1
Sytuacja dolnośląskich seniorów z punktu widzenia
Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów
Jarosław Maroszek – Dyrektor Departament...
Powołanie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów
Zarządzenie Nr 21/2006
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
z dnia 2 lutego 2006...
Cel powołania Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów
I.
Integracja
kluczowych
podmiotów
(instytucji
samorządowych i rządowych, or...
Zadania Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów
Współpraca, współdziałanie i wymiana doświadczeń
zmierzających do: rozpoznawania p...
Osiągnięcie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów
 Rok 2006
Ankieta
pozwalająca
ocenić
dolnośląskich seniorów w aspekcie:
ekon...
Osiągnięcie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów
Rok 2007
Raport z badań „Kondycja
Dolnośląskich Seniorów” cześć I
życiowa
...
Osiągnięcie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów
 Rok 2008
„Kondycja życiowa Dolnośląskich Seniorów”
Raport z badań cześć II...
Wyniki
Aspekt ekonomiczny
sytuacja mieszkaniowa,
skład gospodarstwa domowego,
samodzielność finansowa,
ocena własnej sytua...
Wnioski
Warunki życia dolnośląskich seniorów są dobre,
a sytuacja mieszkaniowa stabilna.
Rodzina stanowi jeden z najważnie...
Wyniki
Aspekt społeczno –kulturowy
sieć relacji interpersonalnych osób starszych,
formy spędzania czasu wolnego,
aktywność...
Wnioski
Aktywizacja środowiskowa.
Dostęp do informacji i różnorodnych usług
prawnych.
Budowanie nowej świadomości .
Porad...
Wyniki
Aspekt zdrowotny
dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy
specjalistów,
barier utrudniających dostęp do opi...
Wnioski
Aspekt zdrowotny pozwala ocenić:
usługi zdrowotne regionu dolnośląskiego
stan zdrowia dolnośląskich seniorów oraz...
Podsumowanie
Podejmowane przez Dolnośląską Radę ds.
Seniorów działania potwierdzają zasadność
współpracy i współdziałania ...
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ
of 16

Sytuacja dolnośląskich seniorów z punktu widzenia Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów - Maria Bogowolska-Wepsięć

Prezentacja przedstawiona przez Panią Marię Bogowolską-Wepsięć na konferencji Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji w dniu 24 pażdziernika 2013 roku.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Career      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Sytuacja dolnośląskich seniorów z punktu widzenia Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów - Maria Bogowolska-Wepsięć

 • 1. 1
 • 2. Sytuacja dolnośląskich seniorów z punktu widzenia Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów Jarosław Maroszek – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Przewodniczący Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” 24 października 2013r. Wrocław
 • 3. Powołanie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów Zarządzenie Nr 21/2006 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2006r.
 • 4. Cel powołania Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów I. Integracja kluczowych podmiotów (instytucji samorządowych i rządowych, organizacji pozarządowych, współpraca z uczelniami), działających na rzecz osób starszych, aby zwiększyć efektywność tych działań i rozszerzyć zakres spojrzenia na problem starzenia się społeczeństwa i proponowanych w tym zakresie rozwiązań. II. Poszukiwanie rozwiązań dla problemów seniorów Dolnego Śląska, aby zwiększyć ich szanse na godne, aktywne i wartościowe życie.
 • 5. Zadania Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów Współpraca, współdziałanie i wymiana doświadczeń zmierzających do: rozpoznawania problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa w celu opracowania strategii działań skierowanych do osób starszych. Konsolidacja środowisk wokół szeroko rozumianych spraw ludzi starszych w zakresie ich funkcji życiowych zdrowotnych oraz społecznych.
 • 6. Osiągnięcie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów  Rok 2006 Ankieta pozwalająca ocenić dolnośląskich seniorów w aspekcie: ekonomicznym, społeczno-kulturowym zdrowotnym kondycję
 • 7. Osiągnięcie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów Rok 2007 Raport z badań „Kondycja Dolnośląskich Seniorów” cześć I życiowa 7
 • 8. Osiągnięcie Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów  Rok 2008 „Kondycja życiowa Dolnośląskich Seniorów” Raport z badań cześć II. Analiza wyników badań 8
 • 9. Wyniki Aspekt ekonomiczny sytuacja mieszkaniowa, skład gospodarstwa domowego, samodzielność finansowa, ocena własnej sytuacji materialnej, struktury wydatków, sieci wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych oraz brakujących usług dla osób starszych 9
 • 10. Wnioski Warunki życia dolnośląskich seniorów są dobre, a sytuacja mieszkaniowa stabilna. Rodzina stanowi jeden z najważniejszych elementów życia seniorów i oparcie w przypadku choroby czy ograniczenia sprawności. Seniorzy na ogół są zadowoleni z infrastruktury istniejącej w ich miejscu zamieszkania . 10
 • 11. Wyniki Aspekt społeczno –kulturowy sieć relacji interpersonalnych osób starszych, formy spędzania czasu wolnego, aktywność zawodowa i obywatelska (opinie na temat wieku emerytalnego i pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego , działalność w organizacjach społecznych ), plusy i minusy starości, postawy wobec starości oraz wartości życiowe osób starszych. 11
 • 12. Wnioski Aktywizacja środowiskowa. Dostęp do informacji i różnorodnych usług prawnych. Budowanie nowej świadomości . Poradnictwo gerontologiczne. Reorganizacja środowiskowej pomocy społecznej. 12
 • 13. Wyniki Aspekt zdrowotny dostęp do lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów, barier utrudniających dostęp do opieki medycznej, częstotliwości korzystania z porad lekarzy, rodzaju schorzeń i dolegliwości, kondycji zdrowotnej ( sprawność ruchowa, psychiczna i umysłowa), przyjmowanie leków oraz częstotliwość diagnostyki zdrowotnej
 • 14. Wnioski Aspekt zdrowotny pozwala ocenić: usługi zdrowotne regionu dolnośląskiego stan zdrowia dolnośląskich seniorów oraz sprawność fizyczną i psychoruchową 14
 • 15. Podsumowanie Podejmowane przez Dolnośląską Radę ds. Seniorów działania potwierdzają zasadność współpracy i współdziałania wielu instytucji, którym nie są obojętne sprawy seniorów. Zmiana negatywnego obrazu starości, który kojarzy się z wiekiem emerytalnym wymaga czasu. Nowe spojrzenie na ten okres życia człowieka to wyzwanie z którym musimy się mierzyć jako jednostki, jako grupy społeczne oraz społeczeństwo. 15
 • 16. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Related Documents