagradom / kaznom prerasta u priču discipline </li></ul>
 • 8. NAGRADA / KAZNA <ul><li>termin koji dolazi iz psihologije pamćenja i učenja, te je u svom značenju neprimjeren u situacijama odgoja i discipliniranja </li></ul><ul><li>koristiti termin POSLJEDICA </li></ul>
 • 9. KAKVA POSLJEDICA TREBA BITI
 • 10. ODMJERENA <ul><li>sukladno učinjenom ponašanju </li></ul><ul><li>roditelji u afektu često daju veću posljedicu nego što ponašanje samo “zaslužuje” </li></ul>
 • 11. PRIMJERENA <ul><li>dobi i razumijevanju djeteta </li></ul><ul><li>sukladno njegovom intelektualnim sposobnostima </li></ul>
 • 12. PRAVOVREMENA <ul><li>dana odmah nakon ponašanja koje želimo obilježiti kao “nedjelotvorno” </li></ul><ul><li>razgovorom povezati ponašanje i posljedicu </li></ul>
 • 13. REALNA <ul><li>sukladno svijetu vrijednosti roditelja </li></ul><ul><li>neka ne bude umjetna – jer tako neka knjiga / psiholog / pedijatar / baka / teta kaže </li></ul>
 • 14. DA BI DO TOGA DOŠLI… <ul><li>morate poznavati svoje dijete </li></ul><ul><li>morate poznavati sebe </li></ul><ul><li>Ono što valja upamtiti je da ne možemo nikada i nikako utjecati, nikakvim oblicima kažnjavanja ili nagrađivanja, na svoju djecu, kao na robote, da rade ono što mi želimo. </li></ul>
 • 15. “ OBILJEŽITI” PONAŠANJE! <ul><li>pravila, nagrađivanje i kažnjavanje nisu stvoreni kao „roditeljsko oruđe&quot;, nego je to nešto što treba biti obiteljski stav </li></ul><ul><li>obilježite PONAŠANJA kao nepoželjna, a ne osobu koja ih čini </li></ul><ul><li>ako su ponašanja nepoželjna, onda su nepoželjna za sve nas u obitelji, ne samo za neke. </li></ul>
 • 16. DISCIPLINIRANJE <ul><li>tko ju u središtu discipliniranja? </li></ul><ul><ul><li>roditelj ili dijete? </li></ul></ul><ul><li>čije potrebe trebaju biti u centru discipline? </li></ul><ul><ul><li>djetetove ili roditeljske? </li></ul></ul>
 • 17. DISCIPLINA ≠ KAŽNJAVANJE <ul><li>okrenuta prošlosti </li></ul><ul><li>orijentirana na budućnost </li></ul><ul><li>ugrožava odnos s djetetom </li></ul><ul><li>čuva odnos s djetetom </li></ul><ul><li>počiva na strahu </li></ul><ul><li>počiva na poštovanju </li></ul><ul><li>kratkoročno efikasna </li></ul><ul><li>dugoročno efikasna </li></ul><ul><li>usmjereno na problem </li></ul><ul><li>usmjerena na rješenje </li></ul><ul><li>KAŽNJAVANJE </li></ul><ul><li>DISCIPLINA </li></ul>
 • 18. I DJECA I ODRASLI <ul><li>čine ono što im je korisno, djelotvorno, što zadovoljava njihove potrebe </li></ul><ul><li>SVA ponašanja su (na neki način) korisna, inače ih ne bi koristili - čak i ako se tako na prvi pogled na čini </li></ul><ul><ul><li>agresivno, nasilno, prkosno, kritizersko… ponašanje ima svoju funkciju i svrhu (zadovolji neku potrebu), ali njime UNIŠTAVAMO odnos! </li></ul></ul>
 • 19. “ POSAO” RODITELJA <ul><li>ukazati na posljedice nekih ponašanja </li></ul><ul><li>vidjeti koja je potreba “ispod” nekog ponašanja </li></ul><ul><li>pronaći zajedno s djetetom kako tu potrebu drugačije (s manje loših posljedica, bolje po odnose…) zadovoljiti </li></ul>
 • 20. POTICATI SAMOPROCJENU <ul><li>Sva će djece barem neko vrijeme u danu biti ostavljena da se sama “bore za sebe” i za svoje potrebe. </li></ul><ul><li>Pitajte dijete: </li></ul><ul><li>„ Što želiš? Što si želio/željela time postići?“ </li></ul><ul><li>„ Kako to da si to učinila/učinio?“ </li></ul><ul><li>„ Što si mislio/mislila da će se dogoditi kada si to </li></ul><ul><li>učinio/učinila? A što se zaista dogodilo?“ </li></ul><ul><li>„ Što si mogla/mogao učiniti drugačije?“ </li></ul>
 • 21. BUDITE KREATIVNI! <ul><li>u nuđenju alternativa </li></ul><ul><ul><li>ako su “preaktivni” – vježbajte zajedno </li></ul></ul><ul><ul><li>ako morate kuhati – dajte i njima malo tijesta, začina, zdjelicu, kuhaču… </li></ul></ul><ul><ul><li>ako čistite po kući – i djeca mogu prati prozore “za igru”, puniti perilicu… </li></ul></ul><ul><li>u provođenju vremena s djetetom </li></ul><ul><ul><li>DOSADA je najgori “neprijatelj” discipline </li></ul></ul><ul><ul><li>djeci je NAJVAŽNIJE da su u blizini roditelja – ne dajte da izgube potrebu da budu uz vas! </li></ul></ul>
 • 22. DALA SAM VAM TEŠKI ZADATAK… <ul><li>ALI imajte na umu… </li></ul><ul><li>savršen roditelj pogriješi 60 puta dnevno, loš roditelj 100 puta dnevno! </li></ul><ul><li>J.Juul </li></ul>

Related Documents